Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Renmælmo, Roald.
Bøkkerarbeid. TREinord, seminar; 2019-06-28 - 2019-06-30
NTNU Untitled
 
2 Renmælmo, Roald.
Handverksforskning; Erfaringer frå NTNU sitt bachelorløp. HårFe seminar, Håndverksforskning i museene; 2019-09-18 - 2019-09-19
NTNU Untitled
 
3 Renmælmo, Roald.
Kopi av Haltdalen stavkyrkje - kopibygging som metode for å forske på originalen.. Middelalderuka i Numedal; 2019-07-20 - 2019-07-29
NTNU Untitled
 
4 Renmælmo, Roald.
Skjelterbygg, historisk og geografisk gjennomgang av ein tradisjonell bygningstype.. Workshop for unge handverkere i regi av Kulturminner for alle; 2019-06-03 - 2019-06-07
NTNU Untitled
 
5 Renmælmo, Roald; Heiberg, Thor-Aage.
Snekkerhåndverket på midten av 1700-talet. Snekkersamling i stille verkstad; 2019-09-30 - 2019-10-02
NTNU Untitled
 
6 Renmælmo, Roald; Helje, Mattias.
Spikar var, og er viktige i stavkyrkjene. Fortidsvern 2019 (3) s. 88-93
NTNU Untitled
 
7 Renmælmo, Roald; Kirchhefer, Andreas.
Stavkyrkjene og handverksbasert materialanalyse, foredrag. Årbokseminar; 2019-01-28 - 2019-01-28
NTNU NINA Untitled
 
2018
8 Frontini, Filippo; Siem, Jan Helge; Renmælmo, Roald.
Load-Carrying Capacity and Stiffness of Softwood Wooden Dowel Connections. International Journal of Architectural Heritage 2018 ;Volum 00.(00) s. 1-21
NTNU Untitled
 
9 Kirchhefer, Andreas; Renmælmo, Roald.
Stavkyrkjene og handverksbasert materialanalyse. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2018 s. 197-218
NINA NTNU Untitled
 
10 Renmælmo, Roald.
Fyllingsdører, karm og hengslar. Fagleg samling i snikring av karmar; 2018-10-25 - 2018-10-27
NTNU Untitled
 
11 Renmælmo, Roald.
Knut Larsen Høis og høvelmaking. Veilederseminar i høvelmaking; 2018-05-07 - 2019-05-09
NTNU Untitled
 
12 Renmælmo, Roald.
Kva er det med skottbenken. I: KULTURMINNEFONDET 2003–2018 Fornemmelse av fortida – fordel for framtida. Røros: Kulturminnefondet 2018 ISBN 978-82-998782-6-5. s. 157-168
NTNU Untitled
 
13 Renmælmo, Roald.
Navar og borevinne i snikkararbeid. Navarsmiing og spikarsmiing, seminar; 2018-10-23 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
14 Renmælmo, Roald; Lundvang, Anders.
Oppgangssaga i Aursfjord - enkelt og genialt. Film. https://youtu.be/AcwWmxX0qAY [Internett] 2018-07-01
NTNU Untitled
 
2017
15 Renmælmo, Roald.
Inn i granskauen. Om prosessen frå skog til emne. Klangtreseminaret; 2017-11-25 - 2017-11-25
NTNU Untitled
 
16 Renmælmo, Roald.
Nevertekking og neverløyping, tradisjon og historiske kjelder. Tekking med never og torv; 2017-04-05 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
17 Renmælmo, Roald.
Når eit hus må flyttast. Fortidsvern 2017 (2) s. 54-61
NTNU Untitled
 
18 Renmælmo, Roald; Jarefjäll, Patrik; Karlsson, Tomas; Nilsson, Nina; Westerlund, Tina; Sjömar, Peter.
METODER I HANTVERKSUNDERSÖKNINGAR Rapport från försök med hantverksinriktad forskarutbildning, del 2. I: HANTVERKSVETENSKAP. Hantverkslaboratoriet 2017 ISBN 978-91-983974-2-0. s. 169-221
NTNU Untitled
 
2016
19 Renmælmo, Roald.
Bygging av stavkyrkje som studentprosjekt på NTNU. Den nordnorske stavkirken; 2016-10-06 - 2016-10-07
NTNU Untitled
 
20 Renmælmo, Roald.
Sagdrift i sju generasjonar. Fortidsvern 2016 (1) s. 34-39
NTNU Untitled
 
21 Renmælmo, Roald.
Tradisjonshandverk, blogg som presenterer fagleg innhald i utdanninga vår. https://tradisjonshandverk.com.
NTNU Untitled
 
22 Renmælmo, Roald.
Utdanning i tradisjonelt bygghandverk ved NTNU. Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag; 2016-10-17 - 2016-10-18
NTNU Untitled
 
2015
23 Renmælmo, Roald.
Høvelbenken frå Helberg. Årbok for Bardu 2015 (2) s. 36-41
NTNU Untitled
 
24 Renmælmo, Roald.
Sagstilling på Brandskognes. Målselvkalenderen 2015 s. -
NTNU Untitled
 
2014
25 Renmælmo, Roald.
Aursfjordsaga, ei vassdrive oppgangsag i Malangen i Troms - handverkstradisjonen og saga som museumsgjenstand. Det relevante museum; 2014-10-20 - 2014-10-24
NTNU Untitled
 
26 Renmælmo, Roald.
Aursfjordsaga, saga sin verkemåte og tidsstudier. Dokumentasjonsseminar om oppgangssager og saging; 2014-03-11 - 2014-03-11
NTNU Untitled
 
