Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Ims, Knut O. J..
Gambling and (“Dark”) Flow. A holistic Study with Best Practice Cases on How to Minimize Harm. Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development 2021 ;Volum 12.(23) s. 139-174
NHH Untitled
 
2019
2 Ims, Knut O. J..
Caring Entrepreneurship and Ecological Conscience—The Case of Patagonia Inc. I: Caring Management in the New Economy : socially responsible behaviour through spirituality. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-14199-8. s. 197-220
NHH Untitled
 
3 Ims, Knut O. J..
Hvor stor er egentlig Adam Smith i økonomifaget? Om bidraget fra en norsk pioner. Praktisk økonomi & finans 2019 ;Volum 35.(3) s. 238-250
NHH Untitled
 
4 Ims, Knut O. J.; Liland, Truls; Supphellen, Magne.
The Importance of Calling in Realization of Life Projects: the Case of Maverick and Serial-entrepreneur Hans Nielsen Hauge with Implications for Business Education. I: Servant Leadership, Social Entrepreneurship and the Will to Serve: Spiritual Foundations and Business Applications. Springer Nature 2019 ISBN 9783030299361. s. 309-334
NHH NLAH Untitled
 
2018
5 Ims, Knut O. J..
Nature, Economics, and Scream. I: Art, Spirituality and Economics : Liber Amicorum for Laszlo Zsolnai. Springer 2018 ISBN 9783319750637. s. 171-194
NHH Untitled
 
6 Ims, Knut O. J.; Bouckaert, Luk; Rona, Peter.
Laszlo Zsolnai, Friend and Moral Scientist. I: Art, Spirituality and Economics : Liber Amicorum for Laszlo Zsolnai. Springer 2018 ISBN 9783319750637. s. 3-13
NHH Untitled
 
2017
7 Ims, Knut O. J.; Grønhaug, Kjell.
Responsible Hospitality: Carlson Rezidor. I: Progressive business models. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 9783319588032. s. 241-262
NHH Untitled
 
8 Ims, Knut O. J.; Jakobsen, Ove Daniel.
Quality of life. I: Integral Ecology and Sustainable Business. Emerald Group Publishing Limited 2017 ISBN 978-1-78714-464-4. s. 55-66
NORD NHH Untitled
 
2016
9 Ims, Knut O. J.; Zsolnai, Laszlo.
Social Innovation and Social Development in Latin America, Egypt and India. I: Ethical Innovation in Business and the Economy. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 996 8.
NHH Untitled
 
2015
10 Ims, Knut O. J..
Deep Ecology and Personal Responsibility. I: The Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management. Springer 2015 ISBN 978-3-319-11677-8. s. 47-56
NHH Untitled
 
11 Ims, Knut O. J.; Jakobsen, Ove.
Peace in an Organic Worldview. I: Business, Ethics and Peace. Emerald Group Publishing Limited 2015 ISBN 978-1-78441-878-6. s. 25-44
NORD NHH Untitled
 
12 Ims, Knut O. J.; Jakobsen, Ove; Zsolnai, Laszlo.
Product as process - Commodities in mechanic and organic ontology. Ecological Economics 2015 ;Volum 110. s. 11-14
NORD NHH Untitled
 
13 Ims, Knut O. J.; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Personal Responsibility for the Greater Good. I: Business and the Greater Good: Rethinking Business Ethics in an Age of Crisis. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781784711764. s. 183-199
NHH Untitled
 
14 Ims, Knut O. J.; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Rethinking Business Ethics in an Age of Crisis. I: Business and the Greater Good: Rethinking Business Ethics in an Age of Crisis. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781784711764. s. 1-18
NHH Untitled
 
15 Ims, Knut O. J.; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
The Future of Business Ethics: A Structured Dialogue between the Participants. I: Business and the Greater Good: Rethinking Business Ethics in an Age of Crisis. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781784711764. s. 262-279
NHH Untitled
 
2014
16 Ims, Knut O. J.; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Zsolnai, Laszlo.
How Economic Incentives May Destroy Social, Ecological and Existential Values: The Case of Executive Compensation. Journal of Business Ethics 2014 ;Volum 123.(2) s. 353-360
NHH Untitled
 
17 Ims, Knut O. J.; Zsolnai, Laszlo.
Ethics of sosial innovation. Society and Business Review 2014 ;Volum 9.(2)
NHH Untitled
 
