Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 188 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore.
Building defects in Norway – Draft document. SINTEF akademisk forlag 2021 17 s. Klima 2050 Note(125)
SINTEF NTNU Untitled
 
2 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore.
Pitched unventilated wood frame roof with smart vapour barrier – field measurements. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2021 ;Volum 2069.
SINTEF NTNU Untitled
 
3 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore.
Process induced building defects in Norway – development and climate risks. IBPC 2021; 2021-08-25 - 2021-08-27
SINTEF NTNU Untitled
 
4 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore.
Process induced building defects in Norway – development and climate risks. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2021 ;Volum 2069.
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore; Time, Berit; Gullbrekken, Lars.
Byggskader. Sammenligning av nye og eldre byggskader i SINTEFs byggskadearkiv. SINTEF akademisk forlag 2021 11 s. Klima 2050 Note(117)
SINTEF NTNU Untitled
 
6 Bunkholt, Nora Schjøth; Rüther, Petra; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig.
Effect of forced convection on the hygrothermal performance of a wood frame wall with wood fibre insulation. Building and Environment 2021 ;Volum 195.
SINTEF NTNU Untitled
 
7 Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Kvande, Tore.
Bruk av bygningsintegrerte solceller (BIPV) i Norge. Kunnskapsstatus. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1711-4) 38 s. SINTEF Fag(82)
SINTEF NTNU Untitled
 
8 Clauß, John; Wågø, Solvår Irene; Gullbrekken, Lars.
Schools on hold – how simple measures can help improving the indoor environment in schools. : SINTEF Forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1728-2) 500 s. SINTEF proceedings(9)
SINTEF Untitled
 
9 ; Hummelsund, Henrik Crook.
Etterisolering av skrå tak i småhus ved bruk av smart dampsperre. : NTNU 2021 119 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
10 ; Øksnevad, June Voll; Nerdal, Katrine.
Tape som tettemateriale for luft- og regntetting av bygninger -Erfaringsinnhenting. : NTNU 2021 112 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
11 ; Storrø, Ingrid Krokann.
Lufttetthet i klemte vindsperreskjøter og effekten av teip. : NTNU 2021 79 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
12 Gullbrekken, Lars.
Alarmerende rapport: Å bygge takterrasse er å «be om trøbbel». Men fuktskadene kan unngås. tu.no [Internett] 2021-09-17
SINTEF Untitled
 
13 Gullbrekken, Lars.
Mindre kondens og mer lekkasje. Trender i byggskader undersøkt av SINTEF. Nasjonalt fuktseminar 2021; 2021-09-01
SINTEF Untitled
 
14 Gullbrekken, Lars.
Nytt fra forskningsfronten. Norsk bygningsfysikkdag 2021; 2021-11-25
SINTEF Untitled
 
15 Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore.
Når drømmer blir realisert i Klima 2050. ByggFakta [Fagblad] 2021-06-08
SINTEF NTNU Untitled
 
16 Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Bunkholt, Nora Schjøth; Jensen, Ole M.; Reistad, Ginhild Ella.
Når drømmer blir realisert i Klima 2050. Byggfakta [Internett] 2021-06-08
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Bunkholt, Nora Schjøth; Jensen, Ole M.; Reistad, Ginhild Ella.
Når drømmer blir realisert i Klima 2050. sintef.no [Internett] 2021-06-04
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Mangor-Jensen, Ole.
Lufta tretak kan være 30 meter lange. Byggmesteren [Fagblad] 2021-06-09
SINTEF NTNU Untitled
 
19 Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Harboe, Torgeir; Kvande, Tore.
Trekledning | Instrumentering av luftede trefasader hos Fjogstad Hus. SINTEF akademisk forlag 2021 17 s. Klima 2050 Note(128)
SINTEF NTNU Untitled
 
20 Hummelsund, Henrik Crook; Geving, Stig; Gullbrekken, Lars.
Smart etterisolering av småhustak?. Byggeindustrien 2021 (13)
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Johnsen, Ida-Helene; Andenæs, Erlend; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore.
Vapour resistance of wind barrier tape: Laboratory measurements and hygrothermal performance implications. Journal of Building Physics 2021 s. 1-18
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars.
Pilotprosjekt. Luftlekkasjemålingar og termografering av ZEB - laboratoriet første år. Trondheim: SINTEF Community 2021 Klima 2050 Note(135)
SINTEF Untitled
 
23 Moschetti, Roberta; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug.
Analysing energy upgrading projects of single-family houses towards a Norwegian nZEB level. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2021 ;Volum 2069.
SINTEF NTNU Untitled
 
24 Moschetti, Roberta; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug.
Analysing energy upgrading projects of single-family houses towards a Norwegian nZEB level. Internation Building Physics Conference 2021; 2021-08-25 - 2021-08-27
SINTEF NTNU Untitled
 
25 Nilsen, M.S..
Vanndampmotstanden til tapen i kombinerte undertak og vindsperre. : NTNU 2021
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Nocente, Alessandro; Grynning, Steinar; Gullbrekken, Lars.
Electrochromic Glass system in Norwegian Climate: Control strategies and Impact on the indoor thermal conditions. IBPC 2021; 2021-08-25 - 2021-08-27
SINTEF Untitled
 
