Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Hårstad, Stian; Kjelaas, Irmelin.
Om emojis og lytterspørsmål. Språksnakk, NRK P2 [Radio] 2021-01-17
NTNU Untitled
 
2 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet i skolen.. Gjesteforelesning; 2021-03-16 - 2021-03-16
NTNU Untitled
 
3 Kjelaas, Irmelin.
Forestillinger om flerspråklighet. Kritisk diskursanalyse av språk om språk.. Phd-kurs; 2021-03-17 - 2021-03-17
NTNU Untitled
 
4 Kjelaas, Irmelin.
Språksnakk. NRK Radio [Radio] 2021-01-10
NTNU Untitled
 
5 Kjelaas, Irmelin.
Språksnakk. NRK P2 [Radio] 2021-02-13
NTNU Untitled
 
6 Kjelaas, Irmelin; Gullikstad, Berit; Penner, Angelina; Sætermo, Turid Fånes; Stachowski, Jakub.
Boklansering: Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. Litteraturhuset i Trondheim [Internett] 2021-04-14
NTNU Untitled
 
7 Kjelaas, Irmelin; Van Ommeren, Rikke.
Innlæreridentitet i møte med skolens diskurser om språk og språkopplæring. I: Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202687373.
NTNU Untitled
 
2020
8 Farstad Djupedal, Elise; Kjelaas, Irmelin.
Hjemmeskole: erfaringer og veien videre. Litteraturhuset på Facebook [TV] 2020-05-14
NTNU Untitled
 
9 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med kunnskapsspråk og ordforråd i flerspråklige klasserom. Kurs, Charlottendlund videregående skole; 2020-02-24 - 2020-02-24
NTNU Untitled
 
10 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med kunnskapsspråk og ordforråd i flerspråklige klasserom. Kurs, Kattem skole; 2020-02-11 - 2020-02-11
NTNU Untitled
 
11 Kjelaas, Irmelin.
Boksamtale med Gulraiz Sharif. Litteraturhuset i Trondheim [Internett] 2020-10-17
NTNU Untitled
 
12 Kjelaas, Irmelin.
Etnografi i norskdidaktiske masterprosjekt. I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710.
NTNU Untitled
 
13 Kjelaas, Irmelin.
Fagfornyelsen og det flerspråklige klasserommet. NOLES-samling; 2020-02-03 - 2020-02-04
NTNU Untitled
 
14 Kjelaas, Irmelin.
Frokostseminar om rasisme i skolen. Litteraturhuset i Trondheim [Internett] 2020-11-09
NTNU Untitled
 
15 Kjelaas, Irmelin.
Læreplan i grunnleggende norsk. Webinar; 2020-10-19 - 2020-10-19
NTNU Untitled
 
16 Kjelaas, Irmelin.
Læreplan i grunnleggende norsk - hva, hvordan, hvorfor.. Fadag; 2020-08-11 - 2020-08-11
NTNU Untitled
 
17 Kjelaas, Irmelin.
Samtaler med enslige flyktningbarn. I: Barn på flukt, 2. utg. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-05-51236-8. s. 173-188
NTNU Untitled
 
18 Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil; Vidarsdottir, Anna Sjølset; Hauge, Hans Abraham.
Å føle seg angrepet intellektuelt Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(1) s. -
USN NTNU Untitled
 
19 Kjelaas, Irmelin; Hansson, Knut Naper.
Skriving og salutogenese: Skriveverksted som “literacy safe house” for enslige mindreårige flyktninger. I: Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215036830.
NTNU Untitled
 
20 Olaussen, Andrea Hjertås; Kjelaas, Irmelin.
"De det er jobb med og som ikke har kommet noen vei" Norsklæreres forestillinger om flerspråklighet i skolen. Målbryting 2020 ;Volum 11. s. 53-80
NTNU Untitled
 
21 Samoilow, Tatjana Kielland; Kjelaas, Irmelin; Kjørholt, Ingvild Hagen; Schofield, Daniel; Larsen, Ann Sylvi.
Innledning. I: Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215036830. s. 13-23
NTNU Untitled
 
2019
22 Andreassen, Unni Soltun; Kjelaas, Irmelin.
Alfabetisering for nyankomne minoritetsungdommer. Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
23 Brekke, Anette Louise; Kjelaas, Irmelin.
«Norsk på skolen, arabisk til tull, kurdisk til alt» – Kartlegging av flerspråklige elevers språkkompetanse. Bedre Skole 2019
NTNU Untitled
 
24 Fløgstad, Guro Nore; Ims, Ingunn Indrebø; Kjelaas, Irmelin.
Dugnadsgruppa "Språklig mangfold i skolen". MONS Møter om norsk språk 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
USN NTNU Untitled
 
25 Kjelaas, Irmelin.
Det samiske perspektivet i fagfornyelsen. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2019-12-12
NTNU Untitled
 
26 Kjelaas, Irmelin.
Kurs om flerspråklighet og andrespråkslæring. Kurs; 2019-09-11 - 2019-09-11
NTNU Untitled
 
27 Kjelaas, Irmelin.
Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Samling for språkkommuner; 2019-10-15 - 2019-10-15
NTNU Untitled
 
28 Kjelaas, Irmelin.
Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Skrivesenterets jubileumskonferanse; 2019-09-20 - 2019-09-20
NTNU Untitled
 
29 Kjelaas, Irmelin.
"To feel attacked intellectually". A Critical Sociolinguistic study of Language Assessment in upper secondary school in Norway.. International Symposium of Bilingualism; 2019-06-24 - 2019-06-28
NTNU Untitled
 
30 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det." - Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet.. NNMF7 2019; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
31 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA - Norsk som andrespråk 2019 (1) s. 5-31
NTNU Untitled
 
32 Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van.
LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND; 2019-05-27 - 2019-05-29
NTNU Untitled
 
33 Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla.
"Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08
NTNU Untitled
 
34 Ommeren, Rikke van; Kjelaas, Irmelin.
Norskkompetanse som sertifisering ​ Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med diskurser om hva det vil si å kunne norsk. Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
35 Østerlie, Ove; Kjelaas, Irmelin.
The perception of adolescents’ encounter with a flipped learning intervention in Norwegian physical education. Frontiers in Education 2019 ;Volum 4.(114)
NTNU Untitled
 
2018
36 Hauge, Hans A.; Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil.
Close strangers biding time. How young refugees and teachers make sense of upper secondar school.. Nordic Migration Research Conference; 2018-08-16 - 2018-08-17
USN NTNU Untitled
 
37 Kjelaas, Irmelin.
Andrespråkslæring i barnehagen. Regjeringens integreringskonferanse; 2018-09-19 - 2018-09-19
NTNU Untitled
 
38 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med ord og begreper i flerspråklige klasserom. Kurs, Malvik kommune; 2018-02-27 - 2018-02-27
NTNU Untitled
 
39 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehage og skole. Kurs, Orkdal kommune; 2018-02-26 - 2018-02-26
NTNU Untitled
 
40 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehagen.. Undervisningsfilmer - Språkløyper; 2018-09-01
NTNU Untitled
 
41 Kjelaas, Irmelin.
Frokostseminar om fagfornyelsen.. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2018-12-03
NTNU Untitled
 
42 Kjelaas, Irmelin.
Frokostseminar om seint ankomne flyktningungdommer i skolen.. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2018-10-22
NTNU Untitled
 
43 Kjelaas, Irmelin.
Hvordan møte flerspråklige elever på en god måte?. Kurs; 2018-03-16 - 2018-03-16
NTNU Untitled
 
44 Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van.
Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
45 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
46 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
«Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring.» En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. SONE-konferansen 2018; 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
47 Kjelaas, Irmelin; Vidarsdottir, Anna; Hauge, Hans Abraham; Eide, Ketil.
«Å føle seg intellektuelt angrepet». En etnografisk undersøkelse av språkkartlegging i videregående opplæring – sosiolingvistiske perspektiver. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
USN NTNU Untitled
 
2017
48 Eide, Ketil; Kjelaas, Irmelin; Larsgaard, Ann Kristin.
Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 317-331
USN NTNU Untitled
 
49 Kjelaas, Irmelin.
- Vil ikke ha AKP-språk. Forskerforum [Fagblad] 2017-08-20
NTNU Untitled
 
50 Kjelaas, Irmelin.
Barns deltakelse i profesjonelle samtaler. Folk først; 2017-03-15 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste