Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 133 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Beck, Anton; Sevault, Alexis; Drexler-Schmid, Gerwin; Schöny, Michael; Kauko, Hanne.
Optimal Selection of Thermal Energy Storage Technology for Fossil-Free Steam Production in the Processing Industry. Applied Sciences 2021 ;Volum 11.(3)
ENERGISINT Untitled
 
2 Egging-Bratseth, Ruud; Kauko, Hanne; Knudsen, Brage Rugstad; Bakke, Sara Angell; Ettayebi, Amina; Haufe, Ina Renate.
Seasonal storage and demand side management in district heating systems with demand uncertainty. Applied Energy 2021 ;Volum 285. s. -
NTNU ENERGISINT Untitled
 
3 Kauko, Hanne.
Datasenter bruker mye strøm og produserer mye varme.. FME HighEFF 2021
ENERGISINT Untitled
 
4 Kauko, Hanne.
Datasenter er vår tids «varme kilder». Gemini.no [Internett] 2021-04-19
ENERGISINT Untitled
 
5 Kauko, Hanne.
Energisamspill på Gardermoen. Fjernvarmedagene Urban Energi; 2021-11-16 - 2021-11-17
ENERGISINT Untitled
 
6 Kauko, Hanne.
Innovasjonsfrokost: Bærekraftige datasentre: en klimabombe eller en mulighet?. Technoport Innovasjonsfrokost [Internett] 2021-03-17
ENERGISINT Untitled
 
7 Kauko, Hanne.
Integrate district heating module - user guide and technical documentation. SINTEF akademisk forlag 2021 22 s. ZEN Memo(34)
ENERGISINT Untitled
 
8 Kauko, Hanne.
Interport - energisamspill i havna. Fjernvarmedagene Urban Energi; 2021-11-16 - 2021-11-17
ENERGISINT Untitled
 
9 Kauko, Hanne.
NEC INTERCUR. HighEFF Cross‐sector Workshop 20 ‐ 21 October 2021; 2021-10-20 - 2021-10-21
ENERGISINT Untitled
 
10 Kauko, Hanne.
Slik kan man utnytte spillvarmen. NemiTek [Fagblad] 2021-10-13
ENERGISINT Untitled
 
11 Kauko, Hanne.
The importance of thermal energy storage and flexibility in the transition to fossil-free steam production. HighEFF Heat and Power Integration - case studies and technologies; 2021-12-17
ENERGISINT Untitled
 
12 Kauko, Hanne.
The role of industry as a flexibility provider in future fossil-free power grid. HighEFF annual consortium meeting 2021; 2021-05-19 - 2021-05-20
ENERGISINT Untitled
 
13 Kauko, Hanne.
The role of thermal energy storage in future fossil-free energy systems. Workshop on Thermal Energy Storage for industry, building and marine applications; 2021-11-12 - 2021-11-12
ENERGISINT Untitled
 
14 Kauko, Hanne.
TikTok aukar straumforbruket. Nysgjerrigper [Internett] 2021-11-04
ENERGISINT Untitled
 
15 Kauko, Hanne.
Utvinning av Bitcoin bruker enorme mengder energi.. NRK [Internett] 2021-05-06
ENERGISINT Untitled
 
16 Kauko, Hanne; Wolfgang, Ove; Kallaos, James; Fjellheim, Kristin.
ZEN Case Gardermoen – Redusert turtemperatur i et eksisterende fjernvarmesystem for økt utnyttelse av overskuddsvarme. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1715-2) 48 s. ZEN Report(33)
SINTEF ENERGISINT Untitled
 
17 Kauko, Hanne; Wolfgang, Ove; Pinel, Dimitri.
Investment analysis of a local energy system with seasonal thermal energy storage. The International Conference on Smart Energy Systems; 2021-09-21 - 2021-09-22
ENERGISINT NTNU Untitled
 
18 Kauko, Hanne; Wolfgang, Ove; Pinel, Dimitri.
Sesonglagring av varme for lokale energisystem – analyse av potensialet på Furuset. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1725-1) 40 s. ZEN Report(35)
ENERGISINT Untitled
 
19 Knudsen, Brage Rugstad; Rohde, Daniel; Kauko, Hanne.
Thermal energy storage sizing for industrial waste-heat utilization in district heating: A model predictive control approach. Energy 2021 ;Volum 234.
ENERGISINT Untitled
 
20 Røkke, Petter Egil; Kauko, Hanne; Nekså, Petter.
Industrinaboer kan dele overskuddsenergi.
ENERGISINT Untitled
 
21 Sevault, Alexis; Widell, Kristina Norne; Gabrielii, Cecilia H; Kauko, Hanne.
Introduction to SINTEF TES workshop 2021. Thermal Energy Storage Workshop on industry, buildings and maritime applications; 2021-11-12 - 2021-11-12
ENERGISINT OCEAN Untitled
 
2020
22 Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng.
Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag 2020 42 s. ZEN Report(28)
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
23 Haufe, Ina Renate; Bakke, Sara Angell; Ettayebi, Amina.
A Stochastic Programming Approach to Optimal Operation of Low-Temperature District Heating. : NTNU 2020 153 s.
ENERGISINT Untitled
 
24 Jokiel, Michael; Rohde, Daniel; Kauko, Hanne; Walnum, Harald Taxt.
Integration of a high-temperature borehole thermal energy storage in a local heating grid for a neighborhood. I: BuildSim Nordic 2020. Book of Abstracts. International Conference Organized by IBPSA-Nordic 13th-14th October 2020, Oslo. Oslo: Oslo Metropolitan University 2020 ISBN 978-82-8364-267-4. s. 9-
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
25 Jokiel, Michael; Rohde, Daniel; Kauko, Hanne; Walnum, Harald Taxt.
Integration of a high-temperature borehole thermal energy storage in a local heating grid for a neighborhood. I: International Conference Organised by IBPSA-Nordic, 13th–14th October 2020, OsloMet. BuildSIM-Nordic 2020. Selected papers. SINTEF akademisk forlag 2020 ISBN 978-82-536-1679-7. s. 31-38
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
26 Kauko, Hanne.
– Norske byer kan bli nærmest selvforsynte på varme. VVSFORUM [Fagblad] 2020-08-11
ENERGISINT Untitled
 
27 Kauko, Hanne.
Dette kan være løsningen på verdens enorme vind- og solproblem.
ENERGISINT Untitled
 
28 Kauko, Hanne.
Fjernvarmedagene | Leangen. SINTEF Energi AS 2020
ENERGISINT Untitled
 
29 Kauko, Hanne.
Introduction: Research in HighEFF on high-temperature TES. HighEFF Workshop on Thermal Energy Storage; 2020-10-20 - 2020-10-20
ENERGISINT Untitled
 
30 Kauko, Hanne.
Leangen Lavtemperaturnett. Fjernvarmedagene Urban Energi; 2020-11-17 - 2020-11-18
ENERGISINT Untitled
 
31 Kauko, Hanne.
Providing Value to Industry in Just 8 Weeks.
ENERGISINT Untitled
 
32 Kauko, Hanne.
Slik skal framtidens byer bli energismarte. VVSaktuelt [Internett] 2020-08-10
ENERGISINT Untitled
 
33 Kauko, Hanne.
WP 3.3 Thermal Energy Storage Workshop and Annual Work Plans. HighEFF Cross‐sector Workshop 21 ‐ 22 October 2020; 2020-10-21 - 2020-10-22
ENERGISINT Untitled
 
34 Kauko, Hanne; Egge, Håvard.
Slik skal framtidens byer bli energismarte. Gemini [Fagblad] 2020-08-06
ENERGISINT Untitled
 
35 Kauko, Hanne; Koteng, Ivar; Utne, Åmund; Stokke, Andreas; Aas, Roar; Tomren-Berg, Trygve Mellvang.
Hvordan utnytte byens energikilder. Fjernvarmedagene Urban Energi [Internett] 2020-11-17
ENERGISINT Untitled
 
36 Kauko, Hanne; Rohde, Daniel; Hafner, Armin.
Local Heating Networks with Waste Heat Utilization: Low or Medium Temperature Supply?. Energies 2020 ;Volum 13.(4) s. -
ENERGISINT NTNU Untitled
 
37 Kauko, Hanne; Rohde, Daniel; Knudsen, Brage Rugstad; Sund-Olsen, Terje.
Potential of thermal energy storage for a district heating system utilizing industrial waste heat. Energies 2020 ;Volum 13.(15) s. 1-12
ENERGISINT Untitled
 
38 Kauko, Hanne; Utne, Åmund; Koteng, Ivar.
Fjernvarmedagene - Leangen. Videoklipp på Fjernvarmedagene Urban Energi [Internett] 2020-11-18
ENERGISINT Untitled
 
39 Sevault, Alexis; Kauko, Hanne.
HighEFF & PCM-STORE Workshop on Thermal Energy Storage. HighEFF & PCM-STORE Workshop on Thermal Energy Storage; 2020-10-20 - 2020-10-20
ENERGISINT Untitled
 
40 Skulstad, Vegard.
Dynamic energy system with a local LTTG at Leangen. : NTNU 2020 85 s.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
2019
41 Berglihn, Olaf Trygve; Kauko, Hanne; Andresen, Trond.
Information about reference group meetings. HighEFF Annual Consortium Meeting 2019; 2019-05-08 - 2019-05-09
SINTEF ENERGISINT Untitled
 
42 Jokiel, Michael; Banasiak, Krzysztof; Kauko, Hanne; Sevault, Alexis.
Dynamic modelling of a refrigerated cabinet with integrated phase change material thermal storage. I: Proceedings of the 25th IIR International Congress of Refrigeration. Montréal, Canada, August 24-30, 2019. International Institute of Refrigeration 2019 ISBN 978-2-36215-035-7.
ENERGISINT Untitled
 
43 Kauko, Hanne.
Dette kan være løsningen på verdens enorme vind- og solproblem. Nettavisen.no [Internett] 2019-11-26
ENERGISINT Untitled
 
44 Kauko, Hanne.
Dette kan være løsningen på verdens enorme vind- og solproblem. Nettavisen [Internett] 2019-11-26
ENERGISINT Untitled
 
45 Kauko, Hanne.
Et klimavennlig sommerskisenter er fullt mulig. Gemini 2019
ENERGISINT Untitled
 
46 Kauko, Hanne.
eTransport modules for diurnal and seasonal heat storage: User guide and technical documentation. SINTEF akademisk forlag 2019 25 s. ZEN Memo(15)
ENERGISINT Untitled
 
47 Kauko, Hanne.
Hvert år bruker de minst 22.000 liter diesel på sommer-alpinistene. Nå vil de bruke vannkraft i stedet. TU [Fagblad] 2019-09-15
ENERGISINT Untitled
 
48 Kauko, Hanne.
Industrial energy consumption is massive, but thermal storage can boost energy efficiency.
ENERGISINT Untitled
 
49 Kauko, Hanne.
Lavtemperatur fjernvarme – muligheter i tre norske byer. Fjernvarmedagene Urban Energi; 2019-10-15 - 2019-10-16
ENERGISINT Untitled
 
50 Kauko, Hanne.
Minikraftverk om 2–4 år?. Fjordingen [Avis] 2019-01-21
ENERGISINT Untitled
 
    Vis neste liste