27 Nocente, Alessandro; Grynning, Steinar; Gullbrekken, Lars.
Electrochromic Glass system in Norwegian Climate: Control strategies and Impact on the indoor thermal conditions. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2021 ;Volum 2069.
SINTEF Untitled
 
28 Nocente, Alessandro; Oksavik, Odne Andreas; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar.
Comparative field tests of an electrochromic shading device - thermal and visual comfort. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2021 ;Volum 2069.
SINTEF Untitled
 
29 Nocente, Alessandro; Oksavik, Odne Andreas; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar.
Comparative fields tests of an electrochromic shading device - thermal and visual comfort. IBPC 2021; 2021-08-25 - 2021-08-25
SINTEF Untitled
 
30 Robstad, T..
Fuktsikkerhet i kompakte tretak med solceller og smart dampsperre. : NTNU 2021
SINTEF NTNU Untitled
 
31 Rüther, Petra; Oksavik, Odne Andreas; Nocente, Alessandro; Gullbrekken, Lars.
Microclimate measurements in ventilated air gaps – instrumentation and first results. IBPC 2021; 2021-08-25 - 2021-08-27
SINTEF Untitled
 
32 Rüther, Petra; Oksavik, Odne Andreas; Nocente, Alessandro; Gullbrekken, Lars.
Microclimate measurements in ventilated air gaps – instrumentation and first results. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2021 ;Volum 2069.
SINTEF Untitled
 
33 Storrø, Ingrid Krokann; Geving, Stig; Gullbrekken, Lars.
Lufttette bygninger med teip. Byggeindustrien 2021 (11)
SINTEF NTNU Untitled
 
34 Sørlie, Katrine Hamre; Lien, Anne Gunnarshaug; Brekke, Tor; Hauge, Philip Kvalbein; Heide, Vegard; Jelstad, Elisabeth; Hagen, Karin; Skaar, Christofer; Gullbrekken, Lars.
Architecture competition <<OPPTRE>>. Energy upgrading of wooden dwellings to nearly zero energy level. Norske arkitektkonkurranser 2021 (527-E)
SINTEF Untitled
 
35 Wågø, Solvår Irene; Clauß, John; Mathisen, Hans Martin; Gustavsen, Kai; Gullbrekken, Lars; Homb, Anders.
Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1721-3) 139 s. SINTEF Fag(85)
SINTEF NTNU Untitled
 
2020
36 Bergheim, Elise; Geving, Stig; Gullbrekken, Lars.
Bruk av eldre sperresjikt ved etterisolering. Byggeindustrien 2020 (3)
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Kvande, Tore.
Compact wooden Roofs with smart Vapour Barrier - Pilot Project. 12th Nordic Symposium on Building Physics; 2020-09-07
SINTEF NTNU Untitled
 
38 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Kvande, Tore.
Compact wooden roofs with smart vapour barrier – Pilot project experiences. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore.
Influence of Local Weather Conditions on Ventilation of a Pitched Wooden Roof. Journal of Civil Engineering and Architecture 2020 ;Volum 14.(1) s. 37-45
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars.
Pilotprosjekt. Smart dampsperre ZEB-laboratoriet. Premisser og trefuktmåling. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(112)
SINTEF NTNU Untitled
 
41 Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar.
Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs. Buildings 2020 ;Volum 10.(1)
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Elvebakk, Kristin; Gullbrekken, Lars.
Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2020
SINTEF Untitled
 
43 ; Engen, Anders Ugland.
Luftgjennomgang i vindsperreskjøten. Innledende rapport. Trondheim: NTNU 2020 70 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
44 ; Engen, Anders Ugland.
Lufttetthet i klemte vindsperreskjøter og fuktteknisk analyse av trebjelkelagets kantbjelke. Trondheim: NTNU 2020 230 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
45 Gradeci, Klodian; Time, Berit; Gullbrekken, Lars.
Risk-based Optimization of Sensor Distribution in Roof Constructions – A Conceptual Study. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172.
SINTEF Untitled
 
46 Gradeci, Klodian; Time, Berit; Gullbrekken, Lars.
Risk-based Optimization of Sensor Distribution in Roof Constructions - A conceptual Study.. 12th Nordic Symposium on Building Physics; 2020-09-09
SINTEF Untitled
 
47 Gullbrekken, Lars.
Det skal være lønnsomt å klimatilpasse boliger. Byggmesteren [Avis] 2020-06-25
SINTEF Untitled
 
48 Gullbrekken, Lars.
Utvikler verktøykasse for klimatilpasning av boliger. ByggFakta [Avis] 2020-06-24
SINTEF Untitled
 
49 Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Geving, Stig; Rüther, Petra.
Air leakage paths in buildings: Typical locations and implications for the air change rate. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore.
Pilotprosjekt | Luftlekkasjemåling og termografering av ZEB-laboratoriet. SINTEF akademisk forlag 2020 40 s. Klima 2050 Note(108)
SINTEF NTNU Untitled
 
    Vis neste liste