Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 82 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Farstad Djupedal, Elise; Kjelaas, Irmelin.
Hjemmeskole: erfaringer og veien videre. Litteraturhuset på Facebook [TV] 2020-05-14
NTNU Untitled
 
2 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med kunnskapsspråk og ordforråd i flerspråklige klasserom. Kurs, Charlottendlund videregående skole; 2020-02-24 - 2020-02-24
NTNU Untitled
 
3 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med kunnskapsspråk og ordforråd i flerspråklige klasserom. Kurs, Kattem skole; 2020-02-11 - 2020-02-11
NTNU Untitled
 
4 Kjelaas, Irmelin.
Boksamtale med Gulraiz Sharif. Litteraturhuset i Trondheim [Internett] 2020-10-17
NTNU Untitled
 
5 Kjelaas, Irmelin.
Etnografi i norskdidaktiske masterprosjekt. I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710.
NTNU Untitled
 
6 Kjelaas, Irmelin.
Fagfornyelsen og det flerspråklige klasserommet. NOLES-samling; 2020-02-03 - 2020-02-04
NTNU Untitled
 
7 Kjelaas, Irmelin.
Læreplan i grunnleggende norsk. Webinar; 2020-10-19 - 2020-10-19
NTNU Untitled
 
8 Kjelaas, Irmelin.
Læreplan i grunnleggende norsk - hva, hvordan, hvorfor.. Fadag; 2020-08-11 - 2020-08-11
NTNU Untitled
 
9 Kjelaas, Irmelin.
Samtaler med enslige flyktningbarn. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205512368) 16 s.
NTNU Untitled
 
10 Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil; Vidarsdottir, Anna Sjølset; Hauge, Hans Abraham.
Å føle seg angrepet intellektuelt Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(1) s. -
USN NTNU Untitled
 
11 Kjelaas, Irmelin; Hansson, Knut Naper.
Skriving og salutogenese: Skriveverksted som “literacy safe house” for enslige mindreårige flyktninger. I: Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215036830.
NTNU STHF Untitled
 
2019
12 Andreassen, Unni Soltun; Kjelaas, Irmelin.
Alfabetisering for nyankomne minoritetsungdommer. Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
13 Brekke, Anette Louise; Kjelaas, Irmelin.
«Norsk på skolen, arabisk til tull, kurdisk til alt» – Kartlegging av flerspråklige elevers språkkompetanse. Bedre Skole 2019
NTNU Untitled
 
14 Fløgstad, Guro Nore; Ims, Ingunn Indrebø; Kjelaas, Irmelin.
Dugnadsgruppa "Språklig mangfold i skolen". MONS Møter om norsk språk 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
USN NTNU Untitled
 
15 Kjelaas, Irmelin.
Det samiske perspektivet i fagfornyelsen. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2019-12-12
NTNU Untitled
 
16 Kjelaas, Irmelin.
Kurs om flerspråklighet og andrespråkslæring. Kurs; 2019-09-11 - 2019-09-11
NTNU Untitled
 
17 Kjelaas, Irmelin.
Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Samling for språkkommuner; 2019-10-15 - 2019-10-15
NTNU Untitled
 
18 Kjelaas, Irmelin.
Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Skrivesenterets jubileumskonferanse; 2019-09-20 - 2019-09-20
NTNU Untitled
 
19 Kjelaas, Irmelin.
"To feel attacked intellectually". A Critical Sociolinguistic study of Language Assessment in upper secondary school in Norway.. International Symposium of Bilingualism; 2019-06-24 - 2019-06-28
NTNU Untitled
 
20 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det." - Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet.. NNMF7 2019; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
21 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA - Norsk som andrespråk 2019 (1) s. 5-31
NTNU Untitled
 
22 Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van.
LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND; 2019-05-27 - 2019-05-29
NTNU Untitled
 
23 Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla.
"Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08
NTNU Untitled
 
24 Ommeren, Rikke van; Kjelaas, Irmelin.
Norskkompetanse som sertifisering ​ Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med diskurser om hva det vil si å kunne norsk. Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
25 Østerlie, Ove; Kjelaas, Irmelin.
The perception of adolescents’ encounter with a flipped learning intervention in Norwegian physical education. Frontiers in Education 2019 ;Volum 4.(114)
NTNU Untitled
 
2018
26 Hauge, Hans A.; Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil.
Close strangers biding time. How young refugees and teachers make sense of upper secondar school.. Nordic Migration Research Conference; 2018-08-16 - 2018-08-17
USN NTNU Untitled
 
27 Kjelaas, Irmelin.
Andrespråkslæring i barnehagen. Regjeringens integreringskonferanse; 2018-09-19 - 2018-09-19
NTNU Untitled
 
28 Kjelaas, Irmelin.
Arbeid med ord og begreper i flerspråklige klasserom. Kurs, Malvik kommune; 2018-02-27 - 2018-02-27
NTNU Untitled
 
29 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehage og skole. Kurs, Orkdal kommune; 2018-02-26 - 2018-02-26
NTNU Untitled
 
30 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehagen.. Undervisningsfilmer - Språkløyper; 2018-09-01
NTNU Untitled
 
31 Kjelaas, Irmelin.
Frokostseminar om fagfornyelsen.. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2018-12-03
NTNU Untitled
 
32 Kjelaas, Irmelin.
Frokostseminar om seint ankomne flyktningungdommer i skolen.. Litteraturhuset i Trondheim [Radio] 2018-10-22
NTNU Untitled
 
33 Kjelaas, Irmelin.
Hvordan møte flerspråklige elever på en god måte?. Kurs; 2018-03-16 - 2018-03-16
NTNU Untitled
 
34 Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van.
Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
35 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
36 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
«Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring.» En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. SONE-konferansen 2018; 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
37 Kjelaas, Irmelin; Vidarsdottir, Anna; Hauge, Hans Abraham; Eide, Ketil.
«Å føle seg intellektuelt angrepet». En etnografisk undersøkelse av språkkartlegging i videregående opplæring – sosiolingvistiske perspektiver. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
USN NTNU Untitled
 
2017
38 Eide, Ketil; Kjelaas, Irmelin; Larsgaard, Ann Kristin.
Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 317-331
USN NTNU Untitled
 
39 Kjelaas, Irmelin.
- Vil ikke ha AKP-språk. Forskerforum [Fagblad] 2017-08-20
NTNU Untitled
 
40 Kjelaas, Irmelin.
Barns deltakelse i profesjonelle samtaler. Folk først; 2017-03-15 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
41 Kjelaas, Irmelin.
De sier vulgært, jeg sier talemålsnært.. Forskerforum 2017
NTNU Untitled
 
42 Kjelaas, Irmelin.
Den vanskelige samtalen. Researchers' night; 2017-09-29 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
43 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet i barnehagen. Kurs; 2017-09-19
NTNU Untitled
 
44 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet i barnehagen. Kurs; 2017-09-19
NTNU Untitled
 
45 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet i skolen. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699.
NTNU Untitled
 
46 Kjelaas, Irmelin.
Flerspråklighet og norsk som andrespråk i skolen. Kurs for Rana kommune; 2017-09-20 - 2017-09-20
NTNU Untitled
 
47 Kjelaas, Irmelin.
Hvordan møte flerspråklige barn i barnehage og skole?. Samling for deltakere i prosjektetet "Språkløyper"; 2017-02-01 - 2017-02-02
NTNU Untitled
 
48 Kjelaas, Irmelin.
""Ja, da begynner vi rett på Amir, det som er, er at du har en mamma som døde i 2009, stemmer det?"" : om enslige asylbarns deltakelse i samtaler med miljøarbeidere i barnevernet. Barn 2017 ;Volum 35.(2/3) s. 25-41
NTNU Untitled
 
49 Kjelaas, Irmelin.
Jeg nekter også. Språknytt 2017 ;Volum 4.
NTNU Untitled
 
50 Kjelaas, Irmelin.
Mot bedre vitende om barns beste. Kronikk av 36 forskere. NRK Oslo [Internett] 2017-11-15
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste