Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 277 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Austad, Torleiv.
Minutter mettet med evighetsinnhold : et 75-års minne om den hemmelige ordinasjonen på Helgøya. Vårt land 2019 s. 18-19
MF Untitled
 
2018
2 Austad, Torleiv.
Andre kirker og kirketradisjoner - og trossamfunn med røtter i kristendommen. I: Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-59475-6. s. 313-334
MF Untitled
 
3 Austad, Torleiv.
En "ny" erfaringsteologi?. Vårt land 2018 s. 20-21
MF Untitled
 
4 Austad, Torleiv.
Forholdet til jødene. Vårt land 2018 s. 14-15
MF Untitled
 
5 Austad, Torleiv.
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen. Vårt land 2018 s. 24-25
MF Untitled
 
6 Austad, Torleiv.
Hva visste kirken?. Vårt land 2018 s. 14-15
MF Untitled
 
7 Austad, Torleiv.
"Katakombeordinasjon" : ordinasjonen på Helgøya 2. juli 1944. Tidsskrift for praktisk teologi 2018 ;Volum 35.(2) s. 29-41
MF Untitled
 
8 Austad, Torleiv.
Taushet og tale om jødene. Vårt land 2018 s. 23-23
MF Untitled
 
2017
9 Austad, Torleiv.
Ellipsetenkningen i norsk kirkedebatt i 1960-årene. Luthersk Kirketidende 2017 ;Volum 152.(22) s. 575-579
MF Untitled
 
10 Austad, Torleiv.
Et minne om kirkelig svikt. Vårt land 2017 s. 18-19
MF Untitled
 
11 Austad, Torleiv.
Feil om Kirkens Grunn. Vårt land 2017 s. 17-17
MF Untitled
 
12 Austad, Torleiv.
L'église de Norvège. Istina 2017 ;Volum 62.(2) s. 181-195
MF Untitled
 
13 Austad, Torleiv.
Lutherische Identität : eine systematische Stellungnahme. I: Lutherische Identität : protestantische Positionen und Perspektiven : Herbsttagung der Luther-Akademie 2013. Hannover: Lutherisches Verlagshaus 2017 ISBN 9783785911914. s. 119-141
MF Untitled
 
14 Austad, Torleiv.
Norway. I: Dictionary of Luther and the Lutheran traditions. Baker Academic 2017 ISBN 978-0-8010-4969-9. s. 550-553
MF Untitled
 
2016
15 Austad, Torleiv.
Henrik Seips etiske forkynnelse under okkupasjonen : en replikk til Egil Morland. Tidsskrift for praktisk teologi 2016 ;Volum 33.(2) s. 121-123
MF Untitled
 
16 Austad, Torleiv.
Hvem reddet professor Victor Moritz Goldschmidt fra D/S Donau?. Nytt Norsk Tidsskrift 2016 ;Volum 32.(4) s. 321-331
MF Untitled
 
17 Austad, Torleiv; Kopperud, Tore; Skaaheim, Anfin.
Farvel, Den norske kirke?. Vårt land 2016 s. 18-18
MF Untitled
 
18 Austad, Torleiv; Kopperud, Tore; Skaaheim, Anfin.
Farvel til Den norske kirke?. Luthersk Kirketidende 2016 ;Volum 151.(10) s. 152-153
MF Untitled
 
2015
19 Austad, Torleiv.
Arne Hassing: Church Resistance to Nazism in Norway 1940-1945. Teologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 4.(2) s. 203-206
MF Untitled
 
20 Austad, Torleiv.
Bønnens bilde av Gud. I: Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-065-1. s. 229-241
MF Untitled
 
21 Austad, Torleiv.
Church resistance against Nazism in Norway, 1940-1945. Kirchliche Zeitgeschichte 2015 ;Volum 28.(2) s. 278-293
MF Untitled
 
22 Austad, Torleiv.
Ekko etter ubesvarte spørsmål. Vårt land 2015 s. 34-34
MF Untitled
 
23 Austad, Torleiv.
Ekko etter ubesvarte spørsmål : kort kommentar til innlegget av Vidar L. Haanes og Harald Hegstad. Luthersk Kirketidende 2015 ;Volum 150.(11) s. 262-263
MF Untitled
 
24 Austad, Torleiv.
Henrik Seips forkynnelse under okkupasjonen 1940-1945. Tidsskrift for praktisk teologi 2015 ;Volum 32.(2) s. 61-71
MF Untitled
 
25 Austad, Torleiv.
Hva er samvittighet? - fra et teologisk perspektiv. Inter Medicos 2015 ;Volum 58.(1) s. 14-15
MF Untitled
 
26 Austad, Torleiv.
Hva kan vi lære av kirkekampen?. Vårt land 2015 s. 28-29
MF Untitled
 
27 Austad, Torleiv.
Hvorfor er ikke MF til å kjenne igjen? : innlegg på Pensjonisttreffet på MF 16.03.15. Luthersk Kirketidende 2015 ;Volum 150.(9) s. 203-208
MF Untitled
 
28 Austad, Torleiv.
Kristent syn på ekteskapet?. Vårt land 2015 s. 23-23
MF Untitled
 
29 Austad, Torleiv.
The Foundation of the Church : a Confession and a Declaration. Kirchliche Zeitgeschichte 2015 ;Volum 28.(2) s. 294-299
MF Untitled
 
30 Austad, Torleiv.
Ubesvarte spørsmål om MF. Vårt land 2015 s. 22-23
MF Untitled
 
2014
31 Austad, Torleiv.
Church Resistance to Nazism in Norway 1940-1945. By Arne Hassing. Lutheran Quarterly 2014 ;Volum 28.(4) s. 451-452
MF Untitled
 
32 Austad, Torleiv.
Fornuft, erfaring og tro. Vårt land 2014 s. 22-23
MF Untitled
 
33 Austad, Torleiv.
Hellig nærvær : Stiklestad Akademi 20. juni 2012. I: Stiklestad mot 2030 : Tekster fra nyere Olavsarv. Levanger: Forfatterne i samarbeid med Forlaget Helse-Frelse 2014 ISBN 978-82-93074-09-0. s. 115-119
MF Untitled
 
34 Austad, Torleiv.
Helmut Burkhardt: Ethik Band III, Die bessere Gerechtigkeit: spezifisch christliche Materialethik. Luthersk Kirketidende 2014 ;Volum 149.(3) s. 67-68
MF Untitled
 
35 Austad, Torleiv.
Johannes Hellberg, Rune Imberg, Torbjörn Johansson (red.): Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi. Luthersk Kirketidende 2014 ;Volum 149.(1) s. 17-18
MF Untitled
 
36 Austad, Torleiv.
Lar antisemittismen seg forklare?. Luthersk Kirketidende 2014 ;Volum 149.(1) s. 4-7
MF Untitled
 
37 Austad, Torleiv.
L´Église norvégienne sous l´Occupation allemande = The Norwegian Church during German Occupation. Revue d'histoire Nordique 2014 (17) s. 49-69
MF Untitled
 
2013
38 Austad, Torleiv.
Antisemittismen historisk - og i Norge. I: Vi- og de andre. Foredrag ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Stiklestad: Stiklestad nasjonale kultursenter 2013 ISBN 978-82-91350-14-1. s. 139-160
MF Untitled
 
39 Austad, Torleiv.
En biskop nær stupet. Vårt land 2013 s. 28-29
MF Untitled
 
40 Austad, Torleiv.
Gudstjenesten i en ideologisk-politisk konflikt : Nidarosdomen 1. februar 1942. I: Guds rikes skatt : festskrift til Tore Kopperud. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1512-6. s. 303-314
MF Untitled
 
41 Austad, Torleiv.
Ole Hallesby (1879-1961). I: Twentieth-century Lutheran theologians. Vandenhoeck & Ruprecht 2013 ISBN 978-3-525-55045-8. s. 70-92
MF Untitled
 
42 Austad, Torleiv.
Reformasjonsjubileet 2017. Luthersk Kirketidende 2013 ;Volum 148.(16-17) s. 475-476
MF Untitled
 
43 Austad, Torleiv.
Samlivsutvalget og lærenemnda. Luthersk Kirketidende 2013 ;Volum 148.(15) s. 431-435
MF Untitled
 
2012
44 Austad, Torleiv.
Andreas Aarflot: Bisperåd og kirkestyre. Bispemøtets rolle i den norske kirkestrukturen 1917-1977. Teologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 1.(2) s. 223-224
MF Untitled
 
45 Austad, Torleiv.
"Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen" : om ondskap. Tidsskrift for sjelesorg 2012 ;Volum 32.(3) s. 177-188
MF Untitled
 
46 Austad, Torleiv.
Kirken - i forsoningens tjeneste?. Vårt land 2012 s. 22-23
MF Untitled
 
47 Austad, Torleiv.
Kristologi : en innføring. Cappelen Damm AS 2012 (ISBN 978-82-7634-973-3) 236 s.
MF Untitled
 
48 Austad, Torleiv.
Niebuhr, H. Richard: "The responsibility of the church for society" and other essays. European Journal of Theology 2012 ;Volum 21.(1) s. 71-72
MF Untitled
 
49 Austad, Torleiv.
Sviktet kirken jødene?. Vårt land 2012 s. 22-23
MF Untitled
 
50 Austad, Torleiv.
Sviktet kirken jødene under okkupasjonen?. I: Dømmekraft i krise? : holdninger i kirken til jøder, teologi og NS under okkupasjonen. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0072-9.
MF Untitled
 
    Vis neste liste