Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2018
1 Haraldsen, Heidi.
Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere i dans, musikk og idrett - likheter og ulikheter, styrker og utfordringer. Faglig seminar; 2018-01-26 - 2018-01-26
NIH KHIO Untitled
 
2 Haraldsen, Heidi.
Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere i dans, musikk og idrett. Et komparativt forskningsprosjekt. Artistic Research Week; 2018-01-26 - 2018-01-26
KHIO NIH Untitled
 
3 Haraldsen, Heidi.
Rolleforståelse, etikk og profesjonalisering i kunstutdanning - styrker og utfordringer i spenningsfeltet mellom å være kunstner, lærer og veileder. Fokus på utdanning; 2018-04-12 - 2018-04-12
KHIO Untitled
 
2017
4 Haraldsen, Heidi.
Learning climate and motivation among elite ballet dancers, classical musicians, and sport athletes.. Conference on motivation; 2017-11-11 - 2017-11-11
KHIO NIH Untitled
 
5 Haraldsen, Heidi.
Lærelyst, arbeidslyst og gode prestasjoner hånd i hånd med god psykisk helse. Fokus på utdanning; 2017-03-29 - 2017-03-29
NIH Untitled
 
6 Haraldsen, Heidi.
Paperpresentation in Symposium: Reflexivity in addressing the role of the researcher as an active 'player' situated in and related to the studied phenomena. European Congress of Qualitative Inquiry; 2017-02-07 - 2017-02-10
NIH Untitled
 
7 Haraldsen, Heidi.
Å fremme motivasjon, arbeidsglede og godt læringsklima. Fagseminar; 2017-04-19 - 2017-04-19
NIH Untitled
 
8 Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde.
Negotiating Narrative Identity in Intercultural Context - the Role of Applied Theatre. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(2) s. 69-82
NORD KHIO Untitled
 
2016
9 Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Brahmachari, Shanti; Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde; Songe-Møller, Anna.
Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst. Vollen: Tell forlag 2016 (ISBN 978-82-7522-630-1) 80 s.
NORD HIOA KHIO UIS Untitled
 
10 Haraldsen, Heidi.
Betydningen av motivasjonsprosesser i utvikling av unge utøvere i kunst og sport. Dansens dager 2016; 2016-04-29 - 2016-04-29
KHIO Untitled
 
11 Haraldsen, Heidi.
Hva – rammer rammeplanen meg?. Kulturskoledagene Øst; 2016-02-03 - 2016-02-03
KHIO Untitled
 
12 Haraldsen, Heidi.
Nære relasjoner på godt og vondt - makt, holdninger og rolleforståelse.. Faglig seminar for ansatte ved Balletthøgskolen; 2016-10-12 - 2016-10-12
KHIO Untitled
 
13 Haraldsen, Heidi.
Praktisk Pedagogisk Utdanning for fremtiden. Fokus på utdanning; 2016-04-20 - 2016-04-20
KHIO Untitled
 
14 Haraldsen, Heidi.
Små studentgrupper og nære relasjoner- styrker og utfordringer. Nettverkskonferansen; 2016-09-30 - 2016-09-30
KHIO Untitled
 
15 Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde.
Narrativ identitet i et mangfoldsperspektiv. I: Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst. Vollen: Tell forlag 2016 ISBN 978-82-7522-630-1. s. 6-20
NORD KHIO Untitled
 
16 Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde.
Narrativ identitet i møte med drama og teater. I: Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst. Vollen: Tell forlag 2016 ISBN 978-82-7522-630-1. s. 66-80
NORD KHIO Untitled
 
2015
17 Haraldsen, Heidi.
Support the potential. Seksjonsseminar; 2015-12-10 - 2015-12-10
KHIO Untitled
 
18 Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde.
Narrativ identitet og teater i et mangfoldsperspektiv. Cutting Edge; 2015-10-28 - 2015-10-28
NORD KHIO Untitled
 
19 Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde.
Utvikling av narrativ identitet og teater i et mangfoldsperspektiv. Kompetanse for mangfold; 2015-11-09 - 2015-11-09
NORD KHIO Untitled
 
20 Haraldsen, Heidi; Kalsnes, Signe.
Estetiske læreprosesser. Rådsmøte, Nasjonalt Råd for Lærerutdanning; 2015-10-15 - 2015-10-15
KHIO NMH Untitled
 
2014
21 Haraldsen, Heidi.
Linedanser. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Danseforestilling. ; Nittedal Samfunnshus, Nittedal. 2014-04-06 - 2014-04-07
KHIO Untitled
 
22 Haraldsen, Heidi.
Ungdoms estetiske erfaring gjennom et dansefilmprosjekt i ungdomsskolen. Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo 2014 56 s.
KHIO Untitled
 
23 Haraldsen, Heidi.
Vurdering i utøvende kunstopplæring. Fagdag for Musikk, dans og drama lærere i fylkene Buskerud, Telemak og Vestfold; 2014-03-17 - 2014-03-17
KHIO Untitled
 
24 Haraldsen, Heidi; Ellefsen, Veslemøy.
Dans i møte med barn. Pedagogdagene 2014; 2014-08-15 - 2014-08-15
KHIO Untitled
 
2013
25 Haraldsen, Heidi.
Hollaback girl.
KHIO Untitled
 
26 Haraldsen, Heidi.
Høyere kunstutdanningsinstitusjoners rolle og ansvar i et utvidet samarbeid for kunst og kultur i opplæringen. Innspillskonferanse; 2013-11-15 - 2013-11-15
KHIO Untitled
 
27 Haraldsen, Heidi.
Implementering av læringsutbytte i studieplaner og undervisning. Dagsseminar for Forum for kunstutdanning; 2013-09-27 - 2013-09-27
KHIO Untitled
 
28 Haraldsen, Heidi.
Til Simon. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Danseforestilling. ; Hagan Folkets Hus, Nittedal. Ungdomsskoler i Nittedal kommune.. 2013-03-10 - 2013-04-26
KHIO Untitled
 
29 Haraldsen, Heidi.
Veiledning : begrep, former, forløp og metoder. Fagseminar for ansatte ved avdeling Kunstfag; 2013-10-31 - 2013-10-31
KHIO Untitled
 
30 Haraldsen, Heidi.
Veiledning og vurdering. Fagseminar for ansatte ved avdeling Design; 2013-10-07 - 2013-10-09
KHIO Untitled
 
2012
31 Haraldsen, Heidi.
Mezzanine- hva skjuler seg mellom linjene?. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Danseforestilling. Hagan Folkets Hus; Nittedal. 2012-03-11 - 2012-04-28
KHIO Untitled
 
32 Haraldsen, Heidi.
Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning. Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo 2012 88 s.
KHIO Untitled
 
33 Haraldsen, Heidi; Kristensen, Toini.
Dilemmaer i kunstfaglig utdanning. Kulturskolenes lederkonferanse 2012: “Sammen setter vi tonen” - med inspirasjon, kommunikasjon og refleksjon i fokus; 2012-04-12 - 2012-04-12
KHIO UIS Untitled
 
2011
34 Haraldsen, Heidi.
KHiO, fakultet for scenekunst sitt arbeid med implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Samling om kvalifikasjonsrammeverket; 2011-03-24 - 2011-03-24
KHIO Untitled
 
35 Haraldsen, Heidi.
Storytelling. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Danseforestilling. Hagan Folkets Hus; Nittedal. 2011-03-13 - 2011-03-14
KHIO Untitled
 
2010
36 Haraldsen, Heidi.
Virtuelt rom. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Danseforestilling. ; Nittedal. 2010-03-01
KHIO Untitled
 
37 Haraldsen, Heidi.
Å beherske skrivingens krevende kunst. Fagsamling; 2010-01-20
KHIO Untitled
 
38 Haraldsen, Heidi Marian.
Rapport til Universitets- og høgskolerådet (UHR) om Karakterundersøkelsen : en undersøkelse av karakterene A-C i estetiske lærerutdanninger. [S.l.]: [s.n.] 2010 8 s.
KHIO Untitled
 
39 Haraldsen, Heidi Marian; Fiskvik, Anne.
Dans, estetikk og samfunn : 1 og 2. Vollen: Tell forlag 2010 (ISBN 9788275223515) 317 s.
KHIO NTNU Untitled
 
2009
40 Haraldsen, Heidi Marian.
Dansekomposisjon og koreografi. Asker: Tell forlag 2009 (ISBN 9788275223522)
KHIO Untitled
 
2006
41 Kristensen, Toini; Haraldsen, Heidi.
Scenisk Dans 1, grunnbok i danseteknikker Vg1. I: Scenisk Dans 1, grunnbok i danseteknikker Vg1. : Tell 2006
KHIO Untitled