Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2019
1 Ahlgren, Per Christian; Lind, Johnny; Nyland, Kari.
Styring av samarbeid i offentlig sektor. I: Styring av samarbeid i offentlig sektor. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3293-2. s. 15-32
NTNU Untitled
 
2 Ahlgren, Per Christian; Nyland, Kari.
Administrativ og sosial styring i et interkommunalt samarbeid - en studie av legevakta i Trondheimsområdet. I: Styring av samarbeid i offentlig sektor. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3293-2. s. 223-246
NTNU Untitled
 
3 Ahlgren, Per Christian; Nyland, Kari.
Hvordan få et langsiktig interkommunalt samarbeid til å fungere?. I: Styring av samarbeid i offentlig sektor. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3293-2. s. 159-177
NTNU Untitled
 
4 Ahlgren, Per Christian; Nyland, Kari.
Samhandling utenfor boksen. I: Styring av samarbeid i offentlig sektor. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3293-2. s. 201-222
NTNU Untitled
 
2018
5 Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne.
PENGER OG HELSE : Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245024746) 210 s.
NTNU Untitled
 
2017
6 Knutsson, Hans; Mattisson, Ola; Näsi, Salme; Nyland, Kari; Skærbæk, Peter.
New Public Management in a Scandinavian context. I: Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. Routledge 2017 ISBN 978-1138675940. s. 18-34
NTNU Untitled
 
7 Nyland, Kari; Morland, Charlotte; Burns, John.
The interplay of managerial and non-managerial controls, institutional work, and the coordination of laterally dependent hospital activities. Qualitative Research in Accounting and Management 2017 ;Volum 14.(4) s. 467-495
NTNU Untitled
 
8 Nyland, Kari; Olsen, Tor-Eirik.
Tettere styring i helseforetakene? En studie av mellomlederes holdninger til økonomistyring 2008-2014. Praktisk økonomi & finans 2017 ;Volum 33.(1) s. 36-52
NTNU Untitled
 
9 Nyland, Kari; Saker, Mikael.
Samarbeid og ansvar i Kommune-Norge. I: Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2324-4. s. 115-132
NTNU Untitled
 
10 Saker, Mikael; Nyland, Kari.
Inter‐Organizational Cooperation Challenging Hierarchical Accountability: The Dominated Actors in a Municipal Joint Venture. Financial Accountability and Management 2017 ;Volum 33.(1) s. 102-120
NTNU Untitled
 
2015
11 Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne.
Hybrid controls and accountabilities in public sector management: Three case studies in a reforming hospital sector. International Journal of Public Sector Management 2015 ;Volum 28.(2) s. 90-104
NTNU Untitled
 
2013
12 Nyland, Kari; Andreassen, Charlotte M.
Horisontal styring i sykehus. I: Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. s. 147-175
NTNU Untitled
 
2012
13 Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari.
Reforms and clinical managers' responses: a study in Norwegian hospitals. Journal of Health Organisation and Management 2012 ;Volum 26.(1) s. 15-31
NTNU Untitled
 
14 Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari; Kaarbøe, Katarina.
Governance and the functions of boards An empirical study of hospital boards in Norway. Health Policy 2012 ;Volum 107.(2-3) s. 269-275
NHH NTNU Untitled
 
2011
15 Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari.
Reforms and accounting system changes : a study on the implementation of accrual accounting in Norwegian hospitals. Journal of Accounting and Organizational Change 2011 ;Volum 7.(3) s. 237-258
NTNU Untitled
 
2010
16 Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne.
Økonomistyring i staten - likhet eller mangfold?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 ;Volum 13.(4) s. 27-35
NTNU Untitled
 
2009
17 Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Østergren, Katarina.
Kapitalkostnader i helseforetakene - relevant styringsinformasjon?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5. s. 265-282
NHH NTNU Untitled
 
18 Nyland, Kari; Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Østergren, Katarina.
Same reform- different practices? How regional health enterprises adjust to management control reforms. Journal of Accounting and Organizational Change 2009 ;Volum 5.(1) s. 35-61
NHH NTNU Untitled
 
19 Nyland, Kari; Nyland, Kari; Østergren, Katarina.
Hvilken funksjon har de lokale helseforetaksstyrene?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5. s. 239-264
NHH NTNU Untitled
 
2008
20 Nyland, Kari; Magnussen, Jon.
Measuring efficiency in clinical departments. Health Policy 2008 ;Volum 87.(1) s. 1-7
NTNU Untitled
 
21 Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari.
Mellom politikk og marked om styringsutfordringer i statlige helseforetak. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2008 ;Volum 11.(4) s. 34-45
NORD NHH NTNU Untitled
 
22 Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Magnussen, Jon; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Bjørnenak, Trond.
Økonomi og helse: perspektiver på styring. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 9788202263324) 267 s.
NORD NHH NTNU SINTEF Untitled
 
2007
23 Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari.
Moderne styringslitteraturs bidrag til produktivitetsmåling. I: Aksjon og interaksjon : om forskerens roller i bedriftsøkonomien. Gyldendal Akademisk 2007 s. 95-109
NHH NTNU Untitled
 
2006
24 Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari; Nyland, Kari.
Management and control of public hospitals - the use of performance measures in Norwegian hospitals. A case-study. International Journal of Health Planning and Management 2006 ;Volum 21. s. 133-149
NORD NTNU Untitled
 
2003
25 Nygårdsvik, Irene.
Marketingfagets historie. ? 2003 ;Volum 6.(4) s. 80-92
NHH Untitled
 
2002
26 Supphellen, Magne; Nygårdsvik, Irene.
Testing country brand slogans: conceptual development and empirical illustration of a simple normative model. Journal of Brand Management 2002 ;Volum 9.(04.mai) s. 385-395
NHH Untitled