Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Lamøy, Liv Inger; Kilvik, Astrid.
Skrankearbeid må få høyere status og skinne! Om TREFF-prosjektet ved NTNU Universitetsbiblioteket. Bibliotekaren (Oslo) 2020 (1/2) s. 53-55
NTNU Untitled
 
2 Malmedal, Wenche Karin; Kilvik, Astrid; Steinsheim, Gunn; Botngård, Anja.
A literature review of survey instruments used to measure staff-to-resident abuse in residential care settings.. Nursing Open 2020 ;Volum 00. s. 1-11
NTNU Untitled
 
3 Øvern, Karen Marie; Kilvik, Astrid.
Better together: building a new support site for bachelor’s students in nursing. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2020 ;Volum 16.(1)
NTNU Untitled
 
2019
4 Besnier, Elodie; Thomson, Katie; Stonkute, Donata; Mohammad, Talal; Akhter, Nasima; Todd, Adam; Jensen, Magnus Rom; Kilvik, Astrid; Bambra, Clare.
Which public health interventions are effective in reducing morbidity, mortality and health inequalities from infectious diseases amongst children in low-income and middle-income countries (LMICs): protocol for an umbrella review. BMJ Open 2019 ;Volum 9:e032981. s. 1-10
NTNU Untitled
 
5 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Bibliotekets førstelinje som knutepunkt: sluttrapport. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 6 s.
NTNU Untitled
 
6 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Skranken i UH-bibliotek: resepsjon eller pedagogisk verktøy?. VIRAK Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek; 2019-06-13 - 2019-06-14
NTNU Untitled
 
7 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Skranken som møteplass - hvordan skape gode møter med studentene. Fagdag for biblioteket på Høgskolen i Innlandet; 2019-12-16 - 2019-12-16
NTNU Untitled
 
8 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
TREFF - mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Årsmøte i Bibliotekarforbundet Trøndelag; 2019-02-28 - 2019-02-28
NTNU Untitled
 
9 Lamøy, Liv Inger; Kilvik, Astrid.
The Library Desk in Academic Institutions: Reception or Pedagogical Tool?. 40th IATUL Conference; 2019-06-23 - 2019-06-27
NTNU Untitled
 
10 Lamøy, Liv Inger; Kilvik, Astrid.
TREFF - mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Nasjonalt seminar om skranketjenesten i UH-bibliotek; 2019-04-04 - 2019-04-04
NTNU Untitled
 
11 Lamøy, Liv Inger; Kilvik, Astrid; Aldo, Kristin; Holmen, Mona.
TREFF - mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Haakon Nyhus-seminaret 2019; 2019-11-28 - 2019-11-28
NTNU Untitled
 
2018
12 Kilvik, Astrid; Marchant, Mónica; Øvern, Karen Marie.
STEG: Litteratursøk for bacheloroppgaven i sykepleie. Læringsfestivalen, NTNU; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
13 Kilvik, Astrid; Marchant, Mónica; Øvern, Karen Marie.
STEG: Litteratursøk for bacheloroppgaven i sykepleie. SMH-dagene 2018; 2018-11-06 - 2018-11-07
NTNU Untitled
 
14 Reidunsdatter, Randi Johansen; Kilvik, Astrid.
Nettbasert masteremne i forskningsmetode – tverrfaglig samarbeid gir uttelling. Læringsfestivalen, NTNU; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
15 Reidunsdatter, Randi Johansen; Kilvik, Astrid; Sitter, Beathe.
Utvikling av nettbasert studietilbud ved NTNU – tverrprofesjonelt samarbeid er suksesskriteriet. Læring om læring 2018 ;Volum 2.(1) s. -
NTNU Untitled
 
16 Østerdal, Idun Knutsdatter; Ersdal, Una; Buset, Karen Johanne; Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Knowing me, knowing you – making user perspectives an integrated part of library design thinking. THE 39TH ANNUAL IATUL CONFERENCE; 2018-06-18 - 2018-06-21
NTNU Untitled
 
17 Østerdal, Idun Knutsdatter; Ersdal, Una; Kilvik, Astrid; Buset, Karen Johanne; Lamøy, Liv Inger.
Don’t Forget the Library Employee’s Experience.
NTNU Untitled
 
18 Østerdal, Idun Knutsdatter; Ersdal, Una; Kilvik, Astrid; Buset, Karen Johanne; Lamøy, Liv Inger.
User Experience Key to Successful Patronage in STEM Libraries.
NTNU Untitled
 
2017
19 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Context is Queen - Connecting Information Literacy to a National Qualification Framework for Higher Education. European Conference on Information Literacy (ECIL); 2017-09-18 - 2017-09-21
NTNU Untitled
 
20 Kilvik, Astrid; Marchant, Mónica; Øvern, Karen Marie.
STEG: litteratursøk for bacheloroppgaven i sykepleie​. VIRAK Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek; 2017-06-12 - 2017-06-13
NTNU Untitled
 
2016
21 Malmedal, Wenche Karin; Iversen, Maria Helen; Sæbø, Valgjerd Frengen; Kilvik, Astrid.
Sexual abuse of older nursing home residents - results from a Norwegian pilot study. The journal of Nursing Home Research 2016 ;Volum 2. s. -
LDH NTNU Untitled
 
22 Malmedal, Wenche Karin; Sæbø, Valgjerd Frengen; Kilvik, Astrid Therese; Iversen, Maria Helén.
Sexual abuse of older nursing home residents- results from a Norwegian pilot study. Nursing Home Research International Working group; 2016-11-09 - 2016-11-10
NTNU Untitled
 
2015
23 Hynne, Astrid Bjørnerheim; Paulsen, Bente; Kilvik, Astrid.
«Fagring som læringsarena for kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetenesta » - evaluering av eit pilotprosjekt om samarbeid mellom ein kommune i Midt-Norge og Avdeling for sykepleierutdanning – HiST i perioden 2012-2013. : Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 36 s. HiST ASP Rapport(1)
NTNU Untitled
 
24 Iversen, Maria; Kilvik, Astrid; Malmedal, Wenche Karin.
Sexual Abuse of Older Residents in Nursing Homes. A Focus Group Interview of Nursing Home Staff. Nursing Research and Practice 2015 s. -
VID NTNU Untitled
 
25 Kilvik, Astrid.
Bibliotekaren som medforfatter. NFF Trondheims årsmøte; 2015-03-19 - 2015-03-19
NTNU Untitled
 
26 Malmedal, Wenche Karin; Iversen, Maria Helen; Kilvik, Astrid.
Sexual Abuse of Older Nursing Home Residents: A Literature Review. Nursing Research and Practice 2015 ;Volum 2015. s. -
NTNU Untitled
 
2014
27 Buset, Karen Johanne; Kilvik, Astrid.
Bibliotek for medisin og helse. Ny modell for biblioteksamarbeid i Trondheim. Det 74. norske bibliotekmøte; 2014-03-26 - 2014-03-28
NTNU Untitled
 
28 Buset, Karen Johanne; Kilvik, Astrid.
Et neste-generasjonsbibliotek. Bibliotekforum 2014 ;Volum 39.(2) s. 20-21
NTNU Untitled
 
29 Buset, Karen Johanne; Kilvik, Astrid; Mauring, Brynjulf.
Det umulige ble mulig. Felles IT-løsning for HiST og NTNU i Bibliotek for medisin og helse. NTNU IT-konferansen; 2014-04-09 - 2014-04-10
NTNU Untitled
 
30 Kilvik, Astrid; Buset, Karen Johanne.
Bibliotek for medisin og helse. Integrert bibliotek for medisin, helse (og etter hvert) sosialfag i Trondheim. UHRs bibliotekutvalg - ledersamling; 2014-03-10
NTNU Untitled
 
2012
31 Buset, Karen Johanne; Kilvik, Astrid.
Collaboration for the next-generation medical and health science library. EAHIL 2012 Conference Health Information without frontiers; 2012-07-04 - 2012-07-06
NTNU Untitled
 
32 Buset, Karen Johanne; Kilvik, Astrid.
Nytt, integrert bibliotek for medisin, helse og sosialfag i Trondheim. SMH-dagene 2012; 2012-09-10 - 2012-09-12
NTNU Untitled
 
33 Kilvik, Astrid.
Kunnskapsutvikling i praksisfellesskap. Bibliotekaren (Oslo) 2012 (8) s. 16-19
NTNU Untitled
 
2009
34 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Eksamen i informasjonskompetanse - vinn-vinn for studenter, bibliotekarer og faglærere?. SMH-nytt 2009 ;Volum 34.(01.feb) s. 5-
NTNU Untitled
 
35 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
I´ve been searching...: Guidelines for literature searching and choice of sources in students´ assignments at Sør-Trøndelag University College, Trondheim. EAHIL Workshop 2009 ¿Working with others: explore, engage, extend¿; 2009-06-02 - 2009-06-05
NTNU Untitled
 
2008
36 Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Tilrettelegging av undervisnings- og læringsaktiviteter ved videreutdanning i kreftsykepleie. Rammer, roller, retning. SMH-dagene 2008; 2008-10-28 - 2008-10-29
NTNU Untitled
 
37 Kilvik, Astrid.
Bibliotekundervisning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kursdag om markedsføring av bibliotek; 2008-03-11 - 2008-03-11
NTNU Untitled
 
38 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Veiledning i informasjonskompetanse - på papir eller nett?. 71. norske bibliotekmøte; 2008-03-05 - 2008-03-05
NTNU Untitled
 
2007
39 Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Søk og lær. Tidsskriftet sykepleien 2007 ;Volum 95.(15) s. 66-68
NTNU Untitled
 
40 Kilvik, Astrid.
Utviklingstrekk i norsk arbeidsliv : virker den norske modellen?. Bibliotekaren (Oslo) 2007 (7) s. 14-15
NTNU Untitled
 
41 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Litteratursøking. Seminar SINTEF Helse; 2007-03-27 - 2007-03-27
NTNU Untitled
 
42 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Litteratursøking i medisin og helsefag: en håndbok. Tapir Akademisk Forlag 2007 (ISBN 9788251922517) 289 s.
NTNU Untitled
 
43 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
The EAHIL Workshop 2007, Krakow. Astrid Kilvik, Liv Inger Lamøy. Best first timer poster presentation. Journal of the European Association for Health Information and Libraries 2007 ;Volum 3.(4) s. 52-53
NTNU Untitled
 
44 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
What did you learn in school today..?. EAHIL workshop; 2007-09-12 - 2007-09-15
NTNU Untitled
 
2006
45 Eriksen, Randi Tyse; Kilvik, Astrid.
The long and winding road : tripwires and golden moments as academic staff and teaching librarians work together to put information literacy on the agenda. Creating knowledge IV : empowering the student through cross-institutional collaboration; 2006-08-16 - 2006-08-18
NTNU Untitled
 
46 Kilvik, Astrid.
"Sier vi sømløst, sier vi også digitalt". Det 70. norske bibliotekmøte; 2006-03-22 - 2006-03-24
NTNU Untitled
 
47 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Hvordan skape læring? Om samarbeid mellom fagmiljø og bibliotek. Bibliotekaren (Oslo) 2006 (10) s. 32-34
NTNU Untitled
 
2005
48 Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger.
Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok. Tapir Akademisk Forlag 2005 (ISBN 8251920493) 207 s.
NTNU Untitled
 
2004
49 Kilvik, Astrid.
Møte med bibliotekarer i Sør-Amerika. ? 2004 ;Volum 12.(10) s. 14-16
NTNU Untitled
 
2002
50 Lein, Regina Küfner; Taylor, Solveig; Fonnum, Marit; Kilvik, Astrid; Kilvik, Astrid; Rasch, Bente; Thrana, Inger Sofie; Tagseth, Bjørn.
The Norwegian Medical and Health Sciences Gateway. 8th European Conference of Medical and Health Libraries, EAHIL.; 2002-09-16 - 2002-09-21
HVL NTNU UiB UiO Untitled
 
    Vis neste liste