Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 142 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Stensæth, Karette.
Bakhtin and the struggle and beauty of responsiveness in music making. Art in Education. Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities; 2019-08-28 - 2019-08-30
NMH Untitled
 
2 Stensæth, Karette.
HOMESIDE. Storsatsning på musikkterapi og demens!.
NMH Untitled
 
3 Stensæth, Karette.
Musikk og menneske. Kva slags samanhengar er det mellom desse to?. Tverffaglig forum - Forum for kultur, vitenskap og livssyn; 2019-11-05 - 2019-11-05
NMH Untitled
 
4 Stensæth, Karette.
Presentasjon av forskingsprosjektet HOMESIDE.. Erfaringskonferanse; 2019-09-18 - 2019-09-18
NMH Untitled
 
5 Stensæth, Karette.
Resonant research. Understanding resonance as an approach to music therapy research. Roundtable with Rickson, D.; Lindvang,C.; Preissler, P.. 11th European Music Therapy Conference; 2019-06-25 - 2019-06-30
NMH Untitled
 
6 Stensæth, Karette; Johansson, Kjersti.
Presentasjon av forskningsprosjektet HOMESIDE. Hukommelseskonferanse; 2019-09-10 - 2019-09-11
NMH Untitled
 
7 Stensæth, Karette; Johansson, Kjersti; Bonde, Lars Ole.
Music in Pediatric hospitals in the Nordic Countries. Presentation of CREMAH´s 11th anthology. 11th European Music Therapy Conference; 2019-06-25 - 2019-06-30
NMH Untitled
 
8 Stensæth, Karette; Johansson, Kjersti; Hovland, Karoline Liane.
HOMESIDE. Partnership in care..
NMH Untitled
 
9 Stensæth, Karette; Johansson, Kjersti; Hovland, Karoline Liane.
HOMESIDE. Partnership in care.. Hukommelseskonferanse; 2019-09-18 - 2019-09-18
NMH Untitled
 
10 Stensæth, Karette; Stedje, Kristi; Vareide, Sture.
HOMESIDE. Rekrutteringsvideo.
NMH Untitled
 
2018
11 Krüger, Viggo; Rolvsjord, Randi; Stige, Brynjulf; Stensæth, Karette; Solli, Hans Petter; Husom, Wenche.
Firepartsamarbeidet, rundebordsdebatt. Norsk musikkteapikonferanse; 2018-06-07 - 2018-06-09
NMH NORCE UiB Untitled
 
12 Nebelung, Ingeborg; Stensæth, Karette.
Humanistic music therapy in the child welfare: Reflections on the label ‘humanistic music therapy’ and its correlation with the visions of the leaders of a new child welfare institution for adolescents. Voices: A World Forum for Music Therapy 2018 ;Volum 18.(4) s. -
NMH Untitled
 
13 Stensæth, Karette.
Hva er veien videre for musikkterapi?. Ballade [Fagblad] 2018-08-15
NMH Untitled
 
14 Stensæth, Karette.
Hvorfor skal vi ha forskning på sang? Paneldebatt. Forskning og sang; 2018-10-25 - 2018-10-25
NMH Untitled
 
15 Stensæth, Karette.
Innovation and entrepreneurial mindset for Music and Health. Education for Music Entrepreneurship; 2018-01-25 - 2018-01-26
NMH Untitled
 
16 Stensæth, Karette.
Music as participation! Music as a novel means for health promoting participation with potentials to avoid isolation. I: Music and Public Health : a Nordic perspective. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-76240-1. s. 129-146
NMH Untitled
 
17 Stensæth, Karette.
Music therapy and interactive musical media in the future: Reflections on the subject-object interaction.. Nordic journal of music therapy 2018 ;Volum 27.(4) s. 312-327
NMH Untitled
 
18 Stensæth, Karette.
Responsivitet i musikkterapeutisk improvisasjon. Eit perpsektiv inspirert av Mikhail Bakhtin.. Norsk musikkteapikonferanse; 2018-06-07 - 2018-06-09
NMH Untitled
 
19 Stensæth, Karette.
The Aesthetics of Music - A Moral Law?’. I: Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS 2018 ISBN 978-82-7990-317-8. s. 121-138
NMH Untitled
 
20 Stensæth, Karette.
The Aesthetics of Music – A Moral Law?. Bachelorstudiene, Lærer- og barnehagelærerutdanningen; 2018-08-24 - 2018-08-25
NMH Untitled
 
21 Stensæth, Karette; Brynjulf, Stige; Eide, Ingelill, B.; Nebelung, Ingeborg; Ruud, Even.
Humanistisk musikkterapi: kva er det i dag? Utfordringar og moglegheiter med denne merkelappen i vår tids samfunn.. Norsk musikkteapikonferanse; 2018-06-07 - 2018-06-09
NMH Untitled
 
22 Stensæth, Karette; Trondalen, Gro.
CREMAH - Senter for forskning i musikk og helse. Jubileumskonferanse musikkterapiutdanningen; 2018-09-14 - 2018-09-14
NMH Untitled
 
2017
23 Haugen, Toril; Ruud, Even; Aksnes, Hallgjerd; Stensæth, Karette.
Musikkens positive kraft. Apollon, utg. 2, 2017 [Tidsskrift] 2017-06-12
NMH UiO Untitled
 
24 Stensæth, Karette.
Facebooksidene for CREMAH (Centre for Research in Music and Health/Senter for forsking i musikk og helse)..
NMH Untitled
 
25 Stensæth, Karette.
In transit": Music as participation and involvement.. Kurs; 2017-08-27 - 2017-08-27
NMH Untitled
 
26 Stensæth, Karette.
“Living in transit” About music and participation within child welfare. A music therapy project in progress.. Music Education and Equality; 2017-03-14 - 2017-03-16
NMH Untitled
 
27 Stensæth, Karette.
Musikk SOM deltaking.. Musikk er livet! Musikk som verktøy i arbeid med barn og unge, Keynote; 2017-10-25 - 2017-10-25
NMH Untitled
 
28 Stensæth, Karette.
"Nye handlemuligheter" gjennom handling?. I: Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Oslo: Norges musikkhøgskole 2017 ISBN 978-82-7853-225-6. s. 55-68
NMH Untitled
 
29 Stensæth, Karette.
"Nye handlemuligheter" gjennom handling? Presentasjon av kapittel ved boklansering av Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud.. Boklanseringa av Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud.; 2017-06-01 - 2017-06-01
NMH Untitled
 
30 Stensæth, Karette.
Om musikkterapi med barn og unge og om Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH). En oversikt til Barneombudet. Presentasjon; 2017-06-28 - 2017-06-28
NMH Untitled
 
31 Stensæth, Karette.
Play Music on the Pillow with Me! Digital and Musical "Co-Creative Tangibles" in Everyday Settings and Their Potential Health Benefit of Families with a Child Having Physical or Mental Needs. I: Combining the Creative Therapies with Technology : Using Social Media and Online Counseling to Treat Clients. Charles C. Thomas Publisher Ltd. 2017 ISBN 9780398091804. s. 99-120
NMH Untitled
 
32 Stensæth, Karette.
Responsiveness in Music Therapy Improvisation. A Perspective Inspired by Mikhail Bakhtin.. Barcelona Publishers 2017 (ISBN 9781945411236) 200 s.
NMH Untitled
 
33 Stensæth, Karette.
To doktorgrader i musikkterapi. Ein presentasjon fra CREMAHs leiar: http://www.musikkterapi.no/nyheter/2018/1/11/to-nye-doktorgrader-i-musikkterapi.
NMH Untitled
 
34 Stensæth, Karette.
Velkommen og Innleiing om CREMAH, Senter for forsking i musikk og helse; en introduksjon.. Toppmøte/seminar, musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet; 2017-11-09 - 2017-11-09
NMH Untitled
 
35 Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind.
Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Oslo: Norges musikkhøgskole 2017 (ISBN 978-82-7853-225-6) ;Volum 10.278 s. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)(2017:4)
NMH Untitled
 
2016
36 Fuglestad, Svein; Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Paszkiewicz, Sofia.
Kan musikk hjelpe born med å uttrykke kjensler? Intervju på Spillerom, NRK P2 i forbindelse med boklansering av antologien "I transitt - mellom til og fra." Om musikk og deltakelse i barnevern.. NRK P2 [Radio] 2016-10-19
HIOA NMH UiB Untitled
 
37 Stensæth, Karette.
Boklansering. I transitt - mellom til og fra. Facebookside.
NMH Untitled
 
38 Stensæth, Karette.
Deltaking som dialog: Eit perspektiv for musikkterapien?. foredrag; 2016-06-02 - 2016-06-05
NMH Untitled
 
39 Stensæth, Karette.
Exploring health through musical dialoguing.. foredrag; 2016-06-11 - 2016-06-15
NMH Untitled
 
40 Stensæth, Karette.
I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern..
NMH Untitled
 
41 Stensæth, Karette.
Innledning fra programkomiteens leder, ved Norsk konferanse i musikkterapi, juni 2016.
NMH Untitled
 
42 Stensæth, Karette.
Musikk, deltagelse, barnevern?. Boklansering og minikonferanse, I transitt - mellom til og fra.; 2016-09-07 - 2016-09-07
NMH Untitled
 
43 Stensæth, Karette.
Musikk: ein ressurs for barn og unge i barnevernet?. ballade.no 2016
NMH Untitled
 
44 Stensæth, Karette; Eide, Ingelill, B..
Umberto Eco’s notions of the ‘open work’ and the ‘field of possibilities’: New perspectives on music therapy and co-creation?. British Journal of Music Therapy (BJMT) 2016 s. 1-11
NMH Untitled
 
45 Stensæth, Karette; Jenssen, Dag.
"Deltagelse" - en diskusjon av begrepet. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) 2016 ;Volum 9. s. 15-35
OSLOMET NMH Untitled
 
46 Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein.
I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Oslo: Norges musikkhøgskole 2016 ;Volum 9.254 s. Skriftserie fra Senter for musikk og helse(9)
HIOA NMH UiB Untitled
 
47 Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein.
I transitt – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. : Norges musikkhøgskole 2016 (ISBN 978-82-7853-217-1) ;Volum 9.254 s. Skriftserie fra Senter for musikk og helse(4)
HIOA NMH UiB Untitled
 
48 Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein.
Musikk, Deltagelse, Barnevern - Hvilken rolle spiller musikkterapien i barnevernets praksis?. Rundbord; 2016-06-02 - 2016-06-05
HIOA NMH UiB Untitled
 
49 Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein.
Redaktørenes forord. I: I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Oslo: Norges musikkhøgskole 2016 s. 7-13
HIOA NMH UiB Untitled
 
2015
50 Stensæth, Karette.
Envisioning the future of Music, Health, Technology and Design.. Seventh Arts and Quality of Life Research Center Conference; 2015-04-10 - 2015-04-10
NMH Untitled
 
    Vis neste liste