Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 85 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Holm, Solrun Gjertine.
Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress. : Nord Universitet 2017 (ISBN 978-82-93196-18-1) 216 s.
NORD Untitled
 
2 Holm, Solrun; Mathisen, Terje Andreas; Sæterstrand, Torill Margaret; Brinchmann, Berit Støre.
Allocation of home care services by municipalities in Norway: a document analysis. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(673)
NORD Untitled
 
3 Holm, Solrun; Rasmussen, Ragnhild Holdahl.
Food and Activity: A Competence Enhancement Project for Persons With Developmental Disabilities and Caregivers. 28th International Nursing Research Congress; 2017-07-26 - 2017-07-31
NORD Untitled
 
2016
4 Sjølie, Berit Mosseng; Hartviksen, Trude Anita; Holm, Solrun.
Konseptualisering av nettstudier. Efraringskonferanse, høyere utdanning i en digital tid; 2016-12-14 - 2016-12-14
NORD Untitled
 
5 Sæterstrand, Toril Margret; Holm, Solrun.
Erfaringer med psykisk syke eldre som bor i eget hjem. Psykisk helse og rus 2016 (03) s. 32-41
NORD Untitled
 
6 Sæterstrand, Torill Margaret; Holm, Solrun Gjertine.
Erfaringer med psykisk syke eldre som bor i eget hjem.. Psykisk helse og rus 2016 (3) s. 32-42
NORD Untitled
 
7 Sæterstrand, Torill Margaret; Holm, Solrun.
Sykepleie til eldre med psykiske lidelser som bor hjemme. Geriatrisk sykepleie 2016 (2) s. 16-25
NORD Untitled
 
8 Sæterstrand, Torill Margaret; Holm, Solrun; Brinchmann, Berit Støre.
How the re-organization of the Health care service affects nursing practice. Nasjonal Sykepleiekongress 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
NORD Untitled
 
2015
9 Holm, Solrun.
Abstract theme: The Complicated Professional Practice Title: Exploring the Theory of Practical Knowledge related to develop Web-Based Procedure Descriptions. The third Nordic Forum for Nurse Educators; 2015-10-12 - 2015-10-14
NORD Untitled
 
10 Holm, Solrun; Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Mosseng.
Theme: Digitalization – possibilities and challenges Title: Studying online with their own workplace as a learning arena. The Nordic Forum for Nurse Educators; 2015-10-12 - 2015-10-14
NORD Untitled
 
11 Holm, Solrun; Hartviksen, Trude Anita; Sjølie, Berit Mosseng; Solbakken, Rita.
Hud og vev. I: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202427986. s. 739-775
NORD Untitled
 
12 Holm, Solrun; Sæterstrand, Torill.
Med egen arbeidsplass som læringsarena.. Utdanningskonferansen 2015; 2015-11-04 - 2015-11-05
NORD Untitled
 
13 Sæterstrand, Torill; Holm, Solrun; Brinchmann, Berit Støre.
Hjemmesykepleiepraksis. Hvordan ny organisering av helsetjenesten påvirker sykepleiepraksis. Klinisk Sygepleje 2015 ;Volum 29.(1) s. 4-16
NORD Untitled
 
2014
14 Holm, Solrun.
Kompresjonsstrømper til besvær?. Geriatrisk sykepleie 2014 ;Volum 6.(2) s. 16-19
NORD Untitled
 
15 Holm, Solrun.
Sykepleiefaglige utfordringer i hjemmetjenesten – hvordan organiseres besøk hos brukere som får to eller flere besøk daglig?. Geriatrisk sykepleie 2014 ;Volum 6.(2) s. 24-34
NORD Untitled
 
16 Holm, Solrun; Angelsen, Ragnhild.
A descriptive retrospective study of time consumption in home care services: How do employees use their working time?. BMC Health Services Research 2014 ;Volum 14. s. -
NORD Untitled
 
17 Sæterstrand, Torill; Holm, Solrun.
Mental Health Workers Play Different Roles in the District Mental Health Service. Journal of Psychology Research 2014 ;Volum 4.(6) s. 1-10
NORD Untitled
 
2013
18 Sjølie, Berit Mosseng; Holm, Solrun.
Home Care Services. Interdisciplinary further Education in Community Health and Care Services. Innovations in Community Health and Care Services Education. 39th Annual Meeting and Educational Leadership Conference; 2013-02-28 - 2013-03-03
NORD Untitled
 
2012
19 Sæterstrand, Torill; Holm, Solrun.
Mental health workers play different roles in the District Mental Health Service. Winter 2012 Conference on Nursing; 2012-01-20 - 2012-01-21
NORD Untitled
 
20 Sæterstrand, Torill; Holm, Solrun.
Mental health workers play different roles in the District Mental Health Services. 2.European Festival of Psychiatric Nursing; 2012-09-20 - 2012-09-23
NORD Untitled
 
2011
21 Holm, Solrun; Sæterstrand, Torill.
Learning Outcomes for Nurse Students in Mental Health Field in Northern Norway. The 19th EPA European Congress of Psychiatry; 2011-03-12 - 2011-03-16
NORD Untitled
 
2010
22 Børresen, Kristine; Fygle, Rakel Vinje; Holm, Solrun Gjertine.
From the use of restraints to the use of confidence establishing interventions. 14th International Nursing Research Conference (Investén ? isciii).; 2010-11-09 - 2010-11-12
NORD Untitled
 
23 Espeland, Reidun; Henningsen, Renate; Myrvold, Karoline; Nilsen, Lill; Holm, Solrun Gjertine.
Anti-embolism stockings to bother. 14th International Nursing Research Conference (Investén ? isciii).; 2010-11-09 - 2010-11-12
NORD Untitled
 
24 Holm, Solrun Gjertine.
Omsorgsforløp på tvers. Tverrfaglig videreutdanning i åpen omsorg i kommunehelsetjenesten. I: Prosjekter tildelt støtte av Norgesuniversitetet 2008-2010. : Norgesuniversitetet 2010 ISBN 9788291308517. s. 1-
NORD Untitled
 
25 Holm, Solrun Gjertine; Sæterstrand, Torill Margaret.
To be in change. The interaction process between student, nurses and patients/users in the field og district psychiatric practice. The 18th EPA European Congress of Psychiatry; 2010-02-27 - 2010-03-02
NORD Untitled
 
2009
26 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Aktivitet > Leiring. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
27 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Hud og vev > Personlig hygiene > Vask og stell. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
28 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Legemiddelhåndtering > Adm. av legemidler > Injeksjoner. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
29 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Legemiddelhåndtering > Blodprodukter. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
30 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Prøver / undersøkelser. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
31 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Respirasjonsterapi > Oksygenering. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
32 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Suging av øvre luftveier hos voksne. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
33 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Venekateter. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
34 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Vitale tegn. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5, En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD Untitled
 
35 Holm, Solrun Gjertine; Bostrøm, Vibeke.
PPS > Prosedyrer > Legemiddelhåndtering > Adm. av legemidler > Intravenøst. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2009
NORD OUS Untitled
 
36 Holm, Solrun Gjertine; Kummeneje, Ingrid.
Pre- og postoperativ sykepleie 2. utgave Med dagkirurgi. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 9788245007930) 256 s.
NORD NLSH Untitled
 
37 Holm, Solrun Gjertine; Notevarp, Jan Olav.
Klini„ko rukovanje lekovima Klinisk legemiddelhåndtering. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 9789940903121) 228 s.
NORD Untitled
 
38 Sæterstrand, Torill Margaret; Holm, Solrun Gjertine.
Nursing students learning in Mental Health field in Norway. 10th Annual Interdisiplinary Research Conference; 2009-11-04 - 2009-11-05
NORD Untitled
 
2008
39 Holm, Solrun Gjertine.
Forebyggende hjemmebesøk hos friske eldre over 80 år. utenTitteltekst; 2008-06-04 - 2008-06-04
NORD Untitled
 
40 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Aktivitet > Leiring. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD Untitled
 
41 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Hud og vev > Personlig hygiene > Vask og stell. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD Untitled
 
42 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Legemiddelhåndtering > Adm. av legemidler > Injeksjoner. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD Untitled
 
43 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Prøver / undersøkelser. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD Untitled
 
44 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Respirasjonsterapi > Oksygenering. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD Untitled
 
45 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Suging av øvre luftveier hos voksne. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD Untitled
 
46 Holm, Solrun Gjertine.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Vitale tegn. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5, En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD Untitled
 
47 Holm, Solrun Gjertine.
Preventive home visits to healthy elderly people living in the community. utenTitteltekst; 2008-10-20 - 2008-10-25
NORD Untitled
 
48 Holm, Solrun Gjertine; Bostrøm, Vibeke.
PPS > Prosedyrer > Legemiddelhåndtering > Adm. av legemidler > Intravenøst. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD OUS Untitled
 
49 Holm, Solrun Gjertine; Bostrøm, Vibeke.
PPS > Prosedyrer > Legemiddelhåndtering > Blodprodukter. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD OUS Untitled
 
50 Holm, Solrun Gjertine; Bostrøm, Vibeke.
PPS > Prosedyrer > Respirasjon / sirkulasjon > Venekateter. I: PPS >> Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, versjon 5. En digital dokumentasjonsdatabase med tilgang via Internett eller intranett. Akribe Forlag 2008
NORD OUS Untitled
 
    Vis neste liste