Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-15 av 15

2020
1 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang.
"Jeg følte meg sjelden trygg" - pårørende til personer med demens i sykehjem. Sunnmørsposten 2020
NTNU Untitled
 
2 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang.
Mangel på kontinuitet - en trussel mot god demensomsorg. Sunnmørsposten 2020
NTNU Untitled
 
3 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang.
Mangel på kontinuitet er en trussel mot god demensomsorg. Gemini 2020
NTNU Untitled
 
4 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Separation characterized by responsibility and guilt : family caregivers' experience with palliative care for a close family member with severe dementia in long-term care facilities. Dementia 2020 s. -
HIM NTNU UiB Untitled
 
2019
5 Midtbust, May Helen.
Er det rom for god lindrende omsorg for personer med demens på sykehjem? En fagblogg om medisin og helse ved NTNU.
NTNU Untitled
 
6 Midtbust, May Helen.
Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem : helsepersonells og pårørendes erfaringer. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda 2019 (ISBN 978-82-7962-276-5) 140 s. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag(2019:2)
HIM Untitled
 
7 Midtbust, May Helen.
Lindrende omsorg til personer med alvorlig grad av demens i sykehjem - en studie av helsepersonells og pårørendes erfaringer. Demenskonferansen 2019; 2019-04-10 - 2019-04-11
NTNU Untitled
 
2018
8 Midtbust, May Helen.
Family caregivers' experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. International Conference on Integrated Care; 2018-05-23 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
9 Midtbust, May Helen.
Family caregivers' experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2018 ;Volum 18.(S2)
NTNU Untitled
 
10 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
A painful experience of limited understanding : healthcare professionals’ experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. BMC Palliative Care 2018 ;Volum 17. s. 1-9
HIM NTNU UiB Untitled
 
11 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Perceived barriers and facilitators in providing palliative care for people with severe dementia : the healthcare professionals' experiences. BMC Health Services Research 2018 ;Volum 18:709. s. 1-10
HIM NTNU UiB Untitled
 
2014
12 Midtbust, May Helen; Ipsen, Liv Bodil Angvik; Alnes, Rigmor Grete Einang.
Etisk kompetanseheving ved behandling og lindring ved livets slutt - et utviklingsprosjekt for personalet i sykehjem. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2014 (ISBN 978-82-92186-47-3) 24 s. Rapport HiÅ(02)
NTNU Untitled
 
2013
13 Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines.
Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2013 (ISBN 978-82-92186-42-8) 19 s. Rapport HiÅ(01)
NTNU UiO Untitled
 
2011
14 Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti.
"Med mobilen i lomma" : pårørendes erfaringer når en av deres nære dør. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011 ;Volum 7.(1) s. 77-90
HIM NTNU Untitled
 
2009
15 Midtbust, May Helen.
En verdig død i sykehjem. I: De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå. Molde: Møreforsking Molde AS 2009 s. 54-67
NTNU Untitled