Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2017
1 Eskilt, Ingrid.
Misjon og menneskeverd : Holdninger til urfolk i Republikken Kongo. I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. s. 312-332
ATH Untitled
 
2015
2 Eskilt, Ingrid.
Saving of souls and the return of the Lord: Fredrik Franson's role in interesting people for China mission among Norwegian free church Christians at the turn of the former century. I: A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books 2015 ISBN 978-1-908355-82-9. s. 20-40
ATH Untitled
 
3 Eskilt, Ingrid.
Var uskolerte, frikirkelige misjonærer bedre enn sitt rykte? Kinamisjonær Anne Skollenborg fra Vegårdshei [sic] - et typisk eksempel. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volum 69.(2) s. 105-128
ATH Untitled
 
2013
4 Eskilt, Ingrid.
Fra verdensevangelisering til internasjonal diakoni. En endringsstudie over Misjonsforbundets ytremisjonsarbeid gjennom 125 år. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. s. 232-251
ATH Untitled
 
2012
5 Eskilt, Ingrid.
Misjonærkallet og kulturens subjektive vending :. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2012 ;Volum 66.(1) s. 4-22
ATH Untitled
 
2011
6 Eskilt, Ingrid.
Can we - and dare we - present a global truth in a pluralistic age? : a response to Stefan Gustavsson. I: The church going glocal : mission and globalisation. Regnum Books 2011 ISBN 978-1-870345-93-4. s. 185-189
ATH Untitled
 
2008
7 Breistein, Ingunn Folkestad; Eskilt, Ingrid.
Økumenikk og misjon - et allianseperspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2008 ;Volum 62.(4) s. 229-244
ATH Untitled
 
2007
8 Breistein, Ingunn Folkestad; Eskilt, Ingrid.
Økumenikk og misjon - et allianseperspektiv. Ung Teologi 2007 (4) s. 25-35
ATH Untitled
 
9 Eriksen, Per; Sannes, Kjell Olav; Sannes, Kjell Olav; Breistein, Ingunn Folkestad; Hegertun, Terje; Eskilt, Ingrid.
Må dåpen skille?. Vårt land [Avis] 2007-09-10
ATH MF Untitled
 
10 Eskilt, Ingrid.
Are you called or just personally motivated?. I: Mission to the world : communicating the Gospel in the 21st century : essays in honour of Knud Jørgensen. Regnum Books 2007 ISBN 9781870345644. s. 382-390
ATH Untitled
 
2005
11 Eskilt, Ingrid.
An analysis of changing perspectives on the understanding of the missionary call in the Mission Covenant Church of Norway. Deerfield, Ill.: Trinity International University 2005 357 s.
ATH Untitled
 
2004
12 Eskilt, Ingrid.
Misjon og misjonærtjeneste. I: Missiologi i dag. Universitetsforlaget 2004 s. 369-380
ATH Untitled
 
1998
13 Eskilt, Ingrid.
Hvor ble det av misjonsgløden? : om misjon som personlig engasjement. I: Bibel og vekkelse. : 1998 s. 265-279
ATH Untitled
 
1997
14 Breistein, Ingunn Folkestad; Eskilt, Ingrid.
Frikirke- og vekkelsesbevegelser - en historisk oversikt. Kristiansand: Ansgar Teologiske Høgskole 1997 60 s.
ATH Untitled
 
15 Eskilt, Ingrid.
Fadervårs plass i folkereligiøsiteten. I: Tid for bønn. : 1997 s. 63-68
ATH Untitled
 
1991
16 Eskilt, Ingrid.
Å høre Guds stemme : en enkel innføring i Bibelens lære om kall og ledelse. Oslo: Ansgar 1991 (ISBN 8250309529) 48 s.
ATH Untitled
 
1986
17 Eskilt, Ingrid.
Kimbanguistkirken - Ngunzabevegelser. Norsk Tidsskrift for Misjon 1986 ;Volum 40.(4) s. 229-240
ATH Untitled
 
18 Eskilt, Ingrid.
Kristen kirke i afrikansk kontekst : en undersøkelse av lære og liv i Kimbanguistkirken med særlig hensyn på de trekk som er preget av kirkens afrikanske religiøse og kulturelle kontekst. Oslo: Det Teologiske menighetsfakultet 1986 158 s.
ATH Untitled