Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2019
1 Hanger, Nina; Johnsen, Lydia; Rambech, Kristin.
Erfaringer fra videreutdanningskurs i ultralyd av dialysefistler ved NTNU. NyreNytt 2019 (1) s. 16-17
NTNU UiB Untitled
 
2 Hanger, Nina; Rambech, Kristin.
Presentasjon av radiografutdanningen ved NTNU, campus Trondheim. Hold Pusten 2019
NTNU Untitled
 
2018
3 Rambech, Kristin; Hanger, Nina; Johnsen, Lydia.
Promoteringsbrosjyre om nytt kurs i Ultralyd av dialysefistler.
NTNU UiB Untitled
 
4 Siddle, Heidi; Mandl, Peter; Aletaha, Daniel; Vlieland, Thea P.M. Vliet; Backhaus, Marina; Cornell, P.; D'Agostino, Maria Antonietta; Ellegaard, Karen; Iagnocco, Annamaria; Jakobsen, Bente; Jasinski, T.; Kildal, Nina Hanger; Lehner, M.; Möller, Ingrid; Supp, G. M.; O'Connor, Philip; Redmond, Anthony C.; Naredo, Esperanza; Wakefield, Richard J..
The EULAR points to consider for health professionals undertaking musculoskeletal ultrasound for rheumatic and musculoskeletal diseases. Annals of the Rheumatic Diseases 2018 ;Volum 77.(2) s. 312-313
NTNU STO Untitled
 
2017
5 Hanger, Nina; Johnsen, Lydia; Rambech, Kristin.
Ultralyd av AV-fistler for hemodialyse. NyreNytt 2017 (2) s. 30-31
NTNU Untitled
 
6 Rambech, Kristin; Hanger, Nina; Johnsen, Lydia.
Informasjonsbrosjyre om nytt EVU-kurs; Ultralyd av dialysefistler.
NTNU UiB Untitled
 
2016
7 Kildal, Nina Hanger.
Kontrastmidler i røntgendiagnostikk - for radiografer. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-690305-0-1) 82 s.
NTNU Untitled
 
8 Kildal, Nina Hanger; Johnsen, Lydia; Bøen, Gunn Catrin Fossum.
Nasjonal utdanning i ultralyd av hjerte og kar. NFUDs symposium 2016; 2016-04-13 - 2016-04-15
NTNU Untitled
 
9 Siddle, Heidi; Kildal, Nina Hanger; Mandl, Peter; Aletha, D; Vliet Vlieland, T.P.; Backhaus, Marina; Cornell, P.; Agostino, Mazziotta; Ellegaard, Karen; Iagnocco, Annamaria; Jacobsen, Bente; Jasinski, T.; Lehner, M.; Möller, Ingrid; Supp, G. M.; O'Connor, P; Redmond, A. C.; Naredo, Esperanza; Wakefield, Richard J..
Points to consider for Health Professionals undertaking musculoskeletal ultrasound for rheumatic and musculoskeletal diseases: Progress of a EULAR Task Force. Annual European Congress; 2016-06-05 - 2016-06-07
NTNU Untitled
 
2015
10 Kildal, Nina Hanger; Johnsen, Lydia; Hisdal, Jonny; Pedersen, Gustav.
Nasjonal utdanning av ultralydteknikere til karfysiologiske laboratorium. Norsk karkirurgisk forenings høstmøtesymposium; 2015-10-22 - 2015-10-24
HAUKELAND NTNU UiO Untitled
 
11 Kildal, Nina Hanger; Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen; Sitter, Beathe.
I Røntgens fotspor. Hold Pusten 2015 (6) s. 16-17
NTNU Untitled
 
12 Kildal, Nina Hanger; Rambech, Kristin; Reidunsdatter, Randi Johansen; Sitter, Beathe.
I Røntgens fotspor. www.adressa.no 2015 s. -
NTNU Untitled
 
2014
13 Kildal, Nina Hanger; Jakobsen, Bente; Koksvik, Hege.
Development and implementation of a musculoskeletal ultrasound training program for nurses. Annals of the Rheumatic Diseases 2014 (73) Suppl. 2
NTNU STO Untitled
 
14 Kildal, Nina Hanger; Jakobsen, Bente; Koksvik, Hege.
Grunnleggende kurs i ultralyd av muskel/skjelettsystemet. Norsk rheumabulletin 2014 (1) s. 21-23
NTNU STO Untitled
 
2012
15 Kildal, Nina Hanger.
Kompetanseoppbygging, formell utdanning og intern opplæring. Krav til formell utdanning, vilkår for veiledet praksis, samt målsettingen idet avdelingene iverksetter intern opplæring av radiografer for å utføre ultralydundersøkelser. Rundbordskonferanse; 2012-09-26 - 2012-09-26
NTNU Untitled
 
16 Kildal, Nina Hanger.
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar.
NTNU Untitled
 
17 Kildal, Nina Hanger.
Workshop: helsepolitikk, profesjonsutvikling og arbeidslivspolitikk. Forberedelse til planlegging av ny strategi og politisk plattform; 2012-08-30 - 2012-08-30
NTNU Untitled
 
18 Kildal, Nina Hanger; Mæhle, Jørgen.
Norsk ekkoteknikerutdanning. De første studentene snart i mål. Hjerteforum 2012 ;Volum 25.(3) s. 52-54
NTNU Untitled
 
2010
19 Kildal, Nina Hanger.
Erfaring med innføring av sonografer i norske bildediagnostiske avdelinger. Trondheim: NTNU Det Medisinske fakultet 2010 43 s.
NTNU Untitled
 
20 Kildal, Nina Hanger.
Erfaring med innføring av sonografer i norske bildediagnostiske avdelinger. Fagdag for Sykehuset Innlandet, og Høgskolen i Gjøvik; 2010-11-26 - 2010-11-26
NTNU Untitled
 
21 Kildal, Nina Hanger.
Ny videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar. Hold Pusten 2010 ;Volum 5.(5) s. 1-
NTNU Untitled
 
2009
22 Kildal, Nina Hanger.
Abdominale røntgenunderskelser: GI-traktus og nyrer/urinveier. Tapir Akademisk Forlag 2009 46 s.
NTNU Untitled