Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2020
1 Knardal, Per Ståle; Bjørnenak, Trond.
Managerial characteristics and budget use in festival organizations. Journal of Management Control 2020 s. -
NHH NTNU Untitled
 
2019
2 Bjørnenak, Trond.
Strategiske lønnsomhetsanalyser. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2692-4) 174 s.
NHH Untitled
 
2018
3 Andreassen, Roy-Ivar; Bjørnenak, Trond.
Usikkerhet og teknologi - de viktigste driverne for endringer i økonomistyring. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018 ;Volum 21.(6) s. 27-34
NHH NTNU Untitled
 
2017
4 Bjørnenak, Trond.
ABC-hva blir D? - om kalkyler og ny teknologi. Praktisk økonomi & finans 2017 ;Volum 33 [i.e. 34].(1) s. 5-16
NHH Untitled
 
5 Kaarbøe, Katarina; Meidell, Anita; Bjørnenak, Trond.
Seks lærdommer - mot en mer dynamisk virksomhetsstyring. I: Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245021271. s. 75-89
NHH SNF Untitled
 
2016
6 Bjørnenak, Trond; Helgesen, Øyvind.
Bidrar kundelønnsomhetsanalyse med ny informasjon?. I: Produktion og styring - perspektiver på økonomistyring : Festskrift til Poul Israelsen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 ISBN 9788757435214. s. 243-257
NHH NTNU Untitled
 
2013
7 Bjørnenak, Trond.
Management accounting tools in banks: are banks without budgets more profitable?. I: Managing in Dynamic Business Environments - between control and autonomy. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978 1 78254 453 1. s. 51-68
NHH Untitled
 
8 Bjørnenak, Trond.
Styringssystemer og lønnsomhet : en studie av norske sparebanker. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volum 16.(6) s. 31-36
NHH Untitled
 
9 Bjørnenak, Trond; Olsen, Tor-Eirik.
Budsjettets funksjoner: en kritisk diskusjon og erfaringer fra norske virksomheter. I: Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232101672. s. 55-75
NHH NTNU Untitled
 
10 Bjørnenak, Trond; Samuelson, Lars; Østergren, Katarina.
Ettårsstyrning. I: Controllerhandboken. Liber 2013 ISBN 978-91-47-09908-5. s. 421-469
NHH Untitled
 
11 Østergren, Katarina; Bjørnenak, Trond.
Beyond Budgeting - former, drivere og løsningar. I: Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. s. 223-239
NHH Untitled
 
2012
12 Bjørnenak, Trond; Helgesen, Øyvind.
Customer relations and cost management. I: The Routledge Companion to Cost Management. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-59247-5. s. 250-266
NHH NTNU Untitled
 
13 Kaarbøe, Katarina; Bjørnenak, Trond.
The dynamics of management accounting and control systems. I: The Routledge Companion to Cost Management. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-59247-5. s. 163-173
NHH Untitled
 
14 Nørreklit, Hanne; Nørreklit, Lennart; Mitchell, Falconer; Bjørnenak, Trond.
The Rise of the Balanced Scorecard! Relevance Regained?. Journal of Accounting and Organizational Change 2012 ;Volum 8.(4) s. 490-510
NHH Untitled
 
2011
15 Bjørnenak, Trond; Kaarbøe, Katarina.
Dynamiske styringssystemer - hva er det?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 (5) s. 22-30
NHH Untitled
 
2010
16 Bjørnenak, Trond.
Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 eller fra ABC til Beyond Budgeting på 20 år. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 ;Volum 13.(4) s. 49-54
Untitled
 
17 Bjørnenak, Trond.
Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 eller fra ABC til Beyond Budgeting på 20 år. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 ;Volum 13.(4) s. 49-54
NHH Untitled
 
2009
18 Bjørnenak, Trond; Helgesen, Øyvind.
Kunderelasjoner og økonomisk styring. I: Ledelse av Verdikjeder, Service og vedlikehold, risikobaserte metoder. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 9788251923514. s. 99-116
NHH NTNU Untitled
 
19 Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Østergren, Katarina.
Kapitalkostnader i helseforetakene - relevant styringsinformasjon?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5. s. 265-282
NHH NTNU Untitled
 
20 Bjørnenak, Trond; Stensland, Vegar.
Prestasjonsmåling av leverandører. I: Ledelse av Verdikjeder, Service og vedlikehold, risikobaserte metoder. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 9788251923514. s. 117-128
NHH Untitled
 
21 Østergren, Katarina; Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari.
Kapitalkostnader i helseforetak - relevant styringsinformasjon?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5.
SINTEF Untitled
 
2008
22 Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Magnussen, Jon; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Bjørnenak, Trond.
Økonomi og helse: perspektiver på styring. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 9788202263324) 267 s.
NORD NHH NTNU SINTEF Untitled
 
2007
23 Bjørnenak, Trond; Ax, Christian.
Management accounting innovations: origins and diffusion. I: Issues in Management Accounting, Hopper, Northcott adn Scapens (ed). Prentice-Hall 2007 s. 357-376
NHH Untitled
 
24 Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari.
Moderne styringslitteraturs bidrag til produktivitetsmåling. I: Aksjon og interaksjon : om forskerens roller i bedriftsøkonomien. Gyldendal Akademisk 2007 s. 95-109
NHH NTNU Untitled
 
2006
25 Bjørnenak, Trond; Olsen, Trond E..
På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak. Økonomisk forum 2006 ;Volum 1.
NHH Untitled
 
2005
26 Røste, Line Sveberg; Taubøll, Erik; Mørkrid, Lars; Bjørnenak, Trond; Sætre, E.R.; Mørland, T; Gjerstad, Leif.
Antiepileptic drugs alter reproductive endocrine hormones in men with epilepsy. European Journal of Neurology 2005 ;Volum 12. s. 118-124
UiO Untitled
 
27 Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Bjørnenak, Trond.
Effektivitetskrav og kostnadsgruppering for regulering avnettselskaper. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 ;Volum 8.(6) s. 37-46
NHH Untitled
 
28 Bjørnenak, Trond.
Zimmermans argumenter for å fordele kostnader. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 ;Volum 8.(Årg. 8, nr 6) s. 81-83
Untitled
 
29 Bjørnenak, Trond; Ax, Christian.
The Bundling and Diffusion of Management Accounting Innovations - The Case of Balanced Scorecard in Scandinavia. Management Accounting Research 2005 (16) s. 1-20
Untitled
 
30 Bjørnenak, Trond; Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette.
Effektiviseringskrav og kostnadsgruppering for regulering av nettselskaper. ? 2005 (8) s. 37-46
NHH Untitled
 
31 Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Bjørnenak, Trond.
Helse i hver krone? : om økonomisk styring i helsesektoren. Cappelen Damm Akademisk 2005 (ISBN 8202198534) 1 s.
NORD NHH Untitled
 
2002
32 Bjørnenak, Trond.
The development of activity-based costing journal literature 1987-2000. European Accounting Review 2002 ;Volum 11.(3) s. 481-508
UIA Untitled
 
2001
33 Bjørnenak, Trond.
Økonomisk styring av sykehus. I: Helse, økonomi og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2001
UIA Untitled
 
34 Gjesdal, Frøystein; Bjørnenak, Trond.
Økonomisk styring av sykehus (Managing hospitals). I: Askildsen, J.E.; Haug, Kjell: Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesen. Cappelen Damm Akademisk 2001 s. 152-179
NHH UIA Untitled
 
2000
35 Gjesdal, Frøystein; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode.
Pris/fortjeneste versus pris/bok. Hva kan en lære av å sammenligne dem?. I: Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 149-162
NHH Untitled
 
36 Grønhaug, Kjell; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode.
Regnskap og bedriftens strategi. I: Styringssystemer i endring. J.W. Cappelens Forlag AS 2000 s. 175-190
NHH Untitled
 
37 Jörnsten, Kurt; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode.
Internredovisning och matematisk programmering vill "throughput accounting" leda till ett förnyat intresse?. I: Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 163-174
NHH Untitled
 
38 Kinserdal, Arne; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode.
Regnskapet i jussens tjeneste - Caset Erik Penser (Yggdrasil)/Nordbanken. I: Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 127-147
NHH Untitled
 
39 Stemsrudhagen, Jan Ivar; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode.
Er ISO-sertifisering lønnsomt? En studie av kvalitetskostnadene i norsk industri. I: Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 101-116
NHH Untitled
 
40 Bjørnenak, Trond.
Understanding Cost Differences in the Public Sector - a cost driver approach. Management Accounting Research 2000 ;Volum 11. s. 193-211
UIA Untitled
 
41 Bjørnenak, Trond; Ax, Christian; Mellemvik, Frode.
Pakking og diffusjon av regnskapsinnovasjoner - Tilfellet "Balanced Scorcard i Skandinavia". I: Festskrift til Olov Olson. Cappelen Damm Akademisk 2000 s. 99-999
UIA Untitled
 
42 Bjørnenak, Trond; Groot, Tom; Lukka, Kari.
ABC in Norwgian State Railway's passenger transport. I: Cases in Mangement Accounting. Essex, England: Pearson Education Limited 2000 s. 43-53
UIA Untitled
 
1999
43 Bjørnenak, Trond; Boye, Knut.
Økonomisk styring av store foretak: Sykehusenes kostnadsstruktur og finansiering. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 119-131
NHH Untitled
 
44 Bjørnenak, Trond; Olson, Olov.
Unbundling management accounting innovations. Management Accounting Research 1999 ;Volum 10.(4) s. 325-338
NHH Untitled
 
1997
45 Bjørnenak, Trond.
Regnskapsbaserte verktøy i offentlig virksomhet. Praktisk økonomi og ledelse 1997 ;Volum 13.(1) s. 19-25
NHH Untitled
 
46 Bjørnenak, Trond.
Conventional Wisdom and Costing Practices. Management Accounting Research 1997 ;Volum 8.(4)
NHH Untitled
 
47 Bjørnenak, Trond.
Diffusion and accounting: the case of ABC in Norway. Management Accounting Research 1997 ;Volum 8.(2) s. 3-17
NHH Untitled