Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 198 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Bærug, Sølve.
Bruksverdivurdering etter naturskadeerstatningsloven. Naturskadeopplæring T1; 2018-10-08 - 2018-10-10
NMBU Untitled
 
2 Bærug, Sølve.
Bruksverdivurderinger etter naturskadeerstatningsloven. Naturskadeopplæring T2; 2018-11-07 - 2018-11-08
NMBU Untitled
 
3 Bærug, Sølve.
Fordypning i taksering. Kurs for viderekomne takstmenn; 2018-10-30 - 2018-10-30
NMBU Untitled
 
4 Bærug, Sølve.
Investering i næringseiendom og investeringsanalyse for «viderekomne».. Eiendomsuka 2018; 2018-09-04 - 2018-09-04
NMBU Untitled
 
5 Bærug, Sølve.
Totenvika. Ekspropriasjonsrettsseminar; 2018-08-23 - 2018-08-23
NMBU Untitled
 
6 Bærug, Sølve.
Utfordringer ved verdsetting i jordskiftesaker. Kurs for nytilsatte jordskiftedommere; 2018-03-14 - 2018-03-14
NMBU Untitled
 
7 Bærug, Sølve.
Verdsettelse - prosess og metode. Eiendomsverdidagen; 2018-06-06 - 2018-06-06
NMBU Untitled
 
8 Bærug, Sølve.
Verdsetting av boligeiendom. Fordypning i taksering av fast eiendom, TAK002; 2018-04-06 - 2018-04-06
NMBU Untitled
 
9 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom. Kurs næringstaksering for Norsk takst/HpV; 2018-09-26 - 2018-09-26
NMBU Untitled
 
10 Bærug, Sølve.
Verdsetting av tomter og næringseiendom. Taksering av store tomter og næringseiendommer; 2018-02-09 - 2018-02-09
NMBU Untitled
 
2017
11 Bærug, Sølve.
Bruksverdi ved naturskadeerstatning. Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn; 2017-03-22 - 2017-03-22
NMBU Untitled
 
12 Bærug, Sølve.
Legal, Tolerated, Illegal: IVS Market Value Definition and the “Legally Permissible”. FIG Peer Review Journal 2017 s. -
NMBU Untitled
 
13 Bærug, Sølve.
Legal, Tolerated, Illegal: IVS Market Value Definition and the “Legally Permissible”. FIG Working week; 2017-05-29 - 2017-06-02
NMBU Untitled
 
14 Bærug, Sølve.
Skogprisen opp fra torva. Nationen 2017 s. 19-19
NMBU Untitled
 
15 Bærug, Sølve.
Verdsetting av fast eiendom - en innføring.. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028231) 296 s.
NMBU Untitled
 
16 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom, med fokus på stripeerverv og parkering.. Fagdag grunnerverv næringseiendom; 2017-03-16 - 2017-03-16
NMBU Untitled
 
17 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom, striper og parkering. Fagdag grunnerverv næringseiendom; 2017-08-30 - 2017-08-30
NMBU Untitled
 
18 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendommer - delavståelse. Grunnervervskonferansen; 2017-11-20 - 2017-11-20
NMBU Untitled
 
19 Bærug, Sølve.
Verdsetting og metoder.. Fordypning i taksering av fast eiendom.; 2017-05-19 - 2017-05-19
NMBU Untitled
 
20 Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling; Bærug, Sølve.
Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen 2017 s. 19-19
NMBU Untitled
 
2016
21 Bærug, Sølve.
Bruksverdi ved naturskade. Pilotkurs Natursskade; 2016-06-07 - 2016-06-07
NMBU Untitled
 
22 Bærug, Sølve.
Bruksverdi ved naturskadeersatning. Kurs i naturskade; 2016-10-25 - 2016-10-25
NMBU Untitled
 
23 Bærug, Sølve.
Diskonteringsrente ved ekspropriasjon. Jernbaneverkets seminarserie; 2016-09-28 - 2016-09-28
NMBU Untitled
 
24 Bærug, Sølve.
Innføring i takstteori. NITO Takst hovedkurs; 2016-02-03 - 2016-02-03
NMBU Untitled
 
25 Bærug, Sølve.
Innføring i verdsetting. Hovedkurs NITO Takst; 2016-09-14 - 2016-09-14
NMBU Untitled
 
26 Bærug, Sølve.
Kommersielle tiltak - gevinstfordeling. Seminar i anledning Carl August Fleischers 80-årsdag.; 2016-09-02 - 2016-09-02
NMBU Untitled
 
