Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Thoresen, Frank-Ole; Breistein, Ingunn Folkestad.
Den akademiske friheten er godt ivaretatt. Vårt land 2020 ;Volum 76.(64) s. 15-15
AHS FIH Untitled
 
2 Thoresen, Frank-Ole; Breistein, Ingunn Folkestad.
Derfor bør kristne skoler få statsstøtte. Vårt land 2020 ;Volum 76.(46) s. 15-15
AHS FIH Untitled
 
2018
3 Breistein, Ingunn Folkestad.
Misjonskirken Norge. Guds barns enhet og menneskers frelse.. I: Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-59475-6. s. 213-231
ATH Untitled
 
4 Trysnes, Irene; Breistein, Ingunn Folkestad.
Gender, Religion and Part Time Work. The 24th Nordic Conference in the Sociology of Religion; 2018-08-01 - 2018-08-03
UIA Untitled
 
2017
5 Breistein, Ingunn Folkestad.
Fra toleranse til likebehandling : Om toleransens plass i et livssynsåpent samfunn. I: Toleranse - Religion - Konflikt. Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-114-6. s. 229-243
ATH Untitled
 
6 Breistein, Ingunn Folkestad; Furseth, Inger.
A coherent public Policy on Religion in Norway? An Analysis og the 2013 Report "A Society open to Religious and Worldview Diversity". I: Public Commissions on Cultural and Religious Diversity. Routledge 2017 ISBN 9781472472885. s. 217-239
UIA UiO Untitled
 
2016
7 Breistein, Ingunn Folkestad.
Kirken er ikke folket. Strek : sentralstimulerende magasin 2016 (5) s. 58-61
ATH Untitled
 
8 Breistein, Ingunn Folkestad.
Statlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn - et historisk riss. Kirke og kultur 2016 ;Volum 2016.(4) s. 325-334
AHS Untitled
 
9 Breistein, Ingunn Folkestad.
Tverrkirkelig samarbeid etter kirkemøtets vedtak. Fædrelandsvennen 2016
ATH Untitled
 
10 Breistein, Ingunn Folkestad.
Uenighet tvers gjennom kirkesamfunn. Vårt land 2016 s. 22-23
ATH Untitled
 
11 Breistein, Ingunn Folkestad.
Ulovlig forskjellsbehandling?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
AHS Untitled
 
12 Sødal, Helje Kringlebotn; Breistein, Ingunn Folkestad.
Når vekkelse blir lærestoff. Vekkelse i læreplaner og lærebøker for grunnskolen i Norge. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 2016 ;Volum 58. s. 55-73
UIA Untitled
 
2015
13 Breistein, Ingunn.
Leadership and Funding in Faith Mission Work. The Case of Annie Skau. Nordic Journal of Religion and Society 2015 ;Volum 28.(1) s. 59-75
UIA Untitled
 
2014
14 Bjørndal, Silje Kvamme; Breistein, Ingunn.
Religionsfrihetens fanebærere. Vårt land 2014 s. 20-21
MF UIA Untitled
 
15 Breistein, Ingunn.
Økonomisk praksis i Annie Skaus misjonsvirksomhet. I: Gud og Mammon, religion og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202458997. s. 177-193
UIA Untitled
 
2013
16 Breistein, Ingunn.
Annie Skaus misjonsvirksomhet i Kina. Missionaries and Merchants; 2013-03-05 - 2013-03-05
UIA Untitled
 
17 Breistein, Ingunn.
Bryr seg ikke om statsstøtte. Vårt Land [Avis] 2013-01-14
UIA Untitled
 
18 Breistein, Ingunn.
De angloamerikanske vekkelsene og deres innflytelse på norsk frikirkelighet. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. s. 209-231
UIA Untitled
 
19 Breistein, Ingunn.
De angloamerikanske vekkelser og deres innflytelse på Misjonsforbundet. Ansgarskolens 100-års jubileum; 2013-05-25 - 2013-05-25
UIA Untitled
 
20 Breistein, Ingunn.
Debatt om NRKs korsnekt. NRK Sørlandssendinga [Radio] 2013-11-05
UIA Untitled
 
21 Breistein, Ingunn.
Det livssynsåpne samfunnet. Temakveld; 2013-09-03
UIA Untitled
 
22 Breistein, Ingunn.
En helhetlig tros- og livssynspolitikk - ønskelig og mulig?. Teologisk Tidsskrift 2013 (4) s. 314-336
UIA Untitled
 
23 Breistein, Ingunn.
Felles front mot dobbeltvalg. Vårt Land [Avis] 2013-01-05
UIA Untitled
 
24 Breistein, Ingunn.
Frikirketeologi: Statskirken har aldri slåss for frihet. Vårt Land [Avis] 2013-01-24
UIA Untitled
 
25 Breistein, Ingunn.
Grunnløs kritikk mot Stålsett-utvalget. Vårt land 2013 s. 26-27
UIA Untitled
 
26 Breistein, Ingunn.
Homo-nei kan koste statsstøtte. Vårt Land [Avis] 2013-01-09
UIA Untitled
 
27 Breistein, Ingunn.
Mener NRK misforstår sin funksjon. NRK nett 2013
UIA Untitled
 
28 Breistein, Ingunn.
Moderne meningsterror. Fædrelandsvennen [Avis] 2013-11-05
UIA Untitled
 
29 Breistein, Ingunn.
Om Gud og Mammon i såkalte trosmisjoner. Agderseminaret; 2013-10-10 - 2013-10-11
UIA Untitled
 
30 Breistein, Ingunn.
Religion i det offentlige rom - utfordringer knyttet til livssynsmangfoldet. KIFO-seminar; 2013-05-28 - 2013-05-28
UIA Untitled
 
31 Breistein, Ingunn.
Religionsfrihetens historie i Norge. Human-etisk forbunds landskonferanse; 2013-10-19 - 2013-10-20
UIA Untitled
 
32 Breistein, Ingunn.
Støtter Christoforos Schuffs presteklær. Fædrelandsvennen [Avis] 2013-09-30
UIA Untitled
 
33 Breistein, Ingunn.
Stålsettutvalget. NRK Sørlandet [Radio] 2013-01-09
UIA Untitled
 
34 Breistein, Ingunn.
Stålsett-utvalgets innstilling: det livssynsåpne samfunn. Dialog om det livssynsåpne samfunn; 2013-02-28 - 2013-02-28
UIA Untitled
 
35 Breistein, Ingunn.
Vil sikre likebehandling. Fædrelandsvennen [Avis] 2013-01-08
UIA Untitled
 
36 Breistein, Ingunn; Sødal, Helje Kringlebotn.
Vekkelse i den norske skoles religionsfag. NORDVECK-symposium; 2013-06-14 - 2013-06-15
UIA Untitled
 
2012
37 Breistein, Ingunn.
Avslutning: Fremtidig religionsstatistikk i Norge. I: Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2940-0. s. 283-292
UIA Untitled
 
38 Breistein, Ingunn.
De hellige paraplyer. Vårt land 2012 s. 4-5
UIA Untitled
 
39 Breistein, Ingunn.
De ufornuftige minoritetene. Vårt land 2012 s. 4-5
UIA Untitled
 
40 Breistein, Ingunn.
En dumsnill Gud. Vårt land 2012 s. 4-5
UIA Untitled
 
41 Breistein, Ingunn.
En kommentar til filmen: en ballong til Allah. Seminar med filmskaperen Nefise Lorenzen: A Balloon for Allah; 2012-04-18 - 2012-04-18
UIA Untitled
 
42 Breistein, Ingunn.
Fra dissens til konsensus : økumeniske relasjoner og tilnærmingsmåter i Norge etter 1970. I: Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2851-9. s. 83-92
ATH Untitled
 
43 Breistein, Ingunn.
Gladkristendom. Har kristenfolket blitt overflatisk glade og sentimentale for å motvirke omverdenens mørkemannsstempel?. Debattmøte; 2012-09-10 - 2012-09-10
UIA Untitled
 
44 Breistein, Ingunn.
Hva skjer med det kristne Norge etter 21. mai?. Vårt land 2012 (124) s. 4-4
UIA Untitled
 
45 Breistein, Ingunn.
Hvem får bo i det norske hus?. Vårt land 2012 s. 4-5
UIA Untitled
 
46 Breistein, Ingunn.
Hvor kommer ondskapen fra?. Debattkveld; 2012-09-10 - 2012-09-10
UIA Untitled
 
47 Breistein, Ingunn.
Hvorfor er overgang fra ett trossamfunn til et annet så kontroversielt?. I: Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2940-0. s. 253-268
UIA Untitled
 
48 Breistein, Ingunn.
I Guds perspektiv løper ikke tiden fra oss. Vårt land 2012 s. 4-5
UIA Untitled
 
49 Breistein, Ingunn.
Kan alt i livet kjøpes?Om markedsøkonomien og hvordan den spiser seg inn på alle livets områder. Debattmøte; 2012-09-19 - 2012-09-19
UIA Untitled
 
50 Breistein, Ingunn.
Kan kirken overleve velferdsstaten?. Vårt land 2012 s. 4-5
UIA Untitled
 
    Vis neste liste