Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 179 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Bakke, Bente Cathrine Janby; Fretland, Jan Olav; Sandvold, Sigurd; Viig, Nina Grieg.
GLUT- grunnskulelærarutdanning Tilsyn. Bergen: HVL fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 2019 58 s.
HVL Untitled
 
2 Bjørhusdal, Eli; Fretland, Jan Olav.
Bokkafé: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv.. Bokkafé på høgskulebiblioteket; 2019-02-07 - 2019-02-07
HVL Untitled
 
3 Bjørhusdal, Eli; Fretland, Jan Olav; Sønnesyn, Janne.
Språkdidaktikk for nynorskelevar. NNMF7 Nordisk morsmålskonferanse; 2019-10-22 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
4 Bjørhusdal, Eli; Sønnesyn, Janne; Fretland, Jan Olav.
Grammatikkdidaktikk for nynorskelevar. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
5 Fretland, Jan Olav.
Nynorskfråfall i vidaregåande skule. Ope møte med foredrag; 2019-01-31 - 2019-01-31
HVL Untitled
 
6 Fretland, Jan Olav.
Nynorskstatus i Kommune-Noreg. Årsseminar LNK; 2019-08-29 - 2019-08-30
HVL Untitled
 
2018
7 Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. s. 11-19
HVL UiB Untitled
 
8 Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 (ISBN 9788252195613) 212 s.
HVL UiB Untitled
 
9 Fretland, Jan Olav.
Språk og språkendring. Seminar Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane; 2018-09-26 - 2018-09-27
HVL Untitled
 
10 Fretland, Jan Olav.
Utvikling av kurset På tavle og på skjerm. Utvida styremøte LNK; 2018-02-28 - 2018-02-28
HVL Untitled
 
2017
11 Fretland, Jan Olav.
Kva forventningar har lærarane til satsinga på lesing og skriving? Ein kvalitativ analyse av forventningsloggar i fire lærarkollegium. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028668. s. 120-135
HVL Untitled
 
12 Fretland, Jan Olav.
Nynorsk er jalla og har utgangspunkt i innavl! Analyse av ein nettdebatt om nynorsk som skriftleg sidemål. I: I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-875-3. s. 41-50
HVL Untitled
 
13 Fretland, Jan Olav.
On different priorities on spelling and orthography in different countries.. IIe Congrès de l’Association pour les Études Nordiques (APEN); 2017-06-14 - 2017-06-16
HVL Untitled
 
14 Fretland, Jan Olav; Balevik, Ingunn; Kjartansdottir, Gudrun.
Rettskriving i skriftkulturen – ulike perspektiv i Noreg og på Island.. I: Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028163. s. 131-145
HVL Untitled
 
15 Myklebust, Terje; Fretland, Jan Olav.
Ein statistikkdiskusjon med utgangspunkt i normavvik i studenttekstar.. I: Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028163. s. 146-164
HVL Untitled
 
2016
16 Fretland, Jan Olav.
Blir oppfatta som sur utan smilefjes. NRK Dagsnytt 18 [Radio] 2016-12-19
HVL Untitled
 
17 Fretland, Jan Olav.
Blir oppfatta som sur utan smilefjes i meldingar, oppslag i 9 ulike radioinnslag på NRK. NRK radio [Radio] 2016-12-15
HVL Untitled
 
18 Fretland, Jan Olav.
God nynorsk i etermedia og på nett. Seminar for NRK mediesenter og nynorsk avissenter; 2016-02-15 - 2016-02-15
HVL Untitled
 
19 Fretland, Jan Olav.
"https://www.nrk.no/sognogfjordane/sprakvitar_-folk-ma-bli-vant-til-at-smilefjes-er-ein-del-av-skriftspraket-1.13275092". NRK Sogn og Fjordane [Internett] 2016-12-15
HVL Untitled
 
20 Fretland, Jan Olav.
Lars Vikør 70 år, festseminar seminarleiing/innlegg. Fagseminar; 2016-03-30 - 2016-03-30
HVL Untitled
 
21 Fretland, Jan Olav.
Seminar om relasjonen pedagogikk og fagdidaktikk i lærarutdanninga. Relasjonen pedagogikk og fagdidaktikk: kritikk og konstruksjon; 2016-09-08 - 2016-09-08
HVL Untitled
 
22 Fretland, Jan Olav.
Språket vårt i 2016, forfall eller gullalder. Foredrag Seniorunuiversitetet i Førde; 2016-03-10 - 2016-03-10
HVL Untitled
 
23 Fretland, Jan Olav.
4 bøker på eit seks månader. porten.no [Internett] 2016-02-16
HVL Untitled
 
24 Fretland, Jan Olav; Bjørhusdal, Eli.
Nye røyster i nynorskforskinga. Frå stor avhanding til liten artikkel. Bokkafe; 2016-04-07
HVL Untitled
 
25 Fretland, Jan Olav; kjartansdottir, gudrun.
Rettskriving i skriftkulturen - ulike perspektiv i Noreg og på Island. Fjordkonferansen 2016; 2016-06-21 - 2016-06-22
HVL Untitled
 