27 Renmælmo, Roald.
Dokumentasjonsfilm og tidsstudie Aursfjordsaga. Dokumentasjonsseminar om oppgangssager og saging; 2014-03-11 - 2014-03-11
NTNU Untitled
 
28 Renmælmo, Roald.
Handsaging i Tanadalen materialane fortel. Fortidsvern 2014 (1) s. 22-25
NTNU Untitled
 
29 Renmælmo, Roald.
Høvelbenken og snikkarfaget, høvelbenken frå Vasaskipet som ein tidleg referanse. Sesjon, Snekkerfagets utvikling på Bygningsvernkongressen; 2014-09-04 - 2014-09-04
NTNU Untitled
 
30 Renmælmo, Roald.
Kjellingfot og ronghake – nemningar i snikkarhandverket omsett til handverkspraksis. I: "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5. s. 311-321
NTNU Untitled
 
31 Renmælmo, Roald.
Korfor blogg, bloggen som redskap i handverksforsking. Publiseringsformer innan handverksforsking; 2014-05-23 - 2014-05-23
NTNU Untitled
 
32 Renmælmo, Roald.
Oppgangssager i Noreg, historikk og kjeldetilfang. Dokumentasjonsseminar om oppgangssager og saging; 2014-03-11 - 2014-03-11
NTNU Untitled
 
33 Renmælmo, Roald.
Skottbenken. Sesjon Skottbenken på bygningsvernkongressen i 2014; 2014-09-03 - 2014-09-04
NTNU Untitled
 
34 Renmælmo, Roald.
Spørjelistesvar og snikkarhandverket. Sesjonen, Kunnskap om håndverk i arkivene på bygningsernkonkgressen i 2014; 2014-09-05 - 2014-09-05
NTNU Untitled
 
35 Renmælmo, Roald.
Tradisjon og tradisjonshandverk, to sentrale omgrep i handverksforsking. Att sätt ord på fenomen, ting och handlingar; 2014-02-03 - 2014-02-05
NTNU Untitled
 
36 Renmælmo, Roald.
Tømrartradisjonen i Målselv. Roald Haugli vert intervjua av Roald Renmælmo. I: Hantverkare emellan. Mariestad: Hantverkslaboratoriet 2014 ISBN 978-91-981883-1-8. s. 190-209
NTNU Untitled
 
37 Renmælmo, Roald.
Verktøyspor etter snikkaren - spor, tolking og praktiske forsøk. Hypotetisk deduktiv metode i handverksforsking. Fagdag for håndverk; 2014-05-07 - 2014-05-07
NTNU Untitled
 
38 Renmælmo, Roald; Karlsson, Robert.
Med bloggen som redskap. Science faculty magazine [Fagblad] 2014-05-10
NTNU Untitled
 
39 Renmælmo, Roald; Tomas, Karlsson.
Snickaren och handverktygen - Sjur Nesheim från Hordaland fylke inervjuas av Tomas Karlsson och Roald Renmælmo. I: Hantverkare emellan. Mariestad: Hantverkslaboratoriet 2014 ISBN 978-91-981883-1-8. s. 134-149
NTNU Untitled
 
2013
40 Renmælmo, Roald.
Blogg om skottbenk http://skottbenk.wordpress.com.
NTNU Untitled
 
41 Renmælmo, Roald.
Dørsnikring, verktøy og arbeidsmåte. Seminar dørsnikring på Sverresborg; 2013-03-11 - 2013-03-14
NTNU Untitled
 
42 Renmælmo, Roald.
Handhøvling av golvbord - på jakt etter skottbenken. I: Kulturarvets Hantverk. Østersund, Sverige: Jamtli Förlag 2013 ISBN 978-91-7948-248-0. s. 126-141
NTNU Untitled
 
43 Renmælmo, Roald.
Hoggeteknikk gjennom tid og rom - tre dokumenterte døme. Med og uten mage: om tæljing av stoker; 2013-01-28 - 2013-01-31
NTNU Untitled
 
44 Renmælmo, Roald.
Høvelbenk, blogg http://hyvelbenk.wordpress.com.
NTNU Untitled
 
45 Renmælmo, Roald.
Materialer til restaureringsarbeid, analyse av originale materialer og metoder for å skaffe tilsvarende. FRA ALVED TIL KIRKESPON; 2013-10-27 - 2013-10-27
NTNU Untitled
 
46 Renmælmo, Roald.
Neverløyping, tilgang på never i bygningsvernet, hovudinnlegg på seminaret. Näver-täckning till torv- och vedtak; 2013-02-06 - 2013-02-06
NTNU Untitled
 
47 Renmælmo, Roald.
Snikkarhandverk – forskning kring verktygsspår. Nätverksträff och byggnadsvårds-seminarium i Järvsö; 2013-02-08 - 2013-02-09
NTNU Untitled
 
48 Renmælmo, Roald.
Verktøy og verktøyspor i restaureringsarbeid. Seminarium om medeltida timmerbyggnader; 2013-05-31 - 2013-06-01
NTNU Untitled
 
49 Renmælmo, Roald.
Verktøymaking til snikring og restau- reringsarbeid – eit samarbeid mellom snikkar og smed. Byggnadsvårdens konvent 2013; 2013-10-02 - 2013-10-04
NTNU Untitled
 
50 Renmælmo, Roald.
Vindauge i bygningsvernet, snikring og spor. Seminar, Rørosmartnan; 2013-02-22 - 2013-02-22
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste