Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2020
1 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. Wit Transactions on Ecology and The Environment 2020 ;Volum 241. s. 343-354
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. Sustainable Development and Planning XI; 2020-09-09 - 2020-09-11
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Halvorsen, Trond.
Eldrebølgen - og de ufødtes dal. Dagens medisin 2020
SINTEF Untitled
 
4 Halvorsen, Trond.
Eldrebølgen skyter fart for alvor. Gemini.no 2020
SINTEF Untitled
 
5 Halvorsen, Trond; Hegnar, Margrethe.
Former fremtiden. Finansavisen [Avis] 2020-09-26
SINTEF Untitled
 
6 Halvorsen, Trond; Jakobsen, Kine Charlotte; Floch, Jacqueline.
Caring by sharing: Sharing with neighbuors as a response to the Covid-19 pandemic. Storbykonferansen 2020; 2020-10-28 - 2020-10-28
SINTEF UiT Untitled
 
7 Høyland, Karin; Denizou, Karine; Halvorsen, Trond; Moe, Ellinor.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1667-4) 148 s. SINTEF Fag(65)
SINTEF Untitled
 
8 Landmark, Andreas D.; Halvorsen, Trond.
Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem. Kunnskapswebinar; 2020-11-26 - 2020-11-26
SINTEF Untitled
 
9 Landmark, Andreas D.; Halvorsen, Trond; M. Bergschöld, Jenny; Røhne, Mette.
Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem. Trondheim: SINTEF 2020:00649 2020 (ISBN 978-82-14-06569-5) 41 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Sandberg, Eli; Halvorsen, Trond; Norberg, Christian Duun; Øyen, Martin; Temmesfeld, Max.
3D-print må inn i sykehusenes beredskapsplan. Dagens medisin 2020
AHUS SINTEF Untitled
 
11 Sanna, Venere Stefania; Michelini, Laura; Baltova, Stela; Efthymiadoy, Fani; Frankel, Christian; Halvorsen, Trond; Łukasiewicz, Agnieszka; Majetić, Filip; Miguel, Cristina; Mosconi, Gaia; Nastis, Stefanos; Postiglione, Monica; Rosegger, Rainer; Valerio, Stefano.
White paper on Impact Methods: WG3 - Impacts of the Collaborative Economy.. Rome: COST Action CA16121 From Sharing to Caring. 2020 22 s.
SINTEF Untitled
 
2019
12 Akin, Deniz; Vilarinho, Thomas; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond; Baer, Daniela.
Assessing the Potential of Digital Collaborative Sharing Platforms in Fostering Neighbourhood Participation Through Volunteerism. I: Internet Science. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-34769-7. s. 3-17
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Damman, Sigrid; Ruud, Audun; Sandberg, Eli; Halvorsen, Trond; Pisciella, Paolo; Rosenberg, Eva; Graabak, Ingeborg; Johansen, Ulf.
Exploring the transistion potential of H2 production in Norway. International Conference on Hydrogen Production 2019; 2019-05-15 - 2019-05-17
IFE NINA NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
15 Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond; Akin, Deniz.
Kan digital teknologi bidra til bedre sosiale forhold i nabolag? Nabohjelp – en app som støtter naboene til å hjelpe hverandre. Temamøte "deling" ved seniornett Trondheim; 2019-09-09 - 2019-09-09
SINTEF NTNU Untitled
 
16 Halvorsen, Trond.
Sharing Neighbourhoods – supporting the third sector through digitalization. Working Together: Smart Technologies Enabled Public Governance in Regional Integration; 2019-05-13 - 2019-05-13
SINTEF Untitled
 
17 Halvorsen, Trond.
The DSP framework: Evaluating emerging digital sharing platforms in a neighborhood context. Exploring the Aspects of the Collaborative Economy; 2019-03-15 - 2019-03-15
SINTEF Untitled
 
18 Holbø, Kristine; Das, Anita; Bøthun, Silje; Formanek, Marianne Næsland; Halvorsen, Trond.
Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2019 ;Volum 4.(1) s. 20-31
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark; Øderud, Tone.
Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser. Oslo: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06238-0) 105 s.
SINTEF Untitled
 
20 Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Halvorsen, Trond.
Industrialising concrete additive manufacturing. Sim-AM 2019; 2019-09-11 - 2019-09-13
SINTEF NMBU Untitled
 
2018
21 Halvorsen, Trond.
Tidlig adopsjon og bruk av markedsplassen Fixtate: Oppsummering av intervjuer med innovatører i sju offentlige virksomheter. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 978-82-14-06808-5) 20 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:01251)
SINTEF Untitled
 
22 Halvorsen, Trond; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald.
En mer effektiv Steinkjer kommune: Anbefalte utviklingsprosjekter for Steinkjer kommune. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 978-82-14-06642-5) 32 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:00261)
SINTEF Untitled
 
23 Malin, Minna; Auvinen, Heidi; Tukiainen, Pauliina; Härkönen, Mika; Jussila, Ari; Halvorsen, Trond; Vik, Lars Harald; Nikkanen, Ville; Hedeler, Barbara; de Buyn, Frederik.
D7.5 Final infrastructure Development plan. Finland: Aalto University 2018 36 s.
SINTEF Untitled
 
24 Steen, Markus; Brobakk, Jostein Tapper; Otte, Pia Piroschka; Halvorsen, Trond; Thomassen, Maria Kristina Kollberg.
Opportunities and barriers for implementing biochar as a carbon sink in agricultural systems. International Sustainability Transitions Conference 2018; 2018-06-12 - 2018-06-14
BYGDEFORSK NTNU SINTEF Untitled
 
2017
25 Ausen, Dag; Austad, Hanne Opsahl; Svagård, Ingrid Storruste; Landmark, Andreas D.; Tjønnås, Maria Suong; Rohde, Tarald; Halvorsen, Trond; Halvorsen, Marit Røed; Trondsen, Trond; Tomasevic, Tanja.
Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06599-2) 51 s. SINTEF Rapport(2017:00881)
SINTEF Untitled
 
26 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Face-saving or fair-minded: What motivates moral behavior?. Journal of the European Economic Association 2017 ;Volum 15.(3) s. 540-557
NHH SINTEF Untitled
 
27 Jussila, Ari; Auvinen, Heidi; Tukiainen, Pauliina; Härkönen, Mika; Halvorsen, Trond; Vik, Lars Harald; Malin, Minna; Nikkanen, Ville; Hedeler, Barbara; de Bruyn, Frederik.
D6.4 Final business model and plan. Finland: VTT 2017 48 s.
SINTEF Untitled
 
28 Jussila, Ari; Sopelana, Amaia; Tschentscher, Roman; Halvorsen, Trond; Tukiainen, Pauliina; de Bruyn, Frederik.
D6.1 Initial business models and plans. Finland: VTT 2017 86 s.
SINTEF Untitled
 
2016
29 Hatling, Morten Arnt; Damman, Sigrid; Halvorsen, Trond.
Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060355) 32 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27652)
SINTEF Untitled
 
30 Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Trond Uhre; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061284) 61 s. SINTEF Rapport(A27754)
SINTEF Untitled
 
31 Niezen, Maartje; van Woensel, Dominique; Núñez, David López; Fernandez-Gago, Carmen; Adams, Samantha; Bjørkvoll, Thor; Frøystad, Christian; Halvorsen, Trond; Haugset, Børge.
D:A4.1 Socio-economic impact assessment. Nederland: Tilburg University 2016 75 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Reitan, Jarl; Halvorsen, Trond; Svagård, Ingrid Storruste.
Samhandlingsmodeller for avstandsoppfølging av kronisk syke. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060454) 51 s. SINTEF Rapport(A27800)
SINTEF Untitled
 
2015
33 Bjørkvoll, Thor; Lium, Arnt-Gunnar; Halvorsen, Trond.
Verdien av en robust vannforsyning - Hvordan verdsette konsekvenser av brudd i drikkevannsforsyningen?. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 97-88-214-059861) 34 s. SINTEF Rapport(A27279)
SINTEF Untitled
 
34 Bull-Berg, Heidi; Halvorsen, Trond; Guldseth, Eistein; Brustad, Asle; Folde, Eirin.
Digitalisering av offentlige tjenester – hvordan måle effektene?. Trondheim: SINTEF 2015 40 s.
SINTEF Untitled
 
35 Bull-Berg, Heidi; Halvorsen, Trond Uhre; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059618) 41 s. SINTEF Rapport(A27017)
SINTEF Untitled
 
36 Halvorsen, Trond Uhre.
Are dictators loss averse?. Rationality and Society 2015 ;Volum 27.(4) s. 469-491
NHH Untitled
 
37 Lium, Arnt-Gunnar; Halvorsen, Trond; Bjørkvoll, Thor.
Samfunnsøkonomisk optimale investeringer i robust drikkevannsinfrastruktur. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 97-88-214-059816) 25 s. SINTEF Rapport(A27236)
SINTEF Untitled
 
2013
38 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Face-saving or fair-minded: What motivates moral behavior?. Bergen: Department of Economics, Norwegian School of Economics 2013 25 s. NHH Dept. of Economics Discussion papers(5)
NHH UiO Untitled
 
2012
39 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Face-saving or fair-minded: What motivates moral behavior?. Faculty seminar, Department of Economics, University of Zurich; 2012-12-07
NHH UiO Untitled
 
40 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Sharing willingly: a study of the role of fairness and information in the dictator game. 7 th Nordic Conference on Behavioural and Experimental Economics; 2012-09-28 - 2012-09-29
NHH UiO Untitled
 
2011
41 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Sharing willingly: A study of the role of fairness and information in the dictator game. Staff seminar; 2011-11-23
NHH UiO Untitled
 
42 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Sharing willingly: A study of the role of fairness and information in the dictator game. Nasjonale forskermøtet for økonomer; 2011-01-05
NHH UiO Untitled
 
43 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Sharing willingly: A study of the role of fairness and information in the dictator game. Torsdagseminaret; 2011-12-08 - 2011-12-08
NHH Untitled
 
44 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Sharing willingly: A study of the role of fairness and information in the dictator game. Staff seminar; 2011-10-18
NHH UiO Untitled
 
2010
45 Cappelen, Alexander Wright; Halvorsen, Trond Uhre; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil.
Sharing willingly: A study of the role of fairness and information in the dictator game. Stabsseminar; 2010-02-05
NHH UiO Untitled