Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2019
1 Jacobsen, Inger; Herberg, Eva Berthling.
FO på tilskuerbenken. Fontene 2019 (4/2019)
OSLOMET NTNU Untitled
 
2 Jacobsen, Inger; Husby, Inger Sofie Dahlø.
Hvordan implementere og videreutvikle ny kunnskap i kollegiet -en variant av "flipped classroom" som pedagogisk strategi. Workshop oppvekst og utdanning; 2019-05-22 - 2019-05-22
NTNU Untitled
 
3 Jacobsen, Inger; Husby, Inger Sofie Dahlø.
Satsing på studentaktivt læringsmiljø - kan vår variant av "flipped classroom" være et svar?. Fagseminar; 2019-12-05 - 2019-12-05
NTNU Untitled
 
4 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Barnevernet må stille tydeligere krav til kompetanse. Trønder-avisa 2019
NTNU Untitled
 
5 Jacobsen, Inger; Lichtwarck, Willy; Lichtwarck, Willy.
Hvordan hjelpe barn og familier som lever i en kompleks og sammensatt livssituasjon?. Møte med statsråd Ingolf Ropstad; 2019-04-12 - 2019-04-12
NTNU UiT Untitled
 
2018
6 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Statsrådene må bedre utdanningen i barnevernet. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
2017
7 Jacobsen, Inger.
Et syn på barn til barnets beste?-Om barnesynet i barnevernspedagogutdanningen. Foredrag; 2017-09-20 - 2017-09-22
NTNU Untitled
 
8 Jacobsen, Inger.
Hva vet utdanningsinstitusjonene om kompetansebehovet i barnevernet?. Foredrag; 2017-06-08 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
9 Jacobsen, Inger.
Om barnevernspedagogutdanningens og sosionomutdanningens kvalitet og relevans.. Foredrag; 2017-12-06 - 2017-12-06
NTNU Untitled
 
2016
10 Jacobsen, Inger.
Alle er ikke skikket til å jobbe med barn. Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2016 (7) s. 48-49
NTNU Untitled
 
11 Jacobsen, Inger.
Følelsene må med. Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2016 (1) s. 21-21
NTNU Untitled
 
12 Jacobsen, Inger.
Å forsterke et barneperspektiv - perspektiver for fremtidens barnevern med barnet i sentrum.
NTNU Untitled
 
13 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Barnevernets kompetanse må styrkes. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
14 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Kompetanse i barnevernet. Trønderavisa 2016 s. 29-29
NTNU Untitled
 
2015
15 Jacobsen, Inger.
Døråpnere til barneverntjenester? - en kvalitativ intervjustudie av faglige ledere i helsestasjon, barnehage, skole og barneverntjeneste. Trondheim: Høgskolen i Sør Trøndelag 2015 126 s.
NTNU Untitled
 
16 Jacobsen, Inger.
Kompetanse i barnevernet. Fagdag for ansatte i BLD - barnevernavdelingen; 2015-12-04 - 2015-12-04
NTNU Untitled
 
17 Jacobsen, Inger.
Utagerende barn i skolen, eller barn med samspillsvansker?. Adresseavisen 2015 s. -
NTNU Untitled
 
2011
18 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Hvordan styrke barnevernfeltet?. Fontene forskning 2011 (1) s. 85-89
NTNU Untitled
 
2010
19 Jacobsen, Inger.
En utdanning må ha hovedfokus på utsatte barn og unge. Yrkesfaglig konferanse for sosionomer; 2010-10-25 - 2010-10-25
NTNU Untitled
 
20 Jacobsen, Inger.
Hva slags kompetanse trenger barnevernet? Hvordan skal fremtidens utdanning være? Hva skal FO mene?. Fagmøte FO; 2010-09-20 - 2010-09-20
NTNU Untitled
 
21 Jacobsen, Inger.
NOU 2009: 8 - hva nå?. Yrkesfaglig konferanse for barnevernpedagoger; 2010-10-26 - 2010-10-26
NTNU Untitled
 
22 Jacobsen, Inger.
NOU 2009: 8 Muligheter og utfordringer på veien til fremtidens barnevern. Yrkesfaglig konferanse for barnevernpedagoger; 2010-11-27 - 2010-11-27
NTNU Untitled
 
