Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Henriksen, Jan Erik.
A sami communication model. Kickoff seminar - NFR finansiert forskningsprosjekt; Sami care; 2019-03-06 - 2019-03-07
UiT Untitled
 
2 Henriksen, Jan Erik.
Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and homebased elderly care in Sápmi and Atayal region, Taiwan (2019 -2022).. Husbankkonferansen 2019; 2019-09-10 - 2019-09-12
UiT Untitled
 
3 Henriksen, Jan Erik.
Decolonization and restorative justice. Vitenskapsteoretisk seminar; 2019-04-11 - 2019-04-11
UiT Untitled
 
4 Henriksen, Jan Erik.
Human Rights and social work with Sami issues. Restorative practice and reconciliation. Gjesterforeleser master; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiT Untitled
 
5 Henriksen, Jan Erik.
Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold.. Nasjonal paksiskonferanse for praksisveiledere i barnevern og sosialt arbeid; 2019-05-23 - 2019-05-24
UiT Untitled
 
6 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida.
Introducing peace making circle as a tool to leaders in a bureaucratic welfare state organization. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence; 2019-08-05 - 2019-08-07
UiT Untitled
 
7 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida.
Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry?. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence; 2019-08-05 - 2019-08-07
UiT Untitled
 
8 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida.
Sirkelbasert gruppeveiledning og ledelsesutvikling, del 1.. Kurs for NAV ledere; 2019-04-01 - 2019-04-02
UiT Untitled
 
9 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida.
Sirkelbasert gruppeveiledning og lederutvikling, del 2.. Kurs for NAV ledere; 2019-05-20
UiT Untitled
 
10 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Fra konflikt til samarbeid. Workshop om bruk av sirkelveiledning for ledere i NAV. Del 2.. Workshop del 2; 2019-05-20 - 2019-05-21
UiT Untitled
 
11 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. Stamsund: Orkana Akademisk 2019 (ISBN 978-82-8104-392-3)
UiT Untitled
 
12 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. I: Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.
UiT Untitled
 
13 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold. Nasjonal praksiskonferanse; 2019-05-24 - 2019-05-24
UiT Untitled
 
14 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt.
Applying a decolonized understanding in healing processes. I: Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. Stamsund: Orkana Akademisk 2019 ISBN 978-82-8104-392-3. s. 9-27
UiT Untitled
 
15 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt.
Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 (ISBN 978-82-8104-392-3) 303 s.
UiT Untitled
 
16 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt.
Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 (ISBN 978-82-8104-392-3)
UiT Untitled
 
17 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Lauridsen, Marlene Bruun.
ALIN wp3: Sirkelveiledning i NAV. Midveiskonferanse i ALIN prosjektet; 2019-02-11 - 2019-02-12
UiT Untitled
 
2018
18 Henriksen, Jan Erik.
Development of Sami health and wellbeing. First 1000 days in Sapmi. From a global Indginous Mobilization Movement to a local innovation Project in Alta. Open seminar; 2018-02-07
UiT Untitled
 
19 Henriksen, Jan Erik.
Grønt sosialt arbeid, gjenopprettende praksis og urfolkskunnskap. Den internasjonale sosialarbeiderdagen; 2018-03-20
UiT Untitled
 
20 Henriksen, Jan Erik.
Jaktledelse. Jaktlederkurs; 2018-05-25
UiT Untitled
 
21 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Alin wp 3: Medtodeutvikling for arbeidsinkludering av unge: inkludering, tillit og gjenoppretting. Prosjektsenminar; 2018-08-27
UiT Untitled
 
2017
22 Henriksen, Jan Erik.
Den som tier, samtykker ikke. Iešbirgejubmi som positiv kulturell kapital i reindriftssamiske samfunn.. Innspillsmøte om tiltak mot vold i nære relasjoner; 2017-10-30 - 2017-10-30
UiT Untitled
 
23 Henriksen, Jan Erik.
Fra boligaksjon til flerkulturell forståelse. Om utviklingen av samisk sosialt arbeid i Norge etter andre verdenskrig.. Fagseminar under Tråante 2017; 2017-02-08
UiT Untitled
 
24 Henriksen, Jan Erik.
From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway.. Keynote foredrag på Alta 2017; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
25 Henriksen, Jan Erik.
Gjenopprettende praksis som metode for konflikthåndtering. Fagseminar om vold i nære relasjoner i samiske områder.; 2017-03-08
UiT Untitled
 
26 Henriksen, Jan Erik.
Innspill til NOU 2016:18; Hjertespråket. Åpnet møte; 2017-03-02 - 2017-03-02
UiT Untitled
 
27 Henriksen, Jan Erik.
Vold i nære relasjoner. Åpent møte; 2017-10-30
UiT Untitled
 
28 Henriksen, Jan Erik.
Vold i samiske områder. Perosnalseminar; 2017-12-12
UiT Untitled
 
29 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Megling og konflikthåndtering i reindriften. Møte i samarbeidsutvalget for reindriften i Vest Finnmark; 2017-03-07 - 2017-03-07
UiT Untitled
 
30 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Restoring justice ans autonomy in Sami Reindeer husbandry - participatory Research and Empowerment.. Session innlegg; 2017-06-11 - 2017-06-13
UiT Untitled
 
31 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Soabahallan i reindriften. Årsmøte/dialogmøte i Vestre reinbeitesone; 2017-06-23 - 2017-06-24
UiT Untitled
 
32 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Soabahallan i reindriften. Årsmøte i Vestre reinbeitesone; 2017-05-23
UiT Untitled
 
33 Hydle, Ida; Henriksen, Jan Erik.
Decolonising justice and deliberating sustainability A contemporary Nordic case. Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences; 2017-01-19 - 2017-01-20
UiT Untitled
 
34 Hydle, Ida Marie; Henriksen, Jan Erik.
Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Nordic Conference on Reindeer Husbandry Research; 2017-05-29 - 2017-05-31
UiT Untitled
 
2016
35 Henriksen, Jan Erik.
From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway. International Social Work 2016 ;Volum 59.(5) s. 587-599
UiT Untitled
 
36 Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie.
Participatory handling of conflicts in Sámi areas.. International Social Work 2016 ;Volum 59.(5) s. 627-639
OSLOMET UiT Untitled
 
2015
37 Henriksen, Jan Erik.
The extended Sámi family in a social network perspectice. I: Expanding the Conversation. International Indigenous social workers'insight into the use of Indigenist knowledge and theory in practice.. Canberra: Magpie Goose Publishing 2015 ISBN 978-0-9922814-6-5. s. 113-130
UiT Untitled
 
2014
38 Henriksen, Jan Erik.
En takk til Ante. Fontene 2014 (02/14) s. 23-23
UiT Untitled
 
39 Henriksen, Jan Erik.
Sámi voices in Indigenous social work: Testing and Adaption of circle methodology in Sámi areas. Third International Indigenous Social Work Conference; 2014-12-14 - 2015-09-17
UiT Untitled
 
40 Steinnes, Jenny Elise; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick; Jakobsen, Trond Gansmo; Henriksen, Jan Erik.
Lost in Diversity?. Lillehammer: Delta Press/ Lillehammer University College 2014 (ISBN 978-82-999494-0-8) 125 s.
HINN UiT Untitled
 
2013
41 Henriksen, Jan Erik.
Det kyndige blikket. Fontene 2013 (02) s. 19-19
UiT Untitled
 
42 Henriksen, Jan Erik.
Health and resilience in healing processes. FN,s forberedende urfolkskonferanse , Alta 2013; 2013-06-10 - 2013-06-13
UiT Untitled
 
43 Henriksen, Jan Erik.
Refleksjoner om avdekking av seksuelle overgrep i små samfunn. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 75-96
UiT Untitled
 
44 Henriksen, Jan Erik; Andersen, Ann Mari.
Four winds,four nations, one force. Internasjonal urfolkskonferanse.; 2013-07-08 - 2013-07-12
UiT Untitled
 
2012
45 Henriksen, Jan Erik.
Høgskolen i Finnmark med nasjonalt ansvar for å utdanne sosialarbeidere også til det nordsamiske området? En postkolonial fortelling. Styremøte for Høgskolen i Finnmark; 2012-02-22 - 2012-02-22
UiT Untitled
 
2011
46 Henriksen, Jan Erik.
Lokalmiljøet - hemsko eller ressurs i voldssaker? En sammenligning av seksuell overgrepsproblematikk i Kautokeino på 1980 - tallet og 2000- tallet. I: Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø. : Norgga Sáráhkká 2011 s. 27-39
UiT Untitled
 
47 Henriksen, Jan Erik.
Morgenmøte i NRK Sabmi radio om Samisk barnevernskonferanse. NRK Sabmi [Radio] 2011-10-19
UiT Untitled
 
48 Henriksen, Jan Erik.
Samisk sosialt arbeid - fra ildsjeler til institusjonalisering?. Samisk barnevernskonferanse; 2011-10-18 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
49 Henriksen, Jan Erik.
Barnehagen som formidler av samiske verdier. Altta siidas perosnalseminar; 2011-01-03 - 2011-01-03
UiT Untitled
 
2010
50 Henriksen, Jan Erik.
A historical review on the development of indigeous social work in Norway. Association of Social Workers in Northern Canada - annual meeting.; 2010-11-06 - 2010-11-06
UiT Untitled
 
    Vis neste liste