Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit.
Sick-listed workers’ experiences with motivational interviewing in the return to work process: a qualitative interview study. BMC Public Health 2020 ;Volum 20.(276)
NTNU STO Untitled
 
2019
2 Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Bagøien, Gunnhild; Solbjør, Marit.
Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process. WDPI; 2019-06-07 - 2019-06-07
NTNU STO Untitled
 
2018
3 Aasdahl, Lene; Foldal, Vegard Stolsmo; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar; Fors, Egil Andreas.
Motivational interviewing in long-term sickness absence: study protocol of a randomized controlled trial followed by qualitative and economic studies. BMC Public Health 2018 ;Volum 18.(756) s. -
NTNU PIHSØ STO Untitled
 
4 Bagøien, Gunnhild.
Motiverende intervju med fokus på rusproblematikk Foredrag og workshoop for Leger i spesialisering. Obligatorisk grunnkurs Psykiatri; 2018-11-22 - 2019-11-22
STO Untitled
 
5 Foldal, Vegard Stolsmo; Aasdahl, Lene; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar; Fors, Egil Andreas.
Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: En randomisert studie. Seminar FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF; 2018-03-14 - 2018-03-14
NTNU STO Untitled
 
2017
6 Bagøien, Gunnhild.
Kort motiverende intervju og langvarig rusreduksjon. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017
NTNU STO Untitled
 
7 Bagøien, Gunnhild.
Motiverende intervju med fokus på rusproblematikk. Det obligatoriske psykiatrikurset, Grunnkurs tre i psykiatri; 2017-10-16 - 2017-10-20
STO Untitled
 
8 Bagøien, Gunnhild.
Motiverende intervju: Oppdatert forskning. Fagdag; 2017-03-28 - 2017-03-28
STO Untitled
 
9 Bagøien, Gunnhild.
Presentasjon av avhandlingen: Substance use in a psychiatric emergency unit: the effects of motivational interviewing, the course of substance use over 2 years and the reliability of a urine screening test. Psykiatriveka 2017; 2017-03-13 - 2017-03-17
NTNU STO Untitled
 
10 Bagøien, Gunnhild.
Rusbruk i en akuttpsykiatrisk avdeling: effekt av motiverende intervju,forløp av rusbruk over 2 år og påliteligheten av en urin hurtigtest (presentasjon av avhandling). Den 16. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri, Akuttpsykiatrisk forskningsseminar; 2017-02-01 - 2017-02-01
NTNU STO Untitled
 
11 Bagøien, Gunnhild.
Å hjelpe pasienten til livsstilsendring; motiverende intervju som samtalemetode. Grunnkurs C Forebyggende medisin; 2017-04-24 - 2017-04-25
STO Untitled
 
2016
12 Bagøien, Gunnhild.
Substance use in a psychiatric emergency unit: the effects of motivational interviewing, the course of substance use over 2 years and the reliability of a urine screening test. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1778-4) 95 s.
NTNU STO Untitled
 
13 Bagøien, Gunnhild.
Workshop i motiverende intervju. Psykiatriveka 2016; 2016-03-07 - 2016-03-11
STO Untitled
 
14 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen, Christine; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
Motiverende intervju (MI) og reduksjon av rusbruk i en psykiatrisk populasjon. Fusjonsseminar for ansatte ved det fremtidige Fakultet for medisin og helse; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU STO Untitled
 
15 Bagøien, Gunnhild; Houge, Philippa Anne.
Videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoser. Kognitiv terapi ved rusmiddelproblemer. Workshop. Del av kurs; 2016-11-07 - 2016-11-08
NTNU STO Untitled
 
16 Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper.
Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin.. DMF Trondheim: Det medisinske fakultet 2016
NTNU STO NMBU Untitled
 
2015
17 Bagøien, Gunnhild.
Introduksjonskurs i motiverende intervju,del 1. Kurs for helsepersonell ved St Olavs Hospital; 2015-11-25 - 2015-11-25
STO Untitled
 
18 Bagøien, Gunnhild.
Motiverende intervju som metode. Kurs i Ergoterapi for barn og unge; 2015-10-01 - 2015-10-13
NTNU STO Untitled
 