23 Jacobsen, Inger.
Veiledning som sosialpedagogisk praksis. I: Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng. Oslo: Fellesorganisasjonen 2010 ISBN 9788290858075. s. 161-
NTNU Untitled
 
24 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Én utdanning må ha hovedfokus på utsatte barn og unge. Fontene 2010 (8) s. 44-45
NTNU Untitled
 
2009
25 Jacobsen, Inger.
Kommentar til: Om inngangsporten til barnevernet Meldingsmøte eller undersøkelse?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009 (2) s. 124-127
NTNU Untitled
 
26 Jacobsen, Inger.
Meldingsmøte - en metode i meldefasen når bekymring meldes etter Lov om barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009 (2) s. 128-133
NTNU Untitled
 
27 Jacobsen, Inger.
Om NOU 2009:8. Konferanse om utdanning, samhandling og identitet; 2009-11-25 - 2009-11-25
NTNU Untitled
 
28 Jacobsen, Inger.
Om NOU 2009:8. Årsmøte. FO-medlemmer ved høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner; 2009-12-04 - 2009-12-04
NTNU Untitled
 
2008
29 Jacobsen, Inger.
Utfordringer for barnevernpedagogen i nåtid og framtid. Jubileumsseminar for Barnevernpedagogen; 2008-12-04 - 2008-12-04
NTNU Untitled
 
30 Jacobsen, Inger; Hustad, Dorothea.
Supervision ¿ presentation of a ¿toolbox". Formation Educateurs Sociaux Europeens Seminar; 2008-04-24 - 2008-04-26
NTNU Untitled
 
2007
31 Jacobsen, Inger.
Barnevernets forebyggende arbeid : barnevernsarbeideren i tverrfaglig samarbeid og veiledning som bevisstgjøringsprosess. I: Forebyggende barnevern : samarbeid for barnets beste. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0401-4. s. 101-130
NTNU Untitled
 
2004
32 Jacobsen, Inger.
Opplæring av tilsynsførere. Opplæringsseminar, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; 2004-11-16 - 2004-11-16
NTNU Untitled
 
2003
33 Hustad, Dorothea; Jacobsen, Inger.
"Langt igjen til Royal Albert Hall..." : om utviklingsarbeid i praksisfeltet, påvirker det undervisninga vår?. Velferdsstatens barndom og ungdom; 2003-08-12 - 2003-08-12
NTNU Untitled
 
34 Jacobsen, Inger.
Om samarbeid med barneverntjenesten. Fagmøte, Stavne gård; 2003-02-12 - 2003-02-12
NTNU Untitled
 
2002
35 Hustad, Dorothea; Jacobsen, Inger.
Om veiledning og reflekterende prosesser. utenTitteltekst; 2002-03-22 - 2002-03-22
NTNU Untitled
 
36 Jacobsen, Inger.
"Familien pluss to" : om samarbeid mellom barneverntjenestn og sosialtjenesten. Nardo hjelpetjeneste og sosialtjeneste, fagmøte; 2002-02-08 - 2002-02-08
NTNU Untitled
 
37 Jacobsen, Inger.
Man kan bytte hatter men ikke kappe hodet. FO Nord-Trøndelag, jubileumsseminar; 2002-10-25 - 2002-10-25
NTNU Untitled
 
38 Jacobsen, Inger.
Om å være foreldre mellom kjærlighet og autoritet. utenTitteltekst; 2002-02-07 - 2002-02-07
NTNU Untitled
 
39 Jacobsen, Inger.
Om å være foreldre mellom kjærlighet og autoritet. utenTitteltekst; 2002-04-23 - 2002-04-23
NTNU Untitled
 
40 Jacobsen, Inger.
Om å være foreldre mellom kjærlighet og autoritet. utenTitteltekst; 2002-03-06 - 2002-03-06
NTNU Untitled
 
41 Jacobsen, Inger.
Trenger ungdommene foreldre?. Fagmøte for foreldre og elever Blussuvold skole; 2002-03-14 - 2002-03-14
NTNU Untitled
 
42 Jacobsen, Inger.
Å være foreldre mellom kjærlighet og autoritet. utenTitteltekst; 2002-04-16 - 2002-04-16
NTNU Untitled