Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Barane, Jorunn; Hugo, Aksel; Clemetsen, Morten.
Creative Place-Based Environmental Education. Children and Schools as Ecopreneurs for Change. Stroud, Gloucestershire,UK: Hawthorn Press 2018 (ISBN 978-1-907359-73-6) 168 s.
NMBU Untitled
 
2015
2 Barane, Jorunn; Hugo, Aksel; Clemetsen, Morten.
Kunnskap for ei felles framtid. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245016345) 212 s.
NMBU Untitled
 
3 Barane, Jorunn; Hugo, Aksel; Clemetsen, Morten.
Kunnskap for ei felles framtid. Lokal forankring av læreplanen. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1634-5) 212 s.
NMBU Untitled
 
4 Dahlin, Bo; Hugo, Aksel; Østergaard, Edvin.
The nature of nature: ontologies in learning science. I: Nature in Education. LIT Verlag 2015 ISBN 978-3-643-90548-2. s. 66-80
NMBU Untitled
 
2014
5 Hugo, Aksel.
Action Research in Communities of Practice. Master of Science in Practical Skills Therapeutic Education; 2014-01-10 - 2014-01-12
NMBU Untitled
 
6 Hugo, Aksel.
Eigenbewegung und Beziehung: pädagogische Schlüsselergebnisse aus 20 Jahre Schulbauernhöfe in Norwegen.. Internationale Forschungsdialoge Green Care; 2014-03-19 - 2014-03-22
NMBU Untitled
 
7 Hugo, Aksel.
Exploring hearing as activity and receptivity: Phenomenology of hearing in the context of science education. Phenomenology of Visual and Audial Perception; 2014-10-27 - 2014-10-28
NMBU Untitled
 
8 Hugo, Aksel.
Fagets poetisering. Tidsskriftet Steinerskolen 2014 ;Volum .(51) s. 14-21
NMBU Untitled
 
9 Hugo, Aksel.
Michael Faraday: his Candle Lecture in light of his biography. MSc Programme in practical skille therapeutic educationS; 2014-03-14 - 2014-03-29
NMBU Untitled
 
10 Hugo, Aksel.
Pedagogikkens rombegrep. Tidsskriftet Steinerskolen 2014 ;Volum 2014.(1)
NMBU Untitled
 
11 Hugo, Aksel.
Situated learning and collaborative action research. MSc Programme in practical skille therapeutic educationS; 2014-05-05 - 2014-05-10
NMBU Untitled
 
12 Hugo, Aksel.
The Free University Then and Now: The argument of freedom in historical and current HE discourse. Re-imagining the Universtiy; 2014-11-17 - 2014-11-18
NMBU Untitled
 
13 Hugo, Aksel.
The role of place and space in practical skille therapeutic education. MSc Programme in practical skille therapeutic education; 2014-08-25 - 2014-08-30
NMBU Untitled
 
14 Jolly, Linda; Hugo, Aksel.
School-Farm Cooperation in Norway. Leonardo EU "Ecoprenurship"; 2014-06-17 - 2014-06-20
NMBU Untitled
 
2013
15 Hugo, Aksel.
Raumbedingungen des forschenden Lernens: Dramaturgie der Chemiedidaktik. I: Inquiry-based learning - Forschendes Lernen. Gesellshaft fur Didaktik der Chemie und Physik Band 33. Kiel: Institut fur die Padagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 2013 ISBN 978-3-89088-360-1. s. 344-347
NMBU Untitled
 
16 Hugo, Aksel; Bernholt, Sascha.
Raumbedingungen des forschenden Lernens. Kiel: nstitut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 2013 (ISBN 978-3-89088-360-1) 773 s.
NMBU Untitled
 
17 Hugo, Aksel; Eftestøl, Torbjørn.
Book Review: The Event in Science, History, Philosophy and Art. Ben-Aharon, Y. (2013).. Research on Steiner Education 2013 ;Volum 4.(1) s. 208-2010
NMBU Untitled
 
18 Theilmann, Florian; Buck, Peter; Murmann, Lydia; Østergaard, Edvin; Hugo, Aksel; Dahlin, Bo; Aeschlimann, Ueli; Rittersbacher, Christa.
Phänomenologische Naturwissenschaftsdidaktik. Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Positionierung und erziehungswissenschaftliche Folgerungen. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften 2013 ;Volum 19. s. 397-416
RSH NMBU Untitled
 
2012
19 Hugo, Aksel.
Being and Becoming a Genuine Teacher. Research on Steiner Education 2012 ;Volum 3.(1) s. 22-35
NMBU Untitled
 
20 Hugo, Aksel.
Concepts of space: history of theories of space in natural science. Workshop om rombegrepet i pedagogikk, fysikk og kunst; 2012-02-15 - 2012-02-15
NMBU Untitled
 
21 Hugo, Aksel.
Danning gjennom fag. Fagseminar regi av forskergruppen Kunnskap Undervisning Læring; 2012-11-22 - 2012-11-22
NMBU Untitled
 
22 Hugo, Aksel.
Det sanselige og det oversanselige: etterklang og pust som fenomener i undervisningen. I: Kunst i læring av realfag og naturbruk. Ås: Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2012 s. 13-19
NMBU Untitled
 
23 Hugo, Aksel.
Et menneskelig naturfag. Tidsskriftet Steinerskolen 2012 ;Volum 3. s. -
NMBU Untitled
 
24 Hugo, Aksel.
Raumbedingungen des forschenden Lernens. Jahrestagung 2012; 2012-09-14 - 2012-09-17
NMBU Untitled
 
25 Hugo, Aksel.
Raumbedingungen des forschenden Lernens: Dramaturgie der Chemiedidaktik. Jahrestagung GDCP: "Inquiry-based Learning - Forschendes Lernen"; 2012-09-17 - 2012-09-20
NMBU Untitled
 
2011
26 Jolly, Linda; Østergaard, Edvin; Hugo, Leif Aksel.
Researching Art and Science. IMT Rapport serie 2011 ;Volum 44. s. 1-100
RSH NMBU Untitled
 
2010
27 Clemetsen, Morten; Krogh, Erling; Hugo, Aksel.
Framtidas naturbrukarar må kunne jobbe skapande ut frå stadens eigenart. Garden som utdanningsarena; 2010-08-11 - 2010-08-13
NMBU Untitled
 
2009
28 Dahlin, Bo; Østergaard, Edvin; Hugo, Aksel.
An Argument for Reversing the Bases of Science Education - A Phenomenological Alternative to Cognitionism. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education 2009 ;Volum 5.(2) s. 185-199
NMBU Untitled
 
29 Jolly, Linda; Hugo, Aksel.
Learning by doing - projects with children and youth on farms in Norway. Fagmøte med lærer fra Kosovo - Initiativ fra Norges Vel; 2009-08-26 - 2009-08-26
NMBU Untitled
 
2008
30 Aeschlimann, Ueli; Buck, Peter; Hugo, Aksel; Østergaard, Edvin; Rehm, Markus; Rittersbacher, Christa.
Phänomenologische Naturwissenschaftsdidaktik II. Der Lernweg und der Lehrweg von den Phänomenen zum Begriff. I: Höttecke, D. (Hg.). Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Kompetenzentwicklung. Jahrestagung in Essen 2007. Berlin: Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik - LIT Verlag 2008 s. 179-181
NMBU Untitled
 
31 Østergaard, Edvin; Dahlin, Bo; Hugo, Aksel.
Doing phenomenology in science education: a research review. Studies in science education 2008 ;Volum 44.(2) s. 93-121
NMBU Untitled
 
32 Østergaard, Edvin; Hugo, Aksel.
Vom Phänomen zum Begriff - und zurück. Entwicklung phänomenologischer Unterrichtskompetenzen. I: Höttecke, D. (Hg.). Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Kompetenzentwicklung. Jahrestagung in Essen 2007. Berlin: Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik - LIT Verlag 2008 s. 182-184
NMBU Untitled
 
2007
33 Knain, Erik; Hugo, Aksel.
Pendelen mellom erfaring og representasjon - en fagdidaktisk modell for 'science literacy'. I: Når femteklassinger i Norden skriver fortelling. Narrative grep og tematikk. Tapir Akademisk Forlag 2007 s. 333-347
NMBU Untitled
 
34 Knain, Erik; Hugo, Aksel.
The swing in between experience, text and artefacts. ESERA conference 2007; 2007-08-21 - 2007-08-25
NMBU Untitled
 
