Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
In-store, location-based mobile advertising effects. The mediating role of brand experience. Beta 2020 ;Volum 34.(2) s. 161-182
USN NHH Untitled
 
2 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl.
Ecosystem adoption of practices over time (EAPT): Toward an alternative view of contemporary technology adoption. Journal of Business Research 2020 ;Volum 116. s. 542-551
USN NHH Untitled
 
3 Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn.
Understanding Mobile Apps as Platform Based Services in Multisided Markets. Adoption and Diffusion. I: The Oxford Handbook of Mobile Communication and Society. Oxford University Press 2020 ISBN 9780190864385.
USN NHH Untitled
 
2019
4 Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn; Oklevik, Ove.
Motiver for å delta i eventer: betydningen av deltakernes rolle. I: Eventledelse : En forskningsbasert antologi. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03219-1. s. 128-143
HVL USN NHH Untitled
 
5 Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn.
Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design. UNIPED 2019 ;Volum 42.(2) s. 215-234
NHH UiB Untitled
 
2018
6 Nysveen, Herbjørn; Oklevik, Ove; Pedersen, Per Egil.
Brand satisfaction: Exploring the role of innovativeness, green image and experience in the hotel sector. International Journal of Contemporary Hospitality Management 2018 ;Volum 30.(9) s. 2908-2924
HVL USN NHH Untitled
 
7 Oklevik, Ove; Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
Influence of design on tourists’ recommendation intention: an exploratory study of fjord cruise boats. Journal of Travel & Tourism Marketing 2018 ;Volum 35.(9) s. 1187-1200
HVL USN NHH Untitled
 
8 Oklevik, Ove; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn.
Tilfredsheit med eit hotell. Kva rolle spelar opplevingar med merkevara, innovasjonsgrad og grøn image?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018 (7) s. 79-88
HVL USN NHH Untitled
 
9 Solbraa Bay, Auden Johannes Tjersland; Nysveen, Herbjørn; Breivik, Einar.
Explaining consumer intentions to use autonomous vehicles. Beta 2018 ;Volum 32.(2) s. 181-203
USN NHH Untitled
 
2017
10 Kristensson, Per; Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge.
Why customers do and do not switch. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 353-371
NHH Untitled
 
11 Nysveen, Herbjørn; Kristensson, Per.
Overcoming resistance to adopt innovations: softening innovation resistance through trusting beliefs. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 339-352
NHH Untitled
 
12 Nysveen, Herbjørn; Skard, Siv E. Rosendahl.
Trust, risk and self-service technologies: suggestions for future research. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 31-47
NHH Untitled
 
13 Saebi, Tina; Nysveen, Herbjørn; Hossain, Mohammad Touhid; Fjuk, Annita.
Designing experience-centric business models: what do they look like and how do they influence trust?. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 115-130
NHH Untitled
 
14 Skard, Siv E. Rosendahl; Nysveen, Herbjørn.
Digital risk and customers' acceptance of self-service innovations: the role of online benefits and corporate trustworthiness. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 48-60
NHH Untitled
 
2016
15 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
Consumer adoption of RFID-enabled services. Applying an extended UTAUT model. Information Systems Frontiers 2016 ;Volum 18.(2) s. 293-314
USN NHH Untitled
 
16 Skard, Siv E. Rosendahl; Nysveen, Herbjørn.
Trusting beliefs and loyalty in B-to-B self-services. Journal of Business-to-Business Marketing 2016 ;Volum 23.(4) s. 257-276
NHH Untitled
 
17 Skard, Siv E. Rosendahl; Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge.
Influences of Perceived E-Service Risks: The Moderating Role of Perceived Benefits. e-Service Journal 2016 ;Volum 10.(1) s. 1-23
NHH Untitled
 
2015
18 Nysveen, Herbjørn; Skard, Siv E. Rosendahl.
Samskaping og tillit : et gjensidig avhengighetsforhold. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 ;Volum 18.(4) s. 31-39
NHH Untitled
 
2014
19 Nysveen, Herbjørn; Andreassen, Tor W..
Innovasjon når markedene endres i turbofart!. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014 ;Volum 17.(8) s. 16-25
NHH Untitled
 
20 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
Influences of co-creation on brand experience: The role of brand engagement. International Journal of Market Research (IJMR) 2014 ;Volum 56.(6) s. 807-832
USN NHH Untitled
 
21 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
Produkt-og innovasjonsbeslutninger. I: Markedsføring : verdibasert forventningsledelse. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1259-0. s. 417-442
USN NHH Untitled
 
2012
22 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv.
Brand Experiences in Service Organizations: Exploring the Individual Effects of Brand Experience Dimensions. Journal of Brand Management 2012 ;Volum 20. s. 404-423
NHH Untitled
 
23 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge.
Innovasjon i merkeopplevelser. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012 (3) s. 51-58
NHH Untitled
 
24 Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil.
Samskaping og Innovasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012 ;Volum 15.(3)
NHH Untitled
 
25 Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge.
Consumer reactions to new service value propositions :. Beta 2012 ;Volum 26.(2) s. 105-130
NHH Untitled
 
2010
26 Methlie, Leif B.; Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
An Exploratory Study of Business Model Operation in Heterogeneous Networks. Beta 2010 ;Volum 24.(2) s. 113-132
NHH Untitled
 
27 Methlie, Leif B.; Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
An Exploratory Study of Business Model Operation in Heterogeneous Networks. Beta 2010 ;Volum 24.(2) s. 113-132
Untitled
 
2009
28 Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn.
Exploring End-User Reactions to Variations in the Value Proposition of Value Services. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2009 s. 1-10
Untitled
 
29 Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn.
Categorizing networked services The role of intrinsic-, user network- and complement network attributes. European Journal of Marketing 2009 ;Volum 43.(3-4) s. 371-397
NHH UIA Untitled
 
2007
30 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
Explaining intention to use an online movie service: Moderating effects of gender and age. Beta 2007 ;Volum 2.
NHH UIA Untitled
 
31 Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil; Nysveen, Herbjørn.
"This is who I am": Identity expressiveness and the theory of planned behavior. Psychology & Marketing 2007 ;Volum 24.(9) s. 763-785
NHH UIA Untitled
 
2005
32 Gressgård, Leif Jarle; Methlie, Leif B.; Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Thorbjørnsen, Helge.
Hvordan påvirker valg av forretningsmodell opplevd kundeverdi imobile tjenester?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 ;Volum 8.(Årg. 8, nr 5) s. 49-56
NHH UIA Untitled
 
33 Lexhagen, Maria; Nysveen, Herbjørn; Hem, Leif Egil.
Festival Coordination: An Exploratory Study on Intention to Use Mobile Devices for Coordination of a Festival. Event Management 2005 ;Volum 9.(3) s. 133-146
NHH Untitled
 
34 Nysveen, Herbjørn.
Internett og reiseliv. I: Perspektiver på markedsføring av reiseliv. Fagbokforlaget 2005 s. 270-287
NHH Untitled
 
35 Nysveen, Herbjørn; Breivik, Einar.
The influence of media on advertising effectiveness - A comparison of internet, posters and radio. International Journal of Market Research (IJMR) 2005 ;Volum 47.(4) s. 383-405
Untitled
 
36 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
Search mode and purchase intention in online shopping behavior. International Journal of Internet Marketing and Advertising 2005 ;Volum 2.(4) s. 288-306
NHH UIA Untitled
 
37 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Thorbjørnsen, Helge.
Adoption of Mobile Services. Model of Development and Cross-Service Study. Journal of the Academy of Marketing Science 2005 ;Volum 33.(4) s. 330-346
NHH UIA Untitled
 
38 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Thorbjørnsen, Helge.
Explaining intention to use mobile chat services: Moderating effects of gender. Journal of Consumer Marketing 2005 ;Volum 22.(5) s. 247-256
NHH UIA Untitled
 
39 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Thorbjørnsen, Helge; Berthon, P..
Mobilizing the Brand: The Effects of Mobile Services on Brand Relationships and Main Channel Use. Journal of Service Research 2005 ;Volum 7.(3) s. 257-276
NHH UIA Untitled
 
40 Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil.
Effects of Webty Channel Addition on Consumer-Brand Relationship. JMM - The International Journal on Media Management 2005 ;Volum 7.(3) s. 127-137
NHH UIA Untitled
 
41 Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge; Pedersen, Per Egil.
Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons. Journal of the Academy of Marketing Science 2005 ;Volum 33.(3) s. 330-346
NHH UIA Untitled
 
42 Thorbjørnsen, Helge; Nysveen, Herbjørn.
Relationship deepening through mobile and interactive services. I: Mobile communications : re-negotiation of the social sphere. Springer 2005
NHH Untitled
 
2004
43 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
An exploratory study of customers' perception of company web sites offering various interactive applications: moderating effects of customers' Internet experience. Decision Support Systems 2004 ;Volum 37.(1) s. 137-150
NHH UIA Untitled
 
44 Pedersen, Per Egil; Thorbjørnsen, Helge; Nysveen, Herbjørn.
Mobilen uttrykker hvem jeg er. I: Årsmelding 2003. Bergen: Institutt for strategi og ledelse 2004 s. 13-16
NHH UIA Untitled
 
2003
45 Nysveen, Herbjørn; Methlie, Leif B.; Pedersen, Per Egil.
Tourism web sites and value-added services: The gap between customer preferences and web sites offerings. Information Technology & Tourism 2003 ;Volum 5.(3) s. 165-174
NHH UIA Untitled
 
46 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Thorbjørnsen, Helge.
Using SMS Channel Addition to Strengthen Brand Relationships and Main Channel Use. SNF Bulletin 2003 ;Volum 15.(4) s. 26-30
NHH UIA Untitled
 
2002
47 Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M.; Nysveen, Herbjørn.
Effects of Ad Photos Portraying Risky Vacation Situations on Intention to Visit a Tourist Destination: Moderating Effects of Age, Gender, and Nationality. Journal of Travel & Tourism Marketing 2002 ;Volum 13.(4) s. 1-26
Untitled
 
48 Thorbjørnsen, Helge; Supphellen, Magne; Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil.
Building Brand Relationships Online: A Comparison of Two Interactive Applications. Journal of Interactive Marketing 2002 ;Volum 16.(3)
NHH UIA Untitled
 
2001
49 Nysveen, Herbjørn.
An Update on the importance of reservation services and value-added services. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2001 ;Volum 1.(2) s. 162-166
NHH Untitled
 
50 Nysveen, Herbjørn.
Ny kundeatferd og nye kunderelasjoner i elektroniske markeder. I: Ulset, S. (red.): Fra summetone til informasjonsportal. : Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 2001
NHH Untitled
 
    Vis neste liste