Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 180 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge; Borge, Ole Johan.
A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports 2019 s. 1-4
CICERO MF NIBIO NTNU UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
2018
2 Heiene, Gunnar Harald.
Advarsel: sprengfare. Vårt land 2018 s. 34-35
MF Untitled
 
3 Heiene, Gunnar Harald.
Bioteknologi - Nye muligheter og nye etiske utfordringer. Ideologikonferanse 2018; 2018-02-03 - 2018-02-03
MF Untitled
 
4 Heiene, Gunnar Harald.
Bioteknologi - nye muligheter og nye etiske utfordringer. Faglig seminar; 2018-09-03 - 2018-09-03
MF Untitled
 
5 Heiene, Gunnar Harald.
Martin Luthers betydning for den norske kirkekampen under andre verdenskrig. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volum 7.(1) s. 6-24
MF Untitled
 
6 Heiene, Gunnar Harald.
Thorleif Boman som apologet og sjelesørger.. Faglig seminar om Thorleif Boman; 2018-09-26 - 2018-09-26
MF Untitled
 
2017
7 Heiene, Gunnar Harald.
Bioteknologi og etiske dilemmaer. Seminar; 2017-10-13 - 2017-10-13
MF Untitled
 
8 Heiene, Gunnar Harald.
Bioteknologi og transhumanisme. Etiske utfordringer. Kulturkveld; 2017-10-24 - 2017-10-24
MF Untitled
 
9 Heiene, Gunnar Harald.
Demokrati og religion i flerkulturelle samfunn. Holmenseminaret 2017; 2017-08-21 - 2017-08-21
MF Untitled
 
10 Heiene, Gunnar Harald.
Det verdige menneske - rusmiddelbruk og etikk. Kurs om "tiltak mot rusproblem"; 2017-04-27 - 2017-04-27
MF Untitled
 
11 Heiene, Gunnar Harald.
Kirkens engasjement i et pluralistisk samfunn. I: Kirke og øvrighed i et pluralistisk samfund. Forlaget Kolon 2017 ISBN 9788787737814. s. 137-154
MF Untitled
 
12 Heiene, Gunnar Harald.
Mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne - Systematisk teologi. HEL-konferansen 2017; 2017-11-01 - 2017-11-01
MF Untitled
 
13 Heiene, Gunnar Harald.
Revisjon av bioteknologiloven. Etiske og politiske utfordringer. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn 2017 s. 189-195
MF Untitled
 
14 Heiene, Gunnar Harald.
The Church of Norway and Human Rights: A Presentation (PPT). Konferanse om kirken og menneskerettigheter; 2017-03-14 - 2017-03-14
MF Untitled
 
2016
15 Heiene, Gunnar Harald.
Aktiv dødshjelp - utfordringer for kristen etikk. Luthersk Kirketidende 2016 ;Volum 151.(19) s. 479-482
MF Untitled
 
16 Heiene, Gunnar Harald.
En Gud som solidariserer seg med de svake : 2. søndag i åpenbaringstiden - 15. januar 2017 : Lesetekster: Jes 42,1-6; Apg 18,24-19,7; Evangelietekst: Matt 3,13-17. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2016 ;Volum 44.(5) s. 99-102
MF Untitled
 
17 Heiene, Gunnar Harald.
Genetisk modifikasjon av humane embryo - nye etiske utfordringer. Inter Medicos 2016 ;Volum 59.(1/2) s. 9-11
MF Untitled
 
18 Heiene, Gunnar Harald.
Kan styrke jakten på den perfekte baby. Vårt land 2016 s. 16-17
MF Untitled
 
19 Heiene, Gunnar Harald.
Religion and Human Rights : a Lutheran Perspective. I: Demnitatea si libertatea persoanei umane: abordare interdisciplinara. Craiova: Editura Universitaria 2016 ISBN 978-606-14-1096-5. s. 83-100
MF Untitled
 
20 Thorbjørnsen, Svein Olaf; Heiene, Gunnar Harald.
Språkbruk og dødshjelp. Vårt land 2016 s. 23-23
MF Untitled
 
2015
21 Heiene, Gunnar Harald.
Aud Valborg Tønnessen: Ingrid Bjerkås: Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest. Teologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 4.(4) s. 456-458
MF Untitled
 
22 Heiene, Gunnar Harald.
Menneskesynet som basis for et fellesskap for alle. I: Helt med! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48687-4. s. 55-65
MF Untitled
 
23 Heiene, Gunnar Harald.
Robert Schreiter & Knud Jørgensen (eds.), Mission as Ministry of Reconciliation. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volum 69.(1) s. 56-58
MF Untitled
 
24 Heiene, Gunnar Harald; Lauritzen, Solvor Mjøberg.
National minorities in Norway - overview and experiences. I: Minorities in Oltenia : cultural studies. Targoviste: Bibliotheca Publishing House 2015 ISBN 978-606-772-078-5. s. 186-196
MF Untitled
 
25 Horsfjord, Helene; Sørensen, Torgeir; Heiene, Gunnar Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Holmqvist, Morten.
Kompetanse, utdanning og motivasjon: en kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke. Det teologiske Menighetsfakultet 2015 MF-rapport(1:2015)
MF Untitled
 
2014
26 Heiene, Gunnar Harald.
Conclusions and challenges. I: Religion and multiculturality: educational pathways for local church leaders (CULTA) : handbook. : MF Norwegian School of Theology; Protestantse Theologische Universiteit; Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut; www.ucv.ro; Europe Direct; Regional Development Foundation 2014 s. 66-66
MF Untitled
 
27 Heiene, Gunnar Harald.
Religion and multiculturality: educational pathways for local church leaders (CULTA) : handbook. : MF Norwegian School of Theology; Protestantse Theologische Universiteit; Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut; www.ucv.ro; Europe Direct; Regional Development Foundation 2014
MF Untitled
 
28 Heiene, Gunnar Harald.
Statens forhold til nasjonal identitet og statlig religion på 1900-tallet. I: Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag 2014 ISBN 978-82-7693-203-4. s. 74-91
MF Untitled
 
29 Heiene, Gunnar Harald.
Theological positions and concepts. I: Religion and multiculturality: educational pathways for local church leaders (CULTA) : handbook. : MF Norwegian School of Theology; Protestantse Theologische Universiteit; Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut; www.ucv.ro; Europe Direct; Regional Development Foundation 2014 s. 45-53
MF Untitled
 
30 Heiene, Gunnar Harald; Hovland, Kristine Hofseth; Almås, Guro.
Sett undertrykte fri! : Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene. Oslo: Mellomkirkelig råd 2014
MF Untitled
 
31 Heiene, Gunnar Harald; Myhre, Bjørn; Opsal, Jan Asbjørn; Skottene, Harald; Østnor, Arna.
Tro og tanke : religion og etikk for den videregående skolen. Aschehoug & Co 2014 (ISBN 978-82-03-34810-5)
VID MF Untitled
 
2013
32 Heiene, Gunnar Harald.
Keine Spur von lutherischer Unterwürfigkeit : der norwegische Kirchenkampf gegen die NS-Besatzer als ein Beitrag zur politischen Theologie. Evangelische Zeitung für die Kirche in Norddeutschland 2013 s. 5-5
MF Untitled
 
33 Heiene, Gunnar Harald.
Sjelesorg og homofili - nye perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg 2013 ;Volum 33.(1) s. 18-31
MF Untitled
 
34 Heiene, Gunnar Harald; Hovland, Kristine Hofseth; Almås, Guro.
Sett undertrykte fri! : Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene. Oslo: Mellomkirkelig råd 2013
MF Untitled
 
2012
35 Heiene, Gunnar.
Katolsk sosiallære - et kritisk blikk. I: Hellig uro : 50 år etter Det annet vatikankonsil. Emilia Press AS 2012 ISBN 978-82-7419-143-3. s. 197-224
MF Untitled
 
2011
36 Christiansen, Nicholas; Heiene, Gunnar Harald.
Klima, kirke og karbonfaste.
MF Untitled
 
37 Heiene, Gunnar.
Knut A. Jacobsen (ed.)2010. Bioetikk i verdensreligionene. Religion, medisin og teknologisk endring [Bioethics in World Religions. Religion, Medicine and Technological Transformation]. Nordic Journal of Religion and Society 2011 ;Volum 24.(2) s. 216-220
MF Untitled
 
38 Heiene, Gunnar Harald.
Aila Lauha ja pohjoismaiset kansankirkot = Aila Lauha and the Nordic Folk Churches. Teologinen Aikakauskirja 2011 ;Volum 116.(6) s. 525-533
MF Untitled
 
39 Heiene, Gunnar Harald.
Bishop Eivind Berggrav and Finland : a case study in Nordic ecumenism. I: Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta : Aila Lauhan juhlakirja. Suomen Itämainen Seura 2011 ISBN 978-952-5031-65-2. s. 97-110
MF Untitled
 
40 Heiene, Gunnar Harald.
Global ethics : dialogue on religion and ethics. I: Religion and conflict : essays on the origins of religious conflicts and resolution approaches. London: Harptree Publishing 2011 ISBN 978-0-9566785-0-8. s. 110-122
MF Untitled
 
41 Heiene, Gunnar Harald.
Ikinci Dünya Savasi Sonrasinda Norvec Kilisesi. I: Iskandinav halk kiliseleri : cagdas kilise tarihi. Huddinge: Svenska Islam Stiftelsen 2011 ISBN 978-91-7217-093-3. s. 65-72
MF Untitled
 
42 Heiene, Gunnar Harald.
Kilise ve Ruhaniyat. I: Iskandinav halk kiliseleri : cagdas kilise tarihi. Huddinge: Svenska Islam Stiftelsen 2011 ISBN 978-91-7217-093-3. s. 153-180
MF Untitled
 
43 Heiene, Gunnar Harald.
Rusmidler i et bibelsk perspektiv : konsekvenser for forkyndelsen. I: Holdninger til rusmidler : hvad skal vi formidle og hvordan? : et temahæfte fra Metodistkirkens Råd for Folkesundhed. Vejle?: Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 2011 s. 6-17
MF Untitled
 
44 Heiene, Gunnar Harald.
Til rette ektefolk: Unni Langås og Paul Leer-Salvesen (red.): Til rette ektefolk: holdninger til homofili og ekteskap. Prismet 2011 ;Volum 62.(2) s. 117-119
MF Untitled
 
45 Heiene, Gunnar Harald; Christiansen, Nicholas.
Hat og kjærlighet.
MF Untitled
 
46 Heiene, Gunnar Harald; Thorbjørnsen, Svein Olaf.
Kristen etikk : en innføring. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01803-4) 257 s.
MF Untitled
 
47 Ryman, Björn; Lauha, Aila; Heiene, Gunnar Harald; Lodberg, Peter.
Iskandinav halk kiliseleri : cagdas kilise tarihi. Huddinge: Svenska Islam Stiftelsen 2011 (ISBN 978-91-7217-093-3) 203 s.
MF Untitled
 
2010
48 Heiene, Gunnar.
Miljøetikk - bidrag fra religioner og livssyn. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2010 ;Volum 22.(1) s. 17-21
MF Untitled
 
49 Schmidt, Ulla; Heiene, Gunnar.
Delrapport 1 : Den politiske avtalen og Den norske kirkes særskilte valgregler. I: Når alle stemmer teller : evaluering av demokratireformen i Den norske kirke : Kirkevalget 2009. Oslo: Kifo Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske Menighetsfakultet 2010 ISBN 9788292972137. s. 25-56
MF Untitled
 
2009
50 Austad, Torleiv; Heiene, Gunnar.
Kristne og alkohol : Bibelen ikke entydig. Agenda 3:16 2009 ;Volum 9.(1) s. 32-33
MF Untitled
 
    Vis neste liste