Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 732 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Neste >>

2018
1 Kleiven, Merethe; Rosseland, Bjørn O; Teien, Hans-Christian; Joner, Erik; Oughton, Deborah Helen.
Route of exposure has a major impact on uptake of silver nanoparticles in Atlantic salmon (Salmo salar). Environmental Toxicology and Chemistry 2018 ;Volum 37.(11) s. 2895-2903
NIBIO NMBU Untitled
 
2 Mahrosh, Urma; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian.
Single and multiple stressor effect of road deicers and Cu on Atlantic salmon (Salmo salar) alevins from hatching till swim-up. Journal of Environmental Sciences(China) 2018 ;Volum 66. s. 368-378
NMBU Untitled
 
3 Mariussen, Espen; Stornes, Siv Marie; Bøifot, Kari Oline; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Heier, Lene Sørlie.
Uptake and effects of 2, 4, 6 - trinitrotoluene (TNT) in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar). Aquatic Toxicology 2018 ;Volum 194. s. 176-184
FFI NILU NMBU Untitled
 
4 Rosseland, Bjørn Olav.
Aluminium i ferskvann. Seminar; 2018-02-27 - 2018-02-27
NMBU Untitled
 
5 Rosseland, Bjørn Olav.
Er råvannskvaliteten likegyldig ved bruk av RAS-teknologi? Hvordan kan internprosesser med bruk av UV, ozon, salt- eller sjøvannstilsetning utløse metallproblemer?. Skretting RC seminar 2018; 2018-08-27 - 2018-08-28
NMBU Untitled
 
6 Rosseland, Bjørn Olav.
Fakta og myter om den rene norske natur. Møte i NRK Veteranklubb; 2018-10-09 - 2018-10-09
NMBU Untitled
 
7 Rosseland, Bjørn Olav.
Fakta og myter om Norges rene natur. Møte i Karmøy Vest Rotary; 2018-12-04 - 2018-12-04
NMBU Untitled
 
8 Rosseland, Bjørn Olav.
Gass- og metabolittproblematikk i RAS anlegg (O2, CO2, NO2 og H2S), og krav til anleggsleverandørers dokumentasjon på virkningsgraden i Deres RAS-løsninger. Skretting RC seminar 2018; 2018-08-27 - 2018-08-28
NMBU Untitled
 
9 Rosseland, Bjørn Olav.
Gasser og gassovermetning av CO2 og O2.. Seminar; 2018-11-06 - 2018-11-06
NMBU Untitled
 
10 Rosseland, Bjørn Olav.
New Technology – Same old problems?. NordCAW seminar November 15th2018: Challenges and actions to improve fish welfare in Nordic/Baltic aquaculture; 2018-11-15 - 2018-11-15
NMBU Untitled
 
11 Rosseland, Bjørn Olav.
Sensitive livsstadier. Aluminium og sjøvann.. Seminar; 2018-02-27 - 2018-02-27
NMBU Untitled
 
12 Rosseland, Bjørn Olav.
Sur nedbør og fisketomme vann. Hvorfor skjedde dette, hva er gjort, hvordan er status og hvorfor er ikke Østensjøvannet berørt?. Møte i Bøler seniorlag; 2018-09-05 - 2018-09-05
NMBU Untitled
 
13 Rosseland, Bjørn Olav.
Vannkvalitetens betydning for oppdrett av laksefisk. Råvann. Seminar; 2018-02-27 - 2018-02-27
NMBU Untitled
 
14 Rosseland, Bjørn Olav; Hess-Erga, Ole-Kristian.
Generell resirkulering (RAS) Problemstillinger og vannkvalitet. Seminar; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU NMBU Untitled
 
15 Rosseland, Bjørn Olav; Kristensen, Torstein.
Fiskens regulering av vann og salter.. Seminar; 2018-02-27 - 2018-02-27
NMBU NORD Untitled
 
