Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2017
1 Dillern, Grethe; Jakobsen, Gerd Helene.
Flexible Learning in Clinical Studies in Nursing Education. Læringsfestivalen 2017; 2017-05-08 - 2017-05-09
NORD Untitled
 
2016
2 Dillern, Grethe.
Digitale verktøy til studenter ute i praksis. Erfaringskonferanse Høyere utdanning i en digital tid; 2016-12-14 - 2016-12-14
NORD Untitled
 
2015
3 Dillern, Grethe; Jakobsen, Gerd Helene.
Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen 2. Norgesuniversitetets høstkonferanse 2015; 2015-09-15 - 2015-09-16
NORD Untitled
 
4 Dillern, Grethe; Jakobsen, Gerd Helene.
Flexible Learning in Clinical Studies in Nursing Education. The Third Nordic Forum for Nurse Educators; 2015-10-12 - 2015-10-14
NORD Untitled
 
5 Jakobsen, Gerd Helene; Dillern, Grethe.
Flexible Learning in clinical studies in nursing education 2. Utdanningskonferansen 2015; 2015-11-04 - 2015-11-05
NORD Untitled
 
2014
6 Dillern, Grethe; Jakobsen, Gerd.
Digitalt nybrottsarbeid. Rana blad [Avis] 2014-01-08
NORD Untitled
 
2013
7 Dillern, Grethe.
Implementering av IKT verktøy i sykepleierutdanningen - erfaringer sålangt... og veien videre. UNINETT Konferansen 2013; 2013-10-01 - 2013-10-03
NORD Untitled
 
8 Dillern, Grethe.
Kvalitet i nett- og praksisbasert Bachelor i Sykepleie - hva er det?. Kvalitet i fleksibel høgre utdanning; Konferanse; 2013-04-22 - 2013-04-23
NORD Untitled
 
9 Dillern, Grethe.
Kvalitet i nett- og praksisbasert bachelor i sykepleie - hva er det?. I: Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Tromsø: Norgesuniversitetet 2013 ISBN 978-82-91308-54-8. s. 251-263
NORD Untitled
 
10 Jakobsen, Gerd; Dillern, Grethe.
Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen. Fagråd Sykepleie og Helsefag; 2013-12-05 - 2013-12-06
NORD Untitled
 
2012
11 Dillern, Grethe.
Det nye klasserommet. Forskerforum [Avis] 2012-04-10
NORD Untitled
 
12 Dillern, Grethe.
Erfaringer fra nett- og praksisbasert Bachelor i Sykepleie. SAK seminar; 2012-03-27 - 2012-03-27
NORD Untitled
 
13 Dillern, Grethe.
Helhetlig tenkning rundt utviklingen av nett- og praksisbasert sykepleierutdanning. Fleksibilisering og E-Campus: To sider av samme sak; 2012-05-30 - 2012-05-31
NORD Untitled
 
14 Dillern, Grethe.
Nett- og praksisbasert bachelor i sykepleie. Fagråd; 2012-02-02 - 2012-02-02
NORD Untitled
 
15 Dillern, Grethe.
Nettbasert refleksjonsseminar som læringsplattform; nett og praksisbasert sykepleier- og lærerutdanning. Forskningsdagene 2012; 2012-09-25 - 2012-09-28
NORD Untitled
 
16 Dillern, Grethe; Jakobsen, Gerd.
Nettbasert undervisning på Europeisk konferanse. Rana Blad [Avis] 2012-09-28
NORD Untitled
 
17 Nilsen, Nils Ole; Dillern, Grethe; Jakobsen, Gerd.
Net Based Reflection Seminars as a Learning Platform in Net- and Practice Based Teacher and Nurse Education. ECER Konferansen 2012; 2012-09-18 - 2012-09-22
NORD Untitled
 
2011
18 Dillern, Grethe.
Nettpedagogikk - hva er viktig?. Nettpedagogikk; 2011-09-14 - 2011-09-14
NORD Untitled
 
19 Dillern, Grethe.
Pris til sykepleierutdanningen på Mo. Rana Blad [Avis] 2011-11-22
NORD Untitled
 
20 Dillern, Grethe.
3 på nett. NFF Synkron [Internett] 2011-06-16
NORD Untitled
 
2010
21 Dillern, Grethe.
Online - å lære sykepleie på nett. Forskningsdagene 2010; 2010-09-27 - 2010-10-01
NORD Untitled
 
22 Dillern, Grethe.
Utvikling av Nettbasert bachelor i sykepleie. Fagmøte med Høgskolen i Finnmark; 2010-11-16 - 2010-11-16
NORD Untitled
 
23 Dillern, Grethe; Oddvang, Tone Knudsen.
Nettbasert bachelor i sykepleie. Jubileumskonferanse for sykepleierutdanningen; 2010-10-07 - 2010-10-08
NORD Untitled
 
24 Dillern, Grethe; Oddvang, Tone Knudsen.
Satser på digital utdanning. Sykepleien.no [Internett] 2010-06-21
NORD Untitled
 
2008
25 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
Dagens høgskole en smeltedigel - En heterogen studentgruppe med en kompleks hverdag skaper utfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift 2008 ;Volum 92.(1) s. 4-13
NORD Untitled
 
2007
26 Ander-Trønsdal, Kerstin; Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten Jessen; Östbergh, Peter; Godejord, Per Arne.
Sammen om formidling. : Høgskolen i Nesna 2007 (ISBN 978-82-7569-170-3)
NORD Untitled
 
27 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
Læringsgrupper - en arena for å "lære å være student". Nordisk tidsskrift for helseforskning 2007 (2) s. 31-41
NORD Untitled
 
2006
28 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
Den vanskelige studentrollen. Sykepleierutdanningens utfordringer i møte med nye studenter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2006 ;Volum vol.3.(Nr.1) s. 25-33
NORD Untitled
 
29 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
En heterogen studentgruppe skaper utfordringer for studenter og høgskole. I: http://www.plu.ntnu.no/nettkonf. : 2006
NORD Untitled
 
30 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
En heterogen studentgruppe skaper utfordringer for studenter og høgskole En undersøkelse av studenters behov og erfaringer ved oppstarten av et høgskolestudium. Den 16. nettverkskonferansen for universitets- og høgskolepedagogikk; 2006-09-28 - 2006-09-29
NORD Untitled
 
31 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
Møte med høgskolen - En ny verden. I: Konferansekompendium. : 2006
NORD Untitled
 
32 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
"Møte med høgskolen - En ny verden." En undersøkelse av studenters behov og erfaringer ved oppstarten av et høgskolestudium. Lærings- og vurderingsformer i helse- og sosialfagsutdanning; 2006-03-29 - 2006-03-30
NORD Untitled
 
33 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
"Møte med høgskolen - En ny verden." En undersøkelse av studenters behov og erfaringer ved oppstarten av et høgskolestudium. Forskningsdagene 2006; 2006-09-27 - 2006-09-27
NORD Untitled
 
2005
34 Dillern, Grethe; Christiansen, Øyvind.
" Det er flott å være i praksis, men...": En evalueringsundersøkelse av studentenes erfaringer fra praktiske studier ved Bachelor-utdanningen i sykepleie, Høgskolen i Bodø. Bodø: Høgskolen i Bodø 2005 (ISBN 8273144623) 122 s. (1)
NORD Untitled
 
35 Dillern, Grethe; Christiansen, Øyvind.
"Studentevaluering av praktiske studier." Tittel: ?Det er flott å være i praksis, men??..? En evalueringsundersøkelse av studentenes erfaringer fra praktiske studier ved Bachelor-utdanningen i sykepleie, Høgskolen i Bodø. Forskningsdagene 2005; 2005-09-27 - 2005-09-29
NORD Untitled
 
36 Dillern, Grethe; Frøysa, Kirsten.
"Møte med høgskolen - en ny verden": En undersøkelse av studenters behov og erfaringer ved oppstarten av et høgskolestudium. Bodø: Høgskolen i Bodø 2005 (ISBN 8273144828) 96 s. (6)
NORD Untitled
 
2000
37 Dillern, Grethe.
Bill.mrk. "Høy alder ingen hindring" Et kvalitativt studie av nypensjonisters syn på behov og ressurser i alderdommen. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Psykologisk institutt 2000 115 s.
NORD Untitled