Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-7 av 7

2020
1 Haualand, Hilde; Bø, Vibeke; Vonen, Arnfinn Muruvik; Hjulstad, Johan; Ringsø, Torill; Nilsson, Anna-Lena; Ferrara, Lindsay Nicole; Anible, Benjamin Donald; Urdal, Gro Hege Saltnes; Agerup, Charlotte Helene; Slowikowska, Beata; Torbjørnsen, Inger Birgitte; Nyhus, Marianne Pilskog; Kermit, Patrick Stefan; Løkken, Marita; Amundsen, Guri; Halvorsen, Rolf Piene.
Når fagfolks manglende kunnskap om språk hindrer hørselshemmede barns utviklingsmuligheter – et tilsvar til Skaug (2020). Norsk tidsskrift for logopedi 2020 ;Volum 20.(3)
HVL OSLOMET NTNU Untitled
 
2018
2 Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli; Nyhus, Marianne Pilskog.
Tolking med bruk av tegn som støtte for munnavlesning - TSS. I: Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-49528-9. s. 180-201
NTNU Untitled
 
2012
3 Nyhus, Marianne Pilskog.
Døve barn og språkutvikling - flere veier og ulike perspektiver. Spesialpedagogikk 2012 (5)
NTNU Untitled
 
4 Raanes, Eli; Nyhus, Marianne Pilskog.
An integrated training exercise in interpreting – incorporating evaluation and reflection. Konferanseinnlegg; 2012-09-17 - 2012-09-19
NTNU Untitled
 
2008
5 Nyhus, Marianne Pilskog.
Introduksjon - fokus på TSS. Noen glimt av erfaringer. TSS: Tolking med tegn-som-støtte; 2008-04-01 - 2008-04-01
NTNU Untitled
 
2007
6 Garden, Marit Kjus; Berge, Sigrid Slettebakk; Nyhus, Marianne Pilskog; Raanes, Eli.
Tolking med metoden TSS (TSS=tegn som støtte til munnavlesning). Tolkeavisa. Medlemsblad av og for tolker tilknyttet tolkeforbundet 2007 (6) s. 6-9
NTNU Untitled
 
2006
7 Nyhus, Marianne Pilskog.
"Mamma, mamma! Er det rett? Sier jeg rett nå?"; En studie av cochlea implantasjon på døve barn, med utgangspunkt i tre foreldrepar til barn med cochlea implantat og to ansatte ved Rikshsopitalets erfaringer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2006 111 s.
NTNU Untitled