Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2013
1 Mathiesen, Lars.
Om fusjonssimulering. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volum 16.(8) s. 40-50
NHH Untitled
 
2 Mathiesen, Lars; Skaar, Jostein; Sørgard, Lars.
Electricity Production in a Hydro System with a Reservoir Constraint*. The Scandinavian Journal of Economics 2013 ;Volum 115.(2) s. 575-594
NHH Untitled
 
2012
3 Mathiesen, Lars; Nilsen, Øivind Anti; Sørgard, Lars.
A note on upward pricing pressure: the possibility of false positives. Journal of Competition Law & Economics 2012 ;Volum 8.(4) s. 881-887
NHH Untitled
 
2011
4 Mathiesen, Lars; Nilsen, Øivind Anti; Sørgard, Lars.
Merger simulations with observed diversion ratios. International Review of Law and Economics 2011 ;Volum 31.(2) s. 83-91
NHH Untitled
 
2010
5 Mathiesen, Lars.
On Modeling the European Market for Natural Gas. Energy Systems 2010 s. 83-100
NHH Untitled
 
6 Mathiesen, Lars.
On modeling the European market for natural gas. I: Energy, natural resources and environmental economics. Springer 2010 ISBN 978-3-642-12066-4. s. 83-100
NHH Untitled
 
2006
7 Mathiesen, Lars.
The MAREQ-type model. I: Information technology, decision making and learning in a business management context: A Festschrift in honour of Anne Mette Fuglseth. Fagbokforlaget 2006 s. 146-159
NHH Untitled
 
2004
8 Mathiesen, Lars.
Økonomiske analyser i konkurransemyndighetenes vurderinger av fusjon og prissamarbeid. I: Konkurranse i samfunnets interesse : festskrift til EinarHope. Fagbokforlaget 2004 s. 103-123
NHH Untitled
 
9 Mathiesen, Lars; Mæstad, Ottar.
Climate Policy and the steel industry: achieving global emission reductions by an incomplete climate agreement. Energy Journal 2004 ;Volum 25.(4) s. 91-114
NHH SNF Untitled
 
1999
10 Mathiesen, Lars; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jørnsten, Kurt.
Modellering av økonomisk likevekt og beregning av likevektspriser. I: Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 23-50
NHH Untitled
 
1998
11 Mathiesen, Lars.
Norsk klimagassregulering etter Kyoto. ? 1998 (1) s. 3-8
NHH Untitled
 
1997
12 Mathiesen, Lars; Sandmo, Agnar; Hagen, Kåre Petter.
Einar Hope og SNF (Einar Hope and SNF). I: Deregulering og konkurranse. SNF årbok 1997. Fagbokforlaget 1997 s. 189-195
NHH Untitled
 
13 Mathiesen, Lars; Håkonsen, Lars.
CO2-Stabilization May Be a No-Regrets Policy. Environmental and Resource Economics 1997 ;Volum 9.(2) s. 171-198
NHH Untitled
 
14 Mathiesen, Lars; Håkonsen, Lars.
Om måling av samfunnsøkonomiske kostnader ved økt offentlig ressursbruk (On the measurement of the cost of public funds). Norsk økonomisk tidsskrift 1997 (111) s. 185-206
NHH Untitled