Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 187 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Bayr, Ulrike; Strand, Geir-Harald; Dramstad, Wenche.
Indikatorer for landbruk over hele landet - Utvikling av en metode for resultatkontroll av landbrukspolitiske mål. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02578-8) ;Volum 6.42 s. NIBIO Rapport(65)
NIBIO NMBU Untitled
 
2 Bell, Graeme; Dramstad, Wenche; Opsahl, Lars Aksel; Fjellstad, Wendy Jane.
Building an integrated model that spans all aspects of ecosystem services. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02557-3) ;Volum 6.24 s. NIBIO Rapport(54)
NIBIO Untitled
 
3 Dramstad, Wenche; Aune-Lundberg, Linda.
Land use development in and around villages in Norway (and subjective wellbeing?). Valuechange: Research project workshop; 2020-01-21 - 2020-01-23
NIBIO NMBU Untitled
 
4 Dramstad, Wenche; Berg, Sveinung Krokann.
Cultural landscapes & heritage in Norway - Status and trends. Valuechange: Research project workshop; 2020-01-21 - 2020-01-23
NIKU NMBU Untitled
 
5 Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Krøgli, Svein Olav.
Bærekraftig bruk av biologiske ressurser: Geografisk kunnskap som grunnlag for gode valg. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. s. 150-168
NIBIO NMBU Untitled
 
6 Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Abderhalden, Bigna Lu.
Landskap i kartlegging og analyser: En systematisk gjennomgang av begrepsbruken. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02645-7) ;Volum 6.40 s. NIBIO Rapport(116)
NIBIO Untitled
 
7 Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Dramstad, Wenche; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo.
Her, der eller overalt? Bioøkonomiens geografi. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. s. 127-149
NIBIO SINTEF NMBU Untitled
 
8 Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu.
Bioøkonomiens geografi og geografiske målkonflikter. Kart og plan 2020 ;Volum 113.(2) s. 104-120
NIBIO NMBU Untitled
 
9 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Uggen, Kristin Tolstad; Dramstad, Wenche.
Identifying Suitable Bioeconomic Cluster Sites—Combining GIS-MCDA and Operational Research Methods. Environmental Modelling and Assessment 2020 ;Volum 25. s. 689-703
NIBIO SINTEF Untitled
 
10 Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche.
Gårdsdammer: Kinderegg i jordbrukslandskapet. Nationen 2020
NIBIO Untitled
 
11 Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche.
The look of agricultural landscapes – How do non-crop landscape elements contribute to visual preferences in a large-scale agricultural landscape?. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 ;Volum 74.(2) s. 111-122
NIBIO Untitled
 
2019
12 Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche.
Tettstedsvekst, bioøkonomi og kulturelle økosystemtjenester. NIBIO-konferansen; 2019-02-12 - 2019-02-13
NMBU NIBIO Untitled
 
13 Biurrun, Idoia; Burrascano, Sabina; Dembicz, Iwona; Guarino, Riccardo; Kapfer, Jutta; Pielech, Remigiusz; García-Mijangos, Itziar; Wagner, Viktoria; Palpurina, Salza; Mimet, Anne; Pellissier, Vincent; Marcenó, Corrado; Nowak, Arkadiusz; Bergamini, Ariel; Boch, Steffen; Csergő, Anna Mária; Grytnes, John-Arvid; Campos, Juan Antonio; Erschbamer, Brigitta; Jiménez-Alfaro, Borja; Kącki, Zygmunt; Kuzemko, Anna; Manthey, Michael; Van Meerbeek, Koenraad; Swacha, Grzegorz; Afif, Elias; Alatalo, Juha M.; Aleffi, M; Babbi, Manuel; Bátori, Zoltán; Belonovskaya, Elena; Berg, Christian; Bhatta, Kuber Prasad; Cancellieri, Laura; Ceulemans, Tobias; Deák, Balázs; Demeter, László; Deng, Lei; Doležal, Jiří; Dolnik, Christian; Dramstad, Wenche; Dřevojan, Pavel; Ecker, Klaus; Essl, Franz; Etzold, J.; Filibeck, Goffredo; Fjellstad, Wendy Jane; Güler, Behlul; Hájek, Michal; Hepenstrick, Daniel; Hodgson, John G.; Honrado, João; Jagerbrand, Annika; Janišová, Monika; Jeanneret, Philippe; Kelemen, András; Kirschner, Philipp; Klichowska, Ewelina; Kolomiiets, Ganna; Kozub, Łukasz; Lepš, Jan; Lindborg, Regina; Löbel, Swantje; Lomba, Angela; Magnes, Martin; Mayrhofer, Helmut; Malicki, Marek; Mašić, Ermin; Meier, Eliane S.; Mirin, Denis; Molau, Ulf; Moysiyenko, Ivan Y.; Naqinezhad, Alireza; Ninot, Josep M.; Nobis, M; Pedersen, Christian; Pérez-Haase, Aaron; Peters, Jan; Pladevall-Izard, Eulàlia; Rolecek, Jan; Ronkin, Vladimir; Savchenko, Galina; Shyriaieva, Dariia; Sickel, Hanne; Stevens, Carly; Świerszcz, Sebastian; Tölgyesi, Csaba; Tsarevskaya, Nadezda; Valkó, Orsolya; Van Mechelen, Carmen; Vashenyak, Iuliia; Vetaas, Ole Reidar; Vynokurov, Denys; Waldén, Emelie; Widmer, Stefan; Wolfrum, Sebastian; Wróbel, Anna; Zlotnikova, Ekaterina; Dengler, Jürgen.
GrassPlot v. 2.00 – first update on the database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. Palaearctic Grasslands 2019 ;Volum 44. s. 26-47
NIBIO UiB Untitled
 