27 Bærug, Sølve.
Risikoanalyse og avkastningskrav. Taksering av næringseiendom; 2016-09-06
NMBU Untitled
 
28 Bærug, Sølve.
Verdifordeling. Internseminar jordskifteretten; 2016-09-19 - 2016-09-19
NMBU Untitled
 
29 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved jordskifte. Kurs for nytilsatte jordskiftedommere; 2016-11-02 - 2016-11-02
NMBU Untitled
 
30 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved jordskifte. Bachelorkurset i jordskifte; 2016-10-13 - 2016-10-13
NMBU Untitled
 
31 Bærug, Sølve; Liljefjell, Sigurd Flaat.
Hva er tomteverdi?. Basalerapporten 2016 (2) s. 4-11
NMBU Untitled
 
2015
32 Bærug, Sølve.
Boligkrise? Hvilken boligkrise?. Forskningsdagen; 2015-01-20 - 2015-01-20
NMBU Untitled
 
33 Bærug, Sølve.
Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Samfunnsutviklerdagene; 2015-02-10 - 2015-02-10
NMBU Untitled
 
34 Bærug, Sølve.
Eiendomsverdi – styrker og svakheter og muligheter for bruk. Seksjonssamling; 2015-05-27 - 2015-05-27
NMBU Untitled
 
35 Bærug, Sølve.
Innføring i takstteori. Hovedkurs i taksering; 2015-09-09 - 2015-09-09
NMBU Untitled
 
36 Bærug, Sølve.
Nye eieformer i landbruket - konsekvenser for oss?. Fagdag; 2015-12-02 - 2015-12-02
NMBU Untitled
 
37 Bærug, Sølve.
Takstteori. Hovedkurs i taksering; 2015-02-13 - 2015-02-13
NMBU Untitled
 
38 Bærug, Sølve.
Verdsetting av dyrka mark etter bruksverdi. Økonomi og verdsettingsmetoder. Seminar om dyrkamarkerstatning; 2015-02-03 - 2015-02-03
NMBU Untitled
 
39 Bærug, Sølve.
Verdsetting av jord og skog ved ekspropriasjon. Grunnerverv og sivilprosess; 2015-04-23 - 2015-04-23
NMBU Untitled
 
40 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved inngrep i næringseiendom. Vegvesenets grunnervervskonferanse; 2015-03-24 - 2015-03-24
NMBU Untitled
 
41 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved jordskifte. LEI109 – Jordskifte; 2015-09-28 - 2015-09-28
NMBU Untitled
 
42 Bærug, Sølve.
4 % - hva nå? Rt. 2014 s.1203. Det årlige kurset i ekspropriasjonsrett; 2015-04-24 - 2015-04-24
NMBU Untitled
 
2014
43 Bærug, Sølve.
Boligprisindeksen til Eiendom Norge. Del 1: Den hedoniske modellen som brukes. Boligøkonomisk nettverk; 2014-09-16 - 2014-09-16
NMBU Untitled
 
44 Bærug, Sølve.
Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. I: Arealadministrasjon. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02368-7. s. 141-157
NMBU Untitled
 
45 Bærug, Sølve.
Introduksjon til takstteori. Hovedkurs i taksering; 2014-09-24 - 2014-09-24
NMBU Untitled
 
46 Bærug, Sølve.
Partsinteresser og nyttevurderinger. Seminar "Eiendom og samfunn"; 2014-03-17 - 2014-03-17
NMBU Untitled
 
47 Bærug, Sølve.
Takstteori. Hovedkurs i taksering av fast eiendom; 2014-01-29 - 2014-01-29
NMBU Untitled
 
48 Bærug, Sølve.
Takstteori. Hovedkurs i taksering av fast eiendom; 2014-11-05 - 2014-11-05
NMBU Untitled
 
49 Bærug, Sølve.
Takstteori. Seminar byggfagstudenter; 2014-04-08 - 2014-04-08
NMBU Untitled
 
50 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved grunnerverv. Seminar; 2014-03-10 - 2014-03-10
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste