Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2021
1 Jørgensen, Sveinnung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl.
How going green builds trusting beliefs. Business Strategy and the Environment (BSE) 2021
NHH Untitled
 
2 Nødtvedt, Katrine Berg; Sjåstad, Hallgeir; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge; Van Bavel, Jay J..
Racial bias in the sharing economy and the role of trust and self-congruence. Journal of experimental psychology. Applied 2021
NHH Untitled
 
3 Skard, Siv E. Rosendahl; Knudsen, Eirik Sjåholm; Sjåstad, Hallgeir; Thorbjørnsen, Helge.
How Virtual Reality influences intention to visit destination: The role of mental imagery and happiness forecasting. Tourism Management 2021 ;Volum 87.
NHH Untitled
 
2020
4 Bashir, Hussnain; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl.
Experimenting with sustainable business models in fast moving consumer goods. Journal of Cleaner Production 2020 ;Volum 270. s. -
NHH Untitled
 
5 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl.
Ecosystem adoption of practices over time (EAPT): Toward an alternative view of contemporary technology adoption. Journal of Business Research 2020 ;Volum 116. s. 542-551
USN NHH Untitled
 
6 Skard, Siv E. Rosendahl; Adam, Sunniva; Engdahl, Lise Fredrikke.
Host or Sponsor? Consumer Responses to Event Origins and Brand-related Event Leveraging. Event Management 2020 ;Volum 24.(6) s. 753-767
NHH Untitled
 
7 Skard, Siv E. Rosendahl; Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
When is Sustainability a Liability, and When Is It an Asset? Quality Inferences for Core and Peripheral Attributes. Journal of Business Ethics 2020
HINN NHH Untitled
 
2019
8 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl.
Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019 ;Volum 22.(5) s. 51-59
HINN NHH Untitled
 
9 Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl.
På vei mot sirkulære forretningsmodeller i varehandelen. Praktisk økonomi & finans 2019 ;Volum 35.(1) s. 46-60
HINN NHH Untitled
 
2018
10 Skard, Siv E. Rosendahl; Løvlie, Lavrans; Thorbjørnsen, Helge.
Dulting og tjenestedesign: Dulting for økt produktivitet gjennom kundereisen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018 (8) s. 47-58
NHH SNF Untitled
 
2017
11 Nysveen, Herbjørn; Skard, Siv E. Rosendahl.
Trust, risk and self-service technologies: suggestions for future research. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 31-47
NHH Untitled
 
12 Skard, Siv E. Rosendahl.
Trust and service innovation. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 17-30
NHH Untitled
 
13 Skard, Siv E. Rosendahl; Nysveen, Herbjørn.
Digital risk and customers' acceptance of self-service innovations: the role of online benefits and corporate trustworthiness. I: Innovating for Trust. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1785369476. s. 48-60
NHH Untitled
 
14 Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge.
Closed-ended and open-ended fit articulation: Communication strategies for incongruent sponsorships. European Journal of Marketing 2017 ;Volum 51.(7-8) s. 1414-1439
NHH Untitled
 
2016
15 Skard, Siv E. Rosendahl; Nysveen, Herbjørn.
Trusting beliefs and loyalty in B-to-B self-services. Journal of Business-to-Business Marketing 2016 ;Volum 23.(4) s. 257-276
NHH Untitled
 
16 Skard, Siv E. Rosendahl; Nysveen, Herbjørn; Thorbjørnsen, Helge.
Influences of Perceived E-Service Risks: The Moderating Role of Perceived Benefits. e-Service Journal 2016 ;Volum 10.(1) s. 1-23
NHH Untitled
 
2015
17 Nysveen, Herbjørn; Skard, Siv E. Rosendahl.
Samskaping og tillit : et gjensidig avhengighetsforhold. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 ;Volum 18.(4) s. 31-39
NHH Untitled
 
2014
18 Suphellen, Magne; Skard, Siv E. Rosendahl.
Kommunikasjonsbeslutninger. I: Markedsføring : verdibasert forventningsledelse. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1259-0. s. 513-538
NHH Untitled
 
2013
19 Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge.
Is Publicity Always Better than Advertising? The Role of Brand Reputation in Communicating Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics 2013 ;Volum 124.(1) s. 1-12
NHH Untitled
 
2012
20 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv.
Brand Experiences in Service Organizations: Exploring the Individual Effects of Brand Experience Dimensions. Journal of Brand Management 2012 ;Volum 20. s. 404-423
NHH Untitled
 
21 Nysveen, Herbjørn; Pedersen, Per Egil; Skard, Siv E. Rosendahl; Thorbjørnsen, Helge.
Innovasjon i merkeopplevelser. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012 (3) s. 51-58
NHH Untitled
 
2011
22 Skard, Siv E. Rosendahl.
Hvordan virker egentlig sponsing? : er fit den eneste veien til suksess?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 ;Volum 14.(4) s. 33-40
NHH Untitled