Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2018
1 Aae, Eirik Lunde; Mats-Trygve Andre Langøy, Hanse; Pelja, Ibrahim; Stemland, Tormod Bakka; Kinserdal, Finn.
Er tradisjonelle regnskaps-nøkkeltall relevante i en "moderne" IFRS-verden?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018 (06) s. 52-62
NHH Untitled
 
2 Ahlstrand, Tom Wee; Stølen, Eivor Viljugren; Kinserdal, Finn.
Fortsatt manipulering av pensjonsforpliktelser?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018 (1) s. 25-61
NHH Untitled
 
3 Kinserdal, Finn.
På tide å ta i bruk nye nøkkeltall i regnskapsanalysen. Praktisk økonomi & finans 2018 ;Volum 34.(4) s. 312-326
NHH Untitled
 
2017
4 Kinserdal, Finn.
Analysing Pension-accounting. I: Finance in Society: An Anthology in Honour of Thore Johnsen. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-51610-9. s. 327-341
NHH Untitled
 
5 Kinserdal, Finn.
Hva er regnskapsmanipulasjon, og hvordan kan den best avdekkes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2017 (1) s. 69-78
NHH Untitled
 
2015
6 Kinserdal, Finn.
Når virkelig verdi er så vanskelig å beregne, er det da overhodet relevant i regnskapet?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 (1) s. 22-31
NHH Untitled
 
2006
7 Kinserdal, Finn.
IAS 41: Landbruk. I: Internasjonale regnskapsstandarder. Cappelen Damm Akademisk 2006 s. 350-364
NHH Untitled
 
8 Kinserdal, Finn.
IAS19: Ytelser til ansatte. I: Internasjonale regnskapsstandarder. Cappelen Damm Akademisk 2006 s. 170-184
NHH Untitled