Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2021
1 Samuelsson, Martin Per; Orset, Ann Karin.
Non-verbal communication in democratic settings in an ECEC-context. EECERA; 2021-09-01 - 2021-09-17
NORD Untitled
 
2020
2 Pedersen, Ida Pape; Orset, Ann Karin.
Stunder av ingenting, der alt kan skje - en innkjenning av og samtale om kroppslig kunnskap i barnehagen. Tidsskrift for professionsstudier 2020 ;Volum 16.(31) s. 52-61
NORD Untitled
 
2019
3 Pedersen, Ida Pape; Orset, Ann Karin.
Moving in Kindergarten as a somatically aware researcher-body. Emerging pathways within somatic movement and dance education; 2019-06-20 - 2019-06-23
NORD Untitled
 
2017
4 Orset, Ann Karin.
Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet.En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning. Nord universitet, Bodø: Nord universitet 2017 (ISBN 978-82-93196-17-4) 241 s.
NORD Untitled
 
2011
5 Fuglseth, Kåre Sigvald; Orset, Ann Karin; Valle, Anne Marit.
Samhandlingstypar i praktisk kunnskap. Videoanalyse av Tallsprell og Språksprell i praksis. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2730-7. s. 123-132
NORD Untitled
 
2010
6 Fuglseth, Kåre Sigvald; Orset, Ann Karin; Valle, Anne Marit.
Tall- og språksprell. Å forske på pedagogens praktiske kunnskap: å tolke samhandling i kontekst. FoU i praksis. Praksisretta FoU i lærarutdanninga.; 2010-05-10 - 2010-05-10
NORD Untitled
 
7 Orset, Ann Karin; Valle, Anne Marit.
Tall- og språksprell. En praktisk-teoretisk veiledning. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 9788205391796) 121 s.
NORD Untitled
 
8 Orset, Ann Karin; Valle, Anne Marit.
Tall- og språksprell. Matematikk-og språkleker for barnehagen. : Gyldendal undervisning 2010 (ISBN 9788205394759) 121 s.
NORD Untitled
 
9 Valle, Anne Marit; Orset, Ann Karin.
Tall - og språksprell. En praktisk teoretisk veildning. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 9788205391796) 121 s.
NORD Untitled
 
10 Valle, Anne Marit; Orset, Ann Karin.
Tall- og språksprell : matematikk- og språkleker for barnehagen. : Gyldendal Undervisning 2010 (ISBN 9788205394759) 121 s.
NORD Untitled
 
2008
11 Valle, Anne Marit; Orset, Ann Karin.
Hjelp! - vi blir kalehudret!. I: Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. Universitetsforlaget 2008 s. 36-45
NORD Untitled
 
2007
12 Orset, Ann Karin.
Prinsessa som gikk til jordas hjerte Teaterforestilling etter eventyr av Regine Nordmann. UKJENT Bodø/Oslo 2007
NORD Untitled
 
13 Orset, Ann Karin; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig.
Working paper : Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. Høgskolen i Bodø: Handelshøgskolen i Bodø 2007 24 s.
NORD UiB Untitled
 
2006
14 Orset, Ann Karin.
Introspeksjon som verktøy innenfor kvalitativ forskning Paper til PhD-kurs i kvalitative forskningsmetoder. UKJENT 2006
NORD Untitled