Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 112 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
NORGES LOVER - Lovsamling for rettslære 2021-2022. Gyldendal Juridisk 2021 (ISBN 9788205559516) 708 s.
USN Untitled
 
2020
2 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
NORGES LOVER - Lovsamling for rettslære 2020-2021. Gyldendal Juridisk 2020 (ISBN 9788205534834) 750 s.
USN Untitled
 
2019
3 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
NORGES LOVER - Lovsamling for rettslære 2019-2020. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205524330) 748 s.
USN Untitled
 
2018
4 Grønning, Tuva Bønke; Lyngdal, Anne Bang.
Fullførte master i Danmark. Juristen nr 6 /2018 [Fagblad] 2018-08-29
USN Untitled
 
5 Grønning, Tuva Bønke; Lyngdal, Anne Bang.
Mener bachelorstudentene behandles urimelig. Juristen nr 6 / 2018 [Fagblad] 2018-08-29
USN Untitled
 
6 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
JUSS 1 Rettslære for videregående skole 4.utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2018 (ISBN 9788205518612) 328 s.
USN Untitled
 
7 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
NORGES LOVER - Lovsamling for rettslære 2018-2019. Gyldendal Juridisk 2018 (ISBN 9788205515543) 762 s.
USN Untitled
 
2017
8 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Forbrukerkjøpsloven. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 9788245022650) 249 s.
USN Untitled
 
9 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Forbrukerkjøpsloven - Oppgavesamling. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 9788245022858) 114 s.
USN Untitled
 
10 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
NORGES LOVER - Lovsamling for rettslære - 2017-2018. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205505810) 750 s.
USN Untitled
 
2016
11 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
JUSS 1 Rettslære for videregående skole 3.utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 (ISBN 9788205489769) 328 s.
USN Untitled
 
12 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Juss 2 Rettslære for videregående skole 3.utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 (ISBN 9788205489783) 352 s.
USN Untitled
 
13 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
NORGES LOVER - Lovsamling for rettslære - 2016-2017. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205496743) 748 s.
USN Untitled
 
14 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Rettslære - fagnettsted for elever og lærere i videregående skole. Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2016
USN Untitled
 
15 Lyngdal, Anne Bang; Nordén, Gunnar; Engh, Jone.
Studieplan - Bachelor i forretningsjus og økonomi. Høgskolen i Sørøst-Norge Hønefoss 2016
USN UiO Untitled
 
2015
16 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Norges lover - Lovsamling for rettslære 2015 - 2016. Gyldendal Juridisk 2015 (ISBN 9788205481251) 769 s.
USN Untitled
 
2014
17 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
JUSS 1, 2.utgave - Rettslære for videregående skole. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2014 (ISBN 9788205467705) 328 s.
USN Untitled
 
18 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Norges lover - Lovsamling for videregående skole 2014 -2015. Gyldendal Juridisk 2014 (ISBN 9788205462052) 769 s.
USN Untitled
 
19 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
JUR111 Privatrett 1 - Studenthefte - Avtalerett 1 - Kompendium. Akademika forlag 2014 226 s.
USN Untitled
 
20 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
JUR310/215 Formuerett - Studenthefte - Avtalerett 2 - Kompendium. Akademika forlag 2014 153 s.
USN Untitled
 
2013
21 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Innføring i forbrukerkjøpsloven. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1125-8) 246 s.
USN Untitled
 
22 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Norges lover - Lovsamling for videregående skole 2013-2014. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 978-82-05-45181-0) 746 s.
USN Untitled
 
23 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Rapport med vedlegg - Justina - Opplæring av saksbehandlere i domstolene 2004 -2013. Høgskolen i Buskerud Hønefoss 2013
USN Untitled
 
24 Lyngdal, Anne Bang; Stenheim, Tonny.
Regnskapet som teknisk faktor ved fastsetting av fri egenkapital. Tidsskrift for forretningsjus 2013 (1) s. 38-63
USN Untitled
 
2012
25 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
JUR100 Privatrett 1 - Studenthefte. Høgskolen i Buskerud Hønefoss 2012
USN Untitled
 
26 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Norges Lover - Lovsamling for videregående skole 2012-2013. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 9788205428928) 728 s.
USN Untitled
 
2011
27 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Juss 1 og 2 - Rettslære - Nettressurs for elev og lærer (passordbelagt). Gyldendal Norsk Forlag AS Oslo 2011
USN Untitled
 
28 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Juss 2, 2.utgave - Rettslære for videregående skole. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2011 (ISBN 9788205415287) 352 s.
USN Untitled
 
29 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
"Kort oversikt over endringene i Juss 2" ved forfatterne Svein Børre Lyngdal og Anne Bang Lyngdal. Etterudanningsseminar i rettslære 2011; 2011-05-05 - 2011-05-06
USN Untitled
 
30 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Materialsamling - Privatrett 1. Høgskolen i Buskerud Hønefoss 2011
USN Untitled
 
31 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Materialsamling - Privatrett 1 - Scandinavian College of New York. Høgskolen i Buskerud Hønefoss 2011
USN Untitled
 
32 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Materialsamling - SKL - høst 2011. Høgskolen i Buserud - Oppdragsvirksomhet Hønefoss 2011
USN Untitled
 
33 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Norges lover - Lovsamling for videregående skole 2011-2012. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-41525-6) 715 s.
USN Untitled
 
34 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Studieplan 2011-2014 - Årsstudium i jus - Bachelor i jus - Bachelor i jus og ledelse. Høgskolen I Buskerud Hønefoss 2011
USN Untitled
 
2010
35 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Emneplan - Justin@ tvang 15 sp - Saksbehandling i domstolene - kompetansegivende studier for saksbehandlere i norske domstoler. Høgskolen i Buskerud Hønefoss 2010
USN Untitled
 
36 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Kompendium - Arbeidsrett II, 10 sp. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud, FOKUS 2010 150 s.
USN Untitled
 
37 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Kompendium - Lovforståelse, 10 sp Videreutdanning: Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse, 30 sp. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud, FOKUS 2010 200 s.
USN Untitled
 
38 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Kompendium - Master " Arbeidsrett - virksomhet i endring", 7,5 sp. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud 2010 150 s.
USN Untitled
 
39 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Nettressurs for lærere (passordbelagt). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 2010
USN Untitled
 
40 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Nettressurser for elever (passordbelagt). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 2010
USN Untitled
 
41 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Norges Lover. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 9788205401419) 711 s.
USN Untitled
 
2009
42 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Hvordan bruke rettsdata?. Etterutdanningsseminar i rettslære; 2009-04-24 - 2009-04-25
USN Untitled
 
43 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Kompendium - Årsstudium i saksbehandling i offentlig forvaltning - Jus 15 sp. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud, Fokus 2009 300 s.
USN Untitled
 
44 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Lovforståelse 10 sp Innføring i juridisk metode, bruk av Lovdata,forvaltningsrett og diskrimineringsrett. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud, Fokus 2009 210 s.
USN Untitled
 
45 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Nettressurs for elever (åpen). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 2009
USN Untitled
 
46 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Nettressurs for lærere (passordbelagt). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 2009
USN Untitled
 
47 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Norges Lover. Gyldendal Akademisk 2009 (ISBN 9788205392328) 684 s.
USN Untitled
 
48 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Studieplan 2009/2010 - Justin@ straffeprosess 15 sp Saksbehandling i domstolene - Justin@ - Kompetansegivende studier for saksbehandlere i norske domstoler. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud, Fokus 2009 6 s.
USN Untitled
 
49 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Studieplan 2009/2010 - Ju§tin@ sivilprosess 15 sp Saksbehandling i domstolene - Kompetansegivende studier for saksbehandlere i norske domstoler. Hønefoss: Hogskolen i Buskerud, Fokus 2009 7 s.
USN Untitled
 
2008
50 Lyngdal, Anne Bang; Lyngdal, Svein Børre.
Ansettelse av arbeidstaker Revidering av arbeidsrettslig notat nr 2 - Thorbjørn Iversen. Hønefoss: Høgskolen I Buskerud 2008 32 s.
USN Untitled
 
    Vis neste liste