Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2017
1 Råmunddal, Lars.
Homo ecclesiae : Om å være et menighetstilhørende menneske i en individualistisk orientert kultur. I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. s. 154-178
ATH Untitled
 
2 Råmunddal, Lars.
Konfesjonelle tradisjoner – problem eller mulighet? : Om konfesjonelle tradisjoners betydning for menighetsutvikling. Scandinavian Journal for Leadership & Theology 2017 ;Volum 4.
ATH Untitled
 
2016
3 Barbosa da Silva, Antonio; Råmunddal, Lars.
Teologisk normativitet og menighetsutvikling : Om den teologiske normativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis. Scandinavian Journal for Leadership & Theology 2016 ;Volum .(3)
ATH Untitled
 
2014
4 Råmunddal, Lars.
Is church development ‘natural’? : A critical and constructive analysis of Christian A. Schwarz’s biotic church growth theory. Ecclesiology 2014 ;Volum 10.(3) s. 313-336
ATH Untitled
 
2013
5 Råmunddal, Lars.
Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes' spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. s. 188-208
ATH Untitled
 
2012
6 Råmunddal, Lars.
Er menighetsutvikling "naturlig"? : en kritisk drøfting av Christian A. Schwarz' biotiske kirkevekstparadigme. I: Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-071-9. s. 169-186
ATH Untitled
 
7 Råmunddal, Lars.
Ideelle menighetsbeskrivelser og medlemsforventninger - teologi eller strategi? : en drøfting av ideelle menighets- og medlemsbeskrivelser i nyere menighetsutviklende konsepter. I: Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2940-0. s. 233-252
ATH Untitled
 
2011
8 Råmunddal, Lars.
Konsept og endring. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2732-1) 289 s.
ATH Untitled
 
2010
9 Råmunddal, Lars.
"Åndskamp" som teologisk problem og utfordring for kirken : noen praktisk-teologiske refleksjoner inspirert av Paul Hieberts forståelse av forholdet mellom "worldview" og "spiritual warfare". Halvårsskrift for praktisk teologi 2010 ;Volum 27.(2) s. 35-47
ATH Untitled
 
2009
10 Råmunddal, Lars.
Konsept og endring : en kvalitativ studie av hvordan lokale ekklesiologier formes gjennom initierte endringsprosesser i to norske menigheter. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet 2009 1 s.
ATH MF Untitled
 
2004
11 Råmunddal, Lars.
Importert menighetsutvikling. Vårt land 2004
ATH Untitled
 
12 Råmunddal, Lars.
Vekststrategier i norske frikirker. I: Hva vil det si å være kirke? : kirkens vesen og oppdrag. Tapir Akademisk Forlag 2004 s. 139-155
ATH Untitled
 
2002
13 Råmunddal, Lars.
Teologi og karismatikk : forholdet mellom teologisk fagstudium og karismatisk spiritualitet i lys av ulike forståelsesparadigmer. ? 2002 (1-2)
ATH Untitled
 
2000
14 Råmunddal, Lars.
Disippelliv : Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet. Oslo: Luther 2000 (ISBN 8253145276)
ATH Untitled
 
15 Råmunddal, Lars.
Menigheten i Det Nye Testamente. I: Det Norske Misjonsforbunds menighetshåndbok. Oslo: Det Norske Misjonsforbund 2000
ATH Untitled
 
16 Råmunddal, Lars.
Menighetssynet i Det Norske Misjonsforbund. I: Det Norske Misjonsforbunds menighetshåndbok. Oslo: Det Norske Misjonsforbund 2000
ATH Untitled
 
1998
17 Råmunddal, Lars.
Bibel og vekkelse : festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. november 1998. Kristiansand: Akademisk fagforlag / Ansgar Teologiske Høgskole 1998 (ISBN 8278680175)
ATH Untitled
 
18 Råmunddal, Lars.
Enhetsmenigheten : refleksjoner til menighetsforståelsen i Det Norske Misjonsforbund. I: Bibel og vekkelse : festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. november 1998. : Akademisk fagforlag / Ansgar Teologiske Høgskole 1998
ATH Untitled
 
1997
19 Råmunddal, Lars.
Bønn i ånden. I: Tid for bønn. Vinterbro: Atheneum 1997
ATH Untitled
 
20 Råmunddal, Lars.
Skjulte ressurser : elementer til en teologi om menighetens oppbygging, fornyelse og vekst. Oslo: Rex 1997 (ISBN 8273885542)
ATH Untitled
 
1991
21 Råmunddal, Lars.
Etter nytestamentlig mønster : en studie av menighetssyn og ordningsforståelse i norske frimenighetssamfunn. Oslo: Ansgar 1991 (ISBN 8250309634)
ATH Untitled
 
1989
22 Råmunddal, Lars.
Den tapte dimensjon : åndskampen i et bibelsk perspektiv. Oslo: Ansgar 1989 (ISBN 8250308786)
ATH Untitled
 
1983
23 Råmunddal, Lars.
Enhet og mangfold : Misjonsforbundet i ny tid. Oslo: Det Norske Misjonsforbunds Studieråd 1983
ATH Untitled
 
1976
24 Råmunddal, Lars.
De kongregasjonalistiske prinsipper : an analyse av den kongregasjonalistiske kirkeforståelse, med særlig henblikk på norske frikirker med kongregasjonalistisk/independentistisk menighetsordning. Trondheim: Religionsvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim 1976
ATH Untitled