Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 345 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2021
1 Østern, Tone Pernille.
Stay performative, stay critical - potentials of artistic research. Seminar; 2021-02-10 - 2021-02-10
NTNU Untitled
 
2 Østern, Tone Pernille; Reppen, Camilla; Lundmark, Katarina; Lion, Katarina; Sjöstedt Edelholm, Elisabet.
KOLLEKTIV OMVÄRLDSANALYS AV DANSPEDAGOGISKA PRAKTIKER I SAMTIDA KONTEXTER - SOM UNDERLAG FÖR UTVECKLING AV UTBILDNING. Forskningsveckan vid Stockholms konstnärliga högskola; 2021-01-20 - 2021-01-20
NTNU Untitled
 
2020
3 Jusslin, Sofia; Østern, Tone Pernille.
Entanglements of Teachers, Artists, and Researchers in Pedagogical Environments: A New Materialist and Arts-Based Approach to an Educational Design Research Team. International Journal of Education and the Arts 2020 ;Volum 21.(26)
NTNU Untitled
 
4 Rouhiainen, Leena; Østern, Tone Pernille.
Why choreography now?. På Spissen 2020
NTNU Untitled
 
5 Østern, Tone Pernille.
BABY BODY - estetiska lärandeprocesser i förskolan. Seminarium för estetiska ämnen; 2020-01-29 - 2020-01-29
NTNU Untitled
 
6 Østern, Tone Pernille.
Choreography as Poetic, Pedagogical, and Political Action in Contemporary Times. I: Art as an Agent for Social Change. Brill|Sense 2020 ISBN 978-90-04-44286-3. s. -
NTNU Untitled
 
7 Østern, Tone Pernille.
Dybdelæring handler ikke om å reflektere grundigere over egne læringsprosesser, men om å trekke kroppen med i læringen.. Digi­tal fag­pe­da­go­gisk dag 29. okto­ber 2020: Den utfors­ken­de og mest­ren­de elev!; 2020-10-29 - 2020-10-29
NTNU Untitled
 
8 Østern, Tone Pernille.
Ett kritiskt genusperspektiv på dans i grundskolan. idrottsforum.org/artiklar 2020
NTNU Untitled
 
9 Østern, Tone Pernille.
PUSH+ Different Bodies Lab Webinar / September 2020. Webinar; 2020-09-17 - 2020-09-17
NTNU Untitled
 
10 Østern, Tone Pernille.
Statsbudsjettet - dødsstøtet mot kunstfagene i skole og lærerutdanning?. www.universitetsavisa.no 2020
NTNU Untitled
 
11 Østern, Tone Pernille.
Å forske med kunsten / Performativ forskning. Webinar; 2020-05-28 - 2020-05-28
NTNU Untitled
 
12 Østern, Tone Pernille; Nesami, Maryam Bagheri.
Inclusion as folded choreo-writing. ARTFUL INQUIRY RESEARCH GROUP 3rd International Symposium; 2020-10-16 - 2020-10-16
NTNU Untitled
 
13 Østern, Tone Pernille; Sundberg, Rikke Axelsen.
Kurs om fagfornyelsen i dans VG1 for SANS - Senter for dansepraksis. Kurs om fagfornyelsen i dans VG1; 2020-10-23 - 2020-10-23
NTNU Untitled
 
14 Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen; Channells, Philip.
Brakkesnakk: Life-changing journeys through inclusive dance. Zoom seminar; 2020-04-24 - 2020-05-24
NTNU Untitled
 
2019
15 Aasen, Arne Johannes; Østerlie, Ove; Haslund, Irene; Østern, Tone Pernille.
Frokostmøte, debatt: Hva vi snakker om når vi snakker om dybdelæring.. Frokostmøte; 2019-10-14 - 2019-10-14
NTNU Untitled
 
16 Anttila, Eeva; Østern, Tone Pernille.
Kroppslig læring og dans: en teoretisk-filosofisk bakgrunn. På Spissen 2019 ;Volum 5.(3) s. 45-72
NTNU Untitled
 
17 Dahl, Thomas; Østern, Tone Pernille.
Dybde//læring med overflate og dybde. I: Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02972-6. s. 39-54
NTNU Untitled
 
18 Dahl, Thomas; Østern, Tone Pernille.
Læring uten kropp - fagfornyelsens kognitivistiske slagside. Bedre Skole 2019 (3)
NTNU Untitled
 
19 Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon; Østern, Tone Pernille; Hovde, Sunniva Skjøstad.
Water competence and new Norwegians. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. -
NTNU Untitled
 
20 Gjølme, Egil Galaaen; Østern, Tone Pernille.
Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva. Universitetsavisa [Avis] 2019-01-19
NTNU Untitled
 
21 Østern, Tone Pernille.
Choreography as poetic, pedagogical and political action in contemporary times. Guest teaching; 2019-12-11 - 2019-12-11
NTNU Untitled
 
22 Østern, Tone Pernille.
Choreography as Poetic, Pedagogical and Political Action in Contemporary Times. Ocean Moon Dance Festival; 2019-11-22 - 2019-11-25
NTNU Untitled
 
23 Østern, Tone Pernille.
Extended Choreography as Somatically Tuned Leadership. Emerging Pathways within Somatic Movement and Dance Education; 2019-06-21 - 2019-06-21
NTNU Untitled
 
24 Østern, Tone Pernille.
Hatefulle ytringer, rasisme og kvinnehat på kunstfeltet. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Samtale Hatefulle ytringer, rasisme og kvinnehat på kunstfeltet. Multiplié dansefestival; Cinemateket, Trondheim. 2019-04-03 - 2019-04-03
NTNU Untitled
 
25 Østern, Tone Pernille.
Kunstfag og koreografi distribuert som meningsskapende muligheter i en flerfaglig praksis. I: Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02972-6. s. 135-161
NTNU Untitled
 
26 Østern, Tone Pernille.
Kunstnersamtale Fieldworks (NO/JP/BE). [Kunstnerisk og museal presentasjon] Kunstnersamtale Fieldworks om filmen Yet still, we rise. Multiplié dansefestival; Cinemateket, Trondheim. 2019-04-03 - 2019-04-03
NTNU Untitled
 
27 Østern, Tone Pernille.
Paneldebatt: Karriärplanering inom forskarutbildningen. Paneldebatt; 2019-12-12 - 2019-12-12
NTNU Untitled
 
28 Østern, Tone Pernille.
Performativa perspektiv på forskning. Seminarier i språk- och kulturämnenas didaktik; 2019-12-12 - 2019-12-12
NTNU Untitled
 
29 Østern, Tone Pernille.
Perspectives on Bodily Learning. Seminar: Water Competence; 2019-07-13 - 2019-07-13
NTNU Untitled
 
30 Østern, Tone Pernille.
Teacher-Thinking as Embodied Matter Producing and Produced by Pedagogical Spaces: A Research Journey with Two Contemporary Dance Artist-Teachers. I: Ma: Materiality in Teaching and Learning. Peter Lang Publishing Group 2019 ISBN 978-1-4331-3450-0. s. 233-244
NTNU Untitled
 
31 Østern, Tone Pernille.
200 billion and 1 – arts, science and philosophy combined in secondary school. Guest teaching; 2019-12-10 - 2019-12-10
NTNU Untitled
 
32 Østern, Tone Pernille; Dahl, Thomas.
Performativ forskning – sentrale teoretiske og analytiske begreper i boka. I: Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02972-6. s. 29-38
NTNU Untitled
 
33 Østern, Tone Pernille; Dahl, Thomas; Strømme, Alex; Petersen, Jesper Aagaard; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Selander, Staffan.
Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-02972-6) 201 s.
NTNU Untitled
 
34 Østern, Tone Pernille; Engelsrud, Gunn Helene.
Leder/Editorial - Kroppslig læring. På Spissen 2019
NIH NTNU Untitled
 
35 Østern, Tone Pernille; Jääskeläinen, Tuula.
Kunst, kunstpedagogikk og menneskerettigheter som motstand mot hatefulle ytringer og rasisme på kunstfeltet. På Spissen 2019 s. 48-50
NTNU Untitled
 
36 Østern, Tone Pernille; Jusslin, Sofia; Anttila, Eeva.
Dance in general teacher education in the Nordic countries. Ocean Moon Dance Festival; 2019-11-22 - 2019-11-25
NTNU Untitled
 
37 Østern, Tone Pernille; Jusslin, Sofia; Kaarla, Lotta.
Combining dance with creative writing and literary reading: Entanglements of teachers, artists and researchers in an educational design research team. Ocean Moon Dance Festival; 2019-11-22 - 2019-11-25
NTNU Untitled
 
38 Østern, Tone Pernille; Rønningen, Anders.
Community Arts/Arts Education – et temanummer om ulike tilnærminger til kunst og utdanning i et bredt og komplekst utdanningsfelt. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019
USN NTNU Untitled
 
39 Østern, Tone Pernille; Selander, Staffan; Østern, Maria Anna-Lena Viola.
Dybde//undervisning - sanselige designteoretiske og dramaturgiske perspektiver. I: Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02972-6. s. 57-76
NTNU Untitled
 
40 Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen.
Praktisk og skapende arbeid med dans. Muligheter; 2019-04-08 - 2019-04-09
NTNU Untitled
 
41 Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen; Channells, Philip.
Life-Changing Life Journeys through Artistic and Educational Inclusive Contemporary Dance Contexts. I: Dance and the Quality of Life. Springer 2019 ISBN 978-3-319-95698-5. s. 441-458
NTNU Untitled
 
42 Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen; Mollan Kristoffersen, Audun.
Dansekunst med ulikkroppede mennesker. Muligheter; 2019-04-08 - 2019-04-09
NTNU Untitled
 
2018
43 Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille.
VIBRA - video interaksjon bevegelse rom audio - visning. [Kunstnerisk og museal presentasjon] VIBRA visning. VIBRA v/ Andreas Bergsland; Verkstedhallen, Trondheim. 2018-05-15 - 2018-05-15
NTNU UiO Untitled
 
44 Bergsland, Andreas; Østern, Tone Pernille; Saue, Sigurd.
VIBRA - Video Lyd Bevegelse Rom Audio. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Workshop og visning. VIBRA v/ Andreas Bergsland; DansiT Senter for dansekunst i Trondheim og Midt-Norge. 2018-03-16 - 2018-03-16
NTNU UiO Untitled
 
45 Bond, Karen; Østern, Tone Pernille.
Book launch: Dance and the Quality of life. Panpapanpalya 2018 2nd joint dance congress of daCi (Dance and the Child International) and WDA (World Dance Alliance) Global Education and Training Network; 2018-07-08 - 2018-07-13
NTNU Untitled
 
46 Burridge, Stephanie; Svendler-Nielsen, Charlotte; Østern, Tone Pernille.
Book launch: Dance, Access and Inclusion Perspectives on Dance, Young People and Change. Panpapanpalya 2018 2nd joint dance congress of daCi (Dance and the Child International) and WDA (World Dance Alliance) Global Education and Training Network; 2018-07-08 - 2018-07-13
NTNU Untitled
 
47 Hovde, Sunniva Skjøstad; Østern, Tone Pernille.
Becoming a local-global Malawian in the in-between traditional dance and a modern Malawian identity. PAD - Participatory Development through Art; 2018-08-15 - 2018-08-17
NTNU Untitled
 
48 Hovde, Sunniva Skjøstad; Østern, Tone Pernille.
Just dance research -uMunthu participatory, performative inquiry in Malawian-Norwegian entanglements. Participatory Development through Art; 2018-08-15 - 2018-08-17
NTNU Untitled
 
49 Hovik, Lise; Østern, Tone Pernille.
Baby Becomings.
NTNU Untitled
 
50 Jensenius, Alexander Refsum; Duch, Michael Francis; Langdalen, Jørgen; Åse, Tone; Larsen, Edvine; Østern, Tone Pernille.
Kunsten å forske. Paneldebatt; 2018-04-25 - 2018-04-25
NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste