Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 135 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore.
Influence of Local Weather Conditions on Ventilation of a Pitched Wooden Roof. Journal of Civil Engineering and Architecture 2020 ;Volum 14.(1) s. 37-45
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar.
Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs. Buildings 2020 ;Volum 10.(8)
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
3 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore.
Influence of local weather conditions on ventilation of a pitched wooden roof. I: Proceedings of the Forum Wood Building Baltic 2019, 27.02.-01.03.2019, Tallinn, Estonia. : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 2019 ISBN 978-9949-83-398-6. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Eggen, Martin; Røer, Olaf; Gullbrekken, Lars.
Nok luft til taket. Byggeindustrien 2019 (10) s. 39-
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Friquin, Kathinka Leikanger; Homb, Anders; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Brann og bygninger i massivtre. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
6 Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars.
Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre. Byggeindustrien 2019 (17)
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Geving, Stig; Norvik, Øyvind Siksjø; Gullbrekken, Lars.
The Effect of Repeated Moisture Cycles on the Air Tightness of Traditional Clamped Vapour Barrier Joints. Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2019 ;Volum 24.(1) s. 44-51
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Grynning, Steinar; Asphaug, Silje Kathrin; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Moisture robustness of eaves solutions for ventilated roofs: Experimental studies. Science and Technology for the Built Environment 2019 ;Volum 25.(9) s. 1121-1131
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Grynning, Steinar; Nocente, Alessandro; Gullbrekken, Lars; Skjeggerud, Kjell.
Thermal mass and thermal comfort in offices – experimental studies of a concrete floor. MATEC Web of Conferences 2019 (282)
SINTEF Untitled
 
10 Gullbrekken, Lars.
Fuktproblemene vokser seg stadig større. Arendals tidene [Avis] 2019-04-09
SINTEF Untitled
 
11 Gullbrekken, Lars.
Fuktproblemene vokser seg stadig større. Arendals tidene [Internett] 2019-04-09
SINTEF Untitled
 
12 Gullbrekken, Lars.
Fuktsikker energioppgradering av småhus. byggmesteren.no [Internett] 2019-10-09
SINTEF Untitled
 
13 Gullbrekken, Lars.
Klimaet i forandring. Tilpassing av det bygde miljø. Temamøte; 2019-04-04
SINTEF Untitled
 
14 Gullbrekken, Lars.
Klimafotavtrykk, helhetlige miljøvurderinger. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
15 Gullbrekken, Lars.
Systemhus tester ut ny dampsperreløsning. bygg.no [Internett] 2019-11-15
SINTEF Untitled
 
16 Gullbrekken, Lars.
Tretak tåler mer. Treindustrien 2018 nr. 4 [Fagblad] 2019-04-02
SINTEF Untitled
 
17 Gullbrekken, Lars.
Varmetap og energi i massivtrebygninger. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
18 Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellmann, Martin Pawel; Kvande, Tore.
Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate. 1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings; 2019-11-05 - 2019-11-07
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellmann, Martin Pawel; Kvande, Tore.
Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore.
Smart dampsperre Sveabakken, Norgeshus Trefuktmåling: Instrumentering og foreløpige resultater.. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(81)
SINTEF NTNU Untitled
 
21 Gullbrekken, Lars; Gradeci, Klodian; Norvik, Øyvind Siksjø; Rüther, Petra; Geving, Stig.
Durability of traditional clamped joints in the vapour barrier layer: Experimental and numerical analysis. Canadian journal of civil engineering (Print) 2019 ;Volum 46.(11) s. 996-1000
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Gaarder, Jørn Emil.
Thermal Performance of Insulated Constructions—Experimental Studies. Buildings 2019 ;Volum 9.(2)
SINTEF Untitled
 
23 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Byggetekniske løsninger, klimatilpasning og fukt inkl. eksempler fra praksis. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
24 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Fuktsikker energioppgradering av småhus. Byggeindustrien 2019 (15)
SINTEF Untitled
 
25 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Towards Upgrading Strategies for nZEB-Dwellings in Norway. Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2019 ;Volum 25.(2) s. 35-42
SINTEF Untitled
 
26 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Towards upgrading strategies for nZEB-dwellings in Norway. I: Proceedings of the Forum Wood Building Baltic 2019, 27.02.-01.03.2019, Tallinn, Estonia. : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 2019 ISBN 978-9949-83-398-6. s. -
SINTEF Untitled
 
27 Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore.
Climate adaptation of wooden roofs. I: Proceedings of the Forum Wood Building Baltic 2019, 27.02.-01.03.2019, Tallinn, Estonia. : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 2019 ISBN 978-9949-83-398-6. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth.
Pilotprosjekt | Smart dampsperre Longyearbyen boliger, Statsbygg. Trefuktmåling Bygg A og F: Foreløpige resultater.. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(82)
SINTEF NTNU Untitled
 
29 Langdal, Jostein; Geving, Stig; Gullbrekken, Lars.
Energioppgradering av enebolig. Byggeindustrien 2019 (12)
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Time, Berit; Homb, Anders; Gullbrekken, Lars; Friquin, Kathinka Leikanger.
Relevante krav og forskrifter. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
2018
31 Bøhlerengen, Trond; Gullbrekken, Lars.
Hvordan bygge fremtidens tretak. Fagtreff - Byggforskserien; 2018-01-09
SINTEF Untitled
 
32 Grynning, Steinar; Asphaug, Silje Kathrin; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Moisture robustness of eaves solutions for ventilated roofs – experimental studies. I: 7th International Building Conference, 23.09.2018 – 26.09.2018, Syracuse, USA. IBPC 2018. : IBPC 2018 ISBN 0-000-00001-9. s. 205-210
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Gullbrekken, Lars.
Climate adaptation of pitched wooden roofs. Defence of Thesis; 2018-05-03
SINTEF Untitled
 
34 Gullbrekken, Lars.
Climate adaption of pitched wooden roofs. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2018 (ISBN 978-82-326-3038-7) ;Volum 2018.150 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(124)
NTNU Untitled
 
35 Gullbrekken, Lars.
Disputerer om klimatilpasning av store tretak. trenytt.no [Internett] 2018-05-02
SINTEF Untitled
 
36 Gullbrekken, Lars.
Disputerer om klimatilpasning av store tretak. Bygg.no [Internett] 2018-04-27
SINTEF Untitled
 
37 Gullbrekken, Lars.
Doktorgrad på lufting av store tretak. Byggmesteren [Internett] 2018-04-27
SINTEF Untitled
 
38 Gullbrekken, Lars.
Hvilke takskader er de vanligste?. tu.no [Internett] 2018-12-29
SINTEF Untitled
 
39 Gullbrekken, Lars.
Klimatilpasning av store tretak. Fremtidens byggenæring [Fagblad] 2018-05-04
SINTEF Untitled
 
40 Gullbrekken, Lars.
Luftede tak som virker. Nasjonalt fuktseminar; 2018-03-14
SINTEF Untitled
 
41 Gullbrekken, Lars.
Lufting av store tretak. Norsk Bygningsfysikkdag 2018; 2018-11-13
SINTEF Untitled
 
42 Gullbrekken, Lars.
Non-destructive field measurement of moisture in building constructions – Possibilities and experiences. Trial lecture, Defence of Thesis; 2018-05-03
SINTEF Untitled
 
43 Gullbrekken, Lars.
Ny forskning: Tak av tre egner seg godt for store bygg. Nationen.no [Internett] 2018-07-24
SINTEF Untitled
 
44 Gullbrekken, Lars.
Nye råd om lufting av store tretak. Byggeindustrien 2018 (4) s. 56-57
SINTEF Untitled
 
45 Gullbrekken, Lars.
Pressemelding. Disputerer om klimatilpasning av store tretak.
SINTEF Untitled
 
46 Gullbrekken, Lars.
Tretak egner seg godt for store bygg. Fremtidensbygg.no [Internett] 2018-07-27
SINTEF Untitled
 
47 Gullbrekken, Lars.
Tretak egner seg godt for store bygg. ABC Nyheter [Internett] 2018-07-16
SINTEF Untitled
 
48 Gullbrekken, Lars.
Tretak egner seg godt for store bygg. skog.no [Internett] 2018-07-23
SINTEF Untitled
 
49 Gullbrekken, Lars.
Tretak egner seg godt for store bygg. Byggmesteren.no [Internett] 2018-07-24
SINTEF Untitled
 
50 Gullbrekken, Lars.
Tretak egner seg godt for store bygg. Gemini [Internett] 2018-07-16
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste