Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 204 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2018
1 Engedal, Leif Gunnar.
Guds hjerte og menneskets sjel : momenter til analyse av sjelesorgens teologiske og dynamiske egenart. Tidsskrift for sjelesorg 2018 ;Volum 38.(3-4) s. 193-217
MF Untitled
 
2 Engedal, Leif Gunnar.
"Guds hjerte" og "menneskets sjel" : noen tanker etter lesning av en 25 år gammel tekst. Tidsskrift for sjelesorg 2018 ;Volum 38.(3-4) s. 218-223
MF Untitled
 
2017
3 Engedal, Leif Gunnar.
En bauta er borte : minneord ved Göran Bergstrands bortgang. Tidsskrift for sjelesorg 2017 ;Volum 37.(1) s. 66-70
MF Untitled
 
4 Stålsett, Gry; Austad, Arne; Engedal, Leif Gunnar.
The Persecuting God and the Crucified Self : the Vital Role of Metaphors in Psychotherapy. I: Ana-Maria Rizzuto and the Psychoanalysis of Religion : the Road to the Living God. Lexington Books 2017 ISBN 978-1-4985-6424-3. s. 65-91
MF MODUM Untitled
 
2016
5 Bjønnes, Inger Ma; Bråthen, Jon-Erik; Engedal, Leif Gunnar.
Mellom ordene og ansiktet : tekster fra Modum Bad. Vikersund: Kildehuset Modum Bad 2016 (ISBN 978-82-92014-25-7)
MF MODUM Untitled
 
6 Engedal, Leif Gunnar.
Er du pilgrim?. I: Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016. St. Olav forlag 2016 ISBN 978-82-7024-317-4. s. 85-90
MF Untitled
 
7 Engedal, Leif Gunnar.
Naturens tause tale. I: Å lytte til hakkespetter. Dinamo Forlag 2016 ISBN 978-82-8071-318-6. s. 159-173
MF Untitled
 
2015
8 Engedal, Leif Gunnar.
En Gud som bøyer seg mot jorden. I: Härifrån till framtiden. Halmstad: Betaniastiftelsens forlag 2015 ISBN 978-91-978212-1-6. s. 66-70
MF Untitled
 
9 Engedal, Leif Gunnar.
En trestämmig sång? Relationen mellan andlig vägledning, själavård och psykoterapi. Polanco : årsbok för ignatiansk spiritualitet 2015 s. 102-121
MF Untitled
 
10 Engedal, Leif Gunnar.
Fra fortvilelsens skrik til ekstasens jubel : følelsenes plass i den religiøse erfaringen. Tidsskrift for sjelesorg 2015 ;Volum 35.(2) s. 92-105
MF Untitled
 
11 Engedal, Leif Gunnar.
Når ansikt åpner seg : sårbarhet som grunnvilkår i kristen livstydning. I: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 ISBN 978-82-8249-153-2. s. 103-124
MF Untitled
 
12 Engedal, Leif Gunnar.
Når Guds ansikt blir en grimase. Strek : sentralstimulerende magasin 2015 (1) s. 42-45
MF Untitled
 
13 Engedal, Leif Gunnar.
Religionspsykologisk innsikt og kunnskap - verdt å lytte til for sjelesorgen?. Tidsskrift for sjelesorg 2015 ;Volum 35.(4) s. 314-341
MF Untitled
 
14 Engedal, Leif Gunnar.
Semper Major : underveis mot en jordfestet kristen spiritualitet. Tidsskrift for praktisk teologi 2015 ;Volum 32.(1) s. 3-10
MF Untitled
 
15 Engedal, Leif Gunnar; Fagermoen, Tron; Sandsmark, Astrid.
Trosopplæring for alle? : en introduksjon. I: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 ISBN 978-82-8249-153-2. s. 5-12
MF Untitled
 
16 Engedal, Leif Gunnar; Fagermoen, Tron; Sandsmark, Astrid.
Trosopplæring for alle : veier videre for praksis og forskning. I: Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 ISBN 978-82-8249-153-2. s. 229-232
MF Untitled
 
17 Engedal, Leif Gunnar; Fagermoen, Tron; Sandsmark, Astrid.
Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. Oslo: Iko-forlaget 2015 (ISBN 978-82-8249-153-2) 233 s. Prismet bok(9)
MF Untitled
 
2014
18 Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Hestad, Knut; Lien, Lars; Stifoss-Hanssen, Hans.
Forord. I: Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-41634-5. s. 5-6
VID HINN MF NTNU SI Untitled
 
19 Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut; Lien, Lars.
Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 978-82-05-41634-5) 387 s.
VID HINN MF NTNU SI Untitled
 
20 Eide, Øyvind Michael; Engedal, Leif Gunnar; Kimilike, Lechion Peter; Ndossi, Emeline.
Manarina fiainana ao amin' i kristy : fifanakalozan-kevitra momba ny fandraisana an-tanana ireo tra-pahavoazana ao amin'ny fiarahamonina kristiana ny fomba fijery afrikana. [Vol.]1. Antananarivo: Novokarin'ny KSFFTL sy ny Misiona Norveziana 2014 166 s.
VID MF Untitled
 
21 Eide, Øyvind Michael; Engedal, Leif Gunnar; Kimilike, Lechion Peter; Ndossi, Emeline.
Manarina fiainana ao amin' i Kristy : [Vol.] 2 : fikarakarana pastoraly manoloana ny herisetra ao an-tokantrano sy ny fahoriana mianjady amin' ny olono : ireo traikefa afrikana. Antananarivo: Novokarin'ny KSFFTL sy ny Misiona Norveziana 2014 186 s.
VID MF Untitled
 
22 Engedal, Leif Gunnar.
Den moderne religionspsykologiens pionerer : William James og Sigmund Freud. I: Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-41634-5. s. 71-83
MF Untitled
 
23 Engedal, Leif Gunnar.
Eivind Mæland: Det hellige som kilde til helse; Jan-Olav Henriksen og Kathrin Pabst: Uventet og ubedt: paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Luthersk Kirketidende 2014 ;Volum 149.(11) s. 284-287
MF Untitled
 
24 Engedal, Leif Gunnar.
I sporene etter William James og Sigmund Freud. I: Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-41634-5. s. 85-96
MF Untitled
 
25 Engedal, Leif Gunnar.
Posisjoner og teoritradisjoner i religionspsykologisk forskning : et mulig oversiktsbilde. I: Religionspsykologi. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-41634-5. s. 43-58
MF Untitled
 
26 Engedal, Leif Gunnar.
Teologi i bevegelse. Tidsskrift for praktisk teologi 2014 ;Volum 31.(1) s. 1-2
MF Untitled
 
27 Engedal, Leif Gunnar.
Tor Torbjørnsen: "Gud hjelpe meg!": religiøs mestring hos pasienter med Hodgkins sykdom. Tidsskrift for sjelesorg 2014 ;Volum 34.(1) s. 69-71
MF Untitled
 
2013
28 Engedal, Leif Gunnar.
Fra infantil regresjon til frigjørende transcendens : perspektiver og posisjoner i psykologiens fortolkning av religiøs erfaring. I: Gud, skjebner og makter : en antologi om nyreligiøsitet. Vikersund: Institutt for sjelesorg, Modum Bad 2013 ISBN 978-82-303-2280-2. s. 45-65
MF Untitled
 
29 Engedal, Leif Gunnar.
Frelse eller helse?. Tidsskrift for praktisk teologi 2013 ;Volum 30.(1) s. 1-2
MF Untitled
 
30 Engedal, Leif Gunnar.
Hva er da et menneske? I begynnelsen er relasjonen : grunntrekk i et kristent menneskesyn. I: Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 ISBN 9788254312650. s. 39-60
MF Untitled
 
31 Engedal, Leif Gunnar.
Imago Hominis : en analyse av antropologiske forutsetningers betydning i psykoterapeutisk teori. I: Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-87-0. s. 294-315
MF Untitled
 
32 Engedal, Leif Gunnar.
Kristen spiritualitet i en postmoderne konsumkultur? : en analyse av Korsvei-bevegelsens disippelspiritualitet. I: Kristen Spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0150-4. s. 93-112
MF Untitled
 
33 Engedal, Leif Gunnar.
Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 (ISBN 9788254312650) 331 s.
MF Untitled
 
34 Engedal, Leif Gunnar; Persson, B. Lennart; Torp, Elisabeth.
Innledning. I: Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 ISBN 9788254312650. s. 13-18
MF Untitled
 
35 Engedal, Leif Gunnar; Persson, B. Lennart; Torp, Elisabeth.
Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 (ISBN 9788254312650) 332 s.
MF Untitled
 
2012
36 Engedal, Leif Gunnar.
Don S. Browning: Reviving Christian humanism: the new conversation on spirituality, theology and psychology. Halvårsskrift for praktisk teologi 2012 ;Volum 29.(1) s. 79-81
MF Untitled
 
37 Engedal, Leif Gunnar.
Modig og tydelig. I: Tro - en kilde til livsmot. Efrem Forlag 2012 ISBN 978-82-92922-28-6. s. 11-13
MF Untitled
 
38 Engedal, Leif Gunnar.
Paul Leer-Salvesen: Forsoning etter krenkelser. Teologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 1.(3) s. 334-337
MF Untitled
 
39 Engedal, Leif Gunnar.
På alle måter svært religiøse-?. Halvårsskrift for praktisk teologi 2012 ;Volum 29.(1) s. 1-2
MF Untitled
 
40 Engedal, Leif Gunnar.
På väg mot något större : en personlig betraktelse. I: Växelverkan mellan erfarenhet och teologi. Lysekil: Föreningen Kompass 2012 ISBN 978-91-979130-2-7. s. 11-24
MF Untitled
 
41 Engedal, Leif Gunnar.
Tilblivelse og oppbrudd. Lys og Liv 2012 ;Volum 78.(2) s. 16-17
MF Untitled
 
2011
42 Engedal, Leif Gunnar.
Det religiøse menneske i psykologien : teorier og posisjoner i religionspsykologisk forskning. Tidsskrift for teologi og kirke 2011 ;Volum 82.(3) s. 207-231
MF Untitled
 
43 Engedal, Leif Gunnar.
En kirke i forandring. Halvårsskrift for praktisk teologi 2011 ;Volum 28.(2) s. 1-2
MF Untitled
 
44 Engedal, Leif Gunnar.
En pilegrim krysser sitt spor : om velsignelsen i den lille samtalen og de alminnelige ordene. Tidsskrift for sjelesorg 2011 ;Volum 31.(2) s. 120-123
MF Untitled
 
45 Engedal, Leif Gunnar.
Fra fengselscelle til pilegrimsvei : en empirisk undersøkelse av innsattes pilegrimserfaringer. Halvårsskrift for praktisk teologi 2011 ;Volum 28.(2) s. 59-73
MF Untitled
 
46 Engedal, Leif Gunnar.
"Hvordan kan Gud tillate..?". Badeliv (Modum Bad) 2011 ;Volum 20.(3) s. ?-
MF Untitled
 
47 Engedal, Leif Gunnar.
Jacob A. Belzen: Towards cultural psychology of religion. Principles, approaches, applications. Halvårsskrift for praktisk teologi 2011 ;Volum 28.(1) s. 84-86
MF Untitled
 
48 Engedal, Leif Gunnar.
Loneliness. I: Zondervan dictionary of Christian spirituality. Grand Rapids, Mich.: Zondervan 2011 ISBN 978-0-310-29066-7. s. 583-584
MF Untitled
 
49 Engedal, Leif Gunnar.
Religious life. I: Zondervan dictionary of Christian spirituality. Grand Rapids, Mich.: Zondervan 2011 ISBN 978-0-310-29066-7. s. 713-714
MF Untitled
 
50 Engedal, Leif Gunnar.
Searching for Spiritual Roots and Discipleship in a Postmodern Consumer Culture: The Norwegian CrossRoad Movement. Spiritus: A Journal of Christian Spirituality 2011 ;Volum 11.(1) s. 51-66
MF Untitled
 
    Vis neste liste