Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 88 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Grytten, Ola Honningdal.
Banking Crises and Financial Instability: Empirical and historical lessons. Banks and Bank Systems 2021 ;Volum 16.(4) s. -
NHH Untitled
 
2 Grytten, Ola Honningdal.
Is There Really a Relationship Between Protestantism and Economic Growth?. I: IN THE LEGACY OF HANS NIELSEN HAUGE Entrepreneurship in Economics, Management, Education and Politics. Bodoni forlag 2021 ISBN 978-82-8403-118-7. s. 191-212
NLAH NHH Untitled
 
3 Grytten, Ola Honningdal.
Revising growth history: new estimates of GDP for Norway, 1816-2019. The Economic History Review 2021
NHH Untitled
 
4 Grytten, Ola Honningdal.
The Entrepreneural Legacy of Hans Nielsen Hauge. I: IN THE LEGACY OF HANS NIELSEN HAUGE Entrepreneurship in Economics, Management, Education and Politics. Bodoni forlag 2021 ISBN 978-82-8403-118-7. s. 19-38
NLAH NHH Untitled
 
5 Grytten, Ola Honningdal; Gjerstad, Jo; Østerbø, Kjell; Gaasemyr, Magne.
Rom for alle: Med Vestbo gjennom 75 år. Bodoni forlag 2021 (ISBN 978-82-8403-095-1) 352 s.
NHH Untitled
 
6 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, John A..
Ethics, resource rent, environment and petroleum policy: the case of a small open economy. Environmental Economics 2021 ;Volum 12.(1) s. 76-89
NHH UIA Untitled
 
2020
7 Grytten, Ola Honningdal.
Revising price history: consumer price index for Norway 1492–2018. Scandinavian Economic History Review 2020 ;Volum 68.(2) s. 129-144
NHH Untitled
 
8 Grytten, Ola Honningdal; Lindmark, Magnus; Minde, Kjell Bjørn.
The wealth of nations and sustainable development: energy intensity and the environmental Kuznets curve. Environmental Economics 2020 ;Volum 1.(1) s. 110-123
NHH NLAH Untitled
 
2019
9 Grytten, Ola Honningdal; Koilo, Viktoriia.
Financial instability, institutional development and economic crisis in Eastern Europe. Investment Management and Financial Innovations 2019 ;Volum 16.(3) s. 167-181
NHH NLAH Untitled
 
10 Koilo, Viktoriia; Grytten, Ola Honningdal.
Maritime Financial Instability and Supply Chain Management Effects. Problems and Perspectives in Management 2019 ;Volum 17.(4) s. 62-79
NHH NLAH Untitled
 
11 Grytten, Ola Honningdal.
Public finances, governance control and economic growth: a macroeconomic history approach. Investment Management and Financial Innovations 2019 ;Volum 16.(1) s. 189-202
NHH Untitled
 
12 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Generational links between entrepreneurship, management and puritanism. Problems and Perspectives in Management 2019 ;Volum 17.(1) s. 244-256
HVL NHH Untitled
 
2018
13 Grytten, Ola Honningdal.
Eiendomsbobler før og nå?. I: Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215029184. s. 136-154
NHH Untitled
 
14 Grytten, Ola Honningdal.
Historisk blikk på eiendomsmarkedet: prisdrivere for boliger. I: Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215029184. s. 72-88
NHH Untitled
 
15 Grytten, Ola Honningdal.
Tuftet på fortiden - bygger for fremtiden: BOB gjennom 75 år. Bodoni forlag 2018 (ISBN 978-82-7128-984-3) 294 s.
NHH Untitled
 
16 Grytten, Ola Honningdal.
Økonomisk-demografiske rammebetingelser for Frelsesarmeens gjennombrudd i Norge. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 (2) s. 18-31
NHH Untitled
 
2017
17 Grytten, Ola Honningdal.
Blom Fiskeoppdrett: Ny-haugiansk entreprenørskap innen akvakultur. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2279-7) 231 s.
NHH Untitled
 
18 Grytten, Ola Honningdal; Gjerstad, Jo; Lekve, Jørn.
Fløibanen 1918-2018: Historien om et bergensk ikon. Bodoni forlag 2017 (ISBN 978-82-7128-924-9) 232 s.
NHH Untitled
 
2016
19 Grytten, Ola Honningdal.
Norges økonomiske vekst under Norges Banks pengeregime. I: Byrde og berikelse: Sølvskatten 1816-2016. Universitetet i Bergen 2016 ISBN 978-82-7887-041-9. s. 8-23
NHH Untitled
 
20 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
Krakk og kriser i historisk perspektiv.. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202414924) 286 s.
NHH UIA Untitled
 
21 Grytten, Ola Honningdal; Lekve, Jørn; Gjerstad, Jo.
Brygget i regnet i 125 år. Bodoni forlag 2016 (ISBN 978-82-7128-867-9) 173 s.
NHH Untitled
 
2015
22 Grytten, Ola Honningdal.
Norwegian Gross Domestic Product by industry 1830-1930. Working Paper, Norges Bank 2015 (19/2015) s. -
NHH Untitled
 
23 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Haugianerliberalistene: en analyse av haugianere som politikere og næringslivsaktører. I: Grunnlovsjubileum - 200 år - i perspektiv av utvandringa til Amerika og USA si grunnlov av 1787. Sletta: Vestnorsk utvandringssenter, Museumssenteret i Hordaland 2015 ISBN 978-82-7834-048-6. s. 22-46
HVL NHH Untitled
 
2014
24 Grytten, Ola Honningdal.
Haugianere som næringslivsaktører. I: Gud og Mammon, religion og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202458997. s. 47-67
NHH Untitled
 
25 Grytten, Ola Honningdal.
Nasjonalbudsjettet i historisk ramme. Samfunnsøkonomen 2014 ;Volum 2014.(8) s. 16-22
NHH Untitled
 
26 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
An anatomy of financial crises in Norway, 1830–2010. Financial History Review 2014 ;Volum 21.(1) s. 25-57
NHH UIA Untitled
 
2013
27 Grytten, Ola Honningdal.
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: Entrepreneurship of the Norwegian Puritan Leader Hans Nielsen Hauge. Review of European Studies 2013 ;Volum 5.(1) s. 31-44
NHH Untitled
 
28 Grytten, Ola Honningdal; Bjørsvik, Elisabeth; Nilsen, Yngve Skjærseth.
Banken i samfunnet: Bergens Privatbank/Bergen Bank 1855-1990. Bodoni forlag 2013 (ISBN 978-82-7128-676-7) 440 s.
NHH UiB Untitled
 
29 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Kavli - an industrial fairytale: wealth creation for a good cause. Bodoni forlag 2013 (ISBN 978-82-7128-673-6) 328 s.
HVL NHH Untitled
 
30 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Kavli - et industrieventyr: Verdiskaping til gode formål. Bodoni forlag 2013 (ISBN 978-82-7128-668-2) 324 s.
HVL NHH Untitled
 
2012
31 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
A Long Term View on the Short Term Co-movement of Output and Prices in a Small Open Economy. International Journal of Economics and Finance 2012 ;Volum 4.(2) s. 3-15
NHH UIA Untitled
 
32 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
Gender-specific labour-market convergence and family stability in Scandinavian countries (1886-2007). Journal of European Economic History 2012 ;Volum XLI.(2) s. 11-49
NHH UIA Untitled
 
33 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
Price stability in the periphery during the international gold standard: Scandinavia. I: The Gold Standard Peripheries. Monetary Policy, Adjustment and Flexibility in a Global Setting. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-34317-7. s. 58-80
NHH UIA Untitled
 
2011
34 Grytten, Ola Honningdal.
Financial Crises and monetary expansion. Working Paper, Norges Bank 2011 (21) s. -
NHH Untitled
 
35 Grytten, Ola Honningdal.
Subsidiert rus: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av alkoholbruk i nåtid og fortid. I: Fylliker er også folk. Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo - siden 1891. Oslo: Frelsesarmeens rusomsorg 2011 ISBN 978-82-93084-03-7. s. 366-372
NHH Untitled
 
2010
36 Grytten, Ola.
Den undervurderte entreprenøren: Et økonomisk historisk blikk på Hans Nielsen Hauges entreprenørskap. I: Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1024-4. s. 51-66
NHH Untitled
 
37 Grytten, Ola.
Why was The Great Depression not so Great in the Nordic Countries?. Reprint series Department of Economics NHH 2010 (435) s. 369-393
NHH Untitled
 
38 Grytten, Ola; Hunnes, Arngrim.
Økonomisk og demografisk interaksjon i det førindustrielle Norge. I: Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1024-4. s. 85-101
NHH UIA Untitled
 
2009
39 Grytten, Ola.
Boligboble? Empiriske indikatorer i historisk perspektiv. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volum 12.(5) s. 26-39
NHH Untitled
 
40 Grytten, Ola.
Boligkrakk og finanskrise i historisk perspektiv. Samfunnsøkonomen 2009 ;Volum 63.(4) s. 39-50
NHH Untitled
 
41 Grytten, Ola Honningdal.
Purchasing power of labour: Norwegian real wages, 1726-2006. Scandinavian Economic History Review 2009 ;Volum 57.(1) s. 48-87
Untitled
 
2008
42 Grytten, Ola.
Grytten, Ola Honningdal, “Why was the Great Depression not so Great in the Why was the great Depression not so great in the Nordic Countries? Economic Policy and Unemployment. Journal of European Economic History 2008 ;Volum 37.(2-3) s. 369-403
NHH Untitled
 
43 Grytten, Ola Honningdal.
A Small Country's Policy Response to Global Economic Disintegration during the Interwar Years of Crises. I: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation. Peter Lang Publishing Group 2008 ISBN 978-3-03911-214-2. s. 271-296
NHH Untitled
 
44 Grytten, Ola Honningdal.
Why was the Great Depression not so great in the Nordic countries? Economic policy and unemployment. Journal of European Economic History 2008 ;Volum 37.(2-3) s. 369-393
Untitled
 
2007
45 Eitrheim, Øyvind; Grytten, Ola Honningdal; Klovland, Jan Tore.
Historical Monetary Statistics for Norway - some cross checks of the new data. I: Occasional Papers 38. Oslo: Norges Bank 2007 s. 385-434
NHH Untitled
 
46 Grytten, Ola.
Nominal wages in Norway 1726-1940 by occupation. Norges banks skriftserie 2007 ;Volum 2.(38) s. 231-342
NHH Untitled
 
47 Grytten, Ola.
Norwegian wages 1726-2006 vlassified by industry. Norges banks skriftserie 2007 ;Volum 2.(38) s. 343-384
NHH Untitled
 
48 Grytten, Ola.
Professor DR Ingvar B Wedervang's Historical Archive on Wages and Prices. Norges banks skriftserie 2007 ;Volum 2.(38) s. 203-230
NHH Untitled
 
49 Grytten, Ola Honningdal.
Nominal Wages in Norway 1726-2006 by Occupation. I: Occasional Papers 38. Oslo: Norges Bank 2007 s. 231-342
NHH Untitled
 
50 Grytten, Ola Honningdal.
Norwegian wages 1726-2006 by Industry. I: Nominal Wages in Norway 1726-2006 by Occupation. Oslo: Norges Bank 2007 s. 343-384
NHH Untitled
 
    Vis neste liste