35 Østergaard, Edvin; Hugo, Aksel.
Vom Phänomen zum Begriff. Kompetenzen phänomenologischen Unterrichts. I: Bayrhuber, H., D. Höttecke & H. Vogt (Eds.) Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Kompetenzentwicklung ¿ Empirische Forschung in den Fachdidaktiken. Abstracts. 3. Kongress der Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD). Kiel: Gesellschaft für Fachdidaktik e.V. Leibniz Institut für die Pädagogik 2007 s. 115-
NMBU Untitled
 
36 Østergaard, Edvin; Hugo, Aksel; Dahlin, Bo.
From phenomenon to concept: Designing phenomenological science education. I: V. Lamanauskas & G. Vaidogas (Eds.). Proceedings from the 6th. IOESTE Symposium for Central and Eastern Europe. Siauliai, Lithuania: Siauliai University Publishing House 2007 s. 123-129
NMBU Untitled
 
2006
37 Gillebo, Torger; Hugo, Aksel.
Sustainable entrepreneurship: regional innovation cultures in the ecological food sector. International Journal of Agricultural Sustainability 2006 ;Volum 4.(3) s. 244-256
NMBU Untitled
 
38 Hugo, Aksel.
Når faget vokser ut av fenomenene : naturen som historieforteller. Ås: Institutt for matematiske realfag og teknologi/UMB 2006 29 s. (12)
NMBU Untitled
 
39 Hugo, Aksel; Knain, Erik.
Pendelen mellom erfarning og representasjon - den pedagogiske teksten som ressurs i aktivitet. Konferanse om forskning på pedagogiske tekster; 2006-03-30 - 2006-03-31
NMBU Untitled
 
40 Knain, Erik; Hugo, Aksel.
En fagdidaktik modell for 'science literacy'. Skriving for nåtid og samtid; 2006-10-09 - 2006-10-10
NMBU Untitled
 
41 Knain, Erik; Hugo, Aksel.
Pendelen mellom teori og praksis - framlegg av artikkelutkast. Tekst, kunnskap og læring; 2006-09-22 - 2006-09-22
NMBU Untitled
 
2005
42 Dahlin, Bo; Hugo, Aksel; Østergaard, Edvin.
Reversing the theoretical basis of science teaching. A phenomenological alternative to cognitivism. ESERA 2005 - Contributions of Research to Enhancing Students` Learning Science; 2005-08-28 - 2005-09-01
NMBU Untitled
 
43 Dahlin, Bo; Hugo, Aksel; Østergaard, Edvin.
Reversing the theoretical basis of science teaching. A phenomenological alternative to cognitivism. ? 2005
NMBU Untitled
 
2003
44 Hugo, Aksel.
Nye natur- og naturbruksstudier. ? 2003 (3)
NMBU Untitled
 
45 Hugo, Aksel.
Om forholdet mellom barn og dyr - en fenomenomologisk forskningstilnærming. NaKuHel konferansen "Grønn Børs", Sem i Asker.; 2003-10-30 - 2003-10-30
NMBU Untitled
 
46 Hugo, Aksel.
Where Science Touches Life. A phenomenology of moving attention. The International Conference "Such is Life", Louis Bolk Institute, Druibergen, Holland.; 2003-05-13 - 2003-05-18
NMBU Untitled
 
47 Hugo, Aksel; Johnsen, Kari.
Læreplanen lagt i landskapet. ? 2003 ;Volum 65.(2) s. 46-48
NMBU Untitled
 
48 Krogh, Erling; Hugo, Aksel.
Skolegårdsbruket som pedagogisk ressurs. Nasjonal konferanse for rektorer i videregående studieretning for naturbruk.; 2003-12-11 - 2003-12-11
NMBU Untitled
 
2002
49 Hugo, Aksel.
Det store spelet - læring i berøring med livet. UKJENT 2002
NMBU Untitled
 
50 Hugo, Aksel.
Erkjennelsens berøring med livet - om oppmerksomhetsbevegelsen som fenomen i vitenskapelig og pedagogisk virksomhet. Fagseminarium i forskarkollegiet - Rudolf Steinerhögskolan.; 2002-06-10 - 2002-06-10
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste