Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2019
1 Fotland, Roar G..
Ola Tjørhom (red.): Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volum 8.(2) s. 147-149
MF Untitled
 
2018
2 Fotland, Roar G..
Doing research in, with and for the church. Value based leadership and research; 2018-02-26 - 2018-03-02
MF Untitled
 
3 Fotland, Roar G..
How African was the Arusha Coference. Nordic (De)Briefing on WCC Conference on World Mission and Evangelism: Impressions and Preliminary Analyses of the Arusha Conference; 2018-03-20 - 2018-03-20
MF Untitled
 
4 Fotland, Roar G..
Transforming Discipleship: Being transformed to transform the world: Inputs from the Tanzania conference in Arusha, March 2018. THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS and CHRISTIAN DISCIPLESHIP; 2018-06-13 - 2018-06-13
MF Untitled
 
2016
5 Fotland, Roar G..
Foreword: Mission Is not What It Was. I: Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books 2016 ISBN 978-1-911372-01-1. s. 1-4
MF Untitled
 
2015
6 Fotland, Roar G..
En kirke for folket : et metodistisk perspektiv. I: Folkekirke nå. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121. s. 82-92
MF Untitled
 
7 Fotland, Roar G..
Tema: Kristendommen har en fremtid i Europa. Lys og Liv 2015 ;Volum 81.(3) s. 4-5
MF Untitled
 
2014
8 Fotland, Roar G..
Double Religiosity in Norway: The Persisting Presence of Primal Religiosity. I: Seeing New Facets of the Diamond Christianity as a Universal Faith - Essays in honour of Kwame Bediako. Oxford: Regnum Africa 2014 ISBN 9781908355591. s. 105-117
MF Untitled
 
9 Fotland, Roar G..
Migrasjon og den misjonale kirke : kan dagens kirke hente inspirasjon fra amerikansk metodisme på 1800-tallet?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 ;Volum 68.(1) s. 39-58
MF Untitled
 
2013
10 Fotland, Roar G..
The Church going glocal: Mission and globalisation. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2013 ;Volum 67.(4) s. 248-252
MF Untitled
 
2011
11 Fotland, Roar G..
Dobbel religiøsitet i Norge : om samspill og strid mellom kristendom og primalreligion. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2011 ;Volum 65.(3-4) s. 200-216
MF Untitled
 
12 Fotland, Roar G..
Kvinners rett til ordinasjon i Metodistkirken. I: Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. Oslo: Verbum 2011 ISBN 9788254311820. s. 242-246
MF Untitled
 
13 Fotland, Roar G..
Misjonsdokumenter 2010 - Edinburgh og Cape Town i perspektiv. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2011 ;Volum 65.(1-2) s. 87-104
MF Untitled
 
14 Fotland, Roar G..
Når verdensbilder møtes, kollisjon eller dialog? : norsk modernitet i møte med det førmoderne. I: Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2602-7. s. 163-178
MF Untitled
 
15 Gjøsund, Alf; Hegertun, Terje; Fotland, Roar G..
Har snakket og bedt i fire år. Vårt Land [Avis] 2011-06-18
MF Untitled
 
16 Movafagh, Hilde Marie Øgreid; Fotland, Roar G..
Kvinners prestetjeneste i Metodistkirken. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2011 ;Volum 19.(1/2) s. 21-25
MF Untitled
 
2010
17 Fotland, Roar G..
Metodistkirken - en bekjennelseskirke?. I: Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2512-9. s. 223-235
MF Untitled
 
2009
18 Fotland, Roar G..
Göran Janzon: "Den andra omvändelsen" : från svensk mission till afrikanska samfund på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 1914-1962. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2009 ;Volum 63.(3) s. 188-191
MF Untitled
 
19 Fotland, Roar G..
Steinar Moe: De skal "støtes" ut: utstøtelse i Den Kristelige Menighet i møte med en luthersk tankegang. Tidsskrift for teologi og kirke 2009 ;Volum 80.(2) s. 152-154
MF Untitled
 
20 Fotland, Roar G.; Refsdal, Knut; Berthling, Anne; Veland, Svein.
Liturgier. Oslo: Metodistkirken i Oslo 2009 138 s.
MF Untitled
 
2008
21 Fotland, Roar G..
Helliggjørelsen, et metodistisk perspektiv. Over alt 2008 ;Volum 20. s. 72-81
MF Untitled
 
22 Fotland, Roar G..
Teologisk likegyldighet?. Vårt land 2008 s. 24-
MF Untitled
 
23 Fotland, Roar G..
The Holy Spirit of grace : prevenient grace as God's missional presence in the world. I: Med Kristus til jordens ender : festskrift til Tormod Engelsviken. Tapir Akademisk Forlag 2008 s. 147-154
MF Untitled
 
2007
24 Fotland, Roar G..
The southern phase of Christianity : the contribution of the global south to the church in the global north. I: Mission to the world : communicating the Gospel in the 21st century : essays in honour of Knud Jørgensen. Regnum Books 2007 s. 215-229
MF Untitled
 
2006
25 Fotland, Roar G..
Publications by Kwame Bediako. Norsk Tidsskrift for Misjon 2006 ;Volum 60.(1) s. 53-56
MF Untitled
 
26 Fotland, Roar G..
The Christology of Kwame Bediako. Norsk Tidsskrift for Misjon 2006 ;Volum 60.(1) s. 19-52
MF Untitled
 
2005
27 Fotland, Roar G..
Ancestor christology in context : theological perspectives of Kwame Bediako. Bergen: Universitetet i Bergen 2005 (ISBN 8249702743) 469 s.
MF Untitled
 
28 Fotland, Roar G..
The Christology of Kwame Bediako. Journal of African Christian thought 2005 ;Volum 8.(1, June) s. 36-49
MF Untitled