Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2014
1 Gjesdal, Frøystein.
Direct and indirect use of market prices in financial accounting. I: Accounting, management control and institutional development. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-44483-9. s. 125-139
NHH Untitled
 
2012
2 Gjesdal, Frøystein.
Valg av verdsettelsesmodell. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012 (2) s. 22-23
NHH Untitled
 
2010
3 Gjesdal, Frøystein.
Estimating Rates of Return: Some analytical results. Die Betriebswirtschaft 2010 ;Volum 70.(4) s. 369-383
NHH Untitled
 
2009
4 Gjesdal, Frøystein.
Keiserens nye badetøy. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volum 12.(10) s. 20-21
Untitled
 
2007
5 Gjesdal, Frøystein.
Discussion of 'Conservatism, Growth and Return on Investment'. Review of accounting studies 2007 ;Volum 12.(2-3) s. 371-376
Untitled
 
6 Gjesdal, Frøystein.
Moral Hazard with Hidden Information. I: Essays in Accounting Theory in Honour of Joel S. Demski. Springer Science+Business Media B.V. 2007 s. 97-122
NHH Untitled
 
7 Gjesdal, Frøystein.
Regnskapsforskning - noen kritiske betraktninger. I: Utsyn - perspektiver på bedriftsøkonomi: Festskrift til Lars Fallan (Inger Johanne Pettersen (red.)). Gyldendal Akademisk 2007 s. 80-94
NHH Untitled
 
2006
8 Gjesdal, Frøystein.
IAS 18: Driftsinntekter. I: Internasjonale regnskapsstandarder. Cappelen Damm Akademisk 2006 s. 150-169
NHH Untitled
 
2001
9 Gjesdal, Frøystein; Bjørnenak, Trond.
Økonomisk styring av sykehus (Managing hospitals). I: Askildsen, J.E.; Haug, Kjell: Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesen. Cappelen Damm Akademisk 2001 s. 152-179
NHH UIA Untitled
 
10 Gjesdal, Frøystein.
Dividend Covenants and Income Measurement. ? 2001 ;Volum Volume 6.(Number 1) s. 53-75
NHH Untitled
 
2000
11 Gjesdal, Frøystein; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode.
Pris/fortjeneste versus pris/bok. Hva kan en lære av å sammenligne dem?. I: Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 149-162
NHH Untitled
 
12 Gjesdal, Frøystein; Mamelund, Erik.
Finansiell prestasjonsmåling. I: Festskrift til Finn Berg Jacobsen 60-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 69-78
NHH Untitled
 
1999
13 Hope, Einar; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jørnsten, Kurt.
Reguleringsregimer for kraftsektoren. I: Festskrift til Terje Hansens 60-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 169-186
NHH Untitled
 
14 Lensberg, Terje; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt.
Forventet nytte á la Savage. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 227-236
NHH Untitled
 
15 Mathiesen, Lars; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jørnsten, Kurt.
Modellering av økonomisk likevekt og beregning av likevektspriser. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 23-50
NHH Untitled
 
16 Norman, Victor D.; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt.
Økonomi, samfunnsdebatt og politikk. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 9-18
NHH Untitled
 
17 Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt.
Verdiskapning: Vurdering av lønnsomhet og markedsverdi. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 97-118
NHH Untitled
 
18 Gjesdal, Frøystein.
Buckle up! The moral hazard of seat belt control. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 133-152
NHH Untitled
 
19 Gjesdal, Frøystein.
The case of VIP Scandinavia. Scandinavian Journal of Management 1999 ;Volum 15.(2) s. 141-156
NHH Untitled
 
20 Gjølberg, Ole; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jörnsten, Kurt; Jörnsten, Kurt.
Risiko i en unormal verden. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 85-96
NHH NMBU Untitled
 
1997
21 Gjesdal, Frøystein.
Regnskap og verdsettelse. I: Verdsettelse i teori og praksis. Festskrift til Knut Boyes 60-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1997 s. 75-92
NHH Untitled