Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2016
1 Johnsen, Thore; Holden, Steinar; Moen, Espen Rasmus.
Valg av kapitaliseringsrente i erstatningssaker. Samfunnsøkonomen 2016 (6) s. 18-32
BI NHH UiO Untitled
 
2015
2 Emhjellen, Magne; Osmundsen, Petter; Johnsen, Thore.
Project Valuation - Separate Cash Flow Valuation and the Implied Required Rate of Return. IAEE International Conference 2015
NHH UIS Untitled
 
3 Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne; Johnsen, Thore; Kemp, Alexander; Riis, Christian.
Petroleum Taxation Contingent on Counter-factual Investment Behaviour. Energy Journal 2015 ;Volum 36.(adelman S.I.)
BI NHH UiO UIS Untitled
 
2014
4 Osmundsen, Petter; Emhjellen, Magne; Johnsen, Thore; Kemp, Alexander; Riis, Christian.
Petroleum taxation and investment behaviour. IAEE International Conference 2014
BI NHH UIS Untitled
 
2013
5 Osmundsen, Petter; Johnsen, Thore.
Avskrivninger - Teori og virkelighet. Samfunnsøkonomen 2013 (5) s. 14-22
NHH UIS Untitled
 
2009
6 Johnsen, Thore; Gjølberg, Ole.
Investeringer i produksjon av fornybar energi: Hvilket avkastningskrav bør legges til grunn?. Praktisk økonomi & finans 2009 ;Volum 25.(2) s. 77-95
NHH NMBU Untitled
 
7 Johnsen, Thore; Gjølberg, Ole.
Management of the Norwegian oil fund the challenges and costs of being ethical. Beta 2009 ;Volum 22.(1) s. 1-26
NHH NMBU Untitled
 
2004
8 Johnsen, Thore.
Målformuleringen i Statseierskapsutvalgets mandat. I: Statens forretningsmessige eierskap - Organisering og forvaltning av eierskapet. Oslo: Nærings- og handelsdepartementet 2004 s. 116-173
NHH Untitled
 
2003
9 Gjølberg, Ole; Johnsen, Thore.
Evaluering av etisk forvaltning: Metode, resultat og kostnader. I: Forvaltning for fremtiden. Om etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. Oslo: Finansdepartementet 2003 s. 233-303
NHH NMBU Untitled
 
2000
10 Johnsen, Thore; Mamelund, Erik.
Klassifisering av preferansekapital som gjeld eller egenkapital: et finansperspektiv. I: Festskrift til Finn Berg Jacobsen 60-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 167-180
NHH Untitled
 
1999
11 Hope, Einar; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jørnsten, Kurt.
Reguleringsregimer for kraftsektoren. I: Festskrift til Terje Hansens 60-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 169-186
NHH Untitled
 
12 Lensberg, Terje; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt.
Forventet nytte á la Savage. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 227-236
NHH Untitled
 
13 Mathiesen, Lars; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jørnsten, Kurt.
Modellering av økonomisk likevekt og beregning av likevektspriser. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 23-50
NHH Untitled
 
14 Norman, Victor D.; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt.
Økonomi, samfunnsdebatt og politikk. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 9-18
NHH Untitled
 
15 Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt.
Verdiskapning: Vurdering av lønnsomhet og markedsverdi. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 97-118
NHH Untitled
 
16 Gjølberg, Ole; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt; Jörnsten, Kurt.
Risiko i en unormal verden. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 85-96
NHH NMBU Untitled
 
17 Gjølberg, Ole; Johnsen, Thore.
Risk management in the oil industry: can information on long-run equilibrium prices be utilized?. Energy Economics 1999 ;Volum 21.(5) s. 517-527
NHH NMBU Untitled
 
1998
18 Danthine, Jean-Pierre; Donaldson, John; Johnsen, Thore.
Productivity growth, consumer confidence and the business cycle. European Economic Review 1998 ;Volum 42.(6) s. 1113-1140
NHH Untitled
 
19 Gjølberg, Ole; Johnsen, Thore; NOrdhaug, Odd.
Risikostyring i et integrert oljeselskap: Noen prisrelasjoner 1995-98. ? 1998 ;Volum 1998.(2) s. 1-6
NHH NMBU Untitled
 
1997
20 Johnsen, Thore.
Avkastningskrav. I: Verdsettelse i teori og praksis. Festskrift til Knut Boyes 60-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1997 s. 39-73
NHH Untitled