Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 78 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Farstad Djupedal, Elise; Kjelaas, Irmelin.
Hjemmeskole: erfaringer og veien videre. Litteraturhuset på Facebook [TV] 2020-05-14
NTNU Untitled
 
2 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med kunnskapsspråk og ordforråd i flerspråklige klasserom. Kurs, Charlottendlund videregående skole; 2020-02-24 - 2020-02-24
NTNU Untitled
 
3 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med kunnskapsspråk og ordforråd i flerspråklige klasserom. Kurs, Kattem skole; 2020-02-11 - 2020-02-11
NTNU Untitled
 
4 Kjelaas, Irmelin.
Etnografi i norskdidaktiske masterprosjekt. I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710.
NTNU Untitled
 
5 Kjelaas, Irmelin.
Fagfornyelsen og det flerspråklige klasserommet. NOLES-samling; 2020-02-03 - 2020-02-04
NTNU Untitled
 
6 Kjelaas, Irmelin.
Samtaler med enslige flyktningbarn. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205512368) 16 s.
NTNU Untitled
 
7 Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil; Vidarsdottir, Anna Sjølset; Hauge, Hans Abraham.
Å føle seg angrepet intellektuelt Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020
USN NTNU Untitled
 
2019
8 Andreassen, Unni Soltun; Kjelaas, Irmelin.
Alfabetisering for nyankomne minoritetsungdommer. Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
9 Brekke, Anette Louise; Kjelaas, Irmelin.
«Norsk på skolen, arabisk til tull, kurdisk til alt» – Kartlegging av flerspråklige elevers språkkompetanse. Bedre Skole 2019
NTNU Untitled
 
10 Fløgstad, Guro Nore; Ims, Ingunn Indrebø; Kjelaas, Irmelin.
Dugnadsgruppa "Språklig mangfold i skolen". MONS Møter om norsk språk 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
USN NTNU Untitled
 
11 Kjelaas, Irmelin.
Det samiske perspektivet i fagfornyelsen. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2019-12-12
NTNU Untitled
 
12 Kjelaas, Irmelin.
Kurs om flerspråklighet og andrespråkslæring. Kurs; 2019-09-11 - 2019-09-11
NTNU Untitled
 
13 Kjelaas, Irmelin.
Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Samling for språkkommuner; 2019-10-15 - 2019-10-15
NTNU Untitled
 
14 Kjelaas, Irmelin.
Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Skrivesenterets jubileumskonferanse; 2019-09-20 - 2019-09-20
NTNU Untitled
 
15 Kjelaas, Irmelin.
"To feel attacked intellectually". A Critical Sociolinguistic study of Language Assessment in upper secondary school in Norway.. International Symposium of Bilingualism; 2019-06-24 - 2019-06-28
NTNU Untitled
 
16 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det." - Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet.. NNMF7 2019; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
17 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA - Norsk som andrespråk 2019 (1) s. 5-31
NTNU Untitled
 
18 Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van.
LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND; 2019-05-27 - 2019-05-29
NTNU Untitled
 
19 Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla.
"Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08
NTNU Untitled
 
20 Ommeren, Rikke van; Kjelaas, Irmelin.
Norskkompetanse som sertifisering ​ Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med diskurser om hva det vil si å kunne norsk. Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
21 Østerlie, Ove; Kjelaas, Irmelin.
The perception of adolescents’ encounter with a flipped learning intervention in Norwegian physical education. Frontiers in Education 2019 ;Volum 4.(114)
NTNU Untitled
 
2018
22 Hauge, Hans A.; Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil.
Close strangers biding time. How young refugees and teachers make sense of upper secondar school.. Nordic Migration Research Conference; 2018-08-16 - 2018-08-17
USN NTNU Untitled
 
23 Kjelaas, Irmelin.
Andrespråkslæring i barnehagen. Regjeringens integreringskonferanse; 2018-09-19 - 2018-09-19
NTNU Untitled
 
24 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med ord og begreper i flerspråklige klasserom. Kurs, Malvik kommune; 2018-02-27 - 2018-02-27
NTNU Untitled
 
25 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehage og skole. Kurs, Orkdal kommune; 2018-02-26 - 2018-02-26
NTNU Untitled
 
26 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehagen.. Undervisningsfilmer - Språkløyper; 2018-09-01
NTNU Untitled
 
27 Kjelaas, Irmelin.
Frokostseminar om fagfornyelsen.. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2018-12-03
NTNU Untitled
 
28 Kjelaas, Irmelin.
Frokostseminar om seint ankomne flyktningungdommer i skolen.. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2018-10-22
NTNU Untitled
 
29 Kjelaas, Irmelin.
Hvordan møte flerspråklige elever på en god måte?. Kurs; 2018-03-16 - 2018-03-16
NTNU Untitled
 
30 Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van.
Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
31 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
32 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
«Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring.» En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. SONE-konferansen 2018; 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
33 Kjelaas, Irmelin; Vidarsdottir, Anna; Hauge, Hans Abraham; Eide, Ketil.
«Å føle seg intellektuelt angrepet». En etnografisk undersøkelse av språkkartlegging i videregående opplæring – sosiolingvistiske perspektiver. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
USN NTNU Untitled
 
2017
34 Eide, Ketil; Kjelaas, Irmelin; Larsgaard, Ann Kristin.
Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 317-331
USN NTNU Untitled
 
35 Kjelaas, Irmelin.
- Vil ikke ha AKP-språk. Forskerforum [Fagblad] 2017-08-20
NTNU Untitled
 
36 Kjelaas, Irmelin.
Barns deltakelse i profesjonelle samtaler. Folk først; 2017-03-15 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
37 Kjelaas, Irmelin.
De sier vulgært, jeg sier talemålsnært.. Forskerforum 2017
NTNU Untitled
 
38 Kjelaas, Irmelin.
Den vanskelige samtalen. Researchers' night; 2017-09-29 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
39 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet i barnehagen. Kurs; 2017-09-19
NTNU Untitled
 
40 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet i barnehagen. Kurs; 2017-09-19
NTNU Untitled
 
41 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet i skolen. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699.
NTNU Untitled
 
42 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i skolen. Kurs for Rana kommune; 2017-09-20 - 2017-09-20
NTNU Untitled
 
43 Kjelaas, Irmelin.
Hvordan møte flerspråklige barn i barnehage og skole?. Samling for deltakere i prosjektetet "Språkløyper"; 2017-02-01 - 2017-02-02
NTNU Untitled
 
44 Kjelaas, Irmelin.
""Ja, da begynner vi rett på Amir, det som er, er at du har en mamma som døde i 2009, stemmer det?"" : om enslige asylbarns deltakelse i samtaler med miljøarbeidere i barnevernet. Barn 2017 ;Volum 35.(2/3) s. 25-41
NTNU Untitled
 
45 Kjelaas, Irmelin.
Jeg nekter også. Språknytt 2017 ;Volum 4.
NTNU Untitled
 
46 Kjelaas, Irmelin.
Mot bedre vitende om barns beste. Kronikk av 36 forskere. NRK Oslo [Internett] 2017-11-15
NTNU Untitled
 
47 Kjelaas, Irmelin.
Språkkartlegging - hva, hvorfor, hvordan?. Språkdagen; 2017-09-26 - 2017-09-26
NTNU Untitled
 
48 Kjelaas, Irmelin.
«Vi lærer mye, vi kan ha det morsomt, vi kan føle at vi er til nytte. Det er veldig mange positive ting. Vi har jo rett og slett blitt knytta til han». Evalueringsrapport – vennefamilieaktiviteten til Trondheim Røde Kors. Trondheim: Røde Kors 2017 25 s.
NTNU Untitled
 
49 Kjelaas, Irmelin.
"Vi skal ha fest hver dag". Kommunikative utfordringer i møte mellom profesjonsutøvere og enslige asylbarn. Lanseringsseminar; 2017-01-31
NTNU Untitled
 
50 Kjelaas, Irmelin; Dahl, Anne; Busterud, Guro; Ommeren, Rikke van; Anne Mette, Sunde.
Fremmedspråk er ikke farlig. nrk.no/ytring 2017
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste