Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2013
1 Røsæg, Nils Aksel.
David Hellholm, Tor Vegge, Øyvind Norderval, Christer Hellholm (Eds.):Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, early Judaism, and early Christianity (BZNW 176/IIII). Teologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 2.(1) s. 79-83
MF Untitled
 
2011
2 Røsæg, Nils Aksel.
Myth in Plutarch and Paul : painting with words and other metaphorical terms. Svensk Exegetisk Årsbok 2011 ;Volum 76. s. 61-94
MF Untitled
 
2008
3 Røsæg, Nils Aksel.
Hvem er egentlig Paulus - reaksjonær rabbi eller raus radikaler? : fire blikk inn i et praktisk teologisk verksted. Halvårsskrift for praktisk teologi 2008 ;Volum 25.(2) s. 62-75
MF Untitled
 
4 Røsæg, Nils Aksel.
Teater - triumfbue - kirke : fra romerske Galilea til romanske Provence. Kyrkohistorisk årsskrift 2008 ;Volum 108. s. 25-46
MF Untitled
 
2007
5 Røsæg, Nils Aksel.
Ny bok om kunsten å preke : en artikkel og en bokmelding : Kjell Arne Morland: Å forkynne Guds storverk: retorikk for kristen forkynnelse og bibelbruk. Luthersk Kirketidende 2007 ;Volum 142.(22) s. 676-678
MF Untitled
 
2006
6 Røsæg, Nils Aksel.
Paulus' omverden og vår verden : noen teser og deres forklaringspotensial. Tidsskrift for teologi og kirke 2006 ;Volum 77.(2) s. 117-142
MF Untitled
 
7 Røsæg, Nils Aksel.
The blinding of Paul : observations to a theme. Svensk Exegetisk Årsbok 2006 ;Volum 71. s. 159-185
MF Untitled
 
2005
8 Røsæg, Nils Aksel.
Larry W. Hurtado : Lord Jesus Christ : devotion to Jesus in earliest Christianity. Luthersk Kirketidende 2005 ;Volum 140.(17) s. 425-
MF Untitled
 
2004
9 Røsæg, Nils Aksel.
Elgvin, Torleif: Mine lepper spiller fløyte : jødiske bønner før Jesus. Tidsskrift for teologi og kirke 2004 ;Volum 75.(1) s. 58-
MF Untitled
 
10 Røsæg, Nils Aksel.
God's image - the hidden theme in Romans. Theology & Life 2004 ;Volum 27.(Special issue) s. 93-116
MF Untitled
 
11 Røsæg, Nils Aksel.
Gorman, Michael J.: Cruciformity. Luthersk Kirketidende 2004 ;Volum 139.(18) s. 514-
MF Untitled
 
12 Røsæg, Nils Aksel.
Jesus remembered : første del av Dunn om urkristendommenshistorie. Luthersk Kirketidende 2004 ;Volum 139.(5) s. 137-138
MF Untitled
 
13 Røsæg, Nils Aksel.
The spirituality of Paul : an active life. Studies in Spirituality 2004 ;Volum 14. s. 49-92
MF Untitled
 
14 Røsæg, Nils Aksel.
Thorsteinsson, Runar M.: Paul's interlocutor in Romans 2 : function and identity in the context of ancient epistolography. Tidsskrift for teologi og kirke 2004 ;Volum 75.(1) s. 58-59
MF Untitled
 
2003
15 Røsæg, Nils Aksel.
Busch Nielsen, Kirsten (red.): Nadver og folkekirke : tolv forelæsninger fra Københavns Universitet. Tidsskrift for teologi og kirke 2003 ;Volum 74.(2) s. 102-
MF Untitled
 
16 Røsæg, Nils Aksel.
Det hellige intranett : var kirken én? : en hypotese under debatt. I: Slik blir kirken til. Tapir Akademisk Forlag 2003 s. 173-188
MF Untitled
 
17 Røsæg, Nils Aksel.
Gerdmar, Anders: Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy : a historiographical case study of Second Peter and Jude. Tidsskrift for teologi og kirke 2003 ;Volum 74.(1) s. 60-61
MF Untitled
 
18 Røsæg, Nils Aksel.
Kirken i Korint : modeller for kirken i nytestamentlig kontekst og i dag. I: Slik blir kirken til. Tapir Akademisk Forlag 2003 s. 79-146
MF Untitled
 
19 Røsæg, Nils Aksel.
Klas Sturesson : Världens frälsare : en text-och tolkaorienterad läsning av några avsnitt och teman i Johannesevangeliet. Tidsskrift for teologi og kirke 2003 ;Volum 74.(3) s. 238-239
MF Untitled
 
20 Røsæg, Nils Aksel.
Samtalen mellom da og nå - en introduksjon : kirkeforskning om kirkens begynnelse og grunnlag. I: Slik blir kirken til. Tapir Akademisk Forlag 2003 s. 13-22
MF Untitled
 
21 Røsæg, Nils Aksel.
Tellbe, Mikael: Med framtiden i ryggen : en guide till Paulus brev och budskap. Tidsskrift for teologi og kirke 2003 ;Volum 74.(2) s. 124-
MF Untitled
 
22 Røsæg, Nils Aksel.
Å fange med bilder : paulinsk prekenkunst i kontekst. Tidsskrift for teologi og kirke 2003 ;Volum 74.(4) s. 243-268
MF Untitled
 
23 Røsæg, Nils Aksel; Kvalbein, Hans.
Slik blir kirken til : kirke i forandring i Det nye testamente. Tapir Akademisk Forlag 2003 (ISBN 8251918693) 194 s. (2)
MF Untitled
 
2002
24 Røsæg, Nils Aksel.
Jesus på ny - kristologi i dag : Bengt Holmberg: Människa och mer : Jesus i forskningens ljus. Luthersk Kirketidende 2002 ;Volum 137.(1) s. 16-17
MF Untitled
 
2001
25 Røsæg, Nils Aksel.
Larsson, Tord: God in the Fourth Gospel : a hermeneutical study of the history of interpretations. Tidsskrift for teologi og kirke 2001 ;Volum 72.(4) s. 316-
MF Untitled
 
26 Røsæg, Nils Aksel.
Tellbe, Mikael: Paul between synagogue and state : Christians, Jews and civic authorities in 1 Thessalonians, Romans, and Philippians. Tidsskrift for teologi og kirke 2001 ;Volum 72.(4) s. 315-316
MF Untitled
 
2000
27 Røsæg, Nils Aksel.
Jesus nå : en introduksjon til problemstillingene. I: 2000 Herrens år! : aspekter ved Jesusskikkelsen inn i det tredje årtusen. Oslo, Trondheim: Verbum 2000 s. 7-10
MF Untitled
 
28 Røsæg, Nils Aksel.
Jesus og tiden : hva mente han egentlig om eskatologien. I: 2000 Herrens år! : aspekter ved Jesusskikkelsen inn i det tredje årtusen. Oslo: Verbum 2000 s. 92-117
MF Untitled
 
29 Røsæg, Nils Aksel.
Mellom selvstendiggjørelse og ydmykelse : møtet mellom erfaringer og antropologiske Bibelboringer. Tidsskrift for teologi og kirke 2000 ;Volum 71.(2) s. 97-117
MF Untitled
 
30 Røsæg, Nils Aksel; Østnor, Lars.
2000 Herrens år : aspekter ved Jesusskikkelsen inn i det tredje årtusen. Oslo: Verbum 2000 (ISBN 8254308446)
MF Untitled
 
1999
31 Røsæg, Nils Aksel.
Den korte tiden - og den nærværende tiden : Jesu og urkristendommens bidrag til dialogen om tidsforståelsen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 1999 ;Volum 11.(4) s. 24-33
MF Untitled
 
32 Røsæg, Nils Aksel.
Lederstruktur i NT og den eldste kirke. Tidsskrift for teologi og kirke 1999 ;Volum 70.(1) s. 3-20
MF Untitled
 
1997
33 Røsæg, Nils Aksel.
Reisehåndbok : studietur til Israel med Det teologiske Menighetsfakultet : utgave til studieturen 4.-15. januar 1998. Oslo: Det Teologiske Menighetsfakultet 1997 126 s.
MF Untitled
 
34 Røsæg, Nils Aksel.
The new perspective on Paul : soteriologisk og praktisk-teologisk potensial. Halvårsskrift for praktisk teologi 1997 (2) s. 38-51
MF Untitled
 
1995
35 Røsæg, Nils Aksel.
Bilder av Jesus i Jesus Research : historisk Jesus-forskning inn i 1990-årene. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 1995 ;Volum 7.(2) s. 12-17
MF Untitled
 
36 Røsæg, Nils Aksel.
Paul's rhetorical arsenal and 1. Corinthians 1-4. Jiandao xuékan = Jian Dao : a journal of Bible & Theology 1995 (3) s. 51-75
MF Untitled
 
1994
37 Røsæg, Nils Aksel.
Acta, hedningemisjonen og Jesus. I: Ad Acta : studier til Apostlenes gjerninger og urkristendommens historie : tilegnet professor Edvin Larsson på 70-årsdagen. Oslo: Verbum 1994 ISBN 82-543-0686-9. s. 302-324
MF Untitled
 
38 Røsæg, Nils Aksel.
Historisk Jesus-forskning inn i 1990-årene : nytt fra forskningsfronten - perspektiver og utfordringer. Tidsskrift for teologi og kirke 1994 ;Volum 65.(1) s. 45-62
MF Untitled
 
1993
39 Røsæg, Nils Aksel.
Rom 13,1-7 i sosialpolitisk kontekst. Nyere forskning : en oversikt og vurdering. Norsk Teologisk Tidsskrift 1993 ;Volum 94.(1) s. 35-54
MF Untitled
 
40 Røsæg, Nils Aksel.
The problems and prospects of mission in the Early Church. Theology & Life 1993 ;Volum 15-16. s. 61-70
MF Untitled
 
1992
41 Røsæg, Nils Aksel.
Hus og vei : en eksegese av utsendelsestalen i evangeliene : Lk 10,2-12p; 9,1-6p. Tidsskrift for teologi og kirke 1992 ;Volum 63.(3) s. 161-179
MF Untitled
 
1990
42 Røsæg, Nils Aksel.
Jesus from Galilee and political power : a socio-historical investigation. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet 1990 573 s.
MF Untitled
 
1989
43 Røsæg, Nils Aksel.
Huskirker og fellesskap : fra urkirken til våre dager. Ung Teologi 1989 ;Volum 22.(3) s. 53-70
MF Untitled
 
1987
44 Røsæg, Nils Aksel.
Aggresjon og sjelesorg : eksegetiske og psykologiske overveielser til et radikalt moment i kristen etikk : Mt 5,38-48/Lk 6,27-38. Halvårsskrift for praktisk teologi 1987 (2) s. 12-23
MF Untitled
 
1982
45 Røsæg, Nils Aksel.
Til tolkningen av tributt-perikopen Mk. 12:13-17 pp : om de historiske forutsetninger og grenser for belysning av Jesu holdning til det konkrete spørsmål. Oslo: N.A. Røsæg 1982 42 s.
MF Untitled