Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 167 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2021
1 Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas.
Klemskader kan øke forekomsten av mørke flekker i laksefilet. Norsk Fiskeoppdrett 2021 ;Volume 46.(3) p. 42-43
NOFIMA NMBU Untitled
 
2020
2 Kettunen, Anne Helena; Mørkøre, Turid; Afseth, Nils Kristian; Nielsen, Dennis Brandborg; Mørch, Troels Thorsen; Khaw, Hooi Ling; Moghadam, Hooman; Hillestad, Borghild.
Genetic parameters of slaughter quality traits measured on whole or live Atlantic salmon (CompleteSCAN). Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-645-0) 65 p. Nofima rapportserie(28/2020)
NOFIMA Untitled
 
3 Kousoulaki, Katerina; Berge, Gerd Marit; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Bæverfjord, Grete; Ytrestøyl, Trine; Carlehög, Mats; Sweetman, John; Ruyter, Bente.
Microalgal Schizochytrium limacinum Biomass Improves Growth and Filet Quality When Used Long-Term as a Replacement for Fish Oil, in Modern Salmon Diets. Frontiers in Marine Science 2020 ;Volume 7. p. 1-22
NOFIMA Untitled
 
4 Mørkøre, Turid.
Study suggests salmon benefit from krill meal. thefishsite.com [Internet] 2020-05-07
NOFIMA Untitled
 
5 Mørkøre, Turid; Moreno, Helena Maria; Borderías, Javier; Larsson, Thomas; Hellberg, Hege; Hatlen, Bjarne; Romarheim, Odd Helge; Ruyter, Bente; Lazado, Carlo C.; Jimenez Guerrero, Raul; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Benitez-Santana, Tibiabin; Krasnov, Aleksei.
Dietary inclusion of Antarctic krill meal during the finishing feed period improves health and fillet quality of Atlantic salmon (Salmo salar L.). British Journal of Nutrition 2020 ;Volume 124.(4) p. 418-431
NOFIMA NMBU Untitled
 
2019
6 Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit.
Nye omega-3-kilder i fôr til laks. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-593-4) 74 p. Nofima rapportserie(14/2019)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
7 Ruyter, Bente; Lutfi Royo, Esmail; Mørkøre, Turid; Sissener, Nini; Sigholt, Trygve; Rosenlund, G.; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Berge, Gerd Marit.
Omega-3-nivået i fôret er viktig for laksens helse og muskelkvalitet. Det 14. norske fiskeernæringsseminaret - Ernæringssikkerheit for norsk akvakultur; 2019-11-13 - 2019-11-14
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
2018
8 Dessen, Jens-Erik; Mørkøre, Turid; Bildøy, Jan Ivar; Johnsen, Stig N; Poppe, Lars Thomas; Hatlen, Bjarne; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne.
Increased dietary protein-to-lipid ratio improves survival during naturally occurring pancreas disease in Atlantic salmon, Salmo salar L.. Journal of Fish Diseases 2018 ;Volume 42.(1) p. 21-34
NOFIMA NMBU Untitled
 
9 Dessen, Jens-Erik.
Growth, feed utilization, health and biometric parameters in Atlantic salmon (Salmo salar L.) - Influence of dietary protein-to-lipid ratio and body fat status. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 2018 (ISBN 978-82-575-1569-0) 144 p.
NOFIMA NMBU Untitled
 
10 Kousoulaki, Katerina; Press, Charles McLean; Krasnov, Aleksei; Østbye, Tone-Kari K; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Pittman, Karin; Ruyter, Bente.
Livslang erstatning av all fiskeolje i fôret til laks med algemel og effekter på vekst, helse og fillet kvalitet. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA NMBU UiB Untitled
 
11 Larsson, Thomas; Ruyter, Bente; Mørkøre, Turid.
Metode for måling av skinnstyrke. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
12 Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Bæverfjord, Grete; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Kousoulaki, Katerina; Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Ytrestøyl, Trine.
Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
13 Mørkøre, Turid; Meng, Yuqiong; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne.
Effekt av mykotoksinet deoxynivalenol (DON) på organhelse og filetkvalitet av oppdrettslaks. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
14 Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine.
Hvussu ávirka aliumstøður og fóður litin á laksaflaki?. Fiskehelseseminar; 2018-02-09
NOFIMA Untitled
 
15 Næs, Hans Petter; Mørkøre, Turid.
Hindre for vekst – hva kan forskningen løse. Sjømatdagene; 2018-01-17
NOFIMA Untitled
 
16 Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Sanden, Monica; Krasnov, Aleksei; Mørkøre, Turid; Simon, Cedric; Berge, Gerd Marit.
Omega-3 Canola Oil effectively replaces fish oil as a dietary source of docosahexaenoic acid (DHA) in feed for Atlantic salmon in freshwater and seawater. 18th International Sympoisum on fish Nutrition and Feeding (ISFNF); 2018-06-03 - 2018-06-07
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
17 Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Åsli, Magnus; Thomassen, Magny Sissel S.; Gannestad, Kjellrun Hoås; Mørkøre, Turid.
Low body fat content prior to declining day length in the autumn significantly increased growth and reduced weight dispersion in farmed Atlantic salmon Salmo salar L.. Aquaculture Research 2018 ;Volume 49.(5) p. 1944-1956
NOFIMA NMBU Untitled
 
18 Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Hjelle, Elise; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S..
Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen (BENCHMARK). Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-576-7) 51 p. Nofima rapportserie(38/2018)
NOFIMA Untitled
 
19 Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.; Terjesen, Bendik Fyhn.
Betydning av produksjonsbetingelser i landfasen for ytelse og kvalitet i sjøfasen. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
20 Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Bahuaud, Diane; Dessen, Jens-Erik; Latif, Muhammad Saqib; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid.
Functional amino acids stimulate muscle development and improve fillet texture of Atlantic salmon. Aquaculture Nutrition 2018 ;Volume 24.(1) p. 14-26
HAVFORSK OCEAN NOFIMA NMBU Untitled
 
2017
21 Dessen, Jens-Erik; Bildøy, Jan Ivar; Mørkøre, Turid; Poppe, Lars Thomas; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne.
Increased dietary protein-to-lipid ratio reduced both acute and runt mortality in farmed salmon simultaneously infected with SAV3 and PRV-virus. Det 13. Norske fiskeernæringsseminar; 2017-05-30 - 2017-05-31
NOFIMA Untitled
 
22 Kousoulaki, Katerina; Carlehög, Mats; Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente.
Life long study on the replacement of fishoil by heterotrophic microalgae in Atlantic salmon diets: Effects on performance and fillet quality. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
NOFIMA Untitled
 
23 Mørkøre, Turid.
Ernæringens betydning for muskelkvalitet. Det 13. norske fiskeernæringsseminar; 2017-05-30 - 2017-05-31
NOFIMA Untitled
 
24 Mørkøre, Turid.
Kvalitet og velferd: to sider av samme sak?. Kvalitet og bærekraft - Aqua Nor 2017; 2017-08-15 - 2017-08-18
NOFIMA Untitled
 
25 Mørkøre, Turid.
Mørke flekker i laksefilet. Oversikt over resultater fra flere prosjekter. FHF arbeidsmøte; 2017-09-26 - 2017-09-27
NOFIMA Untitled
 
26 Mørkøre, Turid.
Relationship between fish welfare and fillet quality. Food Science Sweden – Current Research, Strengths and Priorities for the Future; 2017-12-08
NOFIMA Untitled
 
2016
27 Krasnov, Aleksei; Moghadam, Hooman; Larsson, Thomas; Afanasyev, Sergey; Mørkøre, Turid.
Gene expression profiling in melanised sites of Atlantic salmon fillets. Fish and Shellfish Immunology 2016 ;Volume 55. p. 56-63
NOFIMA Untitled
 
28 Adhikari, Pradip; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid.
Mindre gaping og bedre saftighet. Norsk Fiskeoppdrett 2016 ;Volume 11. p. 50-52
NOFIMA NMBU Untitled
 
29 Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid.
Kan ernæring dempe dødelighet, tapt tilvekst og kvalitetsavvik ved HSMB-og PD-utbrudd. Fiskehelseseminar; 2016-08-24
NOFIMA Untitled
 
30 Hatlen, Bjarne; Berge, Kjetil; Nordrum, Sigve; Johnsen, Kristian; Kolstad, Kari; Mørkøre, Turid.
The effect of low inclusion levels of Antarctic krill (Euphausia superba) meal on growth performance, apparent digestibility and slaughter quality of Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture Nutrition 2016 ;Volume 23.(4) p. 721-729
NOFIMA Untitled
 
31 Kousoulaki, Katerina; Mørkøre, Turid; Nengas, Ioannis; Berge, Rolf Kristian; Sweetman, John W..
Microalgae and organic minerals enhance lipid retention efficiency and fillet quality in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture 2016 ;Volume 451. p. 47-57
NOFIMA UiB Untitled
 
32 Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid.
Utvikling av melaninflekker i laksefilet - Resultater basert på registreringer i filetindustrien. Programkonferansen HAVBRUK 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
NOFIMA Untitled
 
33 Moreno, Helena Maria; Jacq, Celeste; Montero, M. Pilar; Gómez-Guillén, M. Carmen; Borderías, Antonio Javier; Mørkøre, Turid.
Effect of selective breeding on collagen properties of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Food Chemistry 2016 ;Volume 190.(1) p. 856-863
NOFIMA Untitled
 
34 Mørkøre, Turid.
Kostendring mot kostbare flekker. Næringsnytte 2016 ;Volume 6. p. 8-
NOFIMA Untitled
 
35 Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Jimenez, Raul; Rørvik, Kjell-Arne.
Effekt av fôr på melaninflekker i laks infisert med både PRV og SAV. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-404-3) 23 p. Nofima rapportserie(31/2016)
NOFIMA Untitled
 
36 Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin.
Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016. : NIFES, Nofima og FHF 2016 99 p.
NIFES NOFIMA Untitled
 
37 Åsgård, Torbjørn Einar; Mørkøre, Turid.
The impact of fish feed on the final production cost and product quality. Norwegian-Russian Chamber of Commerce; 2016-05-25
NOFIMA Untitled
 
38 Åsli, Magnus; Ofstad, Ragni; Böcker, Ulrike; Jessen, Flemming; Einen, Olai; Mørkøre, Turid.
Effect of sodium bicarbonate and varying concentrations of sodium chloride in brine on the liquid retention of fish (Pollachius virens L.) muscle. Journal of the Science of Food and Agriculture 2016 ;Volume 96.(4) p. 1252-1259
NOFIMA NMBU Untitled
 
2015
39 Moghadam, Hooman; Mørkøre, Turid; Robinson, Nick.
Epigenetics—Potential for Programming Fish for Aquaculture?. Journal of Marine Science and Engineering 2015 ;Volume 3.(2) Suppl. Special issue p. 175-192
NOFIMA Untitled
 
40 Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne.
Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget. Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-322-0) 79 p. Nofima rapportserie(34/2015)
NOFIMA NMBU VETINST Untitled
 
41 Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Ruyter, Bente.
Betydning av genetisk bakgrunn og ulike nivå av omega-3-fettsyrer i fôr i tidlig livsfaser for fiskehelse, fettsyresammensetning og muskelkvalitet ved slaktestørrelse FHF-prosjekt 900770 – delrapport 2. Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-268-1) 32 p. Nofima rapportserie(8/2015)
NOFIMA Untitled
 
42 Kousoulaki, Katerina; Mørkøre, Turid; Nengas, Ioannis; Sweetman, John W..
Microalgae and organic minerals affect lipid retention efficiency and fillet quality in atlantic salmon (Salmo salar L.). Presentation and Abstract. Aquaculture Europe 2015 - Session: Nutrition: Alternative Feed Ingredients; 2015-10-21 - 2015-10-23
NOFIMA Untitled
 
43 Kousoulaki, Katerina; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente.
Physiological effects of dietary organic vs inorganic minerals in farmed Atlantic salmon post smolt reared at high or low water oxygen levels. Det 12. norske Fiskeernæringsseminar; 2015-11-05 - 2015-11-06
NOFIMA Untitled
 
44 Kousoulaki, Katerina; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Torgersen, Jacob Seilø; Mørkøre, Turid; Sweetman, John W..
Metabolism, health and fillet nutritional quality in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets containing n-3-rich microalgae. Journal of Nutritional Science (JNS) 2015 ;Volume 4.(e24) p. 1-13
NOFIMA Untitled
 
45 Larsson, Thomas; Åsli, Magnus; Mørkøre, Turid.
Registreringer fra industri. Forekomst av mørke flekker i laksefielt 2011 - 2015. FHFs havbrukssamling; 2015-10-13 - 2015-10-14
NOFIMA Untitled
 
46 Mørkøre, Turid.
Can farming conditions affect the occurrence of "black spots" in salmon fillets?. Elanco Fiskehelseseminar, AquaNor; 2015-08-19
NOFIMA Untitled
 
47 Mørkøre, Turid.
Effekt av fôr, avl, vaksine, stress og skade på utvikling av mørke flekker– Sammendrag av resultater og nye utfordringer. FHF Havbrukssamling; 2015-10-13 - 2015-10-14
NOFIMA Untitled
 
48 Mørkøre, Turid.
Flesh quality of farmed Atlantic salmon: The importance of breeding and genetics, diet and health management. Site visit Japan-Norway joint committee meeting; 2015-02-12
NOFIMA Untitled
 
49 Mørkøre, Turid.
Hvordan kan vi bruke kunnskapen om faktorer som påvirker melanisering av laksefilet i videre forskning for å få ned forekomsten. FHF fagmøte Melanin; 2015-11-18
NOFIMA Untitled
 
50 Mørkøre, Turid.
Hvønn týðning hava mineralir fyri góðskuna á laksaflaki/ Effect of mineral nutrition on filet quality. Havsbrún/Alltech WorkShop; 2015-11-26
NOFIMA Untitled
 
    Show next list