Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 161 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche.
Bioøkonomiens geografi. NIBIO-konferansen 2019; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIBIO NMBU Untitled
 
2 Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar.
Historiekart fra Skardalen – et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. GeoTek 2019; 2019-02-28 - 2019-03-01
NIBIO NMBU Untitled
 
3 Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian; Kildahl, Kjersti.
Tap av jordbruksareal i Norge. En fotodokumentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02374-6) ;Volum 5.49 s. NIBIO Bok(7)
NIBIO Untitled
 
4 Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike.
Bruk av satellittdata i overvåking av KULA-områder. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02383-8) ;Volum 5.52 s. NIBIO Rapport(94)
NIBIO NMBU Untitled
 
2018
5 Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Repeat photography as a method in landscape monitoring. NIBIO Bok 2018 ;Volum 4.(11) s. 51-52
NIBIO Untitled
 
6 Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Repeat photography as a method in landscape monitoring. 20th meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pasture Network; 2018-09-09 - 2018-09-12
NIBIO Untitled
 
7 Dramstad, Wenche.
Jubel med bismak: Vi velger asfalt fremfor mat. Klassekampen 2018 s. 25-25
NIBIO Untitled
 
8 Dramstad, Wenche.
Landskapsovervåking. Matsikkerhet på tvers; 2018-11-22 - 2018-11-22
NIBIO Untitled
 
9 Dramstad, Wenche.
Landskapsovervåking. Økologi på tvers; 2018-10-25 - 2018-10-25
NIBIO Untitled
 
10 Dramstad, Wenche.
Om samarbeid og delingskultur. NIBIO ledersamling; 2018-11-07 - 2018-11-08
NIBIO Untitled
 
11 Dramstad, Wenche; Aune-Lundberg, Linda.
Betydningen av urbanisering for verdsetting av kultur- og miljøgoder. Oppstartsseminar; 2018-09-27 - 2018-09-27
NIBIO Untitled
 
12 Dramstad, Wenche; Bayr, Ulrike.
Når norsk landbruk sine landskapspolitiske mål?. NIBIO konferansen; 2018-02-13 - 2018-02-14
NIBIO Untitled
 
13 Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian.
Vår tids kanarifugler jobber ikke i gruvene!. Klassekampen 2018
NIBIO Untitled
 
14 Dramstad, Wenche; Rasmussen, Morten; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Sickel, Hanne.
Hvorfor kan ikke alle høner være søstre?. Forskningsdagene; 2018-09-27 - 2018-09-27
NIBIO Untitled
 
15 Dramstad, Wenche; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Morten, Rasmussen; Kjersti, Bakkebø Fjellstad.
Hvorfor kan ikke alle høner være søstre?. Divisjonssamling; 2018-11-19 - 2018-11-20
NIBIO Untitled
 
16 Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3138-1) ;Volum 1410.84 s. NINA rapport(1410)
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
17 Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Demonstrasjon av historiekart fra utvalgte kulturlandskap. Landskapsovervåking 2018; 2018-11-27 - 2018-11-27
NIBIO Untitled
 
18 Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Landskapsbiografier og storymaps fra utvalgt kulturlandskap Skardalen, Kåfjord kommune i Troms.. Faglunsj; 2018-12-19 - 2018-12-19
NIBIO Untitled
 
19 Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Uggen, Kristin.
Identifying Suitable Bioeconomic Cluster Sites by Integrating GIS-MCDA and Operational Research Methods. European Geosciences Union General Assembly 2018; 2018-04-08 - 2018-04-13
NIBIO SINTEF UiO Untitled
 
20 Potthoff, Kerstin; Dramstad, Wenche.
Management of rented farmland in Norway. Permanent Conference for the Study of Rural Landscape, 28th session; 2018-09-03 - 2018-09-07
NIBIO UiB Untitled
 
21 Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian.
Tap av jordbruksareal i Norge: en fotodokuentasjon med refleksjoner om årsaker, virkninger og mottiltak. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02238-1) ;Volum 4.48 s. NIBIO Rapport(169)
NIBIO Untitled
 
22 Stokka, Tone; Dramstad, Wenche; Potthoff, Kerstin.
The use of rented farmland in an area of intensive agricultural production in Norway. International Journal of Agricultural Sustainability 2018 ;Volum 16.(3) s. 243-254
NIBIO UiB Untitled
 
23 Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche.
People’s preferences for grain field landscapes in Norway. PECSRL, 28th Session: European Landscapes for Quality of Life?; 2018-09-03 - 2018-09-07
NIBIO Untitled
 
24 Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Uggen, Kristin Tolstad.
GIS-MCDA-OR-I/O Framework for Biocluster Localization. BigDSSAgro 2018; 2018-07-12 - 2018-07-14
NIBIO SINTEF UiO NMBU Untitled
 
2017
25 Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche.
Laserskanning kan gi informasjon om gjengroing på jordbruksareal. NIBIO POP 2017 ;Volum 3.(22) s. -
NIBIO Untitled
 
26 Clarke, Nicholas; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane; Nordbakken, Jørn-Frode; Wam, Hilde Karine; Økland, Tonje; Lange, Holger.
Environmental aspects of good practice in rural bioenergy: One size does not fit all. NIBIOs miljøkonferanse 2017: Naturens tålegrenser - muligheter og utfordringer; 2017-11-21 - 2017-11-22
NIBIO NMBU Untitled
 
27 Dramstad, Wenche.
Arealplanlegging på jordet. Klassekampen 2017
NIBIO Untitled
 
28 Dramstad, Wenche.
Fordeler og ulemper ved bynatur. Frokostseminar; 2017-11-16 - 2017-11-16
NIBIO Untitled
 
29 Dramstad, Wenche.
Humle er humle og blomst er blomst…eller…?. Seminar om Biomangfold, mat og landbruk; 2017-01-11 - 2017-01-11
NIBIO Untitled
 
30 Dramstad, Wenche.
Humler i hager - alle kan bidra til å ta vare på humlene!. Møte; 2017-12-06 - 2017-12-06
NIBIO Untitled
 
31 Dramstad, Wenche.
Humler og hager. Møte; 2017-02-16 - 2017-02-16
NIBIO Untitled
 
32 Dramstad, Wenche.
Jordbruk – jordvern og allianser. Seminar; 2017-03-07 - 2017-03-07
NIBIO Untitled
 
33 Dramstad, Wenche.
Landscape Ecology. Forelesningsserie; 2017-01-31 - 2017-01-31
NIBIO Untitled
 
34 Dramstad, Wenche.
Naturforvaltning og arealplanlegging – tverrfaglige utfordringer og muligheter. Kart og Plan 2017 ;Volum 77. s. 231-236
NMBU Untitled
 
35 Dramstad, Wenche.
Økologi og bærekraft - landskap, natur og bymiljøer. Etterutdanningsseminar; 2017-11-22 - 2017-11-22
NIBIO Untitled
 
36 Dramstad, Wenche; Aune-Lundberg, Linda; Taff, Gregory.
Om overvåking og jordvern; noe vi gjør og noe vi kan gjøre. Fagmøte; 2017-05-24 - 2017-05-24
NIBIO Untitled
 
37 Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane; Aune-Lundberg, Linda; Pedersen, Christian; Stokstad, Grete.
Overvåking av pollinatorer og pollinatorvennlige områder & forvaltningsrettet forskning. Fagmøte; 2017-01-26 - 2017-01-26
NIBIO Untitled
 
38 Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane; Pedersen, Christian; Bell, Graeme.
A Norwegian Map of Ecosystem Services (no-mess) – Visualising multiple services to improve land use planning. Sustainability Science Conference; 2017-10-17 - 2017-10-20
NIBIO Untitled
 
39 Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane; Stokstad, Grete; Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar.
Litt om landskapsovervåking. Idémyldring; 2017-10-04 - 2017-10-04
NIBIO Untitled
 
40 Dramstad, Wenche; Romsaas, Ingrid; Aune-Lundberg, Linda.
Landskapsmål og måloppnåelse for norsk landbruk: Hva vi overvåker, hvorfor overvåking og hva skjer?. Landskapsseminar; 2017-11-30 - 2017-11-30
NIBIO Untitled
 
41 Dramstad, Wenche; Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Pedersen, Christian; Ulrike, Bayr; Gjertsen, Arnt Kristian.
Gjengroing i jordbrukslandskapet og landskapsmål for norsk landbruk. Hva, hvor, hvordan, hvorfor?. Fagtemamøte Landbruks og matdepartementet; 2017-12-12 - 2017-12-12
NIBIO Untitled
 
42 Fernandez-Campo, Martina; Rodríguez-Morales, Beatriz; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane; Diaz-Varela, Emilio R..
Ecosystem services mapping for detection of bundles, synergies and trade-offs: Examples from two Norwegian municipalities. Ecosystem Services 2017 ;Volum 28. s. 283-297
NIBIO Untitled
 
43 Fjellstad, Wendy Jane; Kapfer, Jutta; Dramstad, Wenche.
The ecosystem services of unplanned green spaces in cities. From pattern and process to people and action - IALE European Congress; 2017-09-12 - 2017-09-15
NIBIO Untitled
 
44 Jiménez-Martínez, Gesine; Dramstad, Wenche.
The role of landscape ecological knowledge in landscape planning - the landscape planner's perspective. IALE 2017 European Landscape Ecology Congress; 2017-09-12 - 2017-09-15
NIBIO NMBU Untitled
 
45 Jimenez-Martinez, Gesine; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian.
Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak. NIBIO POP 2017 ;Volum 3.(18) s. -
NIBIO Untitled
 
46 Jiménez-Martínez, Gesine; Potthoff, Kerstin; Dramstad, Wenche.
Integrering av landskapsøkologi i landskapsplanlegging : kan "Emerald Necklace" brukes som et verktøy for å overvinne kommunikasjonsgapet?. Kart og Plan 2017 ;Volum 78, årg. 111.(1) s. 83-92
NIBIO UiB Untitled
 
47 Kapfer, Jutta; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian; Heegaard, Einar.
Historisk arealbruks betydning for artsrikdom i beiter og villeng. Landskapsovervåking 2017; 2017-11-30 - 2017-11-30
NIBIO NMBU Untitled
 
48 Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Stokstad, Grete.
Preferences for semi-natural areas in the agricultural landscape. IALE 2017 European Congress; 2017-09-12 - 2017-09-15
NIBIO NMBU Untitled
 
49 Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche.
Oppdeling av jordbruksarealet – få store eller mange små bruk?. Landskapsovervåking 2017: Jordbrukslandskap, klimatilpasning, bærekraft og mangfold; 2017-11-30 - 2017-11-30
NIBIO NMBU Untitled
 
50 Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Loupa-Ramos, Isabel.
Landscape ecology; Do we learn from our doing?. IALE-konferanse; 2017-09-12 - 2017-09-15
NIBIO Untitled
 
    Vis neste liste