2013
18 Ims, Knut O. J..
From Welfare to Well-being and Happiness. I: Handbook of Business Ethics : ethics in the new economy. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 978-3-0343-0914-1. s. 217-248
NHH Untitled
 
19 Ims, Knut O. J..
Social Innovations in Poor Countries: Reflections on Innovation and Ethics. I: Management for Progress. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-734-3. s. 175-194
NHH Untitled
 
20 Ims, Knut O. J.; Jakobsen, Ove.
Initiating an open research system based on creativity. I: Responsible economics : E.F. Schumacher and his legacy for the 21st Century. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 978-3-0343-1707-8. s. 233-248
NORD NHH Untitled
 
21 Ims, Knut O. J.; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Personal Responsibility and Ethical Action. I: Handbook of Business Ethics : ethics in the new economy. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 978-3-0343-0914-1. s. 127-150
NHH Untitled
 
2012
22 Ims, Knut O. J.; Nystad, Øystein.
Mannen og virket. I: På tvers: praksiser og teorier om økonomi, kultur og natur for det nye årtusen. Festskrift til Ove Jakobsen. : Universitetet i Nordland 2012 ISBN 978-82-7314-692-2. s. 13-18
NORD NHH Untitled
 
2011
23 Ims, Knut O. J..
Deep Ecology. I: The Palgrave Handbook of Spirituality and Business. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 9780230238312. s. 227-235
NHH Untitled
 
24 Ims, Knut O. J.; Jakobsen, Ove.
Deep authenticity – an essential phenomenon in the web of life. I: Business Ethics and Corporate Sustainability. Edward Elgar Publishing 2011 ISBN 978-1849803717. s. 213-223
NORD NHH Untitled
 
25 Ims, Knut O. J.; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Det som ikke har noen pris : moralsk dannelse i et økonomisk univers. Om vilkårene for moralsk bevissthet i økonomifagene : en praktisk tilnærming. I: Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 978-82-8265-027-4. s. 500-518
NHH Untitled
 
26 Ims, Knut O. J.; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
From the Art of Reading to the Art of Leading. I: Spiritual Humanism and Economic Wisdom: Essays in Honour of Luk Bouckaert's 70th Anniversary. Garant 2011 ISBN 978-90-441-2765-2. s. 141-157
NHH Untitled
 
27 Jakobsen, Ove; Ims, Knut O. J..
Lederen, ledelse, ansvar og autensitet. I: Liv og ledelse : nordnorsk lederutvikling. Bodø: Nordnorsk lederutvikling 2011 ISBN 978-82-992995-3-4. s. 29-40
NORD NHH Untitled
 
2010
28 Ghesquière, Rita; Ims, Knut Johannessen.
Heroes and Anti-heroes. I: Heroes and Anti-Heroes, European Literature and the Ethics of leadership. Garant 2010 ISBN 978-90-441-2650-1.
NHH Untitled
 
29 Ims, Knut Johannessen; Zsolnai, Laszlo.
Self-realization in Business: Ibsen`s Peer Gynt. I: Heroes and Anti-Heroes, European Literature and the Ethics of leadership. Garant 2010 ISBN 978-90-441-2650-1. s. 244-
NHH Untitled
 
30 Ims, Knut O. J..
Det gode møtet. Refleksjoner om hvordan vi kan gi den Andre tilbake til seg selv. I: Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-585-1. s. 75-92
NHH Untitled
 
31 Ims, Knut O. J.; Zsolnai, Laszlo.
Self-realization in Business: Ibsen`s Peer Gynt. I: Heroes and Anti-Heroes, European Literature and the Ethics of leadership. Garant 2010 ISBN 978-90-441-2650-1. s. 137-150
NHH Untitled
 
32 Jakobsen, Ove; Ims, Knut O. J.; Jakobsen, Ove.
Fair trade production. I: The collaborative enterprise : creating values for a sustainable world. Peter Lang Publishing Group 2010 ISBN 978-3-0343-0159-6. s. 163-182
NORD NHH Untitled
 
33 Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove; Ims, Knut O. J..
Competition or cooperation? A required shift in the metaphysics of economics. I: The collaborative enterprise : creating values for a sustainable world. Peter Lang Publishing Group 2010 ISBN 978-3-0343-0159-6. s. 17-38
NORD NHH Untitled
 
2009
34 Ims, Knut Johannessen; Zsolnai, Laszlo.
Holistic Problem Solving. I: The Future International Manager: A Vision of the Roles and Duties of Management. Palgrave Macmillan 2009 ISBN 9780230219878.
NHH Untitled
 
35 Pedersen, Lars Jacob Tynes; Ims, Knut Johannessen.
Fortellingens fortrylling: Å lese "Peer Gynt" - nyttig?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volum 12.(6) s. 62-69
NHH Untitled
 
36 Pedersen, Lars Jacob Tynes; Ims, Knut Johannessen.
Å omsette lesekunst til lederkunst: "Peer - du lyver!" og lederkompetanse. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volum 12.(5) s. 58-64
Untitled
 
37 Pedersen, Lars Jacob Tynes; Ims, Knut O. J..
Å omsette lesekunst til lederkunst: "Peer - du lyver!" og lederkompetanse. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volum 12.(5) s. 58-64
NHH Untitled
 
2008
38 Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove.
Consumerism and Frugality: Contradictory Principles in Economics?. I: Frontiers of business Ethics; L.Bouckaerttt, H.Odebeeck og L. Zsolnai (eds.) " Frugality: Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life". Peter Lang Publishing Group 2008
NHH Untitled
 
39 Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove.
Quality of life. The golden mean between materialistic consumerism and spiritual ascetism. I: Quality of life. The golden mean between materialistic consumerism and spiritual ascetism. : Garant 2008
NORD NHH Untitled
 
2007
40 Ims, Knut Johannessen.
Partnership in the Market - Max Havelaar as an Example of Moral Consumers, Vunlerable Producers and Fair Trade. I: Frontiers of Business Ethics.Circulation Economics Theory and Practice by Stig Ingebrigtsen and Ove Jakobsen. Peter Lang Publishing Group 2007 s. 93-109
NHH Untitled
 
41 Ims, Knut Johannessen.
Retorikk, etikk og litteratur. I: Reorikk, samtid og samfunn. Forlag1 2007 s. 87-111
NHH Untitled
 
2006
42 Ims, Knut Johannessen.
Partnerskap i markedet - et alternativ? - Max Havelaar som eksempel som eksempel på moralske forbrukere og rettferdig handel. I: Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen: Økonomi, Natur og Kultur. Abstrakt forlag 2006 s. 166-
NHH Untitled
 
43 Ims, Knut Johannessen.
"Take it Personally". I: Businesss within Limits. Peter Lang Publishing Group 2006 s. 219-269
NHH Untitled
 
44 Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove.
Cooperation and competition in the context of organic and mechanic worldviews - A theoretical and case based discussion. Journal of Business Ethics 2006 ;Volum 66.(1) s. 19-32
NORD NHH Untitled
 
45 Ims, Knut Johannessen; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Wenstøp, Søren.
The Solution: Business Ethics! But what was the problem?. I: Information technology, decision making and learning in a business management context: A Festschrift in honour of Anna Mette Fuglseth. Fagbokforlaget 2006 s. 248-
NHH Untitled
 
46 Ims, Knut Johannessen; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Wenstøp, Søren.
The solution: Business ethics! But what was the problem?. I: Information technology, decision making and learning in a business management context. A Festschrift in honour of Anna Mette Fuglseth. Fagbokforlaget 2006 s. 195-218
NHH Untitled
 
2005
47 Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove.
Konkurranse eller samarbeid? Refleksjoner over den moderne økonomiens etiske og ontologiske forutsetninger. I: Konkurranse eller samarbeid? Refleksjoner over den moderne økonomiens etiske og ontologiske forutsetninger. Cappelen Damm Akademisk 2005 s. 243-259
NORD NHH Untitled
 
48 Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove; Ims, Knut Johannessen; Grønhaug, Kjell.
Faculty Members` Attitudes Towards Ethics at Norwegian Business Schools: An Explorative Study. Journal of Business Ethics 2005 ;Volum 62.(3) s. 299-314
NORD NHH Untitled
 
2004
49 Brinkmann, Johannes; Ims, Knut Johannessen.
A conflict case approach to business ethics. Journal of Business Ethics 2004 ;Volum 53.(1/2 Special Issue) s. 123-136
BI NHH Untitled
 
50 Ims, Knut Johannessen; Jakobsen, Ove; Jakobsen, Ove.
Moralsk dannelse eller etisk instrumentalisme? en kritisk vurdering av etikkurs innen profesjonsutdanning. Nordisk Pedagogik 2004 ;Volum 24.(Vol. 24, nr 2) s. 162-172
NORD NHH Untitled
 
    Vis neste liste