Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2020
1 Jenssen, Annepetra Røkke.
Om å bidra konkret til inkludering og bygging av fellesskap i kroppsøving.
NTNU Untitled
 
2 Østerlie, Ove; Jenssen, Annepetra Røkke; Vesterdal, Knut; Skotnes, Christian Engen.
Frokostmøte, debatt: Tverrfaglig tema "demokrati og medborgerskap". Frokostmøte; 2020-02-27 - 2020-02-27
NTNU Untitled
 
2019
3 Jenssen, Annepetra Røkke.
How to Promote Teacher Students Understanding of the Concept ‘Bildung’. 2ndWorld Congress on Humanities and Social Sciences"; 2019-10-24 - 2019-10-26
NTNU Untitled
 
4 Jenssen, Annepetra Røkke.
Skolens rolle i folkehelsearbeid. Folkehelse for barn og ungdom; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU Untitled
 
5 Nyvoll, Arild; Jenssen, Annepetra Røkke; Slåttum, Karoline; Riseth, Inga.
Cards for Democracy for all. Strasbourg; Oslo: Learn to Change 2019 72 s.
NTNU Untitled
 
2018
6 bakke, synnøve; bakke, synnøve; Jenssen, Annepetra Røkke.
NKR Brennpunkt. NRK 1 [TV] 2018-04-25
NTNU Untitled
 
7 Jenssen, Annepetra Røkke.
Inclusion and democratic values in physical education. Association for Teacher Education in Europe 2018 ;Volum 42. s. 206-218
NTNU Untitled
 
8 Jørgensen, Camilla Stabel; Jenssen, Annepetra Røkke.
How do we assess teacher students in Physical Education and Religious Education? Similarities and differences. 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation; 2018-11-12 - 2018-11-14
NTNU Untitled
 
2017
9 Jenssen, Annepetra Røkke.
“Inclusion and Human Righs´ values in Physical Education”. 2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching; 2017-09-23 - 2017-09-25
NTNU Untitled
 
10 Jenssen, Annepetra Røkke.
Teacher Students involved in writing parts of their own textbook. I: EDULEARN17 proceedings : 9th international confererence om education and new learning technologies. The International Academy of Technology, Education and Development 2017 ISBN 978-84-697-3777-4. s. 6682--6689
NTNU Untitled
 
11 Jenssen, Annepetra Røkke.
Teacher Students involved in writing parts of their own textbook. EDUlearn 9th International conference on education and new learning technologies; 2017-07-02 - 2017-07-05
NTNU Untitled
 
12 Jenssen, Annepetra Røkke.
Vurdering av studenters forståelse av ballspill. NIHs kroppsøvingskonferanse; 2017-06-08 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
2016
13 Jenssen, Annepetra Røkke.
Inkludering og samspill i kroppsøving. Den 14. nordiske lærerkonferansen 2016; 2016-05-10 - 2016-05-13
NTNU Untitled
 
14 Jenssen, Annepetra Røkke.
To Promote Fair Play and Inclusion in Ballgames. 2016 AIESEP International Conference; 2016-06-08 - 2016-06-11
NTNU Untitled
 
2015
15 Jenssen, Annepetra Røkke.
Fysisk aktiv læring – Utfordringer i uterommet.. Trondheim: Hist, ALT 2015 37 s.
NTNU Untitled
 
16 Jenssen, Annepetra Røkke.
Promoting inclusion through ballgames. Strasbourg: Council of Europe, Education 2015 ;Volum 2015.15 s. The Pestalozzi Programme, Council of Europe -Training Programm(EPAS)
NTNU Untitled
 
17 Jenssen, Annepetra Røkke.
Turn i GLU 1-7. Trondheim: HiST, ALT 2015 51 s.
NTNU Untitled
 
2014
18 Jenssen, Annepetra Røkke.
Fag i uterom. I: Fysisk aktiv læring. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46282-3. s. 114-133
NTNU Untitled
 
19 Jenssen, Annepetra Røkke.
Leik i skolen (27sider). hist Trondheim 2014
NTNU Untitled
 
2013
20 Jenssen, Annepetra Røkke.
Sentrale ballspill: Kompendium i ball: Del 2. Trondheim: HiST, ALT 2013
NTNU Untitled
 
21 Jenssen, Annepetra Røkke.
Skriving og nøkkelkompetanser i kroppsøving. Fou i praksis; 2013-04-23 - 2013-04-24
NTNU Untitled
 
2012
22 Ristesund, Ingeborg; Moen, Marit; Svartaas, Gun; Jenssen, Annepetra Røkke.
Lærerutdannere i praksisfeltet. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 363-373
NTNU Untitled
 
2011
23 Jenssen, Annepetra; Bjerke, Øyvind.
Videopaper i kroppsøving. Fou i praksis; 2011-04-26 - 2011-04-27
NTNU Untitled
 
24 Jenssen, Annepetra Røkke.
”Hvordan utfordre hele mennesket gjennom Uteskole” It’s learning forlag.. Trondheim: Hist, alt. It's learning forlag 2011 31 s.
NTNU Untitled
 
25 Jenssen, Annepetra Røkke.
Kompendium i turn, GLU 1-7. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag 2011 25 s.
NTNU Untitled
 
26 Ristesund, Ingeborg; Svartaas, Gun; Jenssen, Annepetra Røkke; Moen, Marit Larsdatter.
Lærerutdannere i praksisfeltet i grunnskolelærerutdanningen. FoU i praksis 2011; 2011-04-26 - 2011-04-27
NTNU Untitled
 
2010
27 Bjerke, Øyvind; Jenssen, Annepetra Røkke.
Innledning. I: Kompendium i Basis. Tapir Akademisk Forlag 2010 s. 3-12
NTNU Untitled
 
28 Bjerke, Øyvind; Jenssen, Annepetra Røkke.
Kompendium i Basis. Tapir Akademisk Forlag 2010 103 s.
NTNU Untitled
 
29 Jenssen, Annepetra.
Skriving i kroppsøving. Kroppsøvingsstudenter skriver deler av sin egen lærebok. FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga; 2010-05-10 - 2010-05-11
NTNU Untitled
 
30 Jenssen, Annepetra Røkke.
Ballbasis. I: Kompendium i Basis. Tapir Akademisk Forlag 2010 s. 59-87
NTNU Untitled
 
2009
31 Jenssen, Annepetra.
Elevers favorittplasser. Fou i praksis; 2009-04-23 - 2009-04-24
NTNU Untitled
 
32 Jenssen, Annepetra.
Pupils' special places. Literacy as worldmaking - A challenge to educational research, NERA's 37th congress; 2009-03-05 - 2009-03-07
NTNU Untitled
 
33 Jenssen, Annepetra.
Ungdomsskoleelever og bruk av uterommet. I: FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2417-7. s. 181-191
NTNU Untitled
 
2008
34 Jenssen, Annepetra.
Er ungdomsskoleelever fysisk aktive i friminuttene?. FoU i praksis; 2008-04-17 - 2008-04-18
NTNU Untitled
 
35 Jenssen, Annepetra.
Skolegård med høy puls. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1. s. 387-391
NTNU Untitled
 
2007
36 Jenssen, Annepetra.
Skolegård med høy puls. FoU i praksis; 2007-04-19 - 2007-04-20
NTNU Untitled
 
2006
37 Jenssen, Annepetra; Fjørtoft, Ingunn; Gundersen, Kari Aasen.
Skolens uteområde - Veiviser for uteanlegg. Nettverket for fysisk aktivitet. Konferanse; 2006-09-04 - 2006-09-04
USN NTNU UIA Untitled
 
2005
38 Jenssen, Annepetra.
Skolens uteområde og fysisk aktivitet. - Hvilke rom trengs?. NETTVERK FOR FYSISK AKTIVITET; 2005-12-12 - 2005-12-13
NTNU Untitled
 
2003
39 Jenssen, Annepetra.
Cross-curricular learning in an outdoor environment. Outdoor education; 2003-08-07 - 2003-08-09
NTNU Untitled
 
40 Jenssen, Annepetra.
Kroppsøving som sentreringsfag i en helhetlig og tverrfaglig uteskole. Midt-Norsk Nettverks FOU-dag; 2003-02-14 - 2003-02-14
NTNU Untitled
 
41 Jenssen, Annepetra; Måsøval, Heidi Strømskag.
Tverrfaglig uteskole med vekt på kroppsøving og matematikk -`Utfordringer til hode og kropp´: Parallellsesjon. Barn og ungdom ut i naturen: Nordisk idrettslærerkongress; 2003-06-23 - 2003-06-27
NTNU Untitled
 
42 Jenssen, Annepetra Røkke.
Cross-Curricular Learning in an Outdoor Environment. HIF-rapport 2003 (18) s. 57-62
NTNU Untitled
 
1999
43 Jenssen, Annepetra.
Lavdosert utholdende styrketrening, kronisk muskel- og skjelettlidelse og smerteopplevelse : en intervensjonsstudie. Levanger: Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999 1 s.
NORD Untitled