14 Dramstad, Wenche.
Bærekraftig landbruk - hva er det - kan vi måle det?. Fagkonferanse for Fylkesmennene; 2019-10-30 - 2019-10-30
NIBIO Untitled
 
15 Dramstad, Wenche.
Bærekraftig landbruk. Hva – Hvor - Hvordan.. Fagseminar under Eplefesten i Telemark.; 2019-09-27 - 2019-09-27
NIBIO Untitled
 
16 Dramstad, Wenche.
Endringer i jordbrukslandskapet - konsekvenser for artsmangfold og pollinering. Fagkonferanse for fylkesmennene; 2019-10-30 - 2019-10-30
NIBIO Untitled
 
17 Dramstad, Wenche.
Insekter - hvordan går det og hvorfor betyr det noe. Møte i Rotary; 2019-10-08 - 2019-10-08
NIBIO Untitled
 
18 Dramstad, Wenche.
Landbruk i endring – Landskap i endring.. Fagseminar; 2019-09-06 - 2019-09-06
NIBIO Untitled
 
19 Dramstad, Wenche; Bayr, Ulrike.
Når norsk landbruk sine landskapspolitiske mål ?. Fagseminar; 2019-01-11 - 2019-01-11
NIBIO Untitled
 
20 Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian.
Landbruk og landskap, natur og bylandskapsøkologi. SEVU-kurs i urbant landbruk; 2019-09-05 - 2019-09-05
NIBIO Untitled
 
21 Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane; Bayr, Ulrike.
Landbruket og pollinatorene.. NIBIO-konferansen; 2019-02-13 - 2019-03-02
NIBIO Untitled
 
22 Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu.
Multiple aims - one landscape.. IALE World Confernce; 2019-07-08 - 2019-07-11
NIBIO Untitled
 
23 Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian.
Disse trendene er dårlig nytt for pollinerende insekter. Aftenposten Vitenskap 2019
NIBIO Untitled
 
24 Dramstad, Wenche; Tveit, Mari Sundli.
Teaching (landscape) ecology. I: The Routledge Handbook of Teaching Landscape. Routledge 2019 ISBN 978-0-8153-8052-8. s. 55-68
NIBIO NMBU Untitled
 
25 Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche.
Bioøkonomiens geografi. NIBIO-konferansen 2019; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIBIO NMBU Untitled
 
26 Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar.
Historiekart fra Skardalen – et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. GeoTek 2019; 2019-02-28 - 2019-03-01
NIBIO NMBU Untitled
 
27 Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche.
Hvordan står det til med vipa?. Klassekampen 2019
NIBIO Untitled
 
28 Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian; Kildahl, Kjersti.
Tap av jordbruksareal i Norge. En fotodokumentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02374-6) ;Volum 5.49 s. NIBIO Bok(7)
NIBIO Untitled
 
29 Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike.
Bruk av satellittdata i overvåking av KULA-områder. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02383-8) ;Volum 5.52 s. NIBIO Rapport(94)
NIBIO NMBU Untitled
 
2018
30 Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Repeat photography as a method in landscape monitoring. NIBIO Bok 2018 ;Volum 4.(11) s. 51-52
NIBIO Untitled
 
31 Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Repeat photography as a method in landscape monitoring. 20th meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pasture Network; 2018-09-09 - 2018-09-12
NIBIO Untitled
 
32 Dramstad, Wenche.
Jubel med bismak: Vi velger asfalt fremfor mat. Klassekampen 2018 s. 25-25
NIBIO Untitled
 
33 Dramstad, Wenche.
Landskapsovervåking. Matsikkerhet på tvers; 2018-11-22 - 2018-11-22
NIBIO Untitled
 
34 Dramstad, Wenche.
Landskapsovervåking. Økologi på tvers; 2018-10-25 - 2018-10-25
NIBIO Untitled
 
35 Dramstad, Wenche.
Om samarbeid og delingskultur. NIBIO ledersamling; 2018-11-07 - 2018-11-08
NIBIO Untitled
 
36 Dramstad, Wenche; Aune-Lundberg, Linda.
Betydningen av urbanisering for verdsetting av kultur- og miljøgoder. Oppstartsseminar; 2018-09-27 - 2018-09-27
NIBIO Untitled
 
37 Dramstad, Wenche; Bayr, Ulrike.
Når norsk landbruk sine landskapspolitiske mål?. NIBIO konferansen; 2018-02-13 - 2018-02-14
NIBIO Untitled
 
38 Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian.
Vår tids kanarifugler jobber ikke i gruvene!. Klassekampen 2018
NIBIO Untitled
 
39 Dramstad, Wenche; Rasmussen, Morten; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Sickel, Hanne.
Hvorfor kan ikke alle høner være søstre?. Forskningsdagene; 2018-09-27 - 2018-09-27
NIBIO Untitled
 
40 Dramstad, Wenche; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Morten, Rasmussen; Kjersti, Bakkebø Fjellstad.
Hvorfor kan ikke alle høner være søstre?. Divisjonssamling; 2018-11-19 - 2018-11-20
NIBIO Untitled
 
41 Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3138-1) ;Volum 1410.84 s. NINA rapport(1410)
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
42 Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Demonstrasjon av historiekart fra utvalgte kulturlandskap. Landskapsovervåking 2018; 2018-11-27 - 2018-11-27
NIBIO Untitled
 
43 Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Landskapsbiografier og storymaps fra utvalgt kulturlandskap Skardalen, Kåfjord kommune i Troms.. Faglunsj; 2018-12-19 - 2018-12-19
NIBIO Untitled
 
44 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Uggen, Kristin Tolstad.
Identifying Suitable Bioeconomic Cluster Sites by Integrating GIS-MCDA and Operational Research Methods. European Geosciences Union General Assembly 2018; 2018-04-08 - 2018-04-13
NIBIO SINTEF UiO Untitled
 
45 Potthoff, Kerstin; Dramstad, Wenche.
Management of rented farmland in Norway. Permanent Conference for the Study of Rural Landscape, 28th session; 2018-09-03 - 2018-09-07
NIBIO UiB Untitled
 
46 Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian.
Tap av jordbruksareal i Norge: en fotodokuentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02238-1) ;Volum 4.48 s. NIBIO Rapport(169)
NIBIO Untitled
 
47 Stokka, Tone; Dramstad, Wenche; Potthoff, Kerstin.
The use of rented farmland in an area of intensive agricultural production in Norway. International Journal of Agricultural Sustainability 2018 ;Volum 16.(3) s. 243-254
NIBIO UiB Untitled
 
48 Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche.
People’s preferences for grain field landscapes in Norway. PECSRL, 28th Session: European Landscapes for Quality of Life?; 2018-09-03 - 2018-09-07
NIBIO Untitled
 
49 Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Uggen, Kristin Tolstad.
GIS-MCDA-OR-I/O Framework for Biocluster Localization. BigDSSAgro 2018; 2018-07-12 - 2018-07-14
NIBIO SINTEF UiO NMBU Untitled
 
2017
50 Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Laserskanning kan gi informasjon om gjengroing på jordbruksareal. NIBIO POP 2017 ;Volum 3.(22) s. -
NIBIO Untitled
 
    Vis neste liste