19 Bagøien, Gunnhild.
Slik kan pasienten motiveres. Kurs i Pasientkommunikasjon for allmennleger; 2015-11-03 - 2015-11-04
NTNU STO Untitled
 
20 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen, Christine; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
Motiverende intervju til pasienter med rusproblemer innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling. Undervisning i masteremne, HiST; 2015-03-25 - 2015-03-25
NTNU STO Untitled
 
2014
21 Bagøien, Gunnhild.
Holdning og kommunikasjonsferdigheter i motiverende intervju. Den 10. nasjonale LAR-konferanse; 2014-10-16 - 2014-10-17
NTNU STO Untitled
 
22 Bagøien, Gunnhild.
"Motivational interviewing" på godt norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134.(3) s. 327-327
NTNU STO Untitled
 
23 Bagøien, Gunnhild.
Rus i akuttpsykiatri - kan Motiverende intervju hjelpe pasienten til endring?. 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri; 2014-02-13 - 2014-02-14
NTNU STO Untitled
 
24 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen, Christine; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
Effekt av motiverende intervju til akuttpsykiatriske pasienter med rusproblemer. Psykiatriveka; 2014-03-10 - 2014-03-14
NTNU STO Untitled
 
25 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen, Christine; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
Effekt av motiverende intervju til pasienter med rusproblemer i akuttpsykiatrisk avdeling. Resultater fra en RCT med 2 års oppfølging. 13. nasjonale akuttpsykiatrikonferanse. Akuttpsykiatrisk forskningsseminar; 2014-02-12 - 2014-02-12
NTNU STO Untitled
 
2013
26 Bagøien, Gunnhild.
"Hva med å legge om kursen?" Motiverende Intervju som metode for å hjelpe pasienten til endring. Nidaroskongressen; 2013-10-25 - 2014-08-25
NTNU STO Untitled
 
27 Bagøien, Gunnhild.
Mindre rus etter motiverende intervju. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 (133) s. 1575-1575
NTNU STO Untitled
 
28 Bagøien, Gunnhild.
Motivasjonsprat mot misbruk. Adresseavisen [Avis] 2013-05-08
NTNU STO Untitled
 
29 Bagøien, Gunnhild.
Rus og psykose - hvordan hjelpe pasienter til endring? Motiverende intervju. Rus og psykose. Motivasjonen som kommer og går - hvordan hjelper vi best?; 2013-01-31 - 2013-02-01
NTNU STO Untitled
 
30 Bagøien, Gunnhild.
Suksess med Sokrates som rusterapeut. Forskning.no 2013
NTNU STO Untitled
 
31 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen, Christine; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
The effects of motivational interviewing on patients with comorbid substance use admitted to a psychiatric emergency unit - a randomised controlled trial with two year follow-up. BMC Psychiatry 2013 ;Volum 13.
NTNU STO Untitled
 
32 Bagøien, Gunnhild; Prescott, Peter.
Motiverende intervju. I: Klinisk kommunikasjon i praksis. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01932-1.
NTNU STO UiB Untitled
 
2012
33 Bagøien, Gunnhild.
Bruk av motiverende intervju til pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis og forskningsresultater. Fordypningskurs i Rus og Psykiatri; 2012-06-04 - 2012-06-06
NTNU STO Untitled
 
34 Bagøien, Gunnhild.
Motiverende intervju. Nordisk Ortopediteknisk Kongress; 2012-10-21 - 2012-10-22
NTNU STO Untitled
 
35 Bagøien, Gunnhild.
Motiverende intervju til pasienter med rusproblemer i akuttpsykiatrisk avdeling-hvorfor og hvordan?. 11. Nasjonale konferanse i akuttpsykiatri; 2012-02-15 - 2012-02-17
NTNU STO Untitled
 
36 Bagøien, Gunnhild.
Vakkert og sorgstemt tonefølge fra far. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 (23/24) s. 2668-2668
NTNU STO Untitled
 
37 Bagøien, Gunnhild; Morken, Gunnar; Zahlsen, Kolbjørn; Aamo, Trond; Spigset, Olav.
Usefulness of a urinary on-site drugs of abuse screening test in a psychiatric emergency unit, 1. Den 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri; 2012-02-16 - 2012-02-18
NTNU STO Untitled
 
38 Bagøien, Gunnhild; Morken, Gunnar; Zahlsen, Kolbjørn; Aamo, Trond; Spigset, Olav.
Usefulness of a urinary on-site drugs of abuse screening test in a psychiatric emergency unit,3. Regional konferanse om forskning innen psykisk helsevern og rusfeltet Helse Midt Norge; 2012-06-15 - 2012-06-16
NTNU STO Untitled
 
39 Bagøien, Gunnhild; Morken, Gunnar; Zahlsen, Kolbjørn; Spigset, Olav; Aamo, Trond.
Usefulnes of a urinary on-site drugs of abuse screening test in a psychiatric emergency unit, 2. Psykiatriveka 2012; 2012-03-12 - 2012-03-16
NTNU STO Untitled
 
2011
40 Bagøien, Gunnhild.
Bruk av motiverende intervju til pasienter med psykiatri og ruslidelser. Fordypningskurs i rus og psykiatri; 2011-04-04 - 2011-04-06
NTNU STO Untitled
 
41 Bagøien, Gunnhild.
Diagnostikk og behandling av rus i akuttpsykiatrisk avdeling. Motiverende intervju som kort intervensjon for endring i rusmiddelbruk. Gardermokurset; 2011-11-17
NTNU STO Untitled
 
42 Bagøien, Gunnhild.
Hva er motiverende intervju?. Tverrfvaglig konferanse i klinisk kommunikasjon; 2011-11-02
NTNU STO Untitled
 
43 Bagøien, Gunnhild.
Hvordan fremme livsstilsendring? En smakebit av motiverende intervju. Nidaroskongressen; 2011-10-17
NTNU STO Untitled
 
44 Bagøien, Gunnhild.
Slik kan pasienten motiveres. Psykiater Gunnhild Bagøien forteller om samtalemetoden motiverende intervju. www.napha.no (nasjonalt kompetansesenter for psyk.helsearb.) [Internett] 2011-04-11
NTNU STO Untitled
 
45 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen, C; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
Motivational interviewing to patients with comorbid substance use admitted to an acute psychiatric department. Psychiatrische Praxis 2011 ;Volum 38. s. -
NTNU STO Untitled
 
46 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen K, Christine; Reitan, Solveig Klæbo; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
Motivational Interviewing to Patients with Comorbid Substance Use Admitted to a Psychiatric Emergency Unit. The International Society of Addiction Medicine,13th Annual Meeting; 2011-09-06 - 2011-09-13
NTNU STO Untitled
 
47 Bagøien, Gunnhild; Bjørngaard, Johan Håkon; Østensen K, Christine; Romundstad, Pål Richard; Morken, Gunnar.
Motivational interviewing to patients with comorbid substance use admitted to an acute psychiatric department. IXth Internathional Conference of the European Network for Mental Health Service Evaluation (ENMESH); 2011-06-23 - 2011-06-25
NTNU STO Untitled
 
48 Bagøien, Gunnhild; Morken, Gunnar; Zahlsen, Kolbjørn; Aamo, Trond; Spigset, Olav.
Diagnostikk og behandling av rus i akuttpsykiatrisk avdeling. Kan vi stole på hurtigtester?. Gardermokurset; 2011-11-17 - 2011-11-17
NTNU STO Untitled
 
49 Bagøien, Gunnhild; Morken, Gunnar; Zahlsen, Kolbjørn; Aamo, Trond; Spigset, Olav.
Usefulness of a urinary on-site drugs of abuse screening test in a psychiatric emergency unit. The International Society of Addiction Medicine, 13th Annual Meeting; 2011-09-06
NTNU STO Untitled
 
2010
50 Bagøien, Gunnhild Irene.
Fordypningskurs i Rus og Psykiatri, Seraf. Seraf; 2010-05-21
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste