Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2019
1 Sandsmark, Astrid.
"går litt for meg selv og rekrutterer-" : kateketers rekrutterende yrkespraksis. Tidsskrift for praktisk teologi 2019 ;Volum 36.(1) s. 40-50
MF Untitled
 
2 Sandsmark, Astrid; Saxegaard, Fredrik.
Leder. Tidsskrift for praktisk teologi 2019 ;Volum 36.(1) s. 1-2
MF Untitled
 
2018
3 Sandsmark, Astrid; Holmqvist, Morten.
Vår trosopplæring? : stab, samarbeid og trosopplæring. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet 2018
MF Untitled
 
2015
4 Engedal, Leif Gunnar; Fagermoen, Tron; Sandsmark, Astrid.
Trosopplæring for alle? : en introduksjon. I: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 ISBN 978-82-8249-153-2. s. 5-12
MF Untitled
 
5 Engedal, Leif Gunnar; Fagermoen, Tron; Sandsmark, Astrid.
Trosopplæring for alle : veier videre for praksis og forskning. I: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 ISBN 978-82-8249-153-2. s. 229-232
MF Untitled
 
6 Engedal, Leif Gunnar; Fagermoen, Tron; Sandsmark, Astrid.
Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 (ISBN 978-82-8249-153-2) 233 s. Prismet bok(9)
MF Untitled
 
7 Kaufman, Tone Stangeland; Sandsmark, Astrid.
Spaces of Possibilities. The Role of Artifacts in Religious Learning Processes for Vulnerable Youth. Journal of Youth and Theology 2015 ;Volum 14.(2) s. 138-154
MF Untitled
 
8 Kaufman, Tone Stangeland; Sandsmark, Astrid.
Vilje til læring? : ungdom på institusjon i møte med trosopplæringens ekklesiologi og læringssyn. I: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 ISBN 978-82-8249-153-2. s. 79-102
MF Untitled
 
9 Sandsmark, Astrid; Kaufman, Tone Stangeland.
"Landsby" eller "forstad"? : konfirmasjon for unge på institusjon. I: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 ISBN 978-82-8249-153-2. s. 55-78
MF Untitled
 
2013
10 Sandsmark, Astrid.
Hva driver vi egentlig med? : en aktivitetsteoretisk analyse av trosopplæringsarenaer. I: Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 ISBN 9788254312650. s. 209-222
MF Untitled
 
2010
11 Kaufman, Tone Stangeland; Sandsmark, Astrid.
Store ting. Inter Collegas 2010 ;Volum 42.(1) s. 18-19
MF Untitled
 
2009
12 Sandsmark, Astrid.
Rammebyggere og malere : voksne og ungdommer som frivillige medarbeidere i kristent ungdomsarbeid. Halvårsskrift for praktisk teologi 2009 ;Volum 26.(1) s. 14-23
MF Untitled
 
13 Sandsmark, Astrid; Gylver, Sunniva.
Biljard eller nattverd : hva er trenden i u-arbeidet nå?. Luthersk Kirketidende 2009 ;Volum 144.(7) s. 159-160
MF Untitled
 
2008
14 Sandsmark, Astrid.
Medarbeiderskap. I: Kan tru praktiserast? : teologi for kristent ungdomsarbeid. Tapir Akademisk Forlag 2008 s. 184-190
MF Untitled
 
2007
15 Holmqvist, Morten; Sandsmark, Astrid.
Hva er ungdomsteologi? : ungdomsteologi - bindestreksteologi eller Youthministry?. Ung Teologi 2007 ;Volum 40.(1) s. 75-76
MF Untitled
 
2006
16 Nordby, Stine; Sandsmark, Astrid.
På jakt etter fellesskapet : hva er viktig når man skal finne seg en ny menighet? Utvalget i kirkekaffen, den spirituelle opplevelsen eller fellesskapet?. Credo 2006 (5) s. 11-11
MF Untitled
 
17 Sandsmark, Astrid.
That I would be good : sjelesørgeriske utfordringer i møte med ungdom. Tidsskrift for sjelesorg 2006 ;Volum 26.(4) s. 252-262
MF Untitled
 
2005
18 Sandsmark, Astrid.
Hør min historie!. Halvårsskrift for praktisk teologi 2005 ;Volum 22.(1) s. 52-55
MF Untitled