Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2021
1 Eilifsen, Aasmund; Knivsflå, Kjell Henry.
Core earnings management: How do audit firms interact with classification shifting and accruals management?. International Journal of Auditing 2021 ;Volum 25.(1) s. 142-165
NHH Untitled
 
2019
2 Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode.
Regnskapsmanipulering – Foregår det klassifikasjonsskifting før kapitalutvidelser?. Praktisk økonomi & finans 2019 ;Volum 35.(4) s. 343-359
NHH Untitled
 
2016
3 Knivsflå, Kjell Henry; Eilifsen, Aasmund.
The Role of Audit Firm Size, Non-Audit Services, and Knowledge Spillovers in Mitigating Earnings Management during Large Equity Issues. International Journal of Auditing 2016 ;Volum 20.(3) s. 239-254
NHH Untitled
 
2015
4 Beisland, Leif Atle; Knivsflå, Kjell Henry.
Have IFRS changed how stock prices are associated with earnings and book values? Evidence from Norway. Review of Accounting and Finance 2015 ;Volum 14.(1) s. 41-63
NHH UIA Untitled
 
2013
5 Eilifsen, Aasmund; Knivsflå, Kjell Henry.
How Increased Regulatory Oversight of Nonaudit Services Affects Investors' Perceptions of Earnings Quality. Auditing: A journal of Practice and Theory (AJPT) 2013 ;Volum 32.(1) s. 85-112
NHH Untitled
 
2011
6 Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode.
The value relevance of financial reporting in Norway 1965-2004. Scandinavian Journal of Management 2011 ;Volum 27.(1) s. 113-128
NHH Untitled
 
2010
7 Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode.
Evidence on competitive advantage and superior stock market performance. Managerial and Decision Economics (MDE) 2010 ;Volum 31.(4) s. 277-301
Untitled
 
8 Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode.
Evidence on competitive advantage and superior stock market performance. Managerial and Decision Economics (MDE) 2010 ;Volum 31.(4) s. 277-301
NHH Untitled
 
2008
9 Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode.
The value-relevance of adopting IFRS: Evidence from 145 NGAAP restatements. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 2008 ;Volum 17.(2) s. 92-112
NHH Untitled
 
2006
10 Knivsflå, Kjell Henry.
IAS 38 Immaterielle eigedelar. I: Internasjonale regnskapsstandarder. Cappelen Damm Akademisk 2006 s. 254-281
NHH Untitled
 
2002
11 Knivsflå, Kjell Henry; Hope, Einar.
Rekneskapsføring av immateriell verdiskaping i eit næringsøkonomisk perspektiv. I: Næringspolitikk for en ny økonomi. Fagbokforlaget 2002 s. 337-355
NHH Untitled
 
2001
12 Gjerde, Øystein; Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode.
The stock market and investment in the small and open Norwegian economy. Empirical Economics 2001 ;Volum 26.(3) s. 565-580
NHH Untitled
 
13 Knivsflå, Kjell Henry.
Immateriell verdiskaping, rekneskapsføring og verdirelevans. Beta 2001 ;Volum 15.(2) s. 12-24
NHH Untitled
 
2000
14 Høegh-Krohn, Nils E. Joachim; Knivsflå, Kjell Henry.
Accounting for Itangible Assets in Scandinavia, the UK, the US and by the IASC: Challenges and a Solution. ? 2000 ;Volum 35.(2) s. 243-265
NHH Untitled
 
1999
15 Sættem, Frode; Eilifsen, Aasmund; Knivsflå, Kjell Henry.
Earnings manipulation: Cost of capital versus tax. European Accounting Review 1999 ;Volum 8.(3) s. 481-491
NHH Untitled
 
1998
16 Knivsflå, Kjell Henry.
Tek det for lang tid før verksemder i økonomisk krise vert slegne konkurs?. Lov og Rett 1998 s. 160-173
NHH Untitled
 
1996
17 Knivsflå, Kjell Henry; Høegh-Krohn, Nils E. Joachim.
Revisjon av emisjonsprospekt: Ei prinsipiell drøfting. Beta 1996 (1) s. 47-53
NHH Untitled
 
1995
18 Knivsflå, Kjell Henry; Rud, Linda.
Markets for Electricity: Structure, Pricing, and Performance. ? 1995 ;Volum 5.(2) s. 261-284
NHH Untitled
 
1994
19 Knivsflå, Kjell Henry; Sættem, Frode.
Økonomisk kriminalitet: Handheving og straff. Beta 1994 (2) s. 21-30
NHH Untitled
 
1990
20 Knivsflå, Kjell Henry.
Noen virkninger av asymmetrisk informasjon i finansmarkedet. Beta 1990 (1) s. 1-12
NHH Untitled