Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 82 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Yttri, Gunnar.
Bokmelding Alf Kjetil Igland Brukseieren. Mons Fuhrs liv og virke.. Heimen - Lokal og regional historie 2019 ;Volum 56.(3) s. 240-241
HVL Untitled
 
2 Yttri, Gunnar.
Kva er universitet og høgskular til for? Den norske universitets- og høgskulesektoren ved inngangen til 2020-talet.. Utdanningspolitisk konferanse; 2019-10-31 - 2019-10-31
HVL Untitled
 
3 Yttri, Gunnar.
Legitimeringa av norsk småkraft. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volum 3.(5) s. 325-339
HVL Untitled
 
4 Yttri, Gunnar.
Norsk småkraft lokkar utanlandske selskap. Nationen [Avis] 2019-06-08
HVL Untitled
 
5 Yttri, Gunnar.
Sentrum og periferi: eit varig modelltyranni? norsk historieskriving i fagkritisk perspektiv. I: Modeller : Fjordantologien 2019. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03439-3. s. 242-257
HVL Untitled
 
6 Yttri, Gunnar.
The growth of small hydropower in Norway 1990 – 2020.. Research workshop: Renewable Energy Knowledge Infrastructures; 2019-03-14
HVL Untitled
 
7 Yttri, Gunnar.
Universitet og høgskular si regionale rolle. Seminar ved Distriktssenteret i Sogndal; 2019-12-10 - 2019-12-10
HVL Untitled
 
8 Yttri, Gunnar; Silvast, Antti.
Local initiatives and international investments. The growth of small hydropower in Norway 1990 – 2020. ENERGY AND SOCIETY IN TRANSITION: 2nd International Conference on Energy Research and Social Science; 2019-05-28 - 2019-05-31
HVL NTNU Untitled
 
2018
9 Yttri, Gunnar.
Historikaren Anders Timberlid – frå lokalhistorie i Kaupanger til fylkessoga for Sogn og Fjordane.. Krohn-seminaret, Høgskulen på Vestlandet; 2018-05-25 - 2018-05-25
HVL Untitled
 
10 Yttri, Gunnar.
Kraftselskap i særklasse?. Firda 2018
HVL Untitled
 
11 Yttri, Gunnar.
Kva verdiar har forma utbygginga av norsk småkraft?. Fjordkonferansen 2018; 2018-06-22 - 2018-06-22
HVL Untitled
 
12 Yttri, Gunnar.
Local wishes and global ambitions. The emergence of small hydro power in Norway in the 21st century. Lecture; 2018-03-13 - 2018-03-13
HVL Untitled
 
13 Yttri, Gunnar.
Lokal von, global ambisjon. Framveksten av småkraftverk i Noreg etter 2000.. Heimen - Lokal og regional historie 2018 ;Volum 55.(2) s. 135-156
HVL Untitled
 
14 Yttri, Gunnar.
Lokal von, global ambisjon. Utbygginga av småkraftverk i Noreg med særskilt blikk på Sogn og Fjordane. Krohn-seminaret, Høgskulen på Vestlandet; 2018-03-02 - 2018-03-02
HVL Untitled
 
15 Yttri, Gunnar.
Lærdommar frå skulevinnaren Sogn og Fjordane. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. s. 114-128
HVL Untitled
 
16 Yttri, Gunnar.
Perspektiv på framveksten av småkraftverk i Noreg etter 2000.. Dei norske historiedagane 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03
HVL Untitled
 
17 Yttri, Gunnar.
Varige verdiar og hastig handel. www.nationen.no 2018
HVL Untitled
 
2017
18 Yttri, Gunnar.
Den samfunnsforplikta høgskulen. Sogn Avis 2017 s. -
HVL Untitled
 
19 Yttri, Gunnar.
Ei karriere i Bergen. Bergens Tidende 2017 s. 20-20
HVL Untitled
 
20 Yttri, Gunnar.
Framveksten av småkraftsatsinga i Sogn og Fjordane. Nye liner i vasskraft-historia?. Norske historiedagar 2017; 2017-05-23 - 2017-05-25
HVL Untitled
 
21 Yttri, Gunnar.
Kven i helsike var Lars Hille?. Krohnargument.no 2017
HVL Untitled
 
22 Yttri, Gunnar.
Me skapar framtidas kompetanse. Nettverkssamling Maritim Forening Sogn og Fjordane; 2017-11-15 - 2017-11-15
HVL Untitled
 
23 Yttri, Gunnar.
Small-scale Hydropower and the Role of Ownership. Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability (RELEASE). FIBE; 2017-01-05 - 2017-01-06
HVL Untitled
 
24 Yttri, Gunnar.
Småkraftverk, regional modernisering og grønt skifte.. FJORDKONFERANSEN 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HVL Untitled
 
25 Yttri, Gunnar.
Strukturreforma i historisk perspektiv. Dei nye høgskulane - akademiske springbrett eller regionale kraftverk?. Fusjoner i høyere utdanning - på bekostning av distriktene?; 2017-05-29 - 2017-05-29
HVL Untitled
 
26 Yttri, Gunnar.
Vestlandsk arvesølv i spel. Krohnargument.no 2017
HVL Untitled
 
27 Yttri, Gunnar; Rygg, Bente Johnsen.
Social Acceptance of Renewable Energy. Does Ownership Matter? The Case of Norwegian Small-Scale Hydroelectric Power.. ENERGY FOR SOCIETY. 1st International Conference on Energy Research & Social Science; 2017-04-02 - 2017-04-05
HVL Untitled
 
2016
28 Hoel, Oddmund Løkensgard; Yttri, Gunnar.
Læraren som inntak til regionale skilnader. Sogn og Fjordane som døme. Norske historiedagar; 2016-06-17 - 2016-06-19
HVL Untitled
 
29 Yttri, Gunnar.
Bla-bla, blærer og «blame-game». Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
30 Yttri, Gunnar.
Eit slagskip av ein gitar. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
31 Yttri, Gunnar.
Er tida inne for Vestlandsuniversitetet?. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
32 Yttri, Gunnar.
Fordommar om fylke og høgare utdanning. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
33 Yttri, Gunnar.
Framifrå og utilgjengeleg?. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
34 Yttri, Gunnar.
Førde-helt verd eit minnesmerke i Førde?. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
35 Yttri, Gunnar.
Gjennombrot og kjenneteikn. Liner i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane. Oslo: 07 Oslo Media 2016 84 s.
UiO Untitled
 
36 Yttri, Gunnar.
Grunnlag og identitet - liner og vegskilje i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane. Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2020; 2016-02-04 - 2016-02-04
HVL Untitled
 
37 Yttri, Gunnar.
Lokal aksept av fornybar energi. Kva betyr lokalt eigarskap?. Møte i NITO Sogn og Fjordane; 2016-11-19 - 2016-11-19
HVL Untitled
 
38 Yttri, Gunnar.
Mangelfull fusjons-rapport. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
39 Yttri, Gunnar.
Skikk og uskikk i ordskifte. Krohnargument.no 2016
HVL Untitled
 
2015
40 Yttri, Gunnar.
Den sterke lærar- og skuletradisjonen i Sogn og Fjordane. Krohnargument.no 2015
HVL Untitled
 
41 Yttri, Gunnar.
Frå motbølgje til bølgjeryttar: etableringa av økonomisk-administrativ utdanning i Sogn og Fjordane. Jubileumskonferanse; 2015-06-12 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
42 Yttri, Gunnar.
Learning Regions in Norway.  The  Historical Regional Differences  in the Status of Schools and Teachers. History, Politics and Philosophy Research Symposium; 2015-06-15 - 2015-06-15
HVL Untitled
 
43 Yttri, Gunnar.
Linjer og vegskilje i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane. Styreseminar; 2015-09-23 - 2015-09-23
HVL Untitled
 
44 Yttri, Gunnar.
Læraren som bygdehøvding. Lærande Regionar; 2015-03-12 - 2015-03-13
HVL Untitled
 
45 Yttri, Gunnar.
Læraren som bygdehøvding. I: Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1861-5. s. 66-96
HVL Untitled
 
46 Yttri, Gunnar.
Læraren som bygdehøvding. På sporet av ein særmerkt utdanningskultur?. Samling for seniorar frå statleg utdanningsadministrasjon; 2015-08-20 - 2015-08-20
HVL Untitled
 
47 Yttri, Gunnar.
Mysteriet i vest: Sogn og Fjordane er fylket som forundrar forskarane. Utdanningsnytt / www.utdanningsnytt.no [Fagblad] 2015-03-04
HVL Untitled
 
48 Yttri, Gunnar.
The Primary Teacher as a Chieftain in Rural Districts - Learning Regions in Historical Perspective. ERNAPE-ARCTIC; 2015-08-26 - 2015-08-28
HVL Untitled
 
2014
49 Yttri, Gunnar.
Det gode blikket og den blinde flekken. Krohnargument.no 2014
HVL Untitled
 
50 Yttri, Gunnar.
Hersens arbeidsfolk!. Krohnargument.no 2014
HVL Untitled
 
    Vis neste liste