Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Kristiansen, Marita.
Panelsamtale om språkbruk i høgre utdanning. Kulturnatt på KODE - Studentersamfunnets 85års-jubileum; 2019-03-06 - 2019-03-06
NORCE Untitled
 
2 Simonnæs, Ingrid; Kristiansen, Marita.
Introduction. I: Legal Translation. Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications. Frank & Timme 2019 ISBN 978-3-7329-0366-5. s. 11-24
NORCE Untitled
 
3 Simonnæs, Ingrid; Kristiansen, Marita.
Legal Translation. Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications. Frank & Timme 2019 (ISBN 978-3-7329-0366-5) 410 s. Forum für Fachsprachen-Forschung(149)
NHH NORCE Untitled
 
2018
4 Gjesdal, Anje Müller; Kristiansen, Marita.
Terminology and Crisis Management – the Case of Natural Events. Organisations et entreprises. Perspectives terminologiques; 2018-12-06 - 2018-12-06
NHH NORCE Untitled
 
5 Kristiansen, Marita.
Paneldebatt - Konferanse om norsk fagspråk i forskning og høyere utdanning. Konferanse om norsk fagspråk i forskning og høyere utdanning; 2018-11-13 - 2018-11-13
NORCE Untitled
 
6 Kristiansen, Marita; Gjesdal, Anje Müller.
Lexical Dynamism and Language Planning. The Case of the Climate Change Subject Field in Norwegian. I: TOTh 2017 Terminologie & Ontologie : Théories et Applications. Chambéry: Éditions de l'Université Savoie Mont Blanc 2018 ISBN 978-2-919732-80-7. s. 235-246
NHH NORCE Untitled
 
7 Simonnæs, Ingrid; Kristiansen, Marita.
Economic language. I: Languages for Special Purposes: An International Handbook. Walter de Gruyter 2018 ISBN 9783110228014. s. 151-185
NHH NORCE Untitled
 
2017
8 García, Pedro Patiño.
Description and Representation in Language Resources of Spanish and English Specialized collocations from Free Trade Agreements. : Norges Handelshøyskole 2017 (ISBN 9788240503598) 197 s. Ph.d. thesis (Norges handelshøyskole)(4)
NHH UiB Untitled
 
9 Gjesdal, Anje Müller; Kristiansen, Marita.
Dynamic terms across languages and domains. The case of Climate Change Communication. TOTh 2017 - Terminology & Ontology: Theories and applications; 2017-06-09 - 2017-06-09
NHH Untitled
 
10 Kristiansen, Marita; Gjesdal, Anje Müller.
Lexical dynamism across genres of science popularisation: the case of climate change communication in Norwegian. CLAVIER 17 – INTERNATIONAL CONFERENCE REPRESENTING AND REDEFINING SPECIALISED KNOWLEDGE; 2017-11-29 - 2017-12-02
NHH Untitled
 
11 Kristiansen, Marita; Kristoffersen, Gjert; Gregersen, Frans; Josephson, Olle; Huss, Leena; Holmen, Anne; Östman, Jan-Ola; londen, monica; Hansen, Zakaris; Petersen, Hjalmar P.; Grove, Arnaq; Thomassen, Eva; Bernharðsson, Haraldur.
More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser Nordisk Gruppe for Parallelsprogligheds afsluttende rapport med 11 anbefalinger til universiteterne om mønsterpraksis for brug af internationale og lokale sprog. København: Nordisk Gruppe for Parallelsproglighed (2014-2017) 2017 39 s.
NHH UiB Untitled
 
12 Kristiansen, Marita; Roald, Jan; Sandvei, Beate; Simonnæs, Ingrid.
The Bergen translation corpus – a multilingual parallel corpus of LSP texts. LSP 2017- Language for specific purposes; 2017-06-28 - 2017-06-30
NHH Untitled
 
2016
13 Kristiansen, Marita.
Fagspråk og internasjonalisering - på kollisjonskurs? Om å ivareta norsk fagspråklig kompetanse i internasjonaliseringens tid.. Translatørdagen 2016; 2016-09-28 - 2016-09-29
NHH Untitled
 
14 Kristiansen, Marita.
Fra idé til handling. Mønsterpraksis for parallellspråkbruk i høyere utdanning. Seminar om parallellspråk i høyere utdanning; 2016-01-25
NHH Untitled
 
15 Kristiansen, Marita.
Parallellspråklighet i høyere utdanning.. Bergen studentradio [Radio] 2016-01-29
NHH Untitled
 
16 Kristiansen, Marita.
Termportalen ved NHH. Oversatte dager 2016; 2016-02-18 - 2016-02-20
NHH Untitled
 
17 Kristiansen, Marita.
The use of blogs to identify specialised neologisms. I: VII Terminology Summit Social Media and Terminology work. Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia 2016 s. 70-78
NHH Untitled
 
18 Kristiansen, Marita.
Vi trenger norsk også i «den globaliserte arbeidshverdagen». Khrono.no 2016
NHH Untitled
 
19 Kristiansen, Marita.
Vi trenger norsk også i «den globaliserte arbeidshverdagen». Paraplyen, NHHs internavis [Internett] 2016-01-21
NHH Untitled
 
20 Kristiansen, Marita; Thorbergsdottir, Águsta.
Termdist - a joint Nordic terminology training intitiative. I: Tänkta termer - Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. Vaasa: Vakki Publications 2016 ISBN 978-952-67887-8-4. s. 269-290
NHH Untitled
 
21 Lønnum, Erlend; Kristiansen, Marita.
Morsmålet duger best. Språknytt 2016 (1) s. 6-9
NHH Untitled
 
2015
22 Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita.
Termportalen som infrastruktur for terminologi i Norge. Terminologen 2015 s. 53-60
NHH Untitled
 
23 Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita; Olstad, Vemund.
Integrering av heterogene ressurser i Termportalen.no. Nordterm 2015; 2015-06-10 - 2015-06-12
NHH UiB Untitled
 
24 Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita; Olstad, Vemund.
Terminology methods and tools developed for the national terminology portal Termportalen (Norway). 20th European Symposium on Language for Specific Purposes (LSP 2015); 2015-07-08 - 2015-07-10
NHH UiB Untitled
 
25 Dahl, Trine; Kristiansen, Marita; Andersen, Gisle.
Vellukka pedagogisk oppgradering av engelsk valfag. Paraplyen NHH [Internett] 2015-09-29
NHH Untitled
 
26 Kristiansen, Marita.
Bedriftsintern språkpolitikk. Partsammensatt utvalg, Uni Research AS; 2015-09-11
NHH Untitled
 
27 Kristiansen, Marita.
Frå lov til språkpolitiske retningslinjer i UH-sektoren. Kor er me, og kor går me?. Terminologen 2015 (4) s. 9-20
NHH Untitled
 
28 Kristiansen, Marita.
Hvor parallelt. Om parallellspråklighet i høyere utdanning i Norden. Nordterm 2015; 2015-06-09 - 2016-06-12
NHH Untitled
 
29 Kristiansen, Marita.
Termportalen - nasjonal infrastruktur for terminologi. Fellesmøte NOIS - nettverk for oversettere i staten; 2015-04-15 - 2015-04-15
NHH Untitled
 
30 Kristiansen, Marita.
The dynamics of economic terms. The interplay between economic terms in specialised texts and the news. Crossing Borders - Terminological Resources and Open Science; 2015-10-29 - 2015-10-30
NHH Untitled
 
31 Kristiansen, Marita.
Towards Harmonisation of Macroeconomic and Financial Terminology in Norway. A Comparison of Terminological variation in Norwegian Central Banking Communication and News Discourse.. 20th European Symposium on Language for Specific Purposes (LSP 2015); 2015-07-08 - 2016-07-10
NHH Untitled
 
2014
32 Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita.
Termportalen som infrastruktur for terminologi i Norge. Termer fler steder, men likevel samlet.... Nordisk terminologiseminar; 2014-11-17 - 2014-11-17
NHH Untitled
 
33 Kristiansen, Marita.
Concept change, term dynamics and culture-boundness in economic-administrative domains. I: Dynamics and Terminology: An interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027223401. s. 235-256
NHH Untitled
 
34 Kristiansen, Marita.
Domain loss. On parallel language use, language policy and terminology. I: TiNT-dag 2013. Academia Press 2014 ISBN 9789038224350. s. 9-25
NHH Untitled
 
35 Kristiansen, Marita.
Hvordan fungerer parallellspråklighet ved Norges Handelshøyskole?. Strategikonferanse: Parallellspråklighet i praksis ved universiteter og høgskoler; 2014-10-30 - 2014-10-30
NHH Untitled
 
36 Kristiansen, Marita.
Om korpusbasert arbeid med terminologiutvikling. Norsk Ordboks sommarseminar; 2014-06-19 - 2014-06-19
NHH Untitled
 
37 Kristiansen, Marita.
På jakt etter norske finansuttrykk. Terminologen 2014 (3) s. 47-55
NHH Untitled
 
38 Kristiansen, Marita.
Språklig frihet etter Humpty dumptys filosofi eller terminologisk tvang…?. Oversatt, men ikke oversett; 2014-09-16 - 2014-09-16
NHH Untitled
 
39 Kristiansen, Marita.
The use of blogs to identify specialised neologisms. The seventh EAFT Terminology Summit/EAFT Summit 2014; 2014-11-27 - 2014-11-28
NHH Untitled
 
40 Kristiansen, Marita.
Verdi og samfunnsnytte av terminologi. Om Termportalen. Språkdagen 2014; 2014-11-18 - 2014-11-18
NHH Untitled
 
41 Kristoffersen, Gjert; Kristiansen, Marita; Røyneland, Unn.
Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. I: Hvor parallelt : om parallellspråkighet på Nordens universitet. Nordisk ministerråd 2014 ISBN 978-92-893-2787-9. s. 197-257
NHH UiB UiO Untitled
 
42 Thøgersen, Jacob; Josephson, Olle; londen, monica; Salö, Linus; Bernhardsson, Haraldur; Kristiansen, Marita.
Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man?. I: Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet. Danmark: Nordisk Ministerråd 2014 ISBN 978-92-893-2787-9. s. 55-115
NHH Untitled
 
2013
43 Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita.
Kan analyser av nettbaserte tekster bidra til å forutsi samfunnsutviklingen?. Nordisk konferanse om språk og teknologi; 2013-10-07 - 2013-10-08
NHH Untitled
 
44 Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita.
Towards a national portal for Norwegian terminology in the CLARINO project. Terminologen 2013 ;Volum 2. s. 188-189
NHH Untitled
 
45 Kristiansen, Marita.
Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs. I: The many facets of corpus linguistics in Bergen - in honour of Knut Hofland. Bergen: Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2013 ISBN 978-82-998587-2-4. s. 125-136
NHH Untitled
 
46 Kristiansen, Marita.
Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs. I: The many facets of corpus linguistics in Bergen - in honour of Knut Hofland BeLLS Vol.3, Nr.1 (online version). Bergen: Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2013 ISBN 978-82-998587-3-1. s. 125-136
NHH Untitled
 
47 Kristiansen, Marita.
Disambiguation in news discourse. The 19th European Symposium on LSP. Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World; 2013-07-08 - 2013-07-10
NHH Untitled
 
48 Kristiansen, Marita.
Domain loss. On parallel language use, language policy and terminological infrastructure. Terminology in the Netherlands (TiNT); 2013-10-25 - 2013-10-25
NHH Untitled
 
49 Kristiansen, Marita.
Finding terminology by means of web-based corpora in culture-bound and changing domains. MA course on Terminology and Domain Specific Language; 2013-10-28 - 2013-10-28
NHH Untitled
 
50 Kristiansen, Marita.
Frå lov til språkpolitiske retningslinjer i sektoren. Kor er me og kor går me?. Fra idé til handling i språkpolitikken: Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høgskolene?; 2013-11-26 - 2013-11-26
NHH Untitled
 
    Vis neste liste