Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2021
1 Røseth, Idun; Bongaardt, Robert (Rob); Baklien, Børge.
A Phenomenological Heuristic for Ecopsychology Research. Ecopsychology 2021 ;Volum 13.(2) s. 96-102
HINN USN STHF Untitled
 
2019
2 Baklien, Børge.
Å stjele fra guder. I: Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag 2019 ISBN 978-82-7935-394-2. s. 151-160
HINN Untitled
 
3 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 91-108
HINN USN STHF Untitled
 
4 Bongaardt, Rob; Baklien, Børge; Røseth, Idun.
Hiking the Phenomenological Psychological Method. I: Qualitative Research in Practice. John Wiley & Sons 2019 ISBN 978-11-19-45202-7. s. 109-112
HINN USN STHF Untitled
 
5 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Thurston, Miranda.
Helping Teachers Support Pupils with Mental Health Problems Through Inter-professional Collaboration: A Qualitative Study of Teachers and School Prinsipals. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 s. 1-15
HINN Untitled
 
2018
6 Baklien, Børge.
Evidence based practice in mental health nursing. Foredrag; 2018-10-29
HINN Untitled
 
7 Baklien, Børge.
Experience in evidence based practice in mental health work. Foredrag; 2018-10-25 - 2018-10-27
HINN Untitled
 
8 Baklien, Børge.
Nature and recovery. Horizonty; 2018-05-03 - 2018-05-05
HINN Untitled
 
9 Baklien, Børge.
Psykisk helsearbeid - Hvordan vi får frem den andre. Foredrag; 2018-09-03
HINN Untitled
 
10 Baklien, Børge.
Substance abuse rehabilitation in Norway /Rehabilitasi Penyalahgunaan Zat de Norwegia. Seminar; 2018-10-24
HINN Untitled
 
11 Baklien, Børge; Bye, Marit.
Presentasjon av evaluering TIUR. Faglig presentasjon; 2018-02-02 - 2018-02-02
HINN Untitled
 
12 Baklien, Børge; Bye, Marit.
Slik får de ungdommen ut av rus. Hamar Arbeiderblad [Avis] 2018-02-02
HINN Untitled
 
13 Baklien, Børge; Røseth, Idun; Bongaardt, Robert (Rob).
Narratage in situ: Families in the making. International Human Research Science Conferance (IHSRC); 2018-06-24 - 2018-06-28
HINN USN STHF Untitled
 
14 Kogstad, Ragnfrid Eline; Steigen, Anne Mari; Baklien, Børge.
Beyond Labeling Building relational, supportive and dialogical resources in Green care services. forskningsdagene; 2018-10-19 - 2018-10-30
HINN Untitled
 
15 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Samdal, Oddrun; Thurston, Miranda.
Supporting pupils' mental health through everyday practices: a qualitative study of teachers and head teachers. Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development 2018 ;Volum 36.(1) s. 16-28
HINN Untitled
 
16 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Thurston, Miranda.
Læreres og rektorers erfaringer med å støtte ungdommers psykiske helse.. Bedre Skole 2018 (1)
HVL HINN Untitled
 
2017
17 Baklien, Børge.
Et sporskifte - andrepersonposisjon i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 (2) s. 156-165
HINN Untitled
 
18 Baklien, Børge.
Familier i skogen – et essay om å bli et fellesskap i tid og rom. Fokus på familien 2017 ;Volum 45.(4) s. 280-300
HINN Untitled
 
19 Baklien, Børge.
Mellom hjerte og hjerne i psykisk helsearbeid. Åpningsforelesning; 2017-10-04
HINN Untitled
 
20 Baklien, Børge; Aksnes, Gyri; Granerud, Arild; Hals, Elisabeth Håland; Unni, Rølsåsen; Kogstad, Ragnfrid Eline.
Diagnose psykose - den problematiske linken mellom kunnskapsgrunnlaget og retningslinjer for behandling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 ;Volum 14.(1) s. 66-72
HINN Untitled
 
21 Baklien, Børge; Bye, Marit.
TIUR. Fagmøte; 2017-03-27
HINN Untitled
 
22 Baklien, Børge; Bye, Marit.
TIUR-modellen i Ringsaker - en forskningsbasert evaluering. : Sykehuset i Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus - region øst 2017 (ISBN 978-82-93076-25-4) 80 s.
HINN Untitled
 
23 Baklien, Børge; Bye, Marit.
Tiur-prosjektet evaluert. KoRus-Øst [Fagblad] 2017-05-30
HINN Untitled
 
24 Kogstad, Ragnfrid Eline; Baklien, Børge.
Beyond labeling: Dialogical based interventions for young people in different settings – implementation and research. Getting closer, towards a new human alliance; 2017-10-11 - 2017-10-14
HINN Untitled
 
2016
25 Baklien, Børge.
Fra patologisering til mulighet i psykisk helsearbeid. Åpningsforelsesning; 2016-09-05 - 2016-09-05
HINN Untitled
 
26 Baklien, Børge.
«Go-along» som datasamlingsmetode – utfordringer og gjennomføring.. Forum for praksisnær forskning; 2016-03-29
HINN Untitled
 
27 Baklien, Børge.
God psykisk helse og relasjon - Andrepersonposisjon i psykisk helsearbeid. Relasjonsarbeid i tverrfaglig psykisk helsearbeid Faglige- og skjønnlitterære tilnærminger.; 2016-11-02 - 2016-11-03
HINN Untitled
 
28 Baklien, Børge.
Positiv psykisk helse og andrepersonsperspektivet. Instituttseminar IHF Rosendlund Park; 2016-04-11
HINN Untitled
 
29 Baklien, Børge.
Recovery. Faglig seminar Elverum kommune; 2016-06-14 - 2016-06-14
HINN Untitled
 
30 Baklien, Børge; Ytterhus, Borgunn; Bongaardt, Rob.
When everyday life becomes a storm on the horizon: families’ experiences of good mental health while hiking in nature. Anthropology & Medicine 2016 ;Volum 23.(1) s. 42-53
USN NTNU Untitled
 
31 Bongaardt, Rob; Røseth, Idun; Baklien, Børge.
Hiking Leisure: Generating a Different Existence Within Everyday Life. Sage Open 2016 s. 1-10
HINN USN STHF Untitled
 
2015
32 Baklien, Børge.
God psykisk helse og relasjon. Forskningsdagene; 2015-09-22
HINN Untitled
 
33 Baklien, Børge; Ytterhus, Borgunn; Bongaardt, Rob.
Familiers erfaring med god psykisk helse på tur i naturen. Innlandskongressen for helseforskning; 2015-09-08 - 2015-09-09
USN NTNU Untitled
 
2014
34 Baklien, Børge; Bongaardt, Rob.
J. H. van den Berg (1914–2012) – Menneskets foranderlige essens. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2014 (4) s. 339-347
USN Untitled
 
35 Baklien, Børge; Bongaardt, Rob.
The quest for choice and the need for relational care in mental health work. Medicine, Health care and Philosophy 2014 ;Volum 17.(4) s. 625-632
USN Untitled
 
2013
36 Baklien, Børge.
Fenomenologi - teori og metode. FoU - møte; 2013-10-16
HINN Untitled
 
37 Baklien, Børge; Bongaardt, Rob; Røseth, Idun.
Phenomenology in situ: methodological challenges of life world research while hiking in nature. IHSRC 2013; 2013-08-13 - 2013-08-16
USN UiO Untitled
 
2012
38 Baklien, Børge; Bongaardt, Rob.
Harry Stack Sullivan (1892–1949) – En postmoderne psykiater avant la letter. Michael Quarterly 2012 ;Volum 9.(3) s. 246-253
USN Untitled
 
2011
39 Baklien, Børge; Bongaardt, Robert.
A family hiking trip in nature - the recipe for good mental health?. 30th International Human Science Research Conference Interwining body-self-world; 2011-07-27 - 2011-07-30
USN Untitled
 
2010
40 Baklien, Børge.
Livet på lavterskeltiltak i Oslo kommune. Noen betraktninger fra "dobbeltprosjekt". Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2010 ;Volum 7.(4) s. 321-329
USN Untitled
 
41 Baklien, Børge; Moe-Hermansen, Espen; Olsen, Hilde; Winroth, Helene.
Livet med dobbeltdiagnose på lavterskel. En erfaringsrapport fra "dobbeltprosjekt" i Rusmiddeletaten.. : Rusmiddeleataten Oslo 2010 20 s.
HINN Untitled
 
2002
42 Baklien, Børge.
Risk and status in Gibraltar. I: Hovedfagsstudentenes Årbok 2002. Oslo: Universitetet i Oslo 2002 ISBN 82-90835-07-8. s. 27-35
NTNU Untitled