2015
26 Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav.
Forord. I: Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget 2015 ISBN 9788252188455. s. 7-7
HVL HVO Untitled
 
27 Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav.
Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget 2015 (ISBN 9788252188455) 218 s.
HVL HVO Untitled
 
28 Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav.
Om å meine noko om nynorsk. I: Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget 2015 ISBN 9788252188455. s. 9-15
HVL HVO Untitled
 
29 Fretland, Jan Olav.
Fredagspanelet i NRK Sogn og Fjordane, fast innslag ca. 10 gonger i året. Førde [Radio] 2015-01-01
HVL Untitled
 
30 Fretland, Jan Olav.
Kommunereforma konsekvensar for nynorsken. Bergenskonferansen; 2015-04-25 - 2015-04-26
HVL Untitled
 
31 Fretland, Jan Olav.
Norske skrivereglar, noko du treng?. NRK Sogn og Fjordane [Radio] 2015-08-31
HVL Untitled
 
32 Fretland, Jan Olav.
Nynorsk i media. Kurs for etermedia og avispraktkantar. Seminar; 2015-02-28 - 2015-10-02
HVL Untitled
 
33 Fretland, Jan Olav.
Politikaren møter språkmannen i KS. Foredrag på konferanse; 2015-12-09 - 2015-12-09
HVL Untitled
 
34 Fretland, Jan Olav.
Rettskriving gammalsmannsfjas eller viktig del av språkkulturen. Foredrag på arrangement; 2015-09-30 - 2015-09-30
HVL Untitled
 
35 Fretland, Jan Olav.
Språk og dokument i Difi. Seminar; 2015-09-09 - 2015-09-09
HVL Untitled
 
36 Fretland, Jan Olav.
Språket i skoddeheimen. Kommunikasjonskonferanse for norske studentsamskipnader; 2015-05-12 - 2015-05-13
HVL Untitled
 
37 Fretland, Jan Olav.
Vi analyserar økningen i isokvanter : ein analyse av nynorskfeil i studentarbeid. I: Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget 2015 ISBN 9788252188455. s. 176-187
HVL Untitled
 
38 Fretland, Jan Olav.
Å skriva i faget inspirasjonsførelesing for alle nye studentar. forelesning; 2015-08-18 - 2015-08-20
HVL Untitled
 
39 Fretland, Jan Olav; Søyland, Aud.
Om Norske skrivereglar/skriveregler. Ope møte Litteraturhuset; 2015-08-26 - 2015-08-26
HVL Untitled
 
40 Skjær, Knut Atle; Fretland, Jan Olav.
Vesle Jensemann blir entreprenøriell : om entreprenørskap i norskfaget. I: Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48198-8. s. 201-218
HVL Untitled
 
41 Søyland, Aud; Fretland, Jan Olav.
Norske skrivereglar Reglane du treng for å skrive på papir og på skjerm. Det Norske Samlaget 2015 (ISBN 978-82-521-8305-4) 160 s.
HVL Untitled
 
42 Søyland, Aud; Fretland, Jan Olav.
Norske skriveregler Reglene du trenger for å skrive på papir og skjerm. Det Norske Samlaget 2015 (ISBN 978-82-521-8675-8) 160 s.
HVL Untitled
 
2014
43 Fretland, Jan Olav.
Fredagspanelet i NRK Sogn og Fjordane, fast innslag ca. 10 gonger i året. Førde [Radio] 2014-01-30
HVL Untitled
 
44 Fretland, Jan Olav.
Inspirasjonsførelesing om skriving. 4 inspirasjonsførelesingar for alle nye studentar; 2014-08-19 - 2014-08-25
HVL Untitled
 
45 Fretland, Jan Olav.
Lærarutdannarar - ein eigen rase?. NAFOL-seminar; 2014-05-22 - 2014-05-22
HVL Untitled
 
46 Fretland, Jan Olav.
Nynorsk i etermedia. Seminar for mediepraktikantar NRK o.a.; 2014-02-18 - 2014-02-19
HVL Untitled
 
47 Fretland, Jan Olav.
Språk frå preikestolen - ein analyse av språket i tekstar frå prestane i Sogn prosti. seminar Sogn prosti om språk; 2014-01-22 - 2014-01-22
HVL Untitled
 
48 Fretland, Jan Olav.
Å skriva brukarvennlege dokument. Seminar for NAV Økonomi; 2014-11-07 - 2014-11-07
HVL Untitled
 
49 Fretland, Jan Olav.
Å undervisa i nynorsk etter normendringa 2012. Seminar for norsklærarar i Vestrålen; 2014-11-21 - 2014-11-21
HVL Untitled
 
2013
50 Fretland, Jan Olav.
Den nye nynorsken Om ny nynorsknorm frå august 2012. Møte i Senioruniversitetet Sogn; 2013-01-21 - 2013-01-21
HVL Untitled
 
    Vis neste liste