16 Rosseland, Bjørn Olav; Merkesdal, Morten.
Fisk, forurensning og tiltak i Sandviksvassdraget – et historisk tilbakeblikk og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks- og sjøørretvassdrag. Foredrag i Vestre Bærum Sportsfiskere; 2018-04-24 - 2018-04-24
NMBU Untitled
 
17 Rosseland, Bjørn Olav; Merkesdal, Morten.
Sandviksvassdraget. Fisk, forurensning og tiltak i et historisk tilbakeblikk, og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks- og sjøørretvassdrag. Foredrag i Snarøya og Fornebu Lions; 2018-11-13 - 2018-11-13
NMBU Untitled
 
2017
18 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Åkerblom, Staffan; de Wit, Heleen; Skotte, Gunnar; Rask, Martti; Vuorenmaa, Jussi; Kahilainen, Kimmo K.; Malinen, Tommi; Rognerud, Sigurd; Lydersen, Espen; Amundsen, Per-Arne; Kashulin, Nicholas; Kashulina, Tatiana; Terentyev, Petr; Christensen, Guttorm; Jackson-Blake, Leah Amber; Lund, Espen; Rosseland, Bjørn Olav.
Spatial and temporal trends of mercury in freshwater fish in Fennoscandia (1965-2015). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6914-7) 70 s. NIVA-rapport(7179)
USN NIVA UiT NMBU Untitled
 
19 Borgstrøm, Reidar; Trømborg, Julie; Haugen, Thrond Oddvar; Rosseland, Bjørn Olav.
Plerocercoids of the cestode Diphyllobothrium ditremum in brown trout Salmo trutta: substantial increase in infection after establishment of European minnow Phoxinus phoxinus. Journal of Fish Biology 2017 ;Volum 91.(3) s. 912-927
NMBU Untitled
 
20 Mariussen, Espen; Heier, Lene Sørlie; Teien, Hans-Christian; Pettersen, Marit Nandrup; Holth, Tor Fredrik; Salbu, Brit; Rosseland, Bjørn Olav.
Accumulation of lead (Pb) in brown trout (Salmo trutta) from a lake downstream a former shooting range. Ecotoxicology and Environmental Safety 2017 ;Volum 135. s. 327-336
FFI UiO NMBU Untitled
 
21 Rosseland, Bjørn Olav.
Forsvaret, miljøgifter og økotoksikolgi. Forsvarssektorens miljøvernseminar 2017; 2017-06-15 - 2017-06-15
NMBU Untitled
 
22 Rosseland, Bjørn Olav.
Forsvaret, miljøgifter og økotoksikologi. Møte i Kolbotn Rotary; 2017-11-29 - 2017-11-29
NMBU Untitled
 
23 Rosseland, Bjørn Olav.
Kosthaldsråd. Er fisk så sunt som vi trur eller blir vi rundlurt?. Norges jeger og fiskeforbund. Agderkonferansen 2017; 2017-01-27 - 2017-01-28
NMBU Untitled
 
24 Rosseland, Bjørn Olav.
New and Old Pollution Challenges: From Hg and POPs to nanosilver and microplastics. Plenary lecture in Rock Hall, Science North, Sudbury; 2017-10-05 - 2017-10-05
NMBU Untitled
 
25 Rosseland, Bjørn Olav; Merkesdal, Morten.
Fisk i Sandviksvassdraget. Historisk tilbakeblikk og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks og sjøørretvassdrag. Forumøte i Bærum Elveforum; 2017-11-21 - 2017-11-21
NMBU Untitled
 
26 Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; Basnet, Suresh; Borgstrøm, Reidar; Sharma, Chhatra Mani.
Trace elements and organochlorine pollutants in selected fish species from Lake Phewa, Nepal. Toxicological & Environmental Chemistry 2017 ;Volum 99.(3) s. 390-401
NMBU Untitled
 
27 Sone, Brice Nkwelle; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian.
Determination of water quality, and trace metals in endemic Sarotherodon linellii, Pungu maclareni and Clarias maclareni, in crater Lake Barombi Mbo, Cameroon. African Journal of Aquatic Science 2017 ;Volum 42.(2) s. 161-169
NMBU Untitled
 
28 Åtland, Åse; Handegård, Reidar; Hjertenes, Yngve; Rosseland, Bjørn Olav.
Vannkjemi, fiskevelferd og akutt fiskedød. Norsk Fiskeoppdrett 2017 ;Volum 10. s. 52-56
NIVA NMBU Untitled
 
2016
29 Mariussen, Espen; Heier, Lene Sørlie; Teien, Hans-Christian; Pettersen, Marit Nandrup; Holth, T.F.; Salbu, Brit; Rosseland, Bjørn Olav.
High concentrations of lead (Pb) accumulated in brown trout (Salmo trutta) from a lake downstream a former shooting range.. 6th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS 2016); Assessing and solving environmental challenges in a multiple stressor world; 2016-10-25 - 2016-10-27
FFI NMBU Untitled
 
30 Rosseland, Bjørn Olav.
Fisk: Gjennomføring, oppfølging, overvåking og kalking.. Da Norge ble rammet av den sure nedbøren. Hva kan vi lære av SNSF-prosjektet?; 2016-01-26 - 2016-01-26
NMBU Untitled
 
31 Rosseland, Bjørn Olav.
How to develop good scientific papers.. 6th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS 2016); Assessing and solving environmental challenges in a multiple stressor world.; 2016-10-25 - 2016-10-27
NMBU Untitled
 
32 Rosseland, Bjørn Olav.
I en verden full av kostholdsråd, hva bør en spise?. TEFA seminar (Tverrfaglig Etatsgruppe For Forsuringsspørsmål i Agderfylkene); 2016-03-10 - 2016-03-10
NMBU Untitled
 
33 Rosseland, Bjørn Olav.
Sur nedbør og fisk. Effekter, tiltak, overvåking og videre forskning.. Seminar for Kjell Baalsrud 95 år.; 2016-09-13 - 2016-09-13
NMBU Untitled
 
34 Rosseland, Bjørn Olav; Haugen, Thrond Oddvar; Hartman, Sunniva Sivsdatter; Våge, Kristine; Myreng, Henrik; Heier, Lene S.
Mercury in fish in a TOC-changing world: A model to improve the general dietary regulations and focus on individual lakes versus large scale catchment advices.. I: Proceedings of the 31st Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Monte Verità, Switzerland, October 6-8, 2015. ICP Waters report 126/2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 ISBN 978-82-577-6738-9. s. 30-34
NMBU Untitled
 
35 Rosseland, Bjørn Olav; Østby, Trond.
Fisk og vin (og «nogo attåt» (miljøgifter)). Møte i Oppegård Vinklubb; 2016-04-13 - 2016-04-13
NMBU Untitled
 
36 Song, You; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Evensen, Øystein; Lind, Ole Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Tollefsen, Knut Erik.
Hepatic transcriptional responses in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to gamma radiation and depleted uranium singly and in combination. Science of the Total Environment 2016 ;Volum 562. s. 270-279
NIVA NMBU Untitled
 
2015
37 Dočkalová, Kateřina; Holubcova, Janá; Bacardit, Montse; Bartrons, Mireia; Camarero, Lluis; Gallego, Eva; Grimalt, Joan O.; Hardekopf, David W.; Hořická, Zuzana; Rosseland, Bjørn Olav; Tátosová, Jolana; Stuchlík, Evžen.
Brown and brook trout populations in the Tatra Mountain lakes (Slovakia, Poland) and contamination by long-range transported pollutants. Biologia (Bratislava) 2015 ;Volum 70.(4) s. 516-529
NMBU Untitled
 
38 Rosseland, Bjørn Olav.
Har vi etter 40 år funnet gåten for laksesmoltens ekstreme følsomhet? Hva betyr vannkvaliteten for fremtidens smoltproduksjon?. AqKva 2015; 2015-01-22 - 2015-01-22
NMBU Untitled
 
39 Rosseland, Bjørn Olav.
Senario Fiskedød. TEFA 1985 – 2015. «30 år, kan suksesshistorien fortsette?; 2015-03-12 - 2015-03-12
NMBU Untitled
 
40 Rosseland, Bjørn Olav.
Sur nedbør og fiskedød. I: Norske miljøkamper. Hundre års historie og dagens frontlinjer.. : Privat utgivelse 2015 ISBN 978-82-303-3131-6. s. 68-70
NMBU Untitled
 
41 Rosseland, Bjørn Olav.
Uspiselig fisk. I: Norske miljøkamper. Hundre års historie og dagens frontlinjer.. : Privat utgivelse 2015 ISBN 978-82-303-3131-6. s. 153-156
NMBU Untitled
 
42 Rosseland, Bjørn Olav.
Why Fish Dissection by EMERGE and ICP Waters Protocol is SO IMPORTANT!. Forelesning; 2015-06-19 - 2015-06-19
NMBU Untitled
 
43 Rosseland, Bjørn Olav; Haugen, Thrond O; Hartman, Sunniva Sivsdatter; Øritsland Våge, Kristine; Myreng, Henrik; Heier, Lene S.
Mercury in fish in a TOC-changing world: A model to improve the general dietary regulations and focus on individual lakes versus large-scale catchment advice. 31st Task Force Meeting UN-ECE ICP Waters. October 6-8. 2015. Monte Verità, Switzerland; 2015-10-06 - 2015-10-08
NMBU Untitled
 
44 Rosseland, Bjørn Olav; Hess-Erga, Ole-Kristian.
Generell resirkulering (RAS). Problemstillinger og vannkvalitet. Fagdag Franzefoss Miljøkalk; 2015-03-03 - 2015-03-03
NTNU NMBU Untitled
 
45 Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian.
Risks when using freshwater/seawater mixtures in RAS. FW-SW transfers. Workshop on Fish health management and welfare in recirculating aquaculture systems (RAS)”,; 2015-02-03 - 2015-02-04
NMBU Untitled
 
46 Skipperud, Lindis; Rosseland, Bjørn Olav; Stegnar, Peter; Yunusov, M.; Burkitbaev, L.M.; Heier, Lene Sørlie; Salbu, Brit.
RADIONUCLIDE AND METAL CONTAMINATION IN PIT LAKES IN FORMER U CITES IN CENTRAL ASIA. 6th Mining and the environment international conference; 2015-06-20 - 2015-06-25
NMBU Untitled
 
47 Tollefsen, Knut Erik; Song, You; Kleiven, Merethe; Mahrosh, Urma; Meland, Sondre; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian.
Transcriptional changes in Atlantic salmon (Salmo salar) after embryonic exposure to road salt. Aquatic Toxicology 2015 ;Volum 169. s. 58-68
NIVA NMBU Untitled
 
48 Åtland, Åse; Hess-Erga, Ole-Kristian; Rosseland, Bjørn Olav; Johannessen, Torill Vik.
Vannkvalitet i marin yngelproduksjon. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6615-3) 12 s. NIVA-rapport(6880)
NIVA UiB NMBU Untitled
 
2014
49 Deribe, Ermias; Rosseland, Bjørn Olav; Borgstrøm, Reidar; Salbu, Brit; Gebremariam, Zinabu; Dadebo, Elias; Skipperud, Lindis; Eklo, Ole Martin.
Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in fish from Lake Awassa in the Ethiopian rift valley: Human health risks. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2014 ;Volum 93.(2) s. 238-244
NIBIO NMBU Untitled
 
50 Deribe, Ermias; Masresha, Alemayehu Esayas; Gade, Peder August; Berger, Siri; Rosseland, Bjørn Olav; Borgstrøm, Reidar; Dadebo, Elias; Zinabu, Gebremariam; Eklo, Ole Martin; Skipperud, Lindis; Salbu, Brit.
Bioaccumulation of Mercury in Fish Species from the Ethiopian Rift Valley Lakes. International Journal of Environmental Protection 2014 ;Volum 4.(1) s. 15-22
NIBIO NMBU Untitled
 
    Vis neste liste