Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Norseth, Kristin.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 ;Volum 72.(2-3) s. 3-4
MF Untitled
 
2 Norseth, Kristin.
Min teologiske reise. Ung Teologi 2018 ;Volum 51.(1) s. 70-73
MF Untitled
 
3 Norseth, Kristin.
Min teologiske reise: Kristin Norseth. Ung Teologi 2018 ;Volum 51.(1) s. 70-73
MF Untitled
 
2017
4 Norseth, Kristin.
Inger-Marie Okkenhaug: En norsk filantrop: Bodil Biørn og armenerne 1905-1934. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volum 71.(1) s. 59-60
MF Untitled
 
5 Norseth, Kristin.
Jomfru Maria og kvinnene. Ekko av det marianske århundre i Norge. I: Segl: Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2017). St. Olav forlag 2017 ISBN 978-82-7024-335-8. s. 291-300
MF Untitled
 
6 Norseth, Kristin.
Josephine Butler og jomfru Maria. Tidsskrift for fag og tro 2017 ;Volum 37.(2) s. 4-8
MF Untitled
 
7 Norseth, Kristin.
Kvinners selvstendiggjøring : 1850-årenes vekkelsesliv fra et kvinneperspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2017 (1) s. 20-38
MF Untitled
 
8 Norseth, Kristin.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volum 71.(2) s. 3-3
MF Untitled
 
9 Norseth, Kristin.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volum 71.(3) s. 3-3
MF Untitled
 
10 Norseth, Kristin.
Misjonsselskapet og kvinnene. Dagen : kristelig dagblad 2017 s. 24-25
MF Untitled
 
2016
11 Norseth, Kristin.
Boktipset: Hognestad, MF, kirken og "landsmålet". Lys og Liv 2016 ;Volum 82.(4) s. 15-15
MF Untitled
 
12 Norseth, Kristin.
Inger Marie Okkenhaug: En norsk filantrop: Bodil Biørn og armenerne 1905-1934. Teologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 5.(4) s. 429-432
MF Untitled
 
13 Norseth, Kristin.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(2-3) s. 3-3
MF Untitled
 
14 Norseth, Kristin.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(1) s. 2-3
MF Untitled
 
15 Norseth, Kristin.
Leder. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 ;Volum 70.(4) s. 3-4
MF Untitled
 
16 Norseth, Kristin.
Raymond Lillevik: Apostates, Hybrids, or True Jews? Jewish Christians and Jewish Identity in Eastern Europe 1860-1914. Teologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 5.(4) s. 438-440
MF Untitled
 
17 Norseth, Kristin; Torgersen, Harald Brummenæs.
Når bedehus blir solgt - en utfordring. Vårt land 2016 s. 20-21
MF Untitled
 
2015
18 Norseth, Kristin.
Kvinnepionerenes dag. Vårt land 2015 s. 48-48
MF Untitled
 
2014
19 Norseth, Kristin.
Dorothe Engelbretsdatter - portrett i et landskap. I: Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag 2014 ISBN 978-82-7693-203-4. s. 154-167
MF Untitled
 
20 Norseth, Kristin.
Forord. I: Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag 2014 ISBN 978-82-7024-283-2. s. 5-6
MF Untitled
 
21 Norseth, Kristin.
Kommunikasjon og kulturmøter. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 ;Volum 68.(2) s. 65-66
MF Untitled
 
22 Norseth, Kristin.
Mitt funn: De nordiske rikers største poetinde. Lys og Liv 2014 ;Volum 80.(1) s. 15-15
MF Untitled
 
23 Norseth, Kristin; Kleivane, Elise; Hareide, Sigurd.
Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag 2014 (ISBN 978-82-7024-283-2) 230 s. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter(149)
NORD USN MF UiO Untitled
 
2013
24 Norseth, Kristin.
Arousing anti-Catholic sentiments on a national scale : the case of Marta Steinsvik and Norway. I: European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective. Rodopi 2013 ISBN 978-90-420-3707-6. s. 149-161
MF Untitled
 
25 Norseth, Kristin.
Kvinnelige lederskap i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. I: Guds rikes skatt : festskrift til Tore Kopperud. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1512-6. s. 283-300
MF Untitled
 
26 Norseth, Kristin.
Misjonskvinner, demokratiseringen av de kristelige organisasjonene og det norske storsamfunnet. Norske historiedager 2013; 2013-05-02 - 2013-05-05
MF Untitled
 
27 Norseth, Kristin.
Nytt lys over kjente personer. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2013 ;Volum 67.(3) s. 129-130
MF Untitled
 
28 Norseth, Kristin.
Selektiv bruk av historien. Vårt land 2013 s. 23-23
MF Untitled
 
29 Norseth, Kristin.
Viktig kraft for stemmerett. Vårt land 2013 s. 21-21
MF Untitled
 
30 Norseth, Kristin; Holbek, Jan Arild.
Kirken ga kvinner stemmerett først. Vårt Land [Avis] 2013-03-08
MF Untitled
 
31 Norseth, Kristin; Sævik, Tore Hjalmar.
Misjonskvinnene banet vei for stemmeretten. Dagen - Velsignet Helg [Avis] 2013-06-15
MF Untitled
 
2012
32 Løvlie, Birger; Norseth, Kristin; Schumacher, Jan.
Forord. I: Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2851-9. s. 9-11
HVO MF Untitled
 
33 Løvlie, Birger; Norseth, Kristin; Schumacher, Jan.
Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-519-2851-9) 281 s.
HVO MF Untitled
 
34 Norseth, Kristin.
Forandring fryder?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2012 ;Volum 66.(1) s. 1-3
MF Untitled
 
35 Norseth, Kristin.
Herrens tjenerinner : Jomfru Maria i lutherske Norge. I: Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2851-9. s. 27-43
MF Untitled
 
36 Norseth, Kristin.
Med klubbe og kårde : [Ingeborg Solbrekken: Kors og kårde: Marta Steinsviks liv og virke]. Vårt land 2012 s. 18-19
MF Untitled
 
2011
37 Norseth, Kristin.
Brian Stanley: The World Missionary Conferance [sic], Edinburgh 1910. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2011 ;Volum 65.(1-2) s. 154-155
MF Untitled
 
38 Norseth, Kristin.
De kristelige organisasjonene og kvinners prestetjeneste. I: Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. Oslo: Verbum 2011 ISBN 9788254311820. s. 195-208
MF Untitled
 
39 Norseth, Kristin.
Johnson, Todd M. & Ross, Kenneth R. (eds.): Atlas of global Christianity 1910-2010. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2011 ;Volum 65.(1-2) s. 156-157
MF Untitled
 
40 Norseth, Kristin.
"-tag Ansvaret og Ledelsen i din egen Haand-" : kvinnelige ledere i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Ung Teologi 2011 ;Volum 43/44.(1) s. 51-62
MF Untitled
 
2010
41 Norseth, Kristin.
Det er ikke gull alt som glimrer. I: Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab. Forlaget ANIS 2010 ISBN 978-87-7457-489-7. s. 141-155
MF Untitled
 
42 Norseth, Kristin.
Koranen i skolegudstjenesten. Vårt land 2010 s. 20-
MF Untitled
 
43 Norseth, Kristin.
Mirjam Bergh: Ingeborg Skjervheim - mor til tusen. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2010 ;Volum 64.(01.feb) s. 108-110
MF Untitled
 
44 Norseth, Kristin.
Philip Jenkins: The lost history of Christianity: the thousand-year golden age of the church in the Middle-East, Africa, and Asia - and how it died. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2010 ;Volum 64.(01.feb) s. 111-112
MF Untitled
 
45 Norseth, Kristin.
Thomas Sundnes Drønen og Marianne Skjortnes (red.): Med hjertet på flere steder: om barn, misjon og flerkulturell oppvekst. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2010 ;Volum 64.(03.apr) s. 233-235
MF Untitled
 
46 Norseth, Kristin.
"4 blaarandede linneder-" : kvinneforeninger i historisk perspektiv. I: Hedrum kirke : 950-årsjubileum 2010. Larvik: Hedrum kirke 2010 ISBN 978-82-303-1593-4. s. 126-135
MF Untitled
 
2009
47 Norheim, Astrid Dalehaug; Svendsen, Lars Fredrik; Søvik, Atle Ottesen; Stordalen, Terje; Norseth, Kristin.
Avviser at jordskjelv var straff. Vårt land [Avis] 2009-01-21
MF UiO Untitled
 
48 Norseth, Kristin.
Bispinne Gislesen - en kvinneaktivist fra 1800-tallet. Misjonstidende 2009 ;Volum 164.(12) s. 16-18
MF Untitled
 
49 Norseth, Kristin.
Bolette Gjør - en moderniseringsagent. Misjonstidende 2009 ;Volum 164.(11) s. 11-
MF Untitled
 
50 Norseth, Kristin.
Bård Eirik Hallesby Norheim: Kan tru praktiserast?: teologi for kristent ungdomsarbeid. Luthersk Kirketidende 2009 ;Volum 144.(10) s. 233-234
MF Untitled
 
    